www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

SABOTEURS deel 8: Ordo Ab Chao — hoe de elementen voor de vierde wending en de komst van de grijze kampioen al waren gepland lang voor Strauß, Howe, Paus Franciscus of Steve Bannon

31 augustus 2017 - door SkyWatch redacteur

Nancy Pelosi sprak tijdens de eerste zitting van het 110e Congres, waar ze haar rol waarnam als voorzitter van het Huis, een geladen verklaring uit betreffende de founding fathers, zeggend dat zij overtuigd van waren van "het Amerika dat ze oprichten, dat ze er een Zegel aan verbonden, het Grootzegel van de Verenigde Staten, 'novus ordo seclorum' - een nieuwe orde voor eeuwenlang. "

Pelosi verklaarde niet de betekenis die er achter dit Novus ordo seclorum (Latijn, "nieuwe orde der eeuwen") zit aan haar luisterende publiek tijdens deze gedenkwaardige omschakeling van de regeringscontrole. Zij gaf geen enkele verduidelijking van deze "nieuwe orde", en ze deed ook geen poging om toe te lichten waarom ons zegel met het alziende oog van Osiris/Horus is afgebeeld — maar dat hoefde ze ook niet. Naar de verlichte mensen in de hoofdstad van de natie was de toespraak een belangrijke editie in een grotere serie van zorgvuldig ontworpen toespraken die zin-voor-zin een analyse waren van haar en van de andere insiders in Washington met openbare verwijzingen, volgens de bijbel-geleerde Bruce Lincoln en de auteur van de Amerikaanse Dynastie, Kevin Phillips, "een medium voor de stem van God" waarin de ingewijde elite een beroep doet op de gespecialiseerde hermeneutische vaardigheden die ze hebben gebouwd om de kenners aan te moedigen "om onder de oppervlakte te kijken", waar met sotto voce ("diepere stem"), ze dit zullen begrijpen, en meevoelen met wat er eigenlijk wordt gecommuniceerd, zelfs als het vereist dat de openbare kant van hun functie hen zou beperken om duidelijker te spreken.[i] Pelosi sprak deze woorden niet ten behoeve van de burgers van het land. Het is waarschijnlijk dat ze heel goed wist dat er bepaalde individuen zijn wier oren deze expressies wel zouden verstaan: mensen die precies wisten wat ze bedoelde; die wisten dat de "In God We Trust" en "one nation, under God" motto's van het land er waren met een opzettelijke dubbelzinnigheid - dat ze wijzen naar een andere geest die spoedig die mens zal bezitten, en die sommigen de Grijze Kampioen noemen. Zonder een "god" te specificeren waar wij naar zouden kunnen verwijzen sinds onze oprichting, kunnen we in wezen — en hebben dat gedaan — ons land wijden aan de supervisie van die kleine god die de grondleggers en de architecten vereren.

Naast het gigantische pentagram dat de lay-out vormt van Washington, D.C. (later besproken), verschijnen vele andere symbolen in het weefsel van onze nationale identiteit, wat ertoe zal leiden deze af te stoppen met het overwegen van hun uiteindelijke occulte bedoelingen. Een dergelijk voorbeeld hiervan is het Grootzegel — waarvan de symboliek een rijkelijk heidense is. Wat de zeer vereerde 33e graad vrijmetselaar en mysticus Manly P. Hall eens het Grootzegel, "de handtekening", noemde van dit verheven orgaan van Vrijmetselaars die Amerika ontworpen hebben voor een "vreemd en bijzonder doel". Interessant is dat toen christenen in de jaren 1800 aanvoerden dat een hypothetische vernietiging van de VS zou leiden tot "antiquaria van de daaropvolgende eeuwen" met de conclusie dat Amerika een heidens volk was op basis van de symboliek van het Grootzegel, het Congres werd gepusht om iets op te nemen dat het christelijk geloof reflecteerde, aangezien ze bij zo veel van haar burgers de stemmen tot zwijgen wilden brengen, vanwege wat ze via de esoterische beelden zagen. Hoewel Amerikaanse President en vrijmetselaar Theodore Roosevelt zich sterk verzette tegen dit idee, bepaalden krachtige Vrijmetselaarleiders dat ze het goed vonden, en dus werd het nationale en officiële motto "In God We Trust" ingevoerd.

Ter illustratie van de opzettelijke vaagheid van dit motto door onze vroegere leiders, volg dit fictieve verhaal:

Geenszins ben ik aan het suggereren dat een vernietiging van onze planeet achter de horizon staat. Noch wil ik graag beginnen over mijn overtuigingen in de verschillende methoden van interpretatie van de Openbaring. Ik denk echter - evenals veel christenen — dat de Bijbel het Heilige en geïnspireerd geschreven woord van God is, en dat zijn woorden met betrekking tot de Antichrist echt zijn en profetisch, en dat ze wijzen op een dag dat deze Grijze Kampioen zal komen om de massa's te misleiden in een wereldorde die het potentieel heeft om elk leven te vernietigen — ten minste het leven zoals we dat nu kennen. En als dit echt gaat gebeuren, en het lijkt er verdacht veel op, dat binnenkort de monumenten, structuren, architectuur, symbolen en dubbelzinnige motto's deze Antichrist zullen verwelkomen in onze hoofdstad. Soms is het niet alleen de in het oog springende symboliek, maar de specifieke timing waarin de structuren werden neergezet.

David Ovason, wiens werk, The Secret Architecture of Our Nation’s Capital: The Masons and the Building of Washington DC, werd bevestigd door talrijke deskundigen en leiders onder de vrijmetselaars, merkt op hoe de hoeksteen-inzet van het Capitool moest gebeuren op een bepaald astrologisch moment, met het zodiacaal gerelateerde sterrenbeeld Maagd ('Isis' voor de Egyptenaren), terwijl Jupiter in Schorpioen kwam, omdat "de hoeksteen-ceremonie niet uitsluitend bedoeld was om de goedkeuring te winnen van de geestelijke mensen, maar ook om ervoor te zorgen dat deze er tevreden mee waren dat de opbouw in de wereld werd gebracht op het juiste moment. "[ii] Hij heeft dit later wat directer toegevoegd: "Wie het dan ook regelde voor de Maagd om zo consequent te opereren tijdens de fundatie- en hoeksteen-plechtigheden, hij moet attent zijn op het feit dat zij waren uitgenodigd als een archetype, of spirituele wording, voor het lot van de stad."[iii]

Julia Duin, een Amerikaanse journaliste en auteur van Quitting Church en andere boeken over religie, maakte een notitie over een interessante samenhang tussen onze hoofdstad en de sterren daarboven toen ze schreef:

Washingtons stellaire ontwerp was geen toeval... Vrijmetselaar-oprichters oriënteerden het District van Columbia rondom het sterrenbeeld Maagd.

Elke 10e augustus vindt er dan een astrologische gebeurtenis plaats in de hemel boven Washington waarvan sommigen zeggen dat het de stad verbindt aan een heidense godin. In de schemering, als het gouden licht verschijnt boven de bakstenen gevels en een stoffige bestralen, en schuift de zinderende zon dan een paar graden op in de Pennsylvania Avenue, en gaat geleidelijk naar rechts totdat ze recht boven de beroemde straat staat. Als de horizon wolkenloos blijft, zijn er dan drie sterren zichtbaar aan de hemel in het westen in een rechte lijn vanaf het Capitool naar het Witte Huis. Bekend als Arcturus, Regulus en Spica, en dan vormen deze sterren een gelijkzijdig driehoekig kader in het sterrenbeeld Maagd.

Washingtons oprichters hebben opzettelijk de stad uitgelijnd met de sterren, in toewijding aan de Maagd — ook bekend als de Egyptische godin Isis.[iv]

In het licht van deze feiten en zoals Pelosi het deed, heeft George W. Bush ook zorgvuldig de diepe zinvolle maar niet storende woorden uitgesproken in zijn dankwoord van 2004 aan de nationale conventie van de Republiek, toen hij zei: "Net als generaties vóór ons, hebben we een roep van achter de sterren." "[v] Deze verklaring is, zoals veel onderzoekers over dit onderwerp al hebben opgemerkt, een verwijzing naar de communicatie tussen mens en de "oudere goden" van Babylon, zoals in H. P. Lovecrafts satanische werk, Necronomicon (dat werd vertaald in het Engels door niemand anders dan Bloody Mary's gewaardeerde tovenaar en Freemasonic voorloper, John Dee). Volgens Lovecrafts verhaal — dat, hoewel fictie, was gebaseerd op de teksten van de oude Syriërs met betrekking tot een coördinatie tussen de mens en de goden, later geprezen door de donkere broederschap voor haar inzichten — stuurden deze zelfde "Oudere" entiteiten een kopiist als afgezant ter onthulling van de grote geheimen die waardig geacht werden voor de verlichting. Het verhaal luidt als volgt:

Dit is het boek van wetgevingen en praktijken van de slapende dood, geschreven door mijzelf, Abd Al-Hazred, de grote tovenaar en dichter. Voor de geheimen in dit boek heb ik gesproken met donkere geesten, die mij veel rijkdom hebben gegeven, zowel in de vorm van geld als kennis, ik heb zelfs de geheime kennis geleerd van de goddelijken, dat is de kracht van wat ik heb geleerd. Ik heb ook geleerd van de oude geesten, die al vóór de mens leefden, en leven nog steeds in dromen, en ze zijn heel verschrikkelijk. Het was een gezicht van één van deze sterke geesten die mij ingewijd heeft in deze krachtige magie. [Tot nu toe zien we dat Al-Hazred werd ingewijd in krachtige magie door ongelofelijk oude geesten...]

De wolven roepen mijn naam in hun middernachtelijke toespraken, en een rustige, subtiele Stem roept mij op vanuit de verte. En een stem dichterbij schreeuwt in mijn oor met onheilig ongeduld. Het gewicht van mijn ziel zal haar laatste rustplaats bepalen. Vóór die tijd, moet ik hier naar beneden, dat is alles wat ik kan doen met betrekking tot de verschrikkingen die mij besluipen, en die op de loer liggen aan de deur van ieder mens, daarvoor is de oude geheime arcana die is overgeleverd aan de ouden, maar die is vergeten door allen, echter niet door een paar mannen, de aanbidders van De Ouden...

Laat iedereen die dit boek leest gewaarschuwd zijn dat de bewoning van deze mannen die worden gezien en onderzocht [of "bekeken"] door dit Oude Ras van goden en demonen uit een tijd vóór de tijd [dat wil zeggen, "generaties voor ons," zoals Bush verklaarde], en dat zij wraak zoeken voor die vergeten strijd die ergens plaatsvond in de Kosmos en uitliep in de werelden in de dagen vóór de schepping van de mens, toen de Oudere Goden door de Ruimten wandelden...

Weet, dat ik alle Zones van de Goden betrad, en ook de plaatsen van de Ouden, en tot de vuile plaatsen van de dood en eeuwige dorst ben afgedaald... die werden gebouwd in de LEGE RUIMTE, in de dagen voordat Babylon was.

Weet ook dat ik met allerlei geesten en demonen gesproken heb, waarvan de namen niet meer bekend zijn in de samenlevingen van de mens, of nooit bekend waren [geheimen aan de mensen gegeven door demonische geesten, zo oud dat sommige nooit zijn geïdentificeerd, maar aan een select gekozen aantal]. En de zegels van sommige van dezen zijn hierin geschreven [de zegels van deze oude demonen worden aangeduid zowel hier als later in zijn woorden met betrekking tot een amulet]; nog anderen moet ik meenemen met mij wanneer ik hen verlaat...

Ik heb gereisd onder de zeeën, op zoek naar het Paleis van Onze Meester, de steen gevonden van de monumenten van de overwonnen beschavingen en de geschriften ontcijferd van sommige van hen; terwijl anderen nog geheimen zijn voor elk mens die nog leeft. En deze beschavingen werden vernietigd vanwege de kennis die in dit boek is opgenomen.

Ik heb de geesten van mijn voorouders opgeroepen tot echte en zichtbare verschijning op de toppen van tempels gebouwd voor het bereiken van de sterren [klinkt als Nimrods toren van Babel].[vi]

Het verhaal gaat verder met te vertellen hoe Abd Al-Hazred een steen ontdekt met mysterieuze etsen erop. Hij maakt een vuur erbij en vervolgens bezwijkt hij van angst als de steen boven de grond begon te zweven. Plotseling verschenen er priesters in zwarte gewaden, zingend in een onbekende taal. Ze sneden zich overal op hun borst in aansporing van een mysterieuze kracht (zoals de priesters van Baäl). Al-Hazred zag dit en vluchtte van het toneel. Een korte achtervolging kwam, en Al-Hazred, dacht dat hij zo goed als dood was, draaide zich om, om dan te zien dat de priesters waren verdwenen. Op de grond om hem heen lagen zwarte gewaden, gevangen in doornen en bedekt met een groene geurige stof alsof ze door een soort van buitenaardse wapens verdampt waren. Al-Hazred keerde terug naar de plek van de zwevende steen en vond een kleine metalen plaat, ook met etsen erin gekerfd, maar verschillend van die welke op de steen waren. Nadat hij het had opgepakt, begon zijn hoofd te bonzen en het maanlicht viel op het oppervlak van de plaat. Dit was de amulet van de Oudere Goden:

Mijn hoofd begon pijn te doen alsof er een duivel in mijn schedel zat te stampen, toen een straal van maanlicht de metalen amulet raakte, van want ik nu weet wat het was, en een stem in mijn hoofd werd ingevoerd en vertelde me de geheimen van het toneel dat ik had meegemaakt in één woord :

CTHULHU.

Op dat moment, toen het fel in mijn oor werd gefluisterd, begreep ik het...

En dit is de amulet die ik in mijn hand heb gehouden, en om mijn nek houdt tot op deze dag, terwijl ik deze woorden schrijf: van de drie gesneden symbolen is de eerste het teken van ons Ras buiten de sterren, en het heet ARRA in de tong van de Schrijver die het mij leerde, een afgezant van de Ouden. In de tong van de oudste stad van Babylon was het OUT OF SPACE. Het is de Sigil (teken van magische macht) van het Verbond van de Oudere Goden, en zoals zij het zien, gaven zij het aan ons, ze zullen ons niet vergeten. Zij hebben het gezworen!

Geest van de hemel, herinner!

De tweede is het Ouder Teken, dat is de sleutel waarbij de Machten van de Ouder Goden kan worden opgeroepen, wanneer gebruikt in combinatie met de juiste woorden en vormen. Het heeft een Naam, en wordt AGGA genoemd.

Het derde teken is de Sigil van de Wachter. Het heet BANDAR. De Wachter is een Ras gezonden door de Ouden. Het houdt Wacht terwijl men slaapt, mits het juiste ritueel en offer is verricht,: anders, zal het zich tegen jou keren.

Deze zegels moeten, om doeltreffend te zijn, op steen worden gegraveerd en in de grond gezet [één of ander soort hoeksteen, misschien?] .. .voor de Wachter die moet worden herinnerd aan het Verbond dat is ingezworen met de Ouder Goden en ons Ras, anders keren zij zich tegen u en doden ze u en zullen uw stad teisteren totdat er hulp komt van de Ouder Goden door de tranen van uw volk en het gejammer van uw vrouwen.[vii]

Nu moeten we de vraag stellen: Waarom in hemels naam zou Bush (die is vereerd in de Pijlers van de Liefde in het Huis van de Tempel, het hoofdkwartier van de Hoge Raad, 33°, Schotse Rite van de Vrijmetselarij voor de miljoenen dollars die hij en zijn familie hebben bijgedragen aan de zaak van de vrijmetselarij) verwijzen naar een dergelijk geschrift vanuit de Necronomicon in zijn dankwoord? Is het misschien omdat hij ook een verbondsovereenkomst respecteert tussen de mens en de oude goden die hun zegen gaven alleen aan degenen die hun geheimen weten en de plaatsen van stenen in de grond kennen en de beelden op de "zegels" als een verbond?

Occultisten rond de wereld begrijpen de kracht van deze symbolen in Washington en de rituelen, en ze beseffen dat ze er niet alleen zijn voor het overbrengen van psychologische concepten, maar eigenlijk voor het dwingen van de mysterieuze en bovennatuurlijke krachten, uitgenodigd om daar verblijf te nemen. Dit geloof is diep bewaard in alles vanuit de Babylonische, Egyptische, Griekse, Romeinse en Kabbalistische symboliek die deel uitmaakt van maçonnieke geschiedenis. En volgens de beroemde vrijmetselaar Foster Bailey verbergen deze symbolen en zegels opzettelijk "een geheim... dat de mysterieuze krachten versluiert. Deze energieën, wanneer vrijgegeven, kunnen een krachtig effect hebben."[viii]

In de volgende paar delen zullen we ontdekken waar deze mysterieuze krachten nu zijn, door wie aanbeden, en hoe de occulte elite momenteel hun gekonkel presenteert in het Ordo ab Chao "krachtige effect" dat leven gaat geven aan de personage - en beeld - van de echte Grijze Kampioen .

Notities

[i] Bruce Lincoln, “The Rhetoric of Bush and Bin Laden,” excerpt from Holy Terrors, posted online at University of Chicago Library Digital Collections (http://fathom.lib.uchicago.edu/1/777777190152/).

[ii] David Ovason, The Secret Architecture of Our Nation’s Capital: The Masons and the Building of Washington DC (New York: HarperCollins, 2000), 71.

[iii] Ibid., 361.

[iv] Julia Duin, “Ergo, We’re Virgo,” Questia, last accessed May 10, 2017, https://www.questia.com/magazine/1G1-66241134/ergo-we-re-virgo.

[v] George W. Bush, “President Bush’s Acceptance Speech to the Republican National Convention,” September 2, 2004, Washington Post, last accessed May 10, 2017, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A57466-2004Sep2.html.

[vi] H. P. Lovecraft, Necronomicon: Ye Book of the Laws of the Dead, translated by Dr. John Dee in 1562. Viewable at the following link, accessed May 10, 2017, https://greyelf.bizland.com/blackletternecro.html.

[vii] Ibid.; emphasis added.

[viii] Foster Bailey, The Spirit of Freemasonry, Third and Revised Edition (New York: Lucis Press, 1979), 59.

Bron: SABOTEURS PART 8: Ordo Ab Chao—How Elements For The Fourth Turning And Arrival Of The Grey Champion Were Envisioned Long Before Strauss, Howe, Pope Francis Or Steve Bannon » SkyWatchTV