www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

SABOTEURS deel 6: Zal na het wegwerken van Steve Bannon uit de Westelijke Vleugel, Paus Franciscus de opkomst van "De Grijze Kampioen" faciliteren?

24 augustus 2017 - door SkyWatch-redacteur

Voordat Steve Bannon werd gedwongen om weg te gaan uit de Westelijke Vleugel (ik behandelde de betekenis hiervan in deel 5 van deze serie en bij WND). Deel 4 beëindigde ik met te zeggen: "Het zijn niet gewoon samenzweringslijnen", omdat ik bezorgd ben dat paus Franciscus niet alleen de man kan zijn uit de oude "Profetie over de Pausen" van St. Malachias, maar meer over die van Malachi Martin die zijn vrees uitte dat hij de aanleiding kan zijn voor het opstaan van de Grijze-Kampioen (Antichrist). Dit is een punt van zorg dat zelfs heerst bij de persoonlijke secretaris van de Paus, emeritus Benedictus XVI, en waar misschien Fransiscus zelf - in het geheim - het mee eens is.

In een schokkend interview in 2014 met de titel Is Franciscis de laatste paus?, dat werd gepubliceerd door de twee grootste katholieke persbureaus in de wereld (CAN en EWTN-nieuws), werd de persoonlijke secretaris van Paus Benedictus XVI en Prefect van de Pauselijke Huishouding van Paus Franciscus, Aartsbisschop George Gänswein, heel specifiek gevraagd over de "Profetieën van Malachias", en over de pensionering van Benedictus, en of Franciscus zelf gelooft dat hij de laatste paus is.

Het gesprek begon met het maken van een rechtstreekse verwijzing naar vragen die ik (Tom Horn) in 2013 had gesteld met betrekking tot de tweevoudige blikseminslagen op de St. Pieter Basiliek op dezelfde dag dat Benedictus aftrad. Ik vervolgde toen met een commentaar over de inauguratie van Franciscus en hoe dit teken uit de hemel "voor enkele ingewijden in de geschiedenis en geheime orders" aangenaam geënsceneerd was. De term "inhuldigen" is van het Latijnse inauguratio, en verwijst naar een archaïsche ceremonie waarbij de Romeinse voortekens ("waarzeggers") een koning of heerser hebben goedgekeurd door een bliksem als voorteken, dat is "gesanctioneerd door de goden". Omdat de "inauguratie" van Paus Franciscus werd verzegeld door hetzelfde oude voorteken dat de wil van de goden bepaalt voor een koning in dat deel van Rome - donder en bliksem als het belangrijkste tekenen dat Jupiter - de vader van Apollo - zat toe te kijken.

Het blijkt dat ik niet alleen stond in mijn overpeinzingen, aangezien "veel waarnemers dit hebben uitgekozen om het te interpreteren als een goddelijke reactie op de historische aankondiging van het aftreden van Paus Benedictus XVI, dat gedaan werd op die ochtend", zo bevestigden de Katholieke persbureaus. "Als zijn persoonlijke secretaris herinnerde aartsbisschop Gänswein zich hoe zowel hij als Benedictus pas achteraf over de blikseminslag hoorden. 'De indruk was dat het een teken van boven was, een reactie,' vertelde Badde (die het interview afnam). Toen hij Benedictus de beelden liet zien van het spectaculaire incident een paar dagen later, had de Paus gevraagd of dit een soort van digitale montage was, zei Gänswein, eraan toevoegend: 'echter de natuur had gesproken,'"[i]. Hij zei dit in navolging van wat ik online in 2013 had gepubliceerd.

Hoe dit verbazingwekkende verslag doorging:

Tijdens het interview verwees Paul Badde naar... De "profetie van de pausen" — volgens welke Paus Franciscus kan worden beschouwd als de laatste paus. "Inderdaad, kijkend naar de profetie, en overwegend hoe er altijd een correcte verwijzing was naar de pausen in de geschiedenis — dat geeft mij rillingen," gaf aartsbisschop Gänswein toe: "...sprekend vanuit historische ervaring, kan men zeggen: Ja, het is een 'wake-up call'." [ii]

Gezien het feit dat zowel de huidige pausen als hun naaste adviseurs in het Vaticaan hebben overwogen of Paus Franciscus de Petrus Romanus is, en dat deze realiteit "hen rillingen geeft", en dat het verder wordt gezien als "een wake-up call", is het dan een wonder dat conservatieve geleerden binnen de kerk een steeds zorgvuldiger visie hebben over de nieuwe paus? En is de daaropvolgende vraag of Paus Franciscus de "valse profeet" is, de reden dat Canon Advocaten en Theologen voor het Vaticaan een conferentie hielden in Parijs, afgelopen maart, om te bespreken "Hoe een ketterse paus te onttronen"? [iii]

Voordat u twijfelt, moet u overwegen hoe de beschuldigingen van afval zich elders opeenstapelen tegen Franciscus, ook door talrijke kerktheologen en katholieke top-websites, blogs en discussieforums die zich beraden hoe hij de kerk naar een schisma leidt, ironisch genoeg een vervulling van zijn paus-naamgenoot, Franciscus van Assisi, die - wat beroemd genoeg is - de laatste paus voorspelde:

Op het moment van de beproeving zal een man, niet op de gebruikelijke wijze gekozen, verhoogd worden tot het Pausschap, die door zijn geslepenheid zal proberen velen in fouten en dood te trekken. Sommige predikers blijven zwijgen over de waarheid, en anderen zullen het met voeten treden en ontkennen... want in die dagen zal Jezus Christus hen geen ware Pastor zenden, maar een vernietiger. [iv]

Juist deze week beargumenteerde een groep katholieke theologen (traditioneel in vorm) dat Paus Franciscus niet echt katholiek is, en zelfs de vervulling kan worden van dat deel van de geheimen van Fatima, die waarschuwen voor een grote eindtijd afvalligheid, beginnend vanaf "de top" van de kerk door een nep-paus met een "duivelse starende blik", zo meldde The Independent. [v]

Maar het zijn niet alleen de extreme elementen in het katholicisme. Paus Franciscus heeft "ook de woede opgewekt van de hoofdstroom van conservatieve kringen – met name in de Curie, de administratieve vleugel van het Vaticaan." [vi]

Inderdaad heeft een gerespecteerde Italiaanse Monseigneur en voormalig adviseur bij de Vaticaanse Congregatie voor de Doctrine van Geloof er zelfs verslag van gedaan, zeggende dat Paus Franciscus moet stoppen met "verwarring en afvalligheid", welke hij aan het zaaien is onder de priesters en bisschoppen door een "corrigeren" met zijn "dubbelzinnig en onjuiste woorden en daden." [vii]

Maar Franciscus was al snel bezig met het uitwissen van dit leiderschap dat zich tegen hem verzet, om hen te vervangen met zijn bondgenoten, met inbegrip van Jezuïeten zoals hijzelf, dit volgens een andere waarschuwing van Malachi Martin.

Terwijl ik bezig was met het voorbereiden van de verzending van het nieuwe onderzoeksboek 'Saboteurs' naar de redacteur, meldde persbureau Reuters een "grote opschudding in de administratie van het Vaticaan", waar Paus Franciscus op dat moment de top-theoloog van het katholicisme, kardinaal Gerhard Ludwig Mueller verving, die het hoofd is van de afdeling die belast is met de verdediging van de katholieke leer — de Congregatie voor de Geloofsleer.

Die positie is de belangrijkste in de hiërarchie, die een paus in het Vaticaan invult na de positie van Staatssecretaris. De meeste bekleders ervan behouden deze positie totdat ze met pensioen gaan, wat in Muellers geval nog zes jaar zou zijn geweest. [viii]

Mueller, 69, was benoemd door emeritus Paus Benedictus XVI in 2012 en is nu door Paus Franciscus vervangen door de aan hem verbonden Jezuïet Aartsbisschop Luis Francisco Ladaria Ferrer.

()

Een paar weken geleden verhevigde Franciscus zijn oorlog tegen de conservatieve katholieken en d profetie-gelovigen door het Amerikaanse Religious Right direct op de korrel te nemen, inclusief Donald Trumps adviseur Steve Bannon, die daarna succesvol is verwijderd uit het Witte Huis. [ix] Dit is een te verwachten ontwikkeling, die lijkt de katholieke televisienetwerk-regisseur Jose Galat te hebben beïnvloed, die in het openbaar beweerde dat Paus Franciscus letterlijk de bijbelse "Valse profeet" is, die, zo zegt hij, "de weg effent voor de Antichrist." Galat betoogde ook dat de "echte" Paus Benedictus XVI is, die op de een of andere manier werd gedwongen om af te treden in 2013. Franciscus "werd gekozen door een maffia aan kardinalen," zei hij. Hij is het, zoals ik al heb vermeld, eens met andere katholieken die ook een samenzwering zien achter deze eerste Jezuïtische Paus ooit. [x]

En dan is er nog de emeritus Paus Benedictus zelf, die heel cryptisch onlangs zei dat de katholieke kerk "op het punt van kapseizen staat". [xi]

Het vreemdst van alles is misschien wel een huidige onderzoek (nog aan de gang als ik dit bericht schrijf), waarmee het Vaticaan een onderzoek heeft gestart naar een katholieke groep exorcisten (de Herauten) die, na gesprekken met Satan hebben vastgesteld dat Paus Franciscus "de man van de duivel is". [xii]

Maar wat als Franciscus niet de 'canoniek gekozene' is, zoals zijn naamgenoot voorspelde (en misschien ook: waarom hij ervoor koos om naar Franciscus van Assisi te worden vernoemd) en daarom feitelijk niet de Petrus Romanus, de laatste paus uit Malachy's profetie? Wat als die donkere Supermacht (de Katholieke vrijmetselaars), waarvoor Malachi Martin heeft gewaarschuwd, met behulp van Franciscus en zijn linkse theologie gebruikt voor een complex eindtijd-spel, met het manipuleren en her-configureren van Rome tot een socialistisch-marxistisch instrument voor de komst van de echte eindtijd-paus? Wat als de soortgelijke één-wereld-mensen van George Soros-mondialist die nu ook opkomen tegen Trump, samenwerken met Franciscus om de basis te leggen voor de Antichristelijke Wereldorde zoals in het boek Openbaring?

Te gek om te geloven?

Hier is wat de populaire katholieke website LIFE onlangs zei:

Het meest verbazingwekkende is dat het Vaticaan er zelf bij betrokken lijkt te zijn, zoals Paus Franciscus, de Duitse bisschoppen en anderen om hem heen, die openlijk nauwe relaties hebben ontwikkeld met veel vooraanstaande Eén-Wereld-mensen, door hen uit te nodigen naar het Vaticaan om gesprekken te voeren en advies te geven. Dit is een radicale verandering met alle pausen uit het verleden. Rapporten suggereren dat George Soros Bergoglio [Paus Franciscus] begunstigde tijdens het conclaaf dat hem heeft verkozen als paus. Voor de eerste keer ooit heeft de beweging van de Nieuwe Wereld Orde een krachtige openbare steun gekregen voor veel van hun agenda door het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk, die agressief heeft aangedrongen en betuigd dat klimaatverandering, open grenzen, anti-kapitalisme en meer huidige kwesties van morele en religieuze verplichting zijn voor een nieuwe wereldse Katholieke kerk. Het lijkt ook dat sommigen in het Vaticaan de basis leggen voor een morele en religieuze zaak ten gunste van bevolkingscontrole... Veel tekenen wijzen hierop. [xiii]

En wat als ik je het hele stelsel aan bewijs vertel, ter ondersteuning dat deze wereldwijde samenzwering daar niet stopt, en feitelijk verbonden is met het aftreden van Paus Benedictus XVI, de verkiezing van Paus Francis, George Soros, Obama, Hillary, John Podesta, en de mogelijke komst van de Valse Profeet, Antichrist, de laatste Paus, discussies over een Messias, en de jaren 2012 en 2016 voor de Saboteurs, die nu aan het werk zijn om de agenda van de Trump-regering omver te werpen?

Weet u van een aantal gerespecteerde katholieke leiders die onlangs een brief hebben gestuurd aan President Trump, waarin ze hem vroegen om een officieel onderzoek te starten naar de activiteiten verbonden met de mensen hierboven vermeld? Het lijkt erop dat het Team Obama betrokken was bij een andere staatsgreep die vergelijkbaar is met wat momenteel gericht is op Trump, maar ditmaal was het tegen het Vaticaan en de auteurs van de brief van hen die geloven dat Paus Benedictus gedwongen werd om af te treden om duistere redenen.

In een top-artikel van onderzoeksjournalistiek William F. Jasper van de New American vraagt hij:

Hebben de miljardair en speculant George Soros, President Barack Obama, Minister Hillary Clinton, Vice President Joe Biden en de Obama/Clinton adviseur John Podesta samengespannen om de conservatieve Paus Benedictus XVI omver te werpen en hem door de radicale Paus Franciscus te vervangen? Gebruikten ze de Amerikaanse inlichtingendiensten en onze nationale diplomatieke machines, toen ze de politieke kracht en de financiële macht gebruikten om te chanteren en een "regime-change" te forceren in de Rooms-Katholieke Kerk?

Verre van een wilde samenzweringstheorie te zijn, klinkt er prima bewijs om aan te geven dat dit een serieuze poging was om een politiek schandaal neer te zetten van de hoogste orde, waarbij een flagrant en crimineel machtsmisbruik betrokken was op de hoogste niveaus van de Amerikaanse regering.[xiv]

Hier is de brief waar Jasper naar verwijst in zijn geheel, zoals die werd geschreven en verzonden door de katholieke leiders van het nieuwsblad The Remnant:

Geachte President Trump:

De campagneslogan "Maak Amerika Opnieuw Groot" resoneerde voor miljoenen gewone Amerikanen. En uw volharding de vele meestal schadelijke recente trends terug te duwen is heel inspirerend geweest. Wij allen kijken uit naar een voortgezette omkering van deze collectivistische trends uit de afgelopen decennia.

Het omkeren van deze oprijzende recente collectivistische tendensen zal noodzakelijk een omkering vergen van veel acties die werden ondernomen door de vorige regering. Onder deze acties geloven wij, dat er één is die gehuld blijft in geheimzinnigheid. Specifiek hebben wij reden om te geloven dat er een Vaticaan-"regime-change" werd ontworpen door de Obama-regering.

Wij waren gealarmeerd toen wij ontdekten dat in het derde jaar van de eerste termijn van de Obama-regering, uw vorige tegenstander, Minister Hillary Clinton, samen met andere ambtenaren van de overheid met wie ze een verband sloot, een katholieke "revolutie" heeft voorgesteld dat een definitieve ondergang zou worden gerealiseerd van wat er was overgebleven van de Katholieke Kerk in Amerika. Ongeveer een jaar na deze email-discussie, die nooit de bedoeling heeft gehad om openbaar te worden, bevonden wij dat het aftreden van Paus Benedictus XVI onder hoogst ongebruikelijke omstandigheden plaatsvond, en dat hij werd vervangen door een paus waarvan het de duidelijk missie is om een spiritueel onderdeel te zijn voor de radicaal ideologische agenda van het internationale links. Het pontificaat van Paus Franciscus heeft vervolgens zijn eigen legitimiteit op losse schroeven gezet bij een veelheid van gelegenheden.

Tijdens de presidentiële campagne van 2016 waren we verbaasd om te zien dat Paus Franciscus actief campagne voerde tegen het door u voorgestelde beleid inzake de beveiliging van onze grenzen, en zelfs zover ging door te suggereren dat u geen christen bent. Wij waarderen uw prompte en 'to the point' reactie op deze schandelijke beschuldiging.

We blijven verbaasd door het gedrag van deze ideologische Paus, wiens missie lijkt te zijn een bevordering van de seculiere agenda's van links in plaats van het begeleiden van de Katholieke Kerk in haar heilige missie. Het is gewoon niet de juiste rol van een paus om te worden betrokken in de politiek tot op het punt waar hij wordt beschouwd als de leider van het internationale links.

Aangezien wij uw verklaarde doel voor Amerika delen, zijn wij van mening dat het pad naar "grootheid" voor Amerika, en weer opnieuw "goed" te zijn, een parafrase van Tocqueville. Wij begrijpen dat goed zedelijk gedrag niet kan worden afgedwongen van mensen, maar de mogelijkheid om ons leven te leiden als goede katholieken werd steeds moeilijker gemaakt door wat leek op een botsing tussen een vijandige regering van de Verenigde Staten en een paus die zo veel kwade wil lijkt te hebben naar de volgelingen van de voortdurende katholieke leer, zoals hij die ook lijkt aan te houden voor u.

Met dit in gedachten, en wensende het beste voor ons land, alsook voor de katholieken wereldwijd, geloven wij dat het de verantwoordelijkheid is van de loyale en geïnformeerde katholieken in de Verenigde Staten met een petitie te komen richting u om een onderzoek toe te staan met de volgende vragen:

- Met welk doel heeft het National Security Agency toezicht gehouden op het conclaaf dat Paus Franciscus heeft verkozen?

- Welke andere geheime operaties werden uitgevoerd door onze regeringsagenten inzake het aftreden van Paus Benedictus XVI of het conclaaf dat Paus Franciscus heeft verkozen?

- Hebben Amerikaanse regeringsagenten contact gehad met de "Kardinaal Danneels Maffia"?

- Internationale geldtransacties met het Vaticaan werden opgeschort tijdens de laatste dagen voorafgaand aan het ontslag van Paus Benedictus XVI. Welke Amerikaanse overheidsinstanties waren hierbij betrokken?

- Waarom werden de internationale monetaire transacties hervat op 12 februari 2013, de dag nadat Benedictus XVI zijn ontslag aankondigde? Was dit puur toeval?

- Welke maatregelen, indien van toepassing, werden er daadwerkelijk genomen door John Podesta, Hillary Clinton, en anderen in de Obama-regering, die betrokken waren bij de discussie ter stimulering van een "Katholieke Lente"?

- Wat was het doel en de aard van de geheime ontmoeting tussen Vice-president Joseph Biden en Paus Benedictus XVI in het Vaticaan op of rond 3 juni 2011?

- Welke rollen werden er gespeeld door George Soros en andere internationale financiers, die momenteel woonachtig kunnen zijn op het grondgebied van de Verenigde Staten?

Wij zijn van mening dat het bestaan van deze onbeantwoorde vragen voldoende bewijs aangeeft voor dit verzoek en een onderzoek rechtvaardigen.

Mocht dit onderzoek blootleggen dat de Amerikaanse regering ten onrechte aangelegenheden van de Katholieke Kerk verstoorde, dan verzoeken wij verder om de vrijgave van de resultaten, zodat katholieken passende maatregelen kunnen eisen, te nemen door die elementen in onze hiërarchie die trouw zijn aan de leer van de katholieke kerk.

Gelieve te begrijpen dat we geen onderzoek vragen naar de Katholieke Kerk. We vragen eenvoudig om een onderzoek naar de recente activiteiten van de Amerikaanse regering, waarvan u nu de hoofdbestuurder bent.

Dank u nogmaals, en wees verzekerd van onze oprechte gebeden.

Hoogachtend,

David L. Sonnier, LTC US ARMY (gepensioneerd)

Michael J. Matt, redacteur van The Remnant

Christopher A. Ferrara (voorzitter van de Amerikaanse Katholieke Advocaten Associatie, Inc.)

Chris Jackson, Catholics4Trump.com

Elizabeth Yore, Esq., oprichster van YoreChildren

Aan het eind van deze brief, bovenaan op de officiële website van The Remnant, [xv] bieden ze verwijzingen naar documenten en artikelen die hun bewering ondersteuning bieden, met inbegrip van sommige die zijn uitgebracht door WikiLeaks dat berichten van Soros, Clinton en Podesta onderschepte met adviezen hoe een einde te maken aan de "middeleeuwse dictatuur" in het Vaticaan.

In een ander verslag van New American van oktober vorig jaar, werden de e-mails in kwestie onderzocht aangaande de geheime campagne van de Clintons in hun anti-katholiek agenda. Zij merkten op:

Podesta, een langdurig Clinton adviseur en vertrouweling, samen met de top-activist voor de links-ondersteuner George Soros, openbaarde in 2011 in een email dat hij en andere activisten werkten aan een "Katholieke lente"-revolutie binnen de Katholieke Kerk, een duidelijke verwijzing naar de rampzalige "Arabische lente" met staatsgrepen in datzelfde jaar georganiseerd door het Obama-Clinton-Soros-team dat het Midden-Oosten heeft gedestabiliseerd en radicale islamistische regimes en terroristische groeperingen in de regio aan de macht bracht. Het emailbericht van Podesta is een antwoord naar een andere door Soros gefinancierde radicaal, Sandy Newman, oprichter van de "progressieve" Voice for Progress. Newman had aan Podesta geschreven op zoek te zijn naar een advies over de beste manier om "zaden van revolutie te planten" in de Katholieke Kerk, die hij beschreef als een "middeleeuwse dictatuur [sic]". [xvi]

()

Van bijzonder belang voor mij is in de brief aan Trump door de betrokken katholieken, dat zij specifiek opmerken "dat ongeveer een jaar na deze discussie via e-mail, die nooit de bedoeling had om openbaar te worden gemaakt, we bevinden dat de Paus Benedictus XVI moest aftreden onder hoogst ongebruikelijke omstandigheden en werd vervangen door een paus wiens duidelijk missie is een spiritueel onderdeel te zijn in de radicaal ideologische agenda van het internationale links", én dat zij "verbaasd zijn door het gedrag van deze ideologisch geladen paus, wiens missie lijkt te zijn een bevordering van de seculiere agenda's van links, in plaats van het begeleiden van de Katholieke Kerk in haar heilige missie... Het is eenvoudig niet de juiste rol van een paus om te worden betrokken in de politiek tot op het punt dat hij wordt beschouwd als de leider van het internationale links."

Het is niet moeilijk om hierboven tussen de regels de insinuatie te lezen dat Paus Franciscus - of de weg vrijmaakt voor - of de valse profeet is, die 's werelds religieuze gelovigen gaat begeleiden en ondersteunen in een politieke figuur die de Antichrist wordt genoemd.

Met dit alles in gedachten, en gezien mijn en Cris Putnams persoonlijke uitputtende onderzoek naar het Vaticaan, en ons uitgebreide onderzoek naar de 'Profetie over de Pausen', en de juiste voorspellingen die wij gemaakt hebben met betrekking tot het aftreden van Benedictus een jaar voordat het een feit was, en ons update-onderzoek naar het conclaaf dat Franciscus heeft gekozen, ga ik een explosieve aankondiging doen.
Ik reik de hand naar die nog verborgen vrienden in Rome die mij in het verleden geholpen hebben bij het bevestigen van mijn overtuiging dat Paus Franciscus, ofwel snel met pensioen zou gaan, óf uit de weg zal worden geruimd, en dat dit echt is verbonden met iets vreemds, dat zich heeft ontvouwd in het tijdelijk pontificaat waarin hij gebracht is. Ik ben van mening, zoals zij voorgesteld hebben, dat Franciscus niet de "canoniek gekozene was", zoals ook zijn naamgenoot oorspronkelijk voorspelde. En de leden van de kerk die mij eerder hebben geholpen en degenen die reeds hierboven zijn aangehaald, zijn slechts het topje van de ijsberg van degenen die uiteindelijk weten hoe deze "onwettige" activiteit plaatsvond achter gesloten deuren tijdens de laatste pauselijke verkiezing, [xvii] En om redenen die wij nog niet begrijpen, is Franciscus als een tijdelijke "plaatsvervanger" neergezet, totdat de echte Paus, nr. 112 (Petrus Romanus), kan worden geïnstalleerd. De mysterieuze redenen rondom deze "tijdelijke plaatsvervanger" en valse paus zullen misschien nooit volledig bekend worden, maar het was voorzien door mystici als Pater Herman Bernard Kramer in zijn 1955-oeuvre, The Book of Destiny. Tijdens een ongebruikelijke interpretatie die hij maakte over het twaalfde hoofdstuk van het boek Openbaring over "het grote wonderteken" genoemd in vers 1, schreef Pater Kramer:

Het "teken" in de hemel is dat van een vrouw en een kind; ze schreeuwt het uit in haar weeën en angst van baren. In dat beeld, bevalt ze van een duidelijk "persoon" die de kerk REGEERT met een ijzeren staf (vers 5). Het wijst dan op een conflict binnen de kerk om iemand te kiezen die "alle naties zal regeren" op een wijze die duidelijk was bepaald. In overeenstemming met de tekst is dit onmiskenbaar een PAUSELIJKE VERKIEZING, want alleen Christus en zijn plaatsvervanger hebben het goddelijk recht om ALLE NATIES te regeren... Maar op dit moment hebben de grootmachten een dreigende houding om de verkiezing te verhinderen van de logische en verwachte kandidaat door dreigingen van algemene afvalligheid, moord of gevangenneming van deze kandidaat als hij wordt gekozen. (hoofdletters en vet in het origineel) [xviii]

Hoewel ik het niet eens ben met Kramers interpretatie van het boek Openbaring, en zijn angst dat "grootmachten een dreigende houding kunnen aannemen in het belemmeren van de verkiezing van de logische en verwachte kandidaat", zijn dit de echo's van het sentiment van de priesters vermeld in 'Petrus Romanus', die een crisis voor de kerk aan zagen komen met als resultaat het oprijzen van de Valse Profeet en Antichrist.

Dit was onlangs ook in het nieuws toen een rapport werd gepubliceerd van Sébastien Maillard, de Vaticaan-correspondent voor La Croix in Rome. Hij merkte op hoe een brede waaier aan conservatieve bisschoppen angst heeft dat Franciscus de kritische kerkelijke leer omzeilt. En hij heeft angst dat het al te ver is gegaan. Zelfs willen die kardinalen die voor Franciscus hebben gestemd nu dat hij aftreedt, zodat de Secretaris van de Heilige stoel, kardinaal Pietro Parolin, tot de echte paus gekozen kan worden. [xix] En deze kiezers begrijpen ook iets anders. Parolins naam is "Petrus de Romein", vanuit de laatste regel van de 'Profetie van de Pausen'.

Maar zelfs dan zullen sommigen nauwelijks geloven hoe diep dit 'konijnenhol' gaat. Wij zullen doorgaan op deze weg in een volgende uitgave.

[i] http://www.catholicnewsagency.com/news/is-francis-the-last-pope-a-rare-interview-with-archbishop-gnswein-46598/

[ii] Ibid

[iii] http://www.crossmap.com/news/canon-lawyers-and-theologians-to-hold-conference-on-deposing-the-pope-31709

[iv] http://www.catholictradition.org/francis-prophecies.htm

[v] http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-real-catholic-question-conservative-theologians-tradition-action-fatima-vatican-a7904931.html

[vi] Ibid.

[vii] https://www.lifesitenews.com/news/only-pope-francis-can-end-the-apostasy-his-ambiguous-and-erroneous-words-ha

[viii] http://www.reuters.com/article/us-pope-mueller-idUSKBN19M3GH?il=0

[ix] http://www.esquire.com/news-politics/politics/news/a56834/pope-francis-american-conservative-catholics/

[x] https://colombiareports.com/pope-francis-paving-way-antichrist/

[xi] https://www.lifesitenews.com/news/pope-benedict-church-is-on-the-verge-of-capsizing

[xii] http://www.thetablet.co.uk/news/7367/0/vatican-investigates-catholic-group-after-exorcism-claim-that-francis-is-devil-s-man

[xiii] https://www.lifesitenews.com/blogs/the-main-reason-for-the-hate-against-donald-trump

[xiv] https://www.thenewamerican.com/usnews/foreign-policy/item/25256-catholics-ask-trump-to-probe-soros-obama-clinton-conspiracy-at-vatican

[xv] http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/3001-did-vatican-attempt-to-influence-u-s-election-catholics-ask-trump-administration-to-investigate

[xvi] https://www.thenewamerican.com/culture/faith-and-morals/item/24289-clinton-campaign-s-anti-catholic-emails-will-catholic-voters-react

[xvii] http://catholictruthblog.com/2013/12/30/was-pope-francis-canonically-elected/

[xviii] Rev. Herman Bernard Kramer, The Book of Destiny (Belleville, IL: Buechler Publishing Company, 1955), 277.

[xix] http://www.huffingtonpost.com/sebastien-maillard/pope-francis-remain-pope_b_9439638.html

Bron: SABOTEURS PART 6: After Helping Force Steve Bannon From The West Wing, Will Pope Francis Facilitate The Rise Of “The Grey Champion”? » SkyWatchTV