www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

SABOTEURS - deel 4: Wat geschreven werd in
Bron: Zenith, is dat in 2016 gewoon vervuld?

17 augustus 2017 - door SkyWatch redacteur

Is Charlottesville, waar de organisator van "Unite the Right", Jason Kessler, kort geleden was als een door Soros betaalde Occupy Wall Street activist, en tevens een uiterst linkse Obama-aanhanger [i], een teken van wat er gaat komen? Zijn dergelijke betaalde antagonisten, samen met de "globalisten, bankiers, islamisten en de gevestigde orde van de Republikeinen" [ii], bezig om Amerika naar een oude regering te duwen, georganiseerd door de occultisten voor "Ordo ab Chao" (Orde uit Chaos) ter vergemakkelijking van de komst van de apocalyptische sterke man die de Bijbel de Antichrist noemt? Is de Man van Zonde hier en nu aangekomen op het wereldtoneel met loze beloften van vrede? Schokkend, zijn aankomst lijkt niet alleen dreigend, maar het was al voorzien door oude zieners en specifiek verbonden aan dit tumultueuze uur — de jaren 2016-2017.

Maar laten we even teruggaan.

Bijna tien jaar geleden heb ik het boek Apollyon Risinguitgegeven wat later werd bijgewerkt en opnieuw uitgegeven als Zenith 2016 als gevolg van belangrijke informatie die kwam na de publicatie van de eerste versie, dat velen overwegen als mijn rudimentaire werk en magnum opus. Ik hoop dit met de uitgave van Saboteurs te overtreffen aangezien ik echt geloof dat dit werk het meest belangrijke is betreffende het huidige onderzoek dat ik heb gedaan sinds (of zoals degenen die het dichtst bij mij zijn, zeggen: ooit).

Naast het reizen gedurende een volledig jaar in 2009, de interviews, en het onderzoek naar verwante onderwerpen, evenals het houden van een sabbatical, dat ik nodig had voor het werkelijke schrijven, was wat Zenith ongebruikelijk maakte, de grote vraag over waarom zoveel ouden — sommige al van honderden jaren geleden en sommige van veel verder terug — het jaar 2016 voorzagen als specifiek de datum dat de Messias, of zijn alternatief de Antichrist, zou verschijnen op aarde. Maar de meesten geloofden dat "zijn" aanwezigheid bekend zou worden aan slechts enkele geselecteerden in 2016, maar niet herkend door de bredere bevolking tot "hij" zich langzaamaan zou openbaren - wie en wat hij eigenlijk was, op het juiste moment, in de onmiddellijke jaren daarna. Zelfs een grote Sunni-website noemt die jaren, evenals datums jaren vóór Trumps verkiezing na het bestuderen van de oude Koran en de Hadith, zeggende:

Gebaseerd op onze numerieke analyses... zal de tijd van het officiële begin van het einde van de tijd en de komst van de Imam Mahdi [hun Messias, maar voor anderen als Joel Richardson, is het de Antichrist] het meest waarschijnlijk worden... in 2016 en Jezus Christus zal naar beneden komen uit de hemel naar de aarde in 2022 [dat is de datum wanneer de nieuwe ster komt, vermeld in het einde van deel 3 van deze serie, welke verschijnt aan de hemel, wat niet gepubliceerd of bekend was toen deze moslims hun datums stelden].[iii]

Sommige van de oudste prognose-stellers die me intrigeerden in Zenith, en voor wie de jaren 2016-2017 profetisch significant zijn, spraken als volgt:

Profetie uit de Zohar bij aankomst van de "Messiah"

Algemeen beschouwd als het belangrijkste werk van de Joodse Kabbala, is het boek Zohar een verzameling van boeken geschreven in het middeleeuwse Aramees van meer dan zevenhonderd jaar geleden met een mystieke commentaar op de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes, de Thora). Naast het interpreteren van Schrift, het gedeelte van de Vaera (deel 3, afdeling 34) bevat het "De tekenen als voorbode van de Mashiach," en "De komst van de Messias". De fascinerende datum van "zijn" geheime presentatie naar de rabbijnen in Israël werd in de Zohar vastgesteld op 2012-2013 (gezien de afwijzing van Jezus door de orthodoxe Joden als de Messias, zouden de evangelicals zeggen dat deze zeven-honderd-jarige voorspelling aangeeft dat de Antichrist kan zijn aangekomen in circa 2012 – 2013).

En ja hoor, kort na die datum, begonnen enkele van de meest vooraanstaande rabbijnen Israëls zich te gedragen alsof ze iets wisten wat de rest van de wereld niet wist over de komst van de "Messias". Naast degene die ik citeerde eerder in deze serie, die geloven dat het Messiaanse tijdperk is begonnen, is Chaim Kanievsky een van Israëls meest vooraanstaande rabbijnen, een leider van een tak van het Charedische jodendom. Hij is ook een erkende autoriteit aangaande de Joodse wet en heeft onlangs zijn studenten gewaarschuwd om niet het Heilige Land te verlaten, want "de Messias is al hier. Deze zal zichzelf zeer binnenkort bekend maken... Ga niet reizen."[iv]

De achthonderd jaar oude profetie van Rabbi Juda Ben Samuel en het jaar 2017

Zullen de jaren onmiddellijk na 2016 profetisch zijn voor Israel en de wereld? Volgens een achthonderd jaar oude profetie kan dat zeker. Voordat hij stierf aan kanker, heeft J. R. Church de oude voorspellingen van Rabbi Juda Ben Samuel geanalyseerd en het volgende opgemerkt:

Ludwig Schneider, schrijvend voor Israël Today (in maart 2008) zei: "Zo'n 800 jaar geleden was in Duitsland Rabbi Juda Ben Samuel een Talmoedische top-geleerde met een neiging naar het mystieke. Voordat hij stierf in het jaar 1217, profeteerde hij dat de Ottomaanse Turken Jeruzalem en de heilige stad zouden veroveren en erover regeren voor "acht jubeljaren". "Een bijbels jubeljaar bestaat uit 50 jaar. Vijftig vermenigvuldigd met acht is gelijk aan 400 jaar.

Daarna zouden volgens Ben Samuel de Ottomanen uit Jeruzalem worden verdreven, wat een niemandsland zou blijven een jubeljaar lang. In het tiende jubileumjaar (2017)... zou de Messiaanse eindtijd beginnen...

Terugkijkend op Ben Samuels voorspelling moeten wij constateren dat het Ottomaanse Rijk Jeruzalem in 1517 veroverde, precies 300 jaar na de dood van de rabbi, en werd 400 jaar later verslagen, in 1917.

()

In Israël Today gaat Ludwig Schneider verder: "Dit geschiedde 300 jaar na Ben Samuels dood. Hij kon deze profetie niet hebben gebaseerd over gebeurtenissen die konden worden voorzien, maar het was alleen het resultaat van zijn studie in de Bijbel.

"Volgens Leviticus 25 zou de natie worden herenigd met het land in een jubeljaar. Daarom speelt het jubileumjaar een belangrijke rol in de geschiedenis van Israël. In dit geval begon het Jubeljaar met de nederlaag en het verslaan van de Mamelukken in Jeruzalem door het Ottomaanse Koninkrijk in 1517. De Turken regeerde over Jeruzalem totdat de Britse Generaal Edmund Allenby hen versloeg, precies acht Jubeljaren verderop in 1917.

"Ben Samuels profetie werd correct vervuld omdat 1517 tot 1917 precies 400 jaar is. Jeruzalem werd daarna een niemandsland voor 50 jaar ten tijde van het Britse mandaat (1917–1967) en de tijd van de Jordaanse regering (1947-1967), voor een andere jubileumjaar. Tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 veroverde Israël Jeruzalem op Jordanië en de stad keerde na bijna tweeduizend jaar terug van ballingschap naar het Joodse volk. Hierna begon het aftellen voor de Messiaanse tijd."

Schneider gaat ervan uit dat, aangezien Rabbi Juda Ben Samuels voorspelling lijkt te zijn vervuld tot nu toe, dat 2017 het begin moet zijn van een start van het Messiaanse tijdperk.[v]

Protestantse hervormers en wat zij geloofden zou beginnen na 2016

Door een omwenteling-van-de-eeuw door de protestantse hervormers gelooft nu een verbazingwekkend aantal theologen dat de valse profeet en de Antichrist hun plaats van autoriteit in 2016 zullen innemen en kort daarna het wereldtoneel zullen bestijgen. De beroemde prediker Jonathan Edwards was overtuigd van deze mogelijkheid en had een postmillennial visie op basis van de 1260 dagen die de vrouw in de wildernis is in Openbaring 12:6. Hij interpreteerde die dagen als het jaar dat de ware kerk zou worden onderdrukt door de papisten. Clarence Goen schrijft: "Edwards was van mening dat de meest waarschijnlijke tijd voor de... regeerperiode van de Antichrist het jaar 1260 was, na het jaar 756 AD (toetredende landen voor de wereldlijke macht van de paus)," [vi] welke plaats zou maken voor (het begin van) de macht van de Antichrist in 2016. Toen wij het onderzoek deden voor het boek Petrus Romanus: The Final Pope Is Here: leerden wij over dit geloof van Edwards en zochten ernaar om het te verifiëren door een verzameling van zijn omvangrijke persoonlijke geschriften te onderzoeken. We vonden een bevestiging binnen een reeks van zijn preken, gepredikt in Northampton, Massachusetts in 1739, over hoe geschiedenis en profetie samenvallen, en wij hebben die brief gepubliceerd in ons boek Petrus, waaruit blijkt hoe Edwards geloofde dat de Antichrist een positie van wereldwijde autoriteit zou innemen in 2016 en daarna de definitieve wereldleider worden.

Zoals we ook getracht hebben om aan te tonen in Petrus, dat het Pausdom zou opklimmen naar de wereldlijke macht, wat begon toen Paus Stephen startte met zijn hofmakerij naar Pepijn rond 751, wat vervolgens realiteit werd in 756 met de uitzetting van de Langobarden. We schreven hoe het jaar 756 het doel geplaatst heeft ergens in 2016, zoals Edwards dacht. Rond diezelfde tijd werden we ons tijdens ons onderzoek bewust van een verzameling preken uit de jaren 1800 getiteld "Lezingen over de Openbaring" door William J. Reid, pastor van de First United Presbyterian Church in Pittsburgh, Pennsylvania, dat werden uitgegeven over een periode van tijd, eindigend in maart 1876. Net als Jonathan Edwards meer dan honderd jaar eerder, heeft Reid geconcludeerd dat de valse profeet en Antichrist ergens rond 2016 zouden aankomen. Al snel ontdekten we talrijke andere oude voorbeelden waarin specifiek het jaar 2016 voorzien werd als wanneer de valse profeet en de Antichrist op aarde zouden verschijnen, gevolgd door de vernietiging van Rome. Dit omvat de volgende werken:

Petrus Romanus en het laatste Conclaaf

Eveneens wordt in onze bestseller Petrus Romanus vermeld het idee van sommige katholieken dat de laatste paus op St. Malachy's lijst het begin aankondigde van de "grote afvalligheid" gevolgd door een "grote verdrukking" als het podium voor de dreigende ontplooiing van de apocalyptische gebeurtenissen, iets wat veel niet-katholieken het eens zouden zijn met hen. Dit kan de opkomst geven van de valse profeet, die volgens het boek Openbaring, de religieuze wereldgemeenschappen zal leiden in het omarmen van een politieke leider, bekend als de Antichrist. Dit huwelijk van kerk en seculiere regering zou een ongekende wereldwijde invloed geven aan de Man van Zonde tijdens deze periode, bekend als de Grote Verdrukking.

In de recente geschiedenis waren er verschillende katholieke priesters — sommige zijn nu overleden — die verrassend openhartig zijn geweest over wat ze hebben gezien als een onvermijdelijk gevaar nu de valse profeet opstijgt binnen de rangen van het katholicisme als gevolg van geheime invloeden door de demonische "Illuminati-vrijmetselaars". Deze priesters gebruikten de term "Illuminati" niet strikt als een referentie voor deze Beierse beweging, die op 1 mei 1776 is gesticht door de door de Jezuïeten opgeleide Adam Weishaupt, maar als indicatie van een moderne multinationale machtselite, de occulte hiërarchie die achter de huidige supranaturale en mondiale politieke machinaties zit, zoals Donald Trump nu aan het ondervinden is. Volgens de katholieke priesters, zoals vader John F. O'Connor, vader Alfred Kunz, vader Malachi Martin en anderen, zitten er sinistere valse katholieke infiltranten onder dit geheime genootschap. En die begrijpen dat als de rooms-katholieke kerk, die met éénzesde van de wereldbevolking, en meer dan de helft van alle belijdende christenen vertegenwoordigt, deze onmisbaar is voor het beheersen van de toekomstige wereldwijde elementen op het gebied van kerk en staat.

In Petrus haalden wij vooral de gepensioneerde professor aan van het Pauselijk Bijbel Instituut, een vooraanstaande katholieke theoloog en voormalig Jezuïet, Malachi Martin, die een persoonlijke vriend was van paus Paulus VI en die werkte binnen de Heilige stoel en het onderzoek deed naar de Dode Zeerollen, en ook artikelen publiceerde in tijdschriften over de Semitische paleografie, en Aramees en Hebreeuws en de Heilige Schrift onderwees. In 1965 heeft Paulus VI aan Martin dispensatie verleend van zijn jezuïtische en priesterlijke ambt, waarop Martin verhuisde naar New York, waar hij zich heeft gewijd aan het schrijven — en soms spreken — over een scala aan kwesties die voortvloeien uit het Tweede Vaticaanse Concilie - gedetailleerde insiders verantwoordingen van de pauselijke geschiedenis, de katholieke dogma's en geopolitiek. Als lid van de adviesraad van het Vaticaan en als de persoonlijke secretaris van de beroemde Jezuïeten Kardinaal Augustin Bea, had Martin het voorrecht om informatie te verkrijgen met betrekking tot de geheimzinnige kerk- en wereldkwesties, met inbegrip van het derde geheim van Fátima, dat volgens velen nooit is vrijgegeven en waarover Martin gezinspeeld heeft, namelijk over delen van een plan om formeel de gevreesde valse profeet te installeren tijdens een "laatste conclaaf". In het licht het ontslag van paus Benedictus XVI (dat Cris Putnam en ik nauwkeurig voorspeld hebben 13 maanden ervoor in ons werk) en de verkiezing van de eerste jezuïet in het pontificaat, komt Martin's boek, Windswept House — waarin hij heeft uitgebeeld hoe een paus in het geheim zou worden gedwongen uit zijn ambt te treden (Benedict?) om vervangen te worden door een door Jezuïeten-gesteunde leider die hen zou helpen met het opstellen van een nieuwe wereldorde (Franciscus?) — dan levendig in zicht. Martin's bewering dat deze occult-bevoegde groep zich had geïnfiltreerd tot in de hoogste niveaus van het Vaticaan, en werkte aan deze nieuwe wereldorde, wat ook kan hebben geleid tot een betrokkenheid door agenten van dezelfde groep betreffende zijn vroegtijdige — sommigen zeggen "verdachte" — dood in 1999. Werd hij vermoord door de maçonnieke "Supermacht" waarvoor hij had gewaarschuwd terwijl hij werkte achter de schermen aan het heimelijk handelen om het Vaticaan te gebruiken voor het bewerkstelligen van een globaal systeem voor de Antichrist?

Wij onderzochten deze samenzwering uitgebreid in Petrus. Als u dat boek niet hebt gelezen, moet u dat zo snel als mogelijk nog doen als u kunt.

Waarom?

Omdat een toenemend aantal katholieke theologen, priesters en leken steeds bezorgder is dat paus Franciscus niet alleen de man is uit Malachy's oude "profetie over de pausen", maar ook over één die Malachi Martin vreesde. [vii]

En het is niet alleen een samenzweringscirkel die denkt op deze manier. In feite zijn de persoonlijke secretaris van de paus, emeritus paus Benedictus XVI, en zelfs paus Franciscus het daarmee eens. In het volgende deel zal ik uitleggen wat de katholieken zelf hierover zeggen, de huidige gemaakte aanvallen, die worden gemaakt door kerk-officials met betrekking tot paus Franciscus, met inbegrip van de mogelijkheid dat hij zelf de valse profeet is van de Apocalyps, en wat dit heeft te maken met Donald Trump en de Saboteurs die tegen hem werken, en met koortsachtige gedrevenheid achter de schermen aan het werk zijn om een troon op te richten voor de Zoon van het Verderf.

[i] http://www.breitbart.com/big-government/2017/08/15/report-splc-charlottesville-racist-former-occupy-activist-obama-supporter-jason-kessler/

[ii] http://pamelageller.com/2017/08/deep-state-plot-thwart-donald-trump-grows-deeper-mcmaster-detonates-alarming-memo.html/

[iii] “Islamic ‘Messiah’ al-Mahdi to Return by 2016, Followed By Jesus? Islamic ‘Messiah’ al-Mahdi to Return by 2016, Followed By Jesus?” Israel, Islam and the End Times May 19, 2015, http://www.israelislamandendtimes.com/islamic-messiah-al-mahdi-to-return-by-2016-followed-by-jesus/, accessed January 3, 2016.

[iv] http://mychristiandaily.com/mcd/prominent-rabbi-warns-friends-not-to-leave-israel-messiah-is-here-with-us-already/

[v] J. R. Church, “The 800-Year-Old Prophecy of Rabbi Judah Ben Samuel,” (Prophecy in the News Magazine, February 2010), 14.

[vi] Clarence Goen, “Jonathan Edwards: A New Departure in Eschatology” (Church History 28, 1 Mr 1959), 29. 25–40.

[vii] https://www.irishcentral.com/roots/history/st-malachy-predicted-pope-benedicts-successor-will-be-last-pope-190715001-237789421

Bron: SABOTEURS PART 4: Was Zenith 2016 Just Fulfilled? » SkyWatchTV