www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

SABOTEURS deel 11: Het geheime lot van Amerika

7 september 2017 - door SkyWatch redacteur

Op woensdag 30 november 2016 ontmoetten predikanten en leden van het Congres elkaar op Capitol Hill om te bidden. Ook de voormalige presidentskandidaat Ted Cruz, de Republikeinse Senator van Texas was erbij. Dit was echter niet de gebruikelijke bijeenkomst van geestelijken van Congres-ambtenaren, georganiseerd door de 'Muurbouwers' en de Jefferson Bijeenkomst. Dit was een speciaal moment van gaan-op-je-knieën voor een bepaalde belangrijke taak — God vragen om Satans macht in het Capitool terug te dringen en te vragen om een opleving van de natie.

Dave Kistler van het North Carolina predikantennetwerk was aanwezig en merkte op hoe de kapelaan, Barry Black van de Amerikaanse Senaat, predikte en profeteerde dat er een opleving naar Amerika komt, die "zal beginnen... in de zalen van het Congres". Dale Walker van het Tennessee Netwerk van Predikanten, die ook aanwezig was, stemde in met deze profetie.

"Als God in de zalen van de wetgeving regeert, dan is de preekstoel de plek waar men opstaat en spreekt over de wet van God richting de door ons gekozen leiders om hen toe te spreken en voor hen te bidden," zei Walker. "Het is juist het ontbreken van de preekstoel wat de reden is waarom Satan in de zalen van de wetgeving regeerde."

Kistler voegde er nog aan toe dat het hen werd toegestaan om te bidden in de Amerikaanse Senaatskamer, alsook in de Kennedy Caucus Kamer in het Capitool.

"We gingen op onze knieën... en het klonk bijna net zoals in een werkkamer als mensen bezig zijn naar God te roepen voor de revival van geloof waarvan kapelaan Black gelooft dat het komt en waarvan wij ook denken dat het komt," verklaarde Kistler.

"Om dat te doen in de Senaatskamer was een absoluut verbluffende aangelegenheid. Het zette opnieuw een uitroepteken bij de beoordeling van de kapelaan van de Senaat, dat een herstel onderweg is en inderdaad in de zalen van het Congres kan beginnen."[i]

Drie maanden na deze gebedsvergadering op het Capitool kwam de christelijk auteur Lance Wallnau in de Jim Bakker Show vertellen dat God Donald Trump gebruikte om de "de natie uit de geest van hekserij in het Oval Office te bevrijden."

"De geest van hekserij was in het Oval Office. Die was er om zich te intensiveren tot een hoger niveau van het demonische vorstendom. En God kwam met een sloopkogel en schokte iedereen, en de kerk riep om barmhartigheid en... wham — God klopte die geest eruit. En waar je nu naar kijkt [in de huidige harde linkse weerstand] is de manifestatie van een woedende demon door het volk heen," zo voegde hij eraan toe.[ii]

Ik geloof niet dat Lance zich bewust is van de informatie die ik verschaf in het komende boek Saboteurs betreffende de Werking van Babalon en de "geest van hekserij" die dacht de troon in Washington over te kunnen nemen, maar hoe dan ook, ik ben er zeker van dat hij gelijk heeft over de verontwaardiging van een vorst der duisternis over de recente smeekbeden aan God voor dit land. In feite, in februari was het, tijdens een afnemende maan, spraken de eersten van de vele duivelse volgelingen hun spreuken uit om President Trump te binden betreffende een magische ondermijning van zijn agenda. Die gebeurtenis en verscheidene andere die erop volgden zijn achtergehouden door de grote media, vanaf de Boston Globe en Rolling Stone tot aan Breitbart en Reuters. Als een herrezen spirituele beweging hebben hekserij, neo-heidendom, satanisme een revolutionaire energie ervaren (en ik ben er zeker van: een bovennatuurlijke), die hen toestond een radicale sociale aanwezigheid in scholen te creëren, en ook op de openbare pleinen, in rechtszalen, en nu in de politieke arena. Memes, het internet, de online discussieforums, de experimentele magie, en de apathie in de lokale kerk hebben geleid tot de opkomst van het occultisme als de spirituale keuze van modieuze, trendy sociale strijders. De rond de eeuwwisseling geboren heksen en satanisten, de hedendaagse millennials, zijn technisch bij de tijd, en ze hebben toegang tot de archaïsche aanroepingen zoals de "chaos magie" die met een online toegang beschikbaar is voor iedereen van elke leeftijd die zich bekommert om het kennisnemen van de bibliotheken (of de "Liber" zoals Aliester Crowley het zou hebben genoemd) van verboden kennis, zodat ook zij de werking van hun eigen Babalon kunnen uitvoeren. Dit katalyserende activisme heeft geresulteerd in zoveel publieke belangstelling voor "die vaardigheid" (door de Bijbel gedefinieerd als "rebellie") in een toetreding tot Mephistopheles ter onderwerping van een Amerikaanse president die niet langer surrealistisch lijkt — tenminste niet voor de Obama-raddraaiers met hun held Saul Alinsky, die zijn boek Rules for Radicals opgedragen heeft aan Lucifer, de oorspronkelijke rebel. Zelfs de Los Angeles Times inviteerde de Wicca-beoefenaar Diana Wagman om Trump te bezweren, en daarna gaf het een publicatie van haar opiniestuk "Ik heb een bezwering voor u, mijnheer de President"[iii] wat gedetailleerd aangeeft hoe de mensen entiteiten en elementen kunnen oproepen om hen te weerstaan die de christelijke God durven aan te roepen.

Het Pew Research Center verwijst naar de acht jaar van Obama als een groot deel van de groeistof, waarin het groeide naar deze mate van vijandigheid richting het christendom en een algemene geloof in God.[iv] Dit volgt er op natuurlijke wijze op, aangezien het Obama zelf was die in 2006 zei: "Wat we ooit ook waren, we zijn niet langer een christelijke natie." En hij beloofde "Amerika fundamenteel te transformeren".[v]

Zet dat in contrast met de andere President — Donald Trump — die in juni 2017 bij de Conferentie Geloof & Vrijheid Coalitie in Washington uitsprak, dat hij de christenen nooit zal teleurstellen, ook al "liggen we onder een belegering."[vi]

Daar ligt de strijd, ten minste in de geest van de groeiende gemeenschap van Amerikaanse heksen en satanisten. De vijand is niet alleen deze nieuwe president. Hun massale rituelen zijn bedoeld om "Donald Trump te bezweren - en allen die hem steunen."[vii] Het is een slag met hoge inzet en een oorlogsverklaring tegen de meeste lezers van deze serie, en het gaat hen om de toekomstige toestand van de Unie.

Vergis je hierover niet. Veel van deze mensen zijn meer dan boom-knuffelende oude hippies die skyclad (naakt) dansen in het maanlicht of millennials die rondlopen met chique kleine Gaia-aanbiddingsboekjes. Sommigen zijn ware gelovigen in het vermengen van de politiek met het krachtige bovennatuurlijke, dat zij hebben gezocht, wat onder de juiste omstandigheden een sociale opwekking op zichzelf kan zijn.

Van hun meest gevierde handleidingen (die ik niet zal noemen in deze online serie, omdat ik niet wil dat nieuwsgierige mensen daarnaar op zoek gaan) voor de beoefenaars van occultisme met krachtige niet-menselijke energie, waaronder het kwade, gaan uit van hun symbolen en bezweringen - en eenmaal opgeroepen, worden het vrijgegeven naar een goedgelovige maatschappij ter bevordering van een destructieve collectieve groepsgeest. Als mensen deze "gedachtevorming" of memes passeren van het ene naar het andere, en als de ideeën viraal gaan, dan verspreidt de kracht en het bereik van deze entiteit zich, totdat het verandert in een onvoorstelbaar vernietigende kracht. Schrijvend over de betrokkenheid van de vrijmetselaars bij de Franse revolutie, maakt Gary Lachman een bijzondere en belangrijke opmerking over dergelijke immateriële destructieve krachten — die eigen ongeziene plannen hebben — uitgebracht als gevolg van een occulte politiek:

Cazotte zelf was zich bewust van de gevaarlijke energieën die ontketend worden door de revolutie... Hoewel Cazotte geen gebruik maakte van deze term, zou hij zonder twijfel ermee hebben ingestemd. En hoe het ook begon, de revolutie ging snel een eigen leven op zichzelf leiden, en kwam onder de macht van een egregore, Grieks voor "wachter", een soort van immateriële entiteit die is gemaakt door en heerst over een menselijke activiteit of collectief. Volgens de anonieme schrijver van het fascinerende Meditaties bij de Tarot zijn er geen "goede" egregores, alleen "negatieve"... Waar of niet, egregores kunnen niettemin "de oorzaak zijn van een collectieve wil en verbeelding van de naties." Zoals Joscelyn Godwin erop wijst: "een egregore wordt gevuld door de menselijke overtuiging, rituelen en vooral door het offer. Als het voldoende wordt gevoed door dergelijke energieën, kan de egregore een eigen leven krijgen en als een onafhankelijke, persoonlijke goddelijkheid lijken te zijn, met een beperkt vermogen om namens haar volgelingen en onbeperkt te snakken naar hun toekomstige toewijding." Als, zoals sommige esoterici geloven, de menselijke conflicten het resultaat zijn van spirituele krachten voor spirituele doeleinden, en deze krachten zijn niet allemaal "goed", dan krijgen collectieve rampen als de Franse revolutie een andere betekenis.[viii]

Zoals ik in deel 7 van deze serie heb samengevat, hebben geschiedenis-studenten vaak met belangstelling gekeken naar de Franse revolutie en welke dynamiek het veroorzaakte, waar het resulteerde in horror van dood en foltering onder Robespierre, en dat ten opzichte van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in Amerika, welke resulteerde in ongekende vrijheden en monetair succes. Terwijl de burgers in Amerika vreugde hadden in de pas ontdekte vrijheid, werden meer dan twintigduizend mensen in Parijs met de guillotines onthoofd. De jaren daarna in Frankrijk werden gekenmerkt door een schrikbewind in de aanloop naar het totalitarisme en Napoleon (wiens naam betekent Apollo-incarnatie, dat is dezelfde geest die in de Antichrist zal inwonen volgens het boek Openbaring). Waarom werden de Amerikaanse en Franse revoluties gevolgd door dergelijke contrasterende gebeurtenissen? Het verschil was dat de Amerikaanse Revolutie plaatsvond op christelijke beginselen, terwijl de Franse revolutie — net als wat veel van de heksen, satanisten en Obama-raddraaiers weerspiegelen momenteel — anti-goddelijk was. De egregore krachten achter de Franse Revolutie waren eropuit om God en zijn volgelingen als de vijanden van Frankrijk te elimineren. Ze plaatsten zelfs een naakt standbeeld van een vrouw op het altaar in de kerk de Notre-Dame en hebben de God van het christendom dood verklaard. Kort daarna stortte de Franse regering ineen.

Lang voor de moderne heksen had de oude wereld (vooral onder de polytheïstische godsdiensten) goden die vaak nauw betrokken waren bij de vaststelling van de superioriteit van koningen, rechtbanken en hiërarchische systemen van politieke macht. Zo ontstonden onder de heidenen machten als pausen en vorsten met "goddelijke rechten van koningen", samen met de politieke filosofie en religieuze doctrine rond de royalty's en een politieke legitimiteit waar het recht op regeren rechtstreeks is afgeleid uit de wil van de goden (of God). Die geest lijkt ook te zijn herrezen naast de heksen van Eastwick in de re-creatie van de boog van Baäl — de heidense ronde boog die onlangs een wereldrondreis deed om te worden gebouwd op diverse plaatsen waar de globalisten en de elite van de Nieuwe Wereld Orde zich verzamelden, waaronder in 2017 op de allereerste culturele top van de machtige G7-landen die 64 procent vertegenwoordigen van 's werelds nettovermogen (Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie).

"De structuur is een reproductie van een Romeinse overwinningsboog die was gebouwd in Palmyra in Syrië aan het eind van de tweede eeuw na Chr.," zo meldde Adam Eliyahu Berkowitz op 29 mei 2017 op Breaking News Israël. "Oorspronkelijk stond het voor een Romeinse tempel, waar heidenen de god van Mesopotamië, Bel, aanbaden, ook bekend als Ba'al, in een vorm van afgodaanbidding die prominent in de Bijbel staat. De oorspronkelijke boog werd verwoest door de islamitische staat (ISIS) in 2015, maar een jaar later heeft het Instituut voor Archeologie de digitale 3D-printing-technologie gebruikt voor het reproduceren van een volledige 6 meter hoge replica"[ix] voor de Verenigde Naties.

Rabbi Jonathan Cahn was in New York toen de boog die stad bezocht, en hij schreef hoe Baäl ook een anti-God invulling werd voor de God van Abraham, een valse god van Hebreeuwse afvalligheid in de Bijbel, die tot hun vernietiging leidde. "Baäl was hun duivelsgod. In feite is het de naam voor Satan, Beëlzebul en Beëlzebub, en is afgeleid van de Baäl.'"[x]

In het Oude Testament dienden koning Achab en koningin Izebel als de leiders van het noordelijke koninkrijk van Israël. Tijdens hun bewind hebben ze de Baäl-verering geïmporteerd uit Sidon, het vaderland van Izebel en bouwden ze een huis van aanbidding voor hem in Samaria, en richten een Asherah Paal op tot zijn eer, voor de mensen om te aanbidden. Kinderen werden geofferd aan Baäl in sommige delen van hun koninkrijk, en we horen in 1 Koningen 16:33 dat "Achab nog meer deed om de HEERE, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er vóór hem geweest waren."

Vandaag maakt de boog van Baäl opnieuw de ronde als de heraut van hen die koningen willen zijn. En ten minste één rabbi gelooft dat het wellicht een teken is - als de metafysische poort voor de Antichrist zelf - die er spoedig doorheen zal lopen.[xi] Een andere opmerkelijke rabbi, Nir Ben Artzi, gelooft dat de timing van de nieuwe boog en de opkomst van de moderne hekserij en zwarte magie niet toevallig is. "Het is een oude geest die ten strijde trekt tegen Donald Trump en de komst van Messias," zegt hij, "gekomen om Gods regering te overweldigen [xii] (door de weg effenen voor een anti-messias).

Dit is precies wat sommige grondleggers van Amerika wilden bereiken en wat de Deep State-occultisten ertoe brengt om het op dit uur te laten geschieden.

Bent u verbaasd door deze uitspraak?

Het onderwerp van het geloof, waarop dit mooie en succesvolle land is gebouwd, blijft een voortdurende discussie in de vele dagelijkse gesprekken over de hele wereld. De mening waar we tot onze verbazing toe kwamen, als resultaat van verschillende voorouders waarvan de wetgevende overtuigingen werden getemperd in Jahweh en Jesjoea, is gemeenschappelijk. De indruk dat de vele bouwstenen die waren gelegd in onze ziel waren gewijd aan de wil van de Schepper, en voorzienigheid, en van daaruit de voortvloeiende zegen is ook een concept dat in onze gedachten zetelt als een zoete herinnering dat we een natie onder God zijn.

De waarheid is, hoewel de wortels van onze stichting zeker kunnen worden teruggevoerd op historische gebeurtenissen die voorafgaan aan de Amerikaanse revolutie tegen de Britse overheersing, dat honderden jaren voor Amerika's eerste verjaardag, bepaalde geheime genootschappen en heidense religies onze bodem al sierden met hun eigen religiemerk en eschatologie. Zij waren — en blijven — de oorspronkelijke schaduw-regering, met een invloed waarvan sommige belangrijke geleerden beweren dat het de ware macht is in Washington, DC.

Op 4 juli 1776 — toen de ganzenveren in de inkt gedoopt werden en klaar waren voor de ondertekening van de verklaring van onafhankelijkheid — waren onze leiders al geïnfecteerd door de macht van hun heidendom. In feite was het, met al het rumoer dat gemaakt werd door de oorlog en de beloften van vrijheid, de onderstreping van het occultisme dat al sinds het begin aanwezig was, nu op een hoogtepunt, terwijl vele stemmen hun eigen goden aanriepen voor de zegen. De oude goden, ze hadden oren om te horen, zullen de vele gebeden hebben aangenomen in die dagen... en het Deism was de keuze-sluier waarin deze oproepen door dubieuze broederschapsleden zo vaak gehuld waren.

Met de ontmaskering van de ware godsdienst van veel van de grondleggers van de VS, en hun toegewijde occulte SABOTEURS, zullen we beginnen in het volgende deel.

Notities

[i] http://www.christianpost.com/news/ted-cruz-pastors-congress-prayer-meeting-cut-satan-power-capitol-172040/

[ii] http://www.christianpost.com/news/god-delivered-us-from-spirit-of-witchcraft-in-the-oval-office-through-trump-says-christian-leader-174746/

[iii] http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-wagman-put-a-spell-on-donald-trump-20170523-story.html

[iv] http://www.pewresearch.org/2017/01/10/how-america-changed-during-barack-obamas-presidency/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=90fcebcb46-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_11&utm

[v] http://www.charismanews.com/politics/opinion/62396-fundamentally-transformed-how-atheism-exploded-in-the-obama-era

[vi] http://www.cnn.com/2017/06/08/politics/donald-trump-under-seige-faith-freedom/index.html

[vii] http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-wagman-put-a-spell-on-donald-trump-20170523-story.html

[viii] Lachman, 97–98.

[ix] https://www.breakingisraelnews.com/88858/rabbi-warns-pagan-arch-end-days-gateway-will-walk/#QYGmpCdvviv2cV0v.97

[x] http://www.wnd.com/2016/09/the-harbinger-of-baal-appears-in-nyc/#hgY3VIxzqBoyPWQi.99

[xi] https://www.breakingisraelnews.com/88858/rabbi-warns-pagan-arch-end-days-gateway-will-walk/

[xii] https://www.breakingisraelnews.com/83618/mystic-rabbi-warns-black-magic-making-comeback/

Bron: SABOTEURS PART 11: THE SECRET DESTINY OF AMERICA » SkyWatchTV