www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

Saboteurs deel 18: De profetie over het Zegel van Amerika's komende Grijze Kampioen

3 oktober 2017 - door SkyWatch redacteur

In The Secret Teachings for All Ages, (De Geheime Leringen Aller Tijden) beroemde 33e graden vrijmetselaar Manly P. Hall zegt:

Niet alleen waren veel grondleggers van de Verenigde Staten in de regering vrijmetselaars, maar ze ontvingen ook steun van een geheim en verheven lichaam dat bestaat in Europa, dat hen hielp om dit land voor een eigenaardig en bepaald doel te bestemmen, wat alleen bekend is aan weinige ingewijden. Het Grootzegel is de handtekening van dit verheven lichaam — ongezien en voor het grootste deel onbekend — en de onvoltooide piramide op de achterzijde is een symbolische herinnering om de taak in te stellen voor de vervulling waartoe de regering van de Verenigde Staten was gewijd vanaf de dag van haar oprichting. [i]

Hall sprak over veel dingen met betrekking tot de Vrijmetselaarssymboliek van onze hoofdstad, maar verreweg de meest krachtige ondertekening en intentieverklaring door de samenleving, is zoals Hall zojuist heeft gezegd, het Grootzegel. Hij heeft zelfs niet geprobeerd om het feit te verbergen dat het Zegel een "taak" impliceert — een "vreemde en bijzondere", iets waartoe onze natie was "gewijd" door de grondleggers vanuit een "begin"!

Hermes Trismegistus van de Hermetische Corpus wijsheidsteksten, geroemd door de Rozenkruisers (en in het verlengde door de vrijmetselaars), verblijdde zijn discipelen met een beginsel voor de werking van het universum: "Als Hierboven, Zo Hieronder." Deze code is zo ingegraven in de esoterische mystiek vandaag, dat u het zelfs kunt vinden in een gemodelleerde "The Magician" in de Tarot-spelkaarten; als een van de handen een toverstaf richting hemel houdt, en de ander naar de aarde wijst, betekent de rol van de tovenaar (en de alchemist) een metafysische link tussen hemel en aarde — en dit kunstwerk is een direct gevolg van de "Als Hierboven, Zo Hieronder" spreuk. Rechtstreeks uit het Trismegistus' Emerald Tablet is het schrijven van de Hermetica is de uitleg van deze mystieke verbinding:

Dat wat Hieronder is, komt overeen met wat Boven is, en dat wat Boven is, komt overeen met wat Hieronder is, om het wonder van het Ene Ding te bereiken. En net als alle dingen zijn gekomen door dit Ene Ding, middels de meditatie van Een geest, zijn dus alle gemaakte dingen afkomstig uit dit Ene Ding, door middel van Transformatie.[ii]

Voor degenen die begrijpelijk verward zijn door deze duistere en cryptische tekst en wat dit "Ene Ding" zou kunnen zijn, overwegen we wat Nikki Scully schrijft over het Emerald Tablet in haar boek, Alchemistische Genezing: Een Gids naar de Spirituele, Fysieke en Transformationele Geneeskunde:

De grondbeginselen van de alchemie worden gedistilleerd in het Emerald Tablet, een van de meest geciteerde en bestudeerde leidende verhandelingen voor alchemistische traditionele kennis... Het Tablet suggereert dat "wat hierboven is hetzelfde is als hetgeen wat onder is: alles wat bestaat is één geest of één ding, en ze zijn hetzelfde." Het is het doel van de alchemist de materie in uitlijning en harmonie te brengen van de geest. Binnen die relatie ligt het geheim van de schepping, en daarmee ons vermogen tot het mee-creëren van onze eigen werkelijkheid...

De taal gebruikt voor het overbrengen van antieke en middeleeuwse alchemie was en is opzettelijk misleidend, gecodeerd in termen die zo moeilijk te begrijpen zijn dat de meerderheid van de mensen die probeerden het te ontcijferen, werden gedwongen het op te geven of op een dwaalspoor raakten...

Gedurende alle processen van de alchemie is het belangrijk om het onderwijs van de Emerald Tablet te onthouden... Wat er gebeurt in de geestenwereld is een weerspiegeling van wat er in de fysieke wereld gebeurt.[iii]

Simpel gezegd, wat er gebeurt op deze aarde kan worden gecontroleerd, gemanipuleerd, doorverwezen, of volledig gemaakt op basis van de krachtige, metafysische link tussen de onzichtbare realm en de weinig verlichten (goochelaars, tovenaars, alchemisten, master vrijmetselaars, enz.). Wat er gebeurt hieronder op onze natuurlijke aarde, volgens deze filosofie, kan een spiegel zijn van het bovennatuurlijke. En de ambities tot een nieuwe samenleving (of New World Order) worden tastbaar via deze concentratie. Een dergelijke "spiegel" wordt openlijk getoond in het Grootzegel. Het heeft zoals Hall aanduidt "symbolisch" betrekking op de "taak" die het land werd "opgedragen". Hij heeft duidelijk gemaakt, evenals Nikki Scully, dat deze symbolen en talen "opzettelijk misleidend" zijn voor het grote publiek.

Het is misschien geen wonder dan, dat de natie misleid blijft en dat alleen studenten in de archaïsche/esoterische symboliek het zouden kunnen ontcijferen als het "eigenaardige en bepaalde doel" van het Zegel-ontwerp. Door de beelden te laten verschijnen als nationalistisch, kan de waarheid erachter voor de publieke opinie, die het als als patriottische beschouwt, worden verhuld.

Gravend door stapels van onderzoek dat beschikbaar is over het Grootzegel sinds het ontstaan in 1776 (goedgekeurd in 1782), worden de volgende implicaties aangeboden:

De voorzijde

()

Het dier gekozen tot het dragen van het wapenschild (met dertien strepen) is de Amerikaanse zeearend, zogenaamd gekozen "vanwege de lange levensduur, grote kracht en zijn majestueuze uiterlijk, en ook omdat men geloofde alleen te bestaan op dit continent... Deze adelaar vertegenwoordigt vrijheid. Leven zoals hij doet op de toppen van de hoge bergen, te midden van de eenzame grootsheid van de natuur, heeft hij een onbeperkte vrijheid, als hij met sterke vleugels vliegt in de valleien hieronder, of omhoog in de grenzeloze ruimten."[iv]

Echter, zo statig als dit allemaal klinkt, is het algemeen bekend dat de eerdere schetsen kwamen van William Barton's "phoenix in een nest van vlammen". Hierover zei Manly Hall: "Die selectie zou natuurlijk passender zijn geweest." Hij ging verder met te zeggen:

Onder de ouden was er een prachtige vogel, genaamd de Phoenix, die wordt beschreven door vroege schrijvers zoals Clement, Herodotus en Pliny: in grootte en vorm leek het op de adelaar... De Feniks, werd gezegd, leefde voor 500 jaar, en bij zijn dood opende zijn lichaam zich en komt de dan pasgeboren Phoenix naar voren. Vanwege deze symboliek wordt de Phoenix algemeen beschouwd als de vertegenwoordiger van onsterfelijkheid en opstanding.

Alle symbolen hebben in hun oorsprong iets tastbaars, en de Phoenix is een teken van de geheime orde's in de oude wereld en de initiëring van die orde's, was het daarvoor gebruikelijk om te verwijzen naar iemand die was aanvaard in de tempels als een man die twee keer was geboren, of herboren [denk aan Horus/Osiris]. Wijsheid verleent een nieuw leven, en degenen die de wijsheid kregen [of verlichte] die zijn wedergeboren.

De Phoenix-symbool is belangrijk op de een of andere manier, als een embleem tussen bijna alle beschaafde naties van royalty's, macht, overwicht en onsterfelijkheid. De Phoenix van China is identiek in die zin met de Phoenix van Egypte; en de Phoenix van de Grieken is hetzelfde als de Dondervogel van de Amerikaanse Indianen.

Het is onmiddellijk duidelijk dat de vogel op het oorspronkelijke zegel geen adelaar is, maar een Phoenix. De snavel is van een andere vorm, de nek is veel langer, en het kleine toefje haar aan de achterkant van de kop geeft geen twijfel over de intentie van de kunstenaar.[v]

Dus voor zover Hall erbij betrokken was, en voorzover het historisch bewijs dit toont, was de adelaar nooit een adelaar, maar de reïncarnatie van een vogel met een hoge belangrijkheid in de Vrijmetselarij-mystiek.

Er is echter nog een andere overeenkomstige mythologische link naar de adelaar als de representatieve phoenix. Verschillende andere vogels hadden kunnen worden gekozen in een versluierde phoenix als de kunstenaar opzettelijk was in het vormgeven van hun lijnen, maar in de stamboom van het Romeinse pantheon, waar Jupiter (Zeus bij de Grieken) de vader was van Apollo, was zijn heilig dier de Adelaar, die bijna nooit zijn zijde verlaat. Wanneer deze adelaar werd gecombineerd met een bliksemschicht in zijn klauwen in de afbeelding — een gemeenschappelijk optreden op de Griekse en Romeinse munten — en de Adelaar, Jupiter zelf was, hij zo in een dierlijke vorm kan worden beschouwd. Interessant, in bijna elke voorstelling in deze staat, heeft de adelaar zijn vleugels gestrekt in precies dezelfde stand als de Adelaar van het Grootzegel en de kop kijkt altijd in dezelfde richting. De vergelijking van de twee afbeeldingen is dus zo opvallend als, zeg maar, het zou worden gezien door een persoon zonder begrip van deze identiteit of symboliek op de Romeinse/Griekse munten of onze Grootzegel (of Amerikaanse geschiedenis). Hij of zij begrijpelijk zou denken dat de Romeinse/Griekse munt een antieke munt was van Amerika uit het oude verleden. De baardeloze "onderwereld Jupiter" — ook bekend als Veiove, Vetis of Vejovis, afhankelijk van de regio waar de mythe uit komt — wordt afgebeeld met een cluster van pijlen in zijn klauw, net als de Adelaar van het Grootzegel.

Er bestaat dus een duidelijke allegorie dat de Adelaar van de VS in feite een stand-in kan zijn van de vader van Apollo/Osiris/Horus, die herboren is in deze wereld door reïncarnatie/opstanding — en die ten slotte voorkomt in de laatste plaats op de ontbrekende "apex steen" op de onvoltooide piramide (op de achterzijde van het zegel) voor het nieuwe Atlantis.

In de linker klauw van de adelaar zitten dertien pijlen, die zoals gezegd de oorspronkelijke dertien koloniën vertegenwoordigen; en in de rechter klauw een olijftak (met dertien bladeren en dertien olijven, opnieuw vanwege de dertien oorspronkelijke koloniën), voor de vrede. De dualiteit van de pijlen en de olijftak betekent, zoals ons is verteld, dat de natie naar vrede verlangt indien mogelijk (dat is waarom de adelaar de kop naar de vreedzame kant draaide), maar we zijn bereid om moedig de oorlog in te gaan indien nodig voor het behoud van onze waarden.

Boven de kop van de adelaar is een "glorie" met dertien sterren, en uit zijn snavel is een ontrafeld lint met de woorden E PLURIBUS UNUM - vertaald als "uit velen, ene" (als alternatief, "ene, uit velen") — samengesteld uit dertien letters. (De Engelse vertaling, met inbegrip van de komma, bestaat ook uit dertien tekens.) Van de zin E pluribus unum wordt gezegd dat het sterke banden heeft met elkaar door de Griekse filosoof Heraclitus, wiens geschriften alleen overleefden in wat wordt genoemd "de fragmenten". Fragment 10 leest: "de ene is samengesteld uit alle dingen en alle dingen zijn uitgegeven van de ene," wat vreemd vergelijkbaar met het hermetische "Als Hierboven, Dus Hieronder", de spreuk aanbeden door de vrijmetselaars: "En net als alle dingen zijn gekomen van dit Ene Ding, door middel van de meditatie van Een Geest, dus alle gemaakte dingen zijn afkomstig uit dit Ene Ding. "

En hoewel er is gesuggereerd dat de toespeling "uit velen, ene," verwijst naar de kameraadschap van mensen die samenkomen (of "één worden") door middel van een gemeenschappelijk belang in liefde, patriottisme, nationale trots en zo verder, een meer nauwkeurige vertaling van deze archetypische vereniging is reeds opgenomen in het Latijnse unus fiat ex pluribus (letterlijk: "het is gebaseerd op één van getal," dat wil zeggen, een doel of prestatie dat is gebaseerd op het verbinden van een getal samen als een, verenigd). Maar dat is niet gelijk aan dertien letters, noch hebben ze banden met de "Als Hierboven, Dus Hieronder" spreuk. Het E pluribus unum werd dus bewust gekozen in plaats van zijn geschiktere tegenhanger. Echter, als definitieve terminologie werd het geselecteerd omdat het past bij een "dertien" thema, of omdat het de metafysische en alchemistische connotaties weerspiegelt van de Hermetische Corpus. Het publiek ziet zonder dieper te graven deze ondertoon van "eenheid" en uiteraard gekoppeld aan de patriottische dogma's van eenheid die onze nationale "familie" sinds het begin hebben voortgestuwd.

Maar gewoon als "één natie onder God" en "In God Vertrouwen wij" wat natuurlijk opzettelijk dubbelzinnig is, dan is het de vraag: in welke centrale doelstellingen zijn we verenigd "als één" hoe dan ook, en wie zijn precies die "wij" in deze vergelijking? Zijn het alle burgers van Amerika die samenkomen voor vrede, vrijheid en rechtvaardigheid? Of zijn het de ingewijden van een duistere orde die samenkomen voor een "vreemd en bijzonder doel" gerelateerd aan de "duivelse voetafdruk" pentagram en de heidense monumenten?

Ook zou er meer aan numerologie zijn rondom de adelaar dan gewoon alleen het hardnekkige nummer dertien (die wij binnenkort zullen bespreken). In 1846 schreef de 33e graden vrijmetselaar en bekende auteur James David Carter in de Vrijmetselarij en de overheid van Verenigde Staten:

Onder degenen die geholpen hebben met het ontwerp van het Grootzegel van de Verenigde Staten, zijn de volgende en bekende vrijmetselaars: Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, William Churchill Houston en William Barton... Wanneer dan een geïnformeerde Vrijmetselaar het Grootzegel onderzoekt, hier is wat hij ziet:

Op de voorzijde een adelaar waarvan de rechter vleugel tweeëndertig veren heeft, het aantal van de gewone graden in de Schotse Rite Vrijmetselarij. De sinistere linker vleugel heeft drieëndertig veren, deze extra veer komt overeen met de drieëndertigste graad van dezelfde Rite die verleend wordt voor een uitstekende Vrijmetselaarsdienst. De staartveren tellen er negen, het aantal graden in het Afdelingen, de Raad, en Commando van de York Ritus van de vrijmetselarij... Het totale aantal veren in de twee vleugels is vijfenzestig die met de gematria, de waarde is van de Hebreeuwse frase yam yawchod (samen in eenheid)...

De glorie boven de kop van de adelaar is onderverdeeld in 24 gelijke delen en herinnert de waarnemer van de Vrijmetselaars eraan dat die ook is onderverdeeld in 24 gelijke delen en tekenend is voor de dienst, die hij verplicht is om uit te voeren. De vijfpuntige sterren herinneren hem aan de Maçonnieke Brandende Ster en de vijf punten van gemeenschap...

De gouden, zilveren en azuurblauwe kleuren vertegenwoordigen de zon, maan en Achtbare Meester, het eerste regelt de dag, de tweede de nacht en de derde, de loge. Terwijl zilver verbonden is met de letter Gimel of G op een azure ondergrond met een gouden glorie, dat herinnert de metselaar met de letter G, aan een meest opvallende inrichting van de kamer in een goede loge. Het schild op de borst van de adelaar bevestigt door zijn kleuren, valor (rood), zuiverheid (wit) en recht (blauw), en herinnert de metselaar aan deze kardinale deugden. De waarde van de kleuren, door de gematria, is 103, de waarde van de uitdrukking ehben ha-Adam (de steen van Adam) en stelt de perfecte hardstenen of vierkante steen voor van de vrijmetselarij. Honderddrie is ook de waarde van het zelfstandig naamwoord bonaim, een Rabbijns woord dat betekenend "bouwers, vrijmetselaars." Dus de nationale kleuren spellen het uit, in de gematria, de naam van de broederschap. Het gekrulde lint in de snavel van de adelaar, met de woorden E Pluribus Unum.. .herinnert hem ook aan de eenheid van de vele broeders.[vi]

Het lijkt bijna naïef om te veronderstellen dat de voorzijde van het Zegel slechts patriottisch is. Het Vrijmetselaarshandwerk gaat helemaal daarover. De achterzijde lijkt zelfs nog flagranter. Nogmaals, wij wenden ons tot Hall en wijzen op het voor de hand liggende: "Maar als dit ontwerp aan de voorzijde van het Zegel een stempel is met de handtekening van de orde... is het ontwerp op de achterzijde nog meer gerelateerd aan de oude mysteriën."[vii]

De keerzijde

Hall beschrijft de achterzijde:

Hier is de grote piramide van Gizah, samengesteld uit de 13 lagen van de vrijmetselarij, met het vertonen van 72 stenen (het belang van dit getal en de verbinding met de oude en moderne saboteurs en schaduwregering, de diepe statuswaarden van occultisten is elders bezien in dit boek). De piramide is zonder een bovenste steen, en boven haar bovenste platform zweeft een driehoek met het oog van de Al-Ziende omringd door stralen van licht.[viii]

Het "Oog van Voorzienigheid" zweeft boven de Grote Piramide wat een interessante wending is. In het tijdperk van de Renaissance, ruim voor de oprichting van Amerika, begon het als een symbool van de christelijke heilige Drie-eenheid: drie gelijke zijden voor de Vader, Zoon en Heilige Geest, met het alziende oog van God (de drie personen samen als één) in het midden, vergezeld door "glorie stralen" in een afgifte vanuit de drie zijden. Menigeen kan een gelijkenis vinden in dit christelijke symbool van het oog van Horus, maar bij het zoeken naar de oorsprong van het Oog van Voorzienigheid, is het bijna onmogelijk om uit te vinden welke godsdienst of cultuur dit voor het eerst heeft opgenomen, en ook is het niet zeker of het in elke cultuur/religie wel hetzelfde betekent. Hoewel de weergave niet altijd precies hetzelfde is, lijkt het steeds te veranderen, en staat het kunstwerk van het Oog van Voorzienigheid prominent in oude beelden over de hele wereld. In het boeddhisme is het een "Oog van de Wereld"; in de Vietnamese Caodisme is het een "Heilig Oog van God"; in het hindoeïsme is het het Derde Oog van Shiva, de vernietiger van alle kwaad en onwetendheid; in de Midden-oosterse religies verschijnt het vaak in de palm van de hand en vertegenwoordigt het bescherming (en verschijnt een vergelijkbaar symbool soms in het jodendom als het "Oog [of"Hand"] van Mirjam"); en zo verder.

De ontwerpers van het Grootzegel wisten heel goed, tegen de tijd dat Amerika werd geboren, dat dit alziende oog, algemeen als het Oog van Voorzienigheid zou worden herkend en dat christenen dit bij de aankomst in het nieuwe land van vrijheid zouden koppelen aan het Oog van de Drievuldigheid, dus gingen ze erop vertrouwen dat dit "herkleden" voor eeuwenlang zou voldoen voor de burgers van het land. Blijkbaar was hun vertrouwen goed geplaatst, omdat op het moment van dit schrijven, de overgrote meerderheid van de Amerikanen er ofwel geen idee heeft van waar ze naar kijken op het Zegel, óf ze geloven dat het een vertegenwoordiging is van de drie-eenheid (of algemeen het "Oog van God/Voorzienigheid"). Maar als het slechts de Drievuldigheid is waar ze naar wijzen, waarom zou een alziende oog van Jahweh, Jezus en de Heilige Geest zweven boven de Grote Piramide van Giza, Egypte, in plaats van de meer natuurlijk passende afbeelding van Amerika? Ze konden net zo makkelijk het Oog hebben geplaatst boven de vlag of boven een menigte van patriotten.

Laten we eens bekijken wat een van de beroemdste occultisten in de wereldgeschiedenis hierover heeft gezegd. Ik wil de lezer eraan herinneren dat deze vrijmetselaar, Aleister Crowley, bekend werd als de "verdorven man in de wereld". In zijn geschriften lezen we over een verwrongen en daarom onheilige drie-eenheid die voortvloeit uit de Egyptische theologie:

Evolutie (binnen het menselijk geheugen) toont drie grote stappen aan: 1. de verering van de moeder, toen het heelal werd bedacht als eenvoudige voeding direct uit haar getrokken; 2. de verering van de vader, toen het heelal werd gedacht als catastrofaal; 3. de verering van het kind, waarin we de terugkomende gebeurtenissen zien als een voortdurende groei om deel te nemen in haar elementen van deze beide methoden.

De Egyptische theologie voorzag hierin de vooruitgang van de mensheid en symboliseerde het in de triade van Isis, Osiris, [en] Horus.

De inwonende vertegenwoordiger van de tempel (de aarde) is Horus, de gekroonde en het veroverende kind. En nogmaals, Egyptologie en psychologie helpen ons te begrijpen wat hier wordt geïmpliceerd, en welk effect we kunnen verwachten in de wereld van het denken en handelen.[ix]

Hoewel Crowley verwees naar zijn tijdlijnen van majestueuze eeuwigheden (periodes aan hem geopenbaard door middel van een "intelligentie entiteit", bekend als Aiwass, tijdens zijn zoektocht naar verlichting, net als John Dee's zoektocht naar verlichting door middel van communicatie met "engelen"). En niet naar de symboliek van het Grootzegel met name naar de Egyptische triade of drie-eenheid van Isis/Osiris/Horus was er een die zich diep verankerd had in de esoterische Mysteries (vertaling: religie van de vrijmetselaars) waar de vermaarde 33e graads vrijmetselaar Crowley en waar Hall eerder naar verwees.

Eerder gebruikten we het volgende citaat van Hall's Geheime leringen van alle tijden:

De zwarte magiër kan niet de symbolen van de witte magie gebruiken zonder dat over hemzelf de krachten van de witte magie komen, die fataal zouden zijn voor zijn schema's. Hij moet daarom de symbolen vervormen [of ondersteboven keren, in het geval van het pentagram] zodat zij het occulte feit kenmerken waarvan hij zelf de beginselen verstoort waarvoor de symbolen staan. Zwarte magie is geen fundamentele kunst; het is het misbruik van een kunst. Het heeft dus geen symbolen vanuit zichzelf. Het neemt alleen de symbolische figuren vanuit de witte magie, en door ze om te keren, en ook de betekenis om te keren, betekent dit dat het linkshandig is.[xi]

In het artikel "Het Alziend Oog: Heilige oorsprong van een gekaapt Symbool" door David Percival in zijn De bewuste verslaggever zien we dat Hall niet de enige was die erop wees dat symbolen opzettelijk kunnen worden misbruikt of gecombineerd met anderen door ze te "kapen" vanuit het oorspronkelijke doel met het gebruik voor een versluierd kwaad:

Is het alziende oog een symbool voor goddelijke alwetendheid of voor slechte beïnvloeding? Vandaag symboliseert het de controle en overheersing door een schimmige elite, maar het oorspronkelijke gebruik was heel anders.

Vandaag zal het alziende oog waarschijnlijker gezien worden als een "Illuminati"-symbool van controle en bewaking door de elites die voor een groot deel de show beheersen op deze planeet op dit moment. Dit is omdat na verloop van tijd de duistere slechte krachten de esoterische symbolen hebben overgenomen, die gedurende duizenden jaren zijn gebruikt voor het overbrengen van positieve, nuttige, verheffende spirituele berichten en beginselen. Het alziende oog is een schoolvoorbeeld van hoe spirituele symbolen zijn gekaapt en zijn omgekeerd in betekenis.[xi]

Steeds opnieuw zien we het patroon van de vrijmetselaars: "herkleding", "verstoring", "kromtrekken", "omkeren" en "kapen" van symbolen. om ze dan te laten verschijnen naar het algemene publiek, maar dan echter te wijzen naar dat "eigenaardige en bepaalde doel" achter de sluier, wat we zullen behandelen in het volgend deel...

Notities

[i] Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages, locations 5514–5518; emphasis added.

[ii] Nicki Scully, Alchemical Healing: A Guide to Spiritual, Physical, and Transformational Medicine (Bear & Company; Rochester: 2003), 321.

[iii] Ibid., 9–14; emphasis added.

[iv] “Bald Eagle, US National Emblem,” Bald Eagle Info, last accessed May 12, 2017, http://www.baldeagleinfo.com/eagle/eagle9.html.

[v] Manly P. Hall, Secret Destiny of America, Kindle locations 1435–1450.

[vi] James Davis Carter, Freemasonry and United States Government: Background, History and Influence to 1846 (The Committee on Masonic Education and Service for the Grand Lodge of Texas A. F. and A. M., Waco, 1955), 119–154. Viewable online at the following link, last accessed May 15, 2017, http://www.mindserpent.com/American_History/organization/mason/freemasonry.html.

[vii] Manly P. Hall, Secret Destiny of America, Kindle locations, 1450–1452.

[viii] Ibid., 1452–1454.

[ix] Aleister Crowley, The Confessions of Aleister Crowley, 398; book available in full through Metaphysic Spirit, last accessed May 15, 2017, http://www.metaphysicspirit.com/books/Confessions%20of%20Aleister%20Crowley.pdf.

[x] Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages, locations 6391–6408.

[xi] David Percival, “The All-Seeing Eye: Sacred Origins of a Hijacked Symbol,” June 17, 2014, The Conscious Reporter, last accessed May 15, 2017, http://consciousreporter.com/conspiracy-against-consciousness/corruption-sacred-symbols-all-seeing-eye/; emphasis added.

Bron: SABOTEURS PART 18: The Great Seal Prophecy of America’s Coming Grey Champion » SkyWatchTV