www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

SABOTEURS deel 7: Welkom in de Verenigde Staten van Oceanië, waar het 'Ministerie van Waarheid' druk bezig is om standbeelden neer te halen om zo een betere toekomst op te bouwen

27 augustus 2017 - door SkyWatch redacteur

Opdat u nooit zult vergeten: Oorlog is Vrede. Vrijheid is Slavernij. Onwetendheid is Kracht.

Door Thomas Horn

In George Orwell's utopische roman uit 1984, met de fictieve opstelling van Oceanië dat vier "Ministeries" heeft onder het boegbeeld van Big Brother: Liefde, Vrede, Overvloed, en Waarheid.

Het Ministerie van Vrede bestendigt in feite de eindeloze oorlogen; het Ministerie van Liefde laat mensen lijden en martelt degenen die niet aan de partijlijn voldoen; het Ministerie van Overvloed gebruikt honger als wapen, samen met het socialisme; en dan is er nog het Ministerie van Waarheid de propaganda-arm van de regering die de media gebruikt voor "Doublethink" [acceptatie van tegenstrijdige meningen] en voor "Newspeak" [dubbelzinnige eufemistische taal] als het officiële spreken van de staat.

Newspeak is de term die Orwell heeft uitgevonden voor een gecontroleerde taal: met beperkte grammatica en woordenschat, bedoeld als "een taalkundig ontwerp ter beperking van de vrijheid van gedachte — persoonlijke identiteit, zelfexpressie, vrije wil — namelijk die ideologisch het regime van Big Brother bedreigt, evenals de partij, dus de gecriminaliseerde begrippen zoals een gedachten-misdcaad" wat tegenstrijdigheden zijn in de orthodoxie van de Engelse socialistische partij (INGSOC). [i] [ii]

Vandaag heeft in Amerika de non-fictie-versie van het Ministerie van Waarheid zich gematerialiseerd en is volledig operationeel met de Orwelliaanse hulpprogramma's van de moderne Marxisten, de subversieve deep-state elementen, en de media als "staatsbezit", die essentieel en actief betrokken zijn bij politieke vetes voor de omverwerping van de President van de 2016-verkiezing, die niet de keuze is van de gevestigde orde maar van het volk.

Maar geloof mij niet op mijn woord.

De voormalig ambtenaar van het Witte Huis, het Nationale Veiligheid-raadslid Rich Higgins, bevestigde het: "De Trump-regering heeft te lijden onder verderfelijke informatie campagnes, bedoeld om het te ondermijnen, en het vervolgens te de-legitimiseren en uiteindelijk de verwijdering van de president." [iii]

Terwijl deze leerwaardige opmerkingen van Higgins kloppen, weerhield het Generaal H.R. McMaster niet (van wie sommige angst hebben dat hij een uitvoerder is van de Obama-schaduw-regering) om hem te ontslaan voor zijn onthulling van wat er gaande is.

Als legerveteraan en voormalig Pentagon-specialist in Irregular Warfare (IW, ongeregelde oorlogvoering) bij het Ministerie van Defensie, weet Higgins waarover hij spreekt wanneer hij waarschuwt (en dat in een memorandum van de zeven pagina, het zogenaamde "Memo dat Washington deed schudden", en dat terecht kwam op het bureau van Donald Trump) dat zowel de Democraten als de nep-Republikeinen momenteel bezig zijn met behulp van de door Orwell bedachte tactiek om tot een levensechte poging te komen om de 45e President omver te werpen: "Dit is geen politiek zoals gebruikelijk, maar eerder een politieke oorlogvoering op ongekend niveau, welke zich openlijk bezighoudt met directe aanvallen op een zittende president door manipulatie van de nieuwscyclus", zo vervolgde Higgins. [iv]

Onder de IW-instrumenten in dienst van Big Brother's moderne Ministerie van Waarheid, zoals weerspiegeld in Higgins' memo, zijn daar het soort van hersenspoelingsapparaten (Doublethink en Newspeak), die in het boek uit 1984 afgeschilderd worden als het produceren van een soort van cognitieve dissonantie tussen de burgers uit de Obama Gemeenschap en zijn agitatie-vleugel, het Organizing for Action (OFA, Organiseren van acties) — met zijn 250 landelijke kantoren en de liberale miljardair George Soros met zijn nieuwe 80 miljoen dollar anti-Trump netwerk (wat ik nader zal belichten in het komende boek 'Saboteurs', maar reeds heb samengevat in Deel 1 van deze serie) — die vandaag van alles aanricht in onze buurten.

In Orwell's meesterwerk wordt door de regering de Doublethink en de media-Newspeak vooral ingezet om een sfeer onder het publiek te scheppen, zodat groepsdruk en de natuurlijke wens van mensen om "er bij te horen" juist tegen hen worden gebruikt door het genereren van groep-denkende gesprekspunten, standpunten en de gelijk-gestemde-geesten die een Big Brother vereist. En ondertussen, als een vrijzinnig individu of een groep van burgers enige zwakte opmerken in de filosofie, en het benoemen, of als er tegenstrijdigheden in de partijlijn zijn, dan is dit "verwant aan godslastering", en dat onderwerpt deze personen aan "disciplinaire maatregelen en onmiddellijke sociale afkeuring van de mede-afgevaardigden in de partij." [v]

Met andere woorden, Orwell voorzag precies het soort politieke retoriek wat we vandaag horen op het late nieuws, evenals de besmettelijke poging om een mening en de vrijheid van meningsuiting te hekelen op alle universiteitscampussen en in de grote steden van de Verenigde Staten zoals dat vandaag wordt gegenereerd.

En de dubbelhartigheid stopt daar niet.

Om haar uiteindelijke doelen te bereiken, acclimatiseerde Oceanië ook de zorgvuldige vertroebeling van de geschiedenis, waarin de details van het verleden van de natie, en ook de opkomst van Big Brother's totalitarisme bewust werd verduisterd door een chronologisch revisionisme — waarin de monumenten van vorige oorlogen en van overheidsdiensten werden verbrijzeld (zoals ook bij de hedendaagse inspanningen in de V.S. om de zuidelijke standbeelden te vernietigen, zoals die van Robert E. Lee, wiens familie slaven in eigendom had), ook werden geschiedenissen her-bedacht en met het beledigen van de status-quo-regering door het demoniseren ervan en het verminderen van een duurzame resistentie tegen autoritaire wetgeving.

In de politieke theorie heeft dit ook betrekking op de term "Year Zero" (Jaar Nul) wat weerspiegeld wordt in bepaalde historische gebeurtenissen, zoals de overname in 1975 van Cambodja door de Rode Khmer, en ook het "Jaar Eén" op de Franse revolutionaire kalender.

"Tijdens de Franse revolutie, na de afschaffing van de Franse monarchie (20 september 1792), heeft de Nationale Conventie een nieuwe agenda ingesteld en het begin daarvan tot jaar 1 verklaard. Zo werd de overname van Rode Khmer van Phnom Penh al snel gevolgd door een reeks van drastische revolutionaire de-industrialiseringsbeleidsvormen, wat resulteerde in een dodental dat enorm veel groter was dan dat van de Franse heerschappij in haar terreur." [vi]

Het belangrijkste idee achter Jaar Eén is: "dat alle cultuur en tradities binnen een samenleving volledig moet worden vernietigd, of worden verwijderd, en door een nieuwe revolutionaire cultuur vervangen, vanaf nul. Alle geschiedenis van een natie of volk vóór Jaar Eén wordt gezien als grotendeels irrelevant, aangezien het zal worden gezuiverd en vervangen vanaf de grond af aan." [vii]

KOM BINNEN IN 2017... EN OH WAT EEN VERSCHIL EEN JAAR KAN MAKEN

Herinnert u zich nog hoe het Democratische "bastions van vrijheid" jammerde toen ISIS in de Syrische stad Aleppo met bulldozers de Oudheden van de oude stad Palmyra in puin veranderde? Hoe de linkervleugel de grofheid vervloekte en het verlies van de historische artefacten!() Maar in feite werd toen een nieuwe replica van de heidense Boog van Baäl (die werd verwoest in Palmyra) weer opnieuw gemaakt, en die trok onmiddellijk over de hele wereld om te worden gebouwd op plaatsen waar de globalisten en de liberale elites van de wereld zich verzamelden. Deze wederopbouw "vlak voor je neus" werd alom gevierd en omgedoopt tot de "Arch of Triumph" door de zogenaamde kampioenen van vrijheid die er voor het gemak maar niet bij vermeldden hoe kinderen in vroeger tijden door dergelijke poorten gingen en geofferd werden aan de Baäls van de oude wereld, iets wat veel slechter was dan wat een Zuidelijke soldaat deed. Maar nu, terwijl deze zelfde liberalen moord en brand schreeuwen over de vernietiging van Baäl en zijn bloed bevlekte weg, sloegen ze ineens om en wendden zich tot hun Oceanië draaiboek. Plotseling, net als ISIS vóór hen, willen ze nu ook de historische monumenten vermalen die hun gevoeligheden beledigen en hun politieke houding verstoren, nu ze in tegenspraak zijn met hun politieke ijdelheid, met inbegrip van die beelden die de Amerikaanse Burgeroorlog herdenken, en die op openbare gronden staan en zijn verbonden met de tijd van het slavenbezit uit ons verleden. Het is niet van belang hoe tegenstrijdig dergelijk "doublethink" en "newspeak" is; het eindspel is het enige wat telt. Het onderhouden van de macht en de ononderbroken instandhouding van de partij-overschrijdende monopolies vereisen wat afbuiging in de logica, wat nodig is om zo te worden vervaardigd dat burgers die 'standpunten' als substantieel aanvaarden, en ook wat Big Brother wil horen op straat en in de echo-kamers van de nepnieuws-kanalen, vooral als het kan worden gebruikt voor het afleiden van wangedrag of kan leiden tot nalatigheid van de kant van de Trump-regering.

Zo komt er een nieuwe mentaliteit vanuit de Franse revolutie met het Jaar Eén, wat verder marcheert naar het uitwissen van Amerika's politieke incorrectheid uit de oudheid, ondanks het feit dat het de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog was, en vervolgens de burgeroorlog op dit continent, die uiteindelijk heeft geleid tot de afschaffing van de slavernij hier, en uiteindelijk over de hele wereld.

Geschiedenis-studenten hebben vaak met belangstelling gekeken naar de Franse revolutie en door welke dynamiek dit resulteerde in deze jaar nul horror, die de dood veroorzaakte en foltering onder Robespierre ten opzichte van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in Amerika dat in ongekende vrijheden en een monetair succes resulteerde. Terwijl de burgers in Amerika vreugde vonden in de pas ontdekte vrijheid, werden in Parijs, meer dan twintigduizend mensen onthoofd met de guillotines. De jaren in Frankrijk daarna werden gekenmerkt door een schrikbewind in een aanloop naar een Orwelliaans totalitarisme en Napoleon (wiens naam eigenlijk betekent vleesgeworden Apollo, met dezelfde geest die in de Antichrist zal inwonen, volgens het boek Openbaring). Waarom werden de Amerikaanse en Franse revoluties opgevolgd door dergelijke contrasterende resultaten? Het verschil was dat de Amerikaanse Revolutie een veldslag was op christelijke beginselen van vrijheid, terwijl de Franse revolutie — net als veel van de standbeeld omver gooiende linksisten en neo-fascistische oproerkraaiers momenteel weerspiegelen — anti-goddelijk was. De krachten achter de Franse Revolutie wilden de mensen van het geloof wegnemen en zien als de vijanden van Frankrijk, ze wilden de mond sluiten van godvrezende andersdenkenden. Ze hebben zelfs een naakt standbeeld van een vrouw geplaatst op het altaar in de kerk in de Notre-Dame en de God van het christendom als dood uitgeroepen. Kort daarna viel de Franse regering.

Vlug door naar vandaag. Iedereen die denkt dat de vernieling van feiten uit onze Burgeroorlog zal stoppen met een paar koloniale monumenten die worden gesloopt, is klaar voor een geschiedenisles van zijn eigen land. Zo zeker als Orwell's protagonist Winston Smith zijn tijd doorbracht op het Ministerie van Waarheid, met het wijzigen van het verleden door "fouten" te corrigeren in oude kranten die de partij in verlegenheid zou brengen, zo zullen de hedendaagse revisionisten niet tevreden zijn totdat hun versies van Doublethink en Newspeak de controle heeft over alles wat de massa mag weten, denken en zeggen, met name de Bijbel-gelovige christenen.

In dit verband zou Amerika en de wereld een profetische, meedogenloze vorm van censuur kunnen betreden naar een tijd waar allen, zowel klein als groot, binnenkort zal buigen voor "een koning met een hard gelaat" (Daniel 8:23). Met een heerszuchtig decreet zal deze Man van zonde gemakkelijk een Orwelliaanse één-wereld-regering instellen, met een universele religie en een globaal socialisme. Degenen die zijn Oceanië-rijk weigeren zullen onvermijdelijk worden gevangen gezet of vernietigd, totdat eindelijk hij zichzelf ook "verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet." (2 Thess. 2:4).

In het volgende deel zullen we beginnen met het wegtrekken van het gordijn, wie echt achter deze hedendaagse Doublethink en Newspeak sprekende woordvoerders zitten.

Notities

[i] https://en.wikipedia.org/wiki/Newspeak

[ii] https://en.wikipedia.org/wiki/Doublethink

[iii] http://freebeacon.com/national-security/fired-nsc-aide-reveals-political-warfare-operation-targeting-trump/

[iv] Ibid.

[v] https://en.wikipedia.org/wiki/Doublethink

[vi] https://en.wikipedia.org/wiki/Year_Zero _(political_notion)

[vii] Ibid.

Bron: SABOTEURS PART 7: Welcome to the United States of Oceania, Where the “Ministry of Truth” is Busy Smashing Statues to Build a Better Tomorrow » SkyWatchTV