www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

SABOTEURS - deel 5: Over Steve Bannons vertrek uit het Witte Huis en "De Vierde Wending"

20 augustus 2017 - door SkyWatch-redacteur

Steve Bannon werd afgelopen vrijdag ontslagen uit het Witte Huis. Conservatieven die Trump vóór en na de verkiezingen ondersteunden, vrezen dat zijn afwezigheid het minder waarschijnlijk maakt dat de President in staat zal zijn om aan te blijven voor het "vervullen van zijn campagnebeloften aan de Republikeinse basis die geholpen heeft om hem te kiezen, terwijl de democratische wetgevers en activisten zijn vertrek vieren". [i] Senior Pentagon analist LTC Robert Maginnis emailde mij onmiddellijk met te zeggen: "Tom, het lijkt erop dat Trumps grootste populistische en anti-globalistische adviseur eruit is gedrukt door de globalisten. Ik vermoed dat we nu minder over 'Amerika First' zullen horen." Robert sprak verder om Bannons vertrek te zien als een grote overwinning voor de Deep State-saboteurs. - Maar waarom is een gekwalificeerd expert, wat Maginnis is, van mening dat Bannons vertrek een signaal is van "algemene uitzuivering van conservatieven uit de Witte Huis staf?" [ii] Omdat het echte verhaal achter Bannon veel complexer is, misschien zelfs wel veel profetischer dan de meesten in het publiek begrijpen.

Laat ik even terugkijken.

In 2008, en ook in 2012, begon met hulp van Steve Quayle en mij, mijn goede vriendin Sue Bradley, een onderzoeksjournaliste en blogger (die reeds lang is thuis gehaald om bij Jezus te zijn op 26 april 2013) een werk dat een van haar laatste artikelen zou worden. Het was getiteld "The Fourth Turning: The Protocols and the Grey Champion (De Vierde Wending: De protocols en de Grijze Kampioen)."

Een paar maanden voordat ze uit dit leven vertrok, had Sue mij een e-mail gestuurd vanuit haar ziekenhuiskamer, waarin ze zei dat ze bezig was met het uitbreiden van haar werk "De Vierde Wending" op basis van wat ik net met haar had gedeeld in het Zenith 2016-materiaal. Helaas, net zoals met het overlijden van David Flynn, zal de wereld nooit weten wat Sue op het punt stond om te onthullen. Wat wij nu begrijpen is dat het was verbonden met een primaire speler in Trumps verkiezing en de vroege regering — Steve Bannon. Dat is omdat Sue's onvoltooide onderzoek gedeeltelijk gebaseerd was op een boek dat gepubliceerd werd in 1997, The Fourth Turning (Vierde Wending), dat van invloed lijkt te zijn geweest op Bannons wereldbeeld en eventueel ook zijn eschatologie. Turning beschrijft zichzelf als een werk "dat profetie tot geschiedenis maakt." Het verklaart de cycli van het leven en archetypen van de generaties door middel van het onderzoek met westerse historische paradigma's over de afgelopen vijf eeuwen. Door het onderzoeken van het verleden en het identificeren van de hedendaagse markeringen, bepaalden William Strauss en Neil Howe, de auteurs van deze studie, een verbluffende en vooruitziende blik in de prognose, waarin zij een stroomversnelling van gebeurtenissen zagen, die uiteindelijk zou leiden tot chaos en de "Fourth Turning". Houd in gedachten dat ze twintig jaar geleden deze voorspellingen gedaan hebben, lang voor de aanslagen van 11 september 2001 die op Amerika plaats vonden, of voor de financiële problemen van vandaag. Onder de scenario's die zij voorzagen waren:

Het eerste scenario zou een economische nood zijn met een regering die werd geteisterd door een fiscale crisis, waarin de staat aanspraak maakte op het federale belastinggeld en federale marshals de handhaving afdwongen, en belastingopstanden en speciale strijdkrachten, en een daaruit voortvloeiende constitutionele crisis.

De tweede scenario is een terroristische aanslag met een vliegtuig, en een militaire reactie daarop, vergunning voor huis-aan-huis-zoekingen en valse-vlag-beschuldigingen tegen de regering.

Het derde scenario is een economische ramp met Wall Street en een federale begrotingsimpasse die resulteert in een patstelling.

De vierde overweging is die van een eco-milieu-malaise met de Centers for Disease Control die verkondigen dat er een verspreiding van een nieuwe besmettelijke virus is, met quarantaine en herplaatsingen;

De vijfde projectie is in wezen geopolitiek, met toenemende anarchie in de voormalige Sovjet-republieken wat Rusland ertoe zal dwingen om oefeningen rond haar grenzen te houden, een Russische alliantie met Iran, stijgende prijzen van goud en zilver, en wereldwijde militaire reacties.

In de beschrijving van deze inzichtelijke scenario's, voelden Strauss en Howe aan dat er zich een katalysator zou ontvouwen als gevolg van een specifieke dynamiek, met "een eerste vonk die zal leiden tot een kettingreactie van onverzettelijke reacties en verdere noodsituaties."[iii]

Volgens Strauss en Howe in 1997, was deze kettingreactie al klaargestoomd om zich te ontvouwen als gevolg van een natuurlijke cyclus van "Wending" waarin generaties zijn gedoemd om te vergeten — en dus te herhalen — de fouten uit het verleden. De auteurs beschrijven een Wending als "een tijdperk met een karakteristieke sociale sfeer, een nieuwe ommekeer in hoe mensen zich voelen over zichzelf en hun natie. Het resulteert in de veroudering van de generatie [voor hen]."[iv] Een samenleving betreedt een Wending om de twintig jaar of zo, wanneer alle levende generaties beginnen met het betreden van hun volgende fase in het leven. De levende generaties, of levensduur, bestaat uit vier cyclische Wendingen, gekenmerkt als:

De eerste wending (De Hoogste): een tijdperk van enthousiaste collectieve versterking en maatschappelijke ontwikkeling, met het verbranden van de voorgaande structuur en de as ervan weg te blazen.

De tweede wending (De Ontwaking): gebouwd op de energie en de prestaties met een hoger toenemend verlangen naar introspectie en een hoge tolerantie voor spirituele expressie buiten de parameters van de vooraf vastgestelde normen.

De derde wending (De Ontrafeling): begint met de "maatschappij-wijde omhelzing van een bevrijding uit de culturele krachten", ontbonden door het ontwaken en met tekenen van burgerlijke verstoring en verval, een verhoogd gevoel van zelfstandigheid en toont een toenemend verdwijnen van vertrouwen door het publiek. Dit bouwt zich op tot een crisis met groot pessimisme en een tastbare domper die alleen kan worden verholpen door te bezwijken voor de volgende.

De vierde wending (De Crisis en de tijd waar we nu in zijn): verreweg de meest hachelijke als samenlevingen de grootste en gevaarlijkste poort passeren in de geschiedenis. Als er wanhopig naar een oplossing zal worden gezocht door "plotselinge bedreigingen" op de veelvoudige fronten van het culturele, de confrontatie gepassioneerd is en besluiten vaak reactief zijn, en agressief. "De overheid regelt, en belemmeringen in de gemeenschap worden weggenomen, en wetten en gewoonten die zich decennialang nog verzetten tegen verandering worden snel uitgerangeerd. Een grimmige voorzorgsmaatregel met burgerlijk gevaar veroorzaakt dat de spirituele belangstelling zal afnemen, de openbare orde zich aanscherpt met het wegnemen van particuliere risico's, en... het kinderen krijgen een verstikkend niveau bereikt voor een zekere mate van bescherming en structuur. De jongeren richten hun energie op de wereldse successen, met het verlaten van waarden die telden voor de ouderen. Oorlogen worden gevoerd met woede en voor een maximaal resultaat."[v]

Door het onderzoek van een enorme hoeveelheid politieke en culturele geschiedenis verwerkten Strauss en Howe meer dan vijfhonderd jaar aan Anglo-Amerikaanse culturele nuance in opmerkelijke, overzichtelijke en voorspelbare cycli, en het is vanuit dit reservoir dat ze tot slot een griezelige claim opstellen:

Direct na de millenniumwisseling treedt Amerika een nieuw tijdperk in, wat een crisis veroorzaakt die zal culmineren in wat vergelijkbaar is met de Amerikaanse Revolutie, de Burgeroorlog, de Grote Depressie en tweede Wereldoorlog. Het voortbestaan van de natie zal vrijwel zeker op het spel staan.[vi]

Strauss en Howe zagen de Verenigde Staten van die tijd (1997) nog in de derde wending zitten, "halverwege een ontrafeling," en ongeveer nog een decennium weg van de volgende, de Crisis of Vierde Wending:

Amerika voelt aan alsof het zich ontrafelt. Hoewel we in een tijdperk leven van relatieve vrede en comfort, zitten we in een sfeer van pessimisme over de toekomst op de lange termijn, bang dat onze natie-supermacht op de een of andere manier totaal rot is van binnen.

De volgende Vierde Wending zal beginnen kort na het nieuwe millennium. Echte ontberingen zullen dan het land bestoken en kampen met een hevige stress die zal leiden tot vragen over klasse, rassen, natie en het imperium.

Het voortbestaan van de natie zal aanvoelen alsof deze op het spel staat.

Ergens vóór het jaar 2025 zal Amerika een grote poort in de geschiedenis passeren, die in overeenstemming is met de Amerikaanse Revolutie, een Burgeroorlog en andere noodsituaties als de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog.

Het risico van een catastrofe zal zeer hoog zijn. De natie kan uitbarsten in opstand of maatschappelijk geweld, dat geografisch opborrelt en dan bezwijken voor een autoritair regime. Als er een oorlog is, is het er waarschijnlijk een die zal zijn met een maximaal risico en inspanning — met andere woorden, een TOTALE OORLOG.[vii]

De opvallende details die deel uitmaken van de Vierde Wending illustreren de precisie die werd gedistilleerd uit een grondig onderzoek van historische patronen in een hedendaagse toepassing.

Hoewel de auteurs er rekening mee houden dat de beschreven gebeurtenissen niet absoluut zijn, dringen zij er ook op aan dat de cycli, deze wendingen, niet kunnen worden onderbroken. Zoals de zomer op het voorjaar volgt, zal een ontrafeling voorafgaan aan een Crisis van Faustiaanse proporties:

Het zal een nieuwe interpretatie vereisen van de door ons zo gerespecteerde Amerikaanse droom. En het zal ons noodzaken toe te geven dat ons geloof in een lineaire vooruitgang vaak een Faustiaans bedrog was voor onze kinderen.

Faust eindigt altijd met het idee, dat elke inzet dubbel-of-niets is. Door een groot deel van de Derde Wending, is het gelukt om uitstel te krijgen van de afrekening. Maar de geschiedenis waarschuwt dat we de volgende wending in de tijd niet kunnen uitstellen.[viii]

Terwijl een "Faustiaanse uitverkoop" onheilspellend klinkt, is er weinig bewijs dat de Anglo-Amerikaanse "Droom" de introspectie en discipline heeft ondergaan als een buffer die nodig is voor de arrogante roekeloosheid van deze generatie en zijn beheer.

NBC's Chuck Todd heeft opgemerkt, op de avond van 4 november 2008, dat Barack Obama een wisseling van de wacht was in de Verenigde Staten na de Baby Boomer presidentschappen van William Clinton en George W. Bush. De Toronto Globe and Mail noemde de als president gekozen Obama een lid van Generation X, geboren in 1961. En Strauss en Howe wezen Generation X aan als — de dertiende generatie — degenen die Amerika in de chaos brachten en als het begin van de huidige Vierde Wending.

Snel vooruit naar vandaag - en vraag jezelf af: wat heeft dit te maken met Steve Bannon en de druk die werd gelegd op Trump om hem te verwijderen uit de regeringslijst van strategen? Zijn het de "deep state" antagonisten die "hun uiteindelijke vijand binnen het Witte Huis – die de voormalige Breitbart executive Steve Bannon hebben neergeschoten" [ix] die er eigenlijk aan werken om de Amerikaan blind te houden voor wat er echt zich aan het ontvouwen is achter de schermen in DC, temidden van de duistere krachten van de NWO? En waarom heeft Paus Franciscus (die we zullen bespreken in het volgende deel van deze serie en waarvan sommige katholieke leiders bang zijn dat hij de valse profeet van de eindtijd kan worden) ook aan het werk is achter de schermen om Bannon uit het Witte Huis te verwijderen als een "voorstander van de apocalyptische geopolitiek"? [x]

Blijf stevig op uw stoel zitten.

In 2009 belde Bannon de historicus David Kaiser. Op dat moment, werkte de hoogleraar Kaiser bij het Naval War College in Newport, Rhode Island. Bannon wilde weten of Kaiser, een expert in "de Vierde Wending", wilde verschijnen in een documentaire die hij produceerde en die gebaseerd was op Strauss en Howe's generationele theorie (de film werd uitgebracht in 2010, met de titel "Generation Zero").

Kaiser kwam overeen onderdeel te zijn van de film en reisde naar het hoofdkwartier van Citizens United in Washington, waar Bannon op dat moment was, om te worden geïnterviewd. Op een gegeven moment tijdens de opnames, zo zegt Kaiser, oefende Bannon druk op hem uit om het eens te zijn met iets wat hij niet geloofde. "Hij sprak over de oorlogen in de Vierde Wending," vertelde Kaiser, zich te herinnerend hoe Bannon er sterk op gericht leek te zijn om dit punt te maken, dat een volgende wereldoorlog aan de horizon was en dat het een katalysator zou zijn voor de komst van een internationale leider — de Grey Champion van de Fourth Turning zoals Sue Bradley's onvoltooide onderzoek het had genoemd.

"Hier heb je de Amerikaanse Revolutie, je hebt de Burgeroorlog, je hebt de Tweede Wereldoorlog; ze worden groter en groter," zo benadrukte Bannon naar verluidt richting Kaiser.

"Duidelijk was hij aan het anticiperen in deze 'Vierde Wending', dat er iets zou zijn en minstens zo groot. En hij deed er echt een inspanning toe, dat herinner ik me, om mij dit te laten te zeggen en opgenomen te krijgen."[xi]

In een artikel van de Huffington Post echoden Paul Blumenthal en J. M. Rieger Kaiser zijn vermoedens, maar ze zien een donkerder ondergrond in het wereldbeel in de gedachte van Bannon. Ze schreven:

Bannon, die zich nu genesteld heeft in de Westelijke Vleugel als President Donald Trumps dichtstbijzijnde adviseur, is daar neergezet als de man met de belangrijkste ideeën voor Trump. Maar in interviews, toespraken en schrijven — en vooral in zijn omarming van Strauss en Howe — heeft hij duidelijk gemaakt dat hij, eerst en vooral een apocalypticus is.

Volgens Bannons visie bevinden we ons midden in een existentiële oorlog, en alles is onderdeel van dat conflict. Verdragen moeten worden verscheurd, vijanden benoemd, cultuur veranderend. Een wereldwijde uitslaande brand zal er optreden, wat de theorie juist zal laten blijken. Voor Bannon is de Vierde Wending aangebroken. De Grey Champion, een messiaanse sterke-man figuur, is al ontstaan. De Apocalyps er al.[xii]

Volgens Strauss en Howe ontstaat er onverwachts een nationale leider tijdens de huidige Vierde Wending, tegen alle verwachtingen in van een oudere generatie om het tijdelijke boegbeeld of de "held" te zijn die de hele wereld naar een nieuwe wereldorde leidt. Deze commandant — die ze de Grijze-Kampioen noemen (waarover sommigen van ons bezorgd zijn als zijnde de Antichrist) — zal aan de macht blijven als gevolg van een oorlog of conflict die zijn regime aan de macht houdt (een tweede term voor een Amerikaanse president of voortzetting ervan als uitvoerende tijdens de presidentiële oorlog met de bevoegdheid tot een beleg van de staat om de verkiezingen op te schorten?).

"De winnaars van nu zullen de macht hebben tot een meer potente, minder graduele agenda waarover ze allang hadden gedroomd en waartegen hun tegenstanders somber hadden gewaarschuwd," zegt de Vierde Wending. "Dit nieuwe regime zal zichzelf op de troon zetten voor de duur van de Crisis. Ongeacht haar ideologie zal dat nieuwe leiderschap openbare autoriteit eisen en vragen om het privé op te offeren. Waar leiders eens geneigd waren tot het verlichten van de maatschappelijke druk, zullen ze die nu verergeren met bevelen vanwege de natie."[xiii]

Strauss en Howe waren daarvan overtuigd toen ze deze thesis schreven twintig jaar voordat de Verenigde Staten bezig was naar Derde Wending te gaan, en dat de volgende periode van crises of Vierde Wending zou beginnen ergens na 2005 en eindigen rond 2025. Tussen deze datums zou de Grijze Kampioen verschijnen.

Opmerkelijk genoeg wijzen de meeste economen vandaag de Lehman-crisis in 2008 aan om aan te duiden als de oorzaak van de volgende wereldwijde financiële crisis, die 's werelds leidinggevende autoriteiten, zoals de Bank voor Internationale Betalingen nu zeggen dat de wereldmarkten snel geweldig getroffen zullen worden. [xiv]

Betekent dit dat we nu in het midden van de vierde wending zitten?

Het is moeilijk om te betogen tegen de feiten.

De fundamenten die eens de stabiliteit en de invloed ondersteunden van Amerika zijn afgezwakt tot het punt waarop onze instellingen en de infrastructuur afbrokkelt. Van illegale immigratie tot aan de sociale programma's gaat de schuld oplopen, en hebben wij een onhoudbare realiteit bereikt in het denken van Strauss en Howe's generationele voorspelling wat steeds moeilijker is om te ontkennen, met elke dag.

En dan is er een "risico van catastrofe", waarbij de "natie kan uitbarsten in een opstand of maatschappelijk geweld" die de professoren al voorzagen. Zullen de Soros en Obama-gesteunde oproerkraaiers die momenteel ravages in heel Amerika laten ontbranden de omstandigheden scheppen die tot het autoritaire bewind van de Gijze Kampioen zullen leiden? Michael Savage en anderen lijken dit zeker te denken, net [xv] zoals Michael Hart op StockBoardAsset ook doet. "Aangemoedigd door een mainstreammedia-apparaat dat als spreekbuis fungeert voor de belangen van de Deep State, wanneer deze activisten vastbesloten zijn om de democratisch verkozen ambtenaren omver te werpen en recht en orde te vernietigen op grond van het feit dat ze het persoonlijk niet eens zijn met de resultaten," zo waarschuwde hij eerder dit jaar [xvi] voordat u verdergaat:

Zoals we hebben gezien in de afgelopen maanden, zijn de Trump-aanhangers, conservatieven en andere patriotten, niet bang van een confrontatie met de linkse activisten in de straten, en dit zal zich waarschijnlijk intensiveren naarmate deze DNC-gesteunde groepen meer wanhopig en confronterend worden in hun tactiek.

James Comey's getuigenis voor het Congres laat zien dat de Trump-regering inderdaad probeert om met de oude politieke orde te breken en met de veel-te-krachtige Deep-State. De scheuren komen nu aan het licht, en dit zal waarschijnlijk vele facetten versplinteren en overvloeien naar het maatschappelijk leven buiten de kringen van de politiek.

Deze crises-creatie-machine is afkomstig van de vervaardigers van afstammelingen die de nieuwe Republikeinse president verachten, en die de oude orde willen overschaduwen door een revolutionair nieuw wereldsysteem en het apparaat willen zijn dat dreigt te leiden tot de Vierde Wending beschreven door Strauss en Howe, en misschien de Grijze-Kampioen van de Apocalyps van Daniël en Openbaring.

Volgens de Vierde Wending heeft Amerika drie dergelijke grote crises eerder ervaren — de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, de Burgeroorlog, en de Grote Depressie met de Tweede Wereldoorlog, elk gevolgd door hun respectievelijke perioden van wederopbouw.

Deze tijden werden gekenmerkt door sociaal verval en burgerlijke angst die de Amerikanen een enorme last oplegden na het enorme conflict met een aanzienlijke schade om te herstellen en het opnieuw uitvinden van een betere toekomst.

Naderen we de in gang gezette gebeurtenis en/of de chaosfase van een laatste Vierde Wending?

Als dat zo is, zijn Bannon en Co er de oorzaak van, of zijn ze gewoon scherpzinnig genoeg om zich voor te bereiden voor het onvermijdelijke als gevolg van hun kennis van het eindspel dat in opbouw is door de occulte Saboteurs die werken achter de schermen in Washington, DC? Is dit wat er achter de wanhopige druk zit om adviseurs zoals Bannon uit Trumps binnenste kring te verwijderen? En aan de andere kant, zullen de inspanningen door de globalisten een averechts effect hebben en bewijzen dat Bannon effectiever buiten het Witte Huis kan werken in het blootleggen van de oude regering tot de emancipatie van de Grijze-Kampioen? Zoals Fox News heeft opgemerkt: "Steve Bannon is weg uit het Witte Huis – maar het vurige, conservatieve anti-establishment dat hielp om Donald Trump het presidentschap te laten winnen, zegt dat hij zich klaar maakt om van buitenaf zijn populistische campagne winstgevend te maken.

"Als er enige verwarring is, laat me duidelijk stellen: Ik verlaat het Witte Huis en ga in oorlog voor Trump en tegen zijn tegenstanders op Capitol Hill, in de media en in het samenspannende Amerika," vertelde Bannon vrijdag aan Bloomberg. [xvii]

Maar... en maak je hier maar klaar voor... staat Paus Franciscus ook op Bannons radar?

Het meest verbijsterde is om te ontdekken wat er zich echt aan het ontvouwen is achter de schermen, en daarmee willen we beginnen in het volgende deel.

Notities

[i] http://www.wnd.com/2017/08/bannons-exit-means-obama-wins-3rd-term/

[ii] Ibid.

[iii] Sue Bradley, “The Fourth Turning: The Protocols and The Gray Champion,” The Sue Bradley Archives, last accessed May 25, 2013, http://suebradleyarchives.com/have-we-entered-the-fourth-turning/.

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] Ibid.

[vii] Ibid.

[viii] Ibid.

[ix] http://www.wnd.com/2017/08/trump-adviser-fired-over-memo-warning-of-globalist-islamist-deep-state/

[x] http://www.nydailynews.com/news/world/pope-francis-associates-target-steve-bannon-ultraconservatives-article-1.3380140

[xi] http://www.independent.co.uk/news/world/americas/steve-bannon-apocalypse-third-world-war-coming-white-house-donald-trump-historian-claim-film-david-a7570631.html

[xii] http://www.huffingtonpost.com/entry/steve-bannon-apocalypse_us_5898f02ee4b040613138a951?

[xiii] The Fourth Turning: An American Prophecy—What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny, Broadway Books; Reprint edition (December 29, 1997), 277

[xiv] http://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/25/next-global-financial-crisis-hit-vengeance-warns-bis/

[xv] http://mobile.wnd.com/2017/08/michael-savage-taking-down-trump-would-provoke-civil-war/

[xvi] http://stockboardasset.com/insights-and-research/fourth-turning-s%E2%80%8Bummer-rage-tot%E2%80%8Bal-eclipse-deep-st%E2%80%8Bate/

[xvii] http://www.foxnews.com/politics/2017/08/18/steve-bannon-im-leaving-white-house-and-going-to-war.html

Bron: SABOTEURS PART 5: On Steve Bannon’s Departure From The White House And “The Fourth Turning” » SkyWatchTV