www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

SABOTEURS deel 10: Grote bevreemding, Hilarion, en de Werking van Babalon

5 september 2017 - door SkyWatch redacteur

Nu we onszelf in deel 9 van deze serie geïnformeerd hebben over hoe de deals worden gedaan temidden van de Boheemse Grovers (ik sla nu een berg van onderzoeksinformatie over in deze online-serie, wat wel is opgenomen in het boek 'Saboteurs'. Vanwege de intensiteit van dat onderzoek is het niet geschikt voor jeugdige ogen online), laten we eens kijken hoe het was in de met hennep gevulde en heroïne-gedreven LSD innemende sfeer van de 40er en de 70er jaren met NASA Jet Propulsion Laboratory raketwetenschapper Jack Parsons en de oprichter van Scientology, L. Ron Hubbard, die naar voren kwamen met de beruchte "Babalon-werken" die naar verluidt de deur opende naar het moderne UFO-tijdperk ... wat misschien een rol speelde in de geboorte van Hillary Clinton.

Ik zeg misschien met sterke nadruk.

Zowel Parsons als Hubbard zijn discipelen van Aliester Crowley die zijn onderwijs beoefende met wat genoemd is de Thelema-filosofie, die gedefinieerd is door de stelregel "doen wat jij wilt, dat is de hele wet." Het komt uit Crowley's Boek van de Wet, wat kan worden aangesloten op de "Geestelijk Koken"-ceremonie van de Podesta's en Abramovic, wat werd gekanaliseerd door een onstoffelijke demonische intelligentie genaamd Aiwass.[i] Thelema is een narcistische ideologie met verscheidene esoterische magische samenlevingen zoals de AA en de Ordo Templi Orientis, die fundamenteel tegen Gods morele wet zijn. Satan is gericht op seksualiteit, omdat voortplanting het menselijk vermogen is dat het dichtst bij het goddelijke staat. Het is dientengevolge niet al te verrassend dat seksuele perversie en "sex magie" essentiële componenten zijn van de occulte rituelen. Parsons en Hubbards "werken" brengen alle soorten van dergelijke afwijkende seksuele activiteit met zich mee.

In de Thelemieke literatuur heeft Babalon drie conceptuele aspecten: 1) de toegangspoort tot de stad van de piramides, 2) de purperen vrouw, en 3) de Grote Moeder. [ii] Zij fungeert als een portaal voor tovenaars, maar waarschijnlijk niet op de manier waarop men het zou verwachten. Een occulte verwijzing legt dit uit:

Binnen het mystieke systeem van Crowley bereikt de expert een eindfase waar hij of zij de afgrond moet doorkruisen, die grote wildernis van nietigheid en ontbinding. Choronzon is de bewoner ervan, en zijn werk is de reiziger te vangen in zijn betekenisloze wereld van illusie. Babalon is echter aan de andere kant, en wenkt. Als de expert zich aan haar overgeeft — het symbool van deze wet is het gieten van het bloed van de expert in haar graal — wordt hij geïmpregneerd in haar, en vervolgens herboren als een meester en een heilige die in de stad van de piramides aanwezig is.[iii]

Met andere woorden, de grote hoop van de expert is te reïncarneren als een meester en heilige in de stad van de piramides. Het klinkt veelbelovend om een eervolle positie te verkrijgen in een exotische locatie zoals Egypte, maar in werkelijkheid, komt het alleen neer op dezelfde oude "one-isme." In plaats van een woning in een glamoureuze metropool, zijn de bewoners van de zogenaamde stad gedesintegreerd. Volgens Thelemapedia hebben "ze hun aardse eigen-identiteit vernietigd, en zijn dan niets meer dan een hoop stof (dat wil zeggen: de overige aspecten van hun ware zelf, zonder het gevoel van een 'ik' te hebben)."[iv] Monisme biedt geen onderscheid, geen rechtvaardigheid, geen hoop en geen liefde... niets dan ontbinding en absorptie in het zinloze geheel. Occultisme belooft een prachtige stad, maar levert alleen desintegratie.

Het tweede aspect van de "purperen vrouw" van Babalon, wat niet veel meer lijkt te zijn dan een eretitel voor Crowley's vrouwelijke sex-magische partners, waarvan zeven die titel kregen.[v] Het derde aspect "Grote moeder" ontleent uit het boek van de Openbaring en die de "Moeder van de hoeren" verbeeldt, is een belangrijke figuur in Crowley's verdorven, godslasterlijke en pantheïstische "Gnostische Mis."

Parsons en Hubbards motief was grotendeels een zelfvoldoening, maar de werking bepaalde uitdrukkelijk het doel van een omvorming van de traditionele waarden. De rituelen waren gericht op de incarnatie van de archetypische goddelijke vrouwelijke en veranderende cultuur door middel van haar invloed. Het is een nu eenmaal zo dat feminisme en pantheïstische monisme werden gezaaid in het publieke bewustzijn vanuit de ivoren toren van de academische wereld kort na Parsons duistere uitroepen:

Het uiteindelijke doel van deze operaties, uitgevoerd in februari en maart 1946 was om geboorte te geven aan een magische wezen, of "maankind", beschreven in Crowley's werken. Met behulp van de krachtige energie van IX graads Sex Magie, en de riten die bedoeld waren tot het openen van een deur waarlangs de godin Babalon zelf in een menselijke vorm verschijnt.[vi]

Parsons geloofde dat hij en Hubbard aan deze taak voldeden in een reeks van rituelen culminerend in 1946. Parsons biografie heeft een plechtige verklaring over haar belichaming in de baarmoeder. In een fragment uit zijn geschriften verklaarde Parsons, uitgeput en dolgelukkig te zijn, dat zijn werk een succes was. Hij geloofde dat Babalon, op de wijze van een Onbevlekte Ontvangenis, moest geboren worden in een vrouw ergens op aarde in negen maanden tijd. "Babalon is vleesgeworden op de aarde vandaag, wachtend op het juiste uur voor haar manifestatie," schreef hij.[vii]

Dienovereenkomstig zou men verwachten dat een vrouwelijke kind zou worden geboren rond 1947. En inderdaad, een dergelijke invloedrijke feministe is dat jaar afgeleverd die de grootste belofte biedt voor het identificeren van de vrucht van Parsons bevruchtingsritueel.[viii] Dat zou niemand anders zijn dan Hillary Rodham Clinton. Intrigerend is dat Parsons later opnieuw refereert aan "Babalon the Scarlet Woman" en deze keer met een bepaalde naam in zijn Boek van de Antichrist. Op 31 oktober 1948, een volle negenenzestig jaren geleden, toen het vrouwelijke kind slechts ongeveer een jaar oud zou zijn geweest, schreef Parsons dat haar geest contact had met hem, en zichzelf "Hilarion" noemde, die, zo zei hij, een internationale publieke figuur zou worden, gewijd aan het tot bloei brengen van het werk van de Antichrist.[ix] Waarom is dat belangrijk? Omdat de etymologie van Hilarion is: de mysterieuze "Hillary".[x]

Ik vroeg me af: 1) hoeveel internationale invloedrijke feministen zijn 2) er geboren in 1947, 3) met de naam "Hillary", en die 4) de potentie hebben om de leider te zijn of de vice president van de machtigste natie op aarde, die 5) vanaf het begin was gewijd aan de onttroning van Osiris-Apollo, degene die 6) de Bijbel kent als de Antichrist en 7) een geest die zichzelf "Hillary" noemt, en wat Jack Parsons negenenzestig jaren geleden duidelijk heeft gemaakt: gewijd aan het helpen van de opkomst van de Man van zonde? Weet u van iemand anders die aan deze criteria voldoet? Kan een wiskundige a.u.b. voor mij de statistische kans berekenen op een kans voor dit alles? Is het ook gewoon een toeval dat CBS plotseling opdracht gaf voor een nieuwe tv-serie genaamd de "Vreemde Engel" [xi], gebaseerd op het leven van Jack Parsons om zijn 'Babalon Werking' op te nemen met magische seksrituelen, iets wat uitkomt voor de volgende presidentsverkiezingen? Is dit meer op Hollywood gebaseerd propaganda om de wereld voor te bereiden voor zijn komst? Of ben ik gewoon te samenzwering-gevoelig? Wat dat betreft ben ik er zeker van dat de Rechtse Vleugel Wachters zullen zeggen: "Ja!"

Toch kwamen al deze vragen in mijn gedachten bij het lezen van de Wikileaks e-mail-openbaringen en herinnerden mij hoe Hillary gezinspeeld heeft op "buitenaardse openbaarmaking", die zou worden gedaan, indien zij verkozen werd als president [xii], en hoe Abramovic, de Podesta's en anderen die er nauw aan verbonden zijn als Hillary-manifeste gelovigen in dezelfde UFO's en "aaneengesloten vreemdelingen" [xiii], die Parsons en Hubbard bezocht hebben (de kerk van Scientology die Hubbard is begonnen, is gebaseerd op een buitenaards wezen genaamd "Xenu") [xiv], maar ook als beoefenaars van hetzelfde Crowley-occultisme waar Parsons en Hubbard aanhangers van waren, en onmiddellijk leek het mij toe dat de kans op toeval te groot was. Eerder dacht ik terstond dat in de dagen voorafgaand aan de presidentsverkiezingen dat deze moderne Thelemisten geloven dat Hillary dit feitelijk is - of zou kunnen worden - de incarnatie van het goddelijke vrouwelijke als archetype, de hoer van Babylon, de "Hilarion" die is bestemd voor de troon van de machtigste natie op aarde om de Antichrist te helpen in zijn poging de hele wereld te regeren.

(De WikiLeaks e-mails bevatten mysterieuze beelden van John Podesta die knippert met symbolen op zijn handen van nummer 14 (het aantal stukken waarin Set zijn broer Osiris in stukken hakte) en een vis (die het fallische 14e stuk opat van Osiris lijk — zijn mannelijke orgaan). Deze symbolen zijn rechtstreeks verbonden met de necromantische rituelen die occultisten zoals Aliester Crowly, Jack Parsons, L. Ron Hubbard, de vrijmetselaars, en blijkbaar ook Hillary's stafleden uitvoeren tijdens de seks-magische plechtigheden bij het verhogen en/of oproepen van Osiris / Apollo, de geest waarvan de Bijbel zegt dat die de Antichrist zal vullen.)

Osiris was vermoord en in stukken gesneden door zijn broeder Set en verdeeld over het land Egypte

Osiris' vrouw Isis verzamelde dan alle stukken van zijn lichaam en liet hem weer herleven. Ze vond alle veertien stukken, behalve zijn de fallus, die was opgegeten door een vis (nu vervloekt hierdoor) in de rivier de Nijl.

Isis maakte een fallus van goud en liet tijdelijk Osiris herleven, zodat ze een kind kon ontvangen. Zijn nakomeling is de god Horus.

14 + vis = de mannelijke penis als symbool van kracht, seks-magie en herleving.

Maar, zo kun je zeggen, Hillary verloor de verkiezing en dat is het einde daarvan. Toch?

Umm... niet zo snel. Wanneer de volgende presidentsverkiezingen van Amerika in 2020 plaats zullen vinden, zal Hillary 72 jaar zijn als we dat jaar intreden (met Trump bleek dat dit niet te oud is om te worden verkozen tot president). En het getal 72 — zoals alle occultisten, de Abramovic en de Podestas weten — is het hoogste getal in het satanisme en de archaïsche tovenarij. Het is het aantal leidende duivels, volgens De mindere sleutel van Salomo, het aantal kwade discipelen en medeplichtigen van Set die de god Osiris omringen (Apollo voor de Grieken en de geest van de Antichrist in het boek Openbaring) in een doodkist vooraf aan zijn herrijzenis, het aantal sprinkhaan-achtige demonen, het aantal pentagrammen in onze hoofdstad die de heersers verbinden onder de apotheose van George Washington naarmate hij de Osiris wordt, en de leeftijd waarop Aliester Crowley stierf, enzovoort.

Maar dit getal heeft een zeer belangrijke goddeloze verbinding met de Amerikaanse presidenten in het verleden, en ook de toekomstige, vooral als het gaat om de komst van de Antichrist en de vrijmetselaars-profetie over het Grote Zegel. In een sectie getiteld "De eerste Amerikaanse Osiris" uit mijn boek Zenith 2016, leg ik het volgende uit:

Door middel van de vrijmetselaars alchemistische en presidentiële apotheose - dat wil zeggen, als de leider van de Verenigde Staten (Amerika's farao) omgevormd is tot een god in het Capitool Koepel / baarmoeder van Isis, in het zicht van de Obelisk van Osiris (het Washington Monument voor hen die de vrijmetselaars noemen: de "profane", de niet-ingewijde) - begon het eigenlijk al met Amerika's eerste en meest gerespecteerde president, de Meester Vrijmetselaar George Washington. In feite waren de Metselaars aanwezig op Washingtons begrafenis in 1799, om met takjes acacia "zowel Osiris' opstanding als de dreigende opstanding van Washington te symboliseren in het rijk waar Osiris zit."[xv] Volgens deze Vrijmetselaars betovering was Osiris (Horus) opgestegen binnen een nieuwe president in DC toen Washington zijn rol op zich nam als de Osiris van de onderwereld...

Wanneer bezoekers het Capitool in Washington DC bezoeken, een van de onbetwiste hoogtepunten als een bezoek aan de baarmoeder van Isis — de koepel van het Capitool — waar, wanneer men omhoog tuurt binnenin Isis' continu zwangere buik, dan kunnen de toeristen duidelijk het gezicht zien in Brumidi's 0,43 m2 grote fresco, De apotheose van George Washington. Het woord "apotheose" betekent "vergoddelijken" of "god", wat een deel verklaart van de reden waarom de VS-presidenten, -militaire bevelhebbers, en leden van het Congres in de koepel van het Capitool liggen. De baarmoeder van Isis is waar zij dood gaan om een magische apotheose te bereiken en te transformeren in goden.

Degenen die geloven dat de Verenigde Staten werden gefundeerd op het christendom, die zullen als zij het Capitool bezoeken voor de eerste keer, verrast zijn door het schrille contrast met de historische christelijke kunstwerken van de Hemelvaart van Jezus Christus in vergelijking met de "hemelvaart" van George Washington die opstijgt binnen de energieke Capitool Koepel / baarmoeder van Isis. Het is niet bezet met engelen, maar met duivels en heidense goden, die belangrijk zijn in het Vrijmetselaarsgeloof. Ze omvatten Hermes, Neptunus, Venus (Isis), Ceres, Minerva, en Vulcanis (Satan), en natuurlijk, de zoon van Jupiter en Juno welke menselijke offers hebben gekregen en over wie Manly Hall zei dat het "de ziedende energieën van Lucifer" brengt in de handen van de Metselaars.[xvi]

Naast deze heidense goden die Washington binnen de koepel van het Capitool begeleiden, is de scène rijk aan symbolen die analoog zijn met oude en moderne magie, met inbegrip van de krachtige trident - die beschouwd wordt als van het allergrootste belang voor tovenarij, en onmisbaar voor de werkzaamheid van de helse riten - en de caduceus, die verbonden zijn aan Apollo en het Vrijmetselarij Gnosticisme, waarin Jezus een mythe is, gebaseerd op Apollo's zoon, Asclepius, de god van de medicijnen en genezing waarvan de met slang omwonden staf ook vandaag nog een symbool van de geneeskunde blijft. Occulte numerologie geassocieerd met de legende van Isis en Osiris is ook gecodeerd in het schilderij: zoals de dertien maagden, de zes scènes van heidense goden rond de omtrek, die een hexagram vormen, en de hele scène wordt begrensd door de krachtige Pythagoriaanse / Vrijmetselarij "bindende" utiliteit. de - tweeënzeventig vijfpuntige sterren binnen in de kringen [vet van mij].

Er is veel geschreven door historici binnen en buiten de vrijmetselarij over de relevantie van het getal tweeënzeventig (72) en de alchemie daaraan verbonden. In de Kabbala, de vrijmetselarij, en de Joodse apocalyptische geschriften, is het getal gelijk aan het totaal van de vleugels die Henoch ontvangen heeft wanneer omgezet in de Metatron (3 Henoch 9:2). Dit speelt een belangrijke rol voor de broederschap, aangezien Metatron of "de engel in de wervelwind" is ingeschakeld als de leidende geest over Amerika tijdens de regering van George W. Bush met het oog op het doel en de richting van de toekomst en het lot voor de Verenigde Naties Staten (zo ook werd gebeden door Congreslid Major R. Owens van New York voor het Huis van Afgevaardigden op woensdag 28 februari 2001).

Maar in de context van de koepel van het Capitool en de tweeënzeventig sterren in die cirkel van Washingtons apotheose in de schoot van Isis, is de betekenis van deze symboliek veel belangrijker. In de heilige literatuur, met inbegrip van de Bijbel, zijn sterren symbolische engelen, en binnen het Masonieke Gnosticisme is tweeënzeventig het aantal gevallen engelen of heersers" (weerspiegeld in de tweeënzeventig samenzweerders die Osiris' leven besturen in de Egyptische mythe) die momenteel de aangelegenheden beheren van de aarde. Deskundigen in de studie van deze Goddelijke Raad zijn van mening dat te beginnen bij de toren van Babel, de wereld en haar bewoners waren onterfd door de soevereine God van Israël en geplaatst onder het gezag van de tweeënzeventig engelen [sommige versies van de Bijbel zeggen 70] die corrupt en ontrouw werden aan God in hun beheer van die naties (Psalm 82). Deze wezens werden al snel op aarde aanbeden als goden, na Babel, en onder leiding van Nimrod / Gilgamesh / Osiris / Apollo. In overeenstemming met deze traditie omcirkelden de ontwerpers van de koepel van het Capitol, het Grootzegel van de Verenigde Staten, en de Obelisk Washington's Monument in de Apotheose van Washington met tweeënzeventig pentagramsterren, gewijd aan de Obelisk, tweeënzeventig jaar na de ondertekening van de Verklaring van Onafhankelijkheid, en plaatsten tweeënzeventig stenen op de afgetopte piramide van het Grote Zegel, waarboven het oog van Horus / Osiris / Apollo staart. Deze drie sets van tweeënzeventig (72), gecombineerd met de beelden en de occulte numerologie van de Osiris / Obelisk, de Isis / koepel en het profetische Grote Zegel, zijn de rijkelijke symbolische invloeden van Satan en zijn engelen over de hele wereld (zie Lucas 4:5-6, 2 Korintiërs 4:4 en Efeziërs 6:12) met profetie richting Satans laatste aardse rijk - het komende novus ordo seclorum, oftewel de nieuwe gouden heidense tijd [wat Parsons in het boek van de Antichrist geprofeteerd heeft, waarbij "Hilarion" zal helpen om dit te vestigen].

Om de "onvermijdelijk" verering van Osiris te "herstellen" op aarde, moeten de tweeënzeventig demonen die de Naties regeren worden gecontroleerd, en dus zijn ze vastgelegd in magische beperkingen op het Grote Zegel, de Washington Obelisk, en de pentagramcirkels rond de Apotheose van Washington, om ze te binden en te dwingen tot het gewenste effect.

In De Geheime Bestemming van Amerika merkte Hall ook op dat de tweeënzeventig stenen van de piramide op het Grote Zegel overeenkomen met de tweeënzeventig van het Tetragrammaton van JHWH, de vier letters van de naam van God in het Hebreeuws. "Deze vier letters kunnen worden gecombineerd in tweeënzeventig combinaties, wat resulteert in wat de 'Shemhamforesh' is genoemd, die op zijn beurt, de wetten representeert, de bevoegdheden en de energieën van de Natuur."[xvii] Het idee is dat de mystieke Naam van God kon worden ingeroepen om te binden, of om deze bovennatuurlijke agenten los te maken (bevoegdheden en energieën van de natuur, zoals de Hall het noemde), en dat is een zinvol credo binnen veel occulte grondbeginselen, inclusief de vrijmetselarij en de kabbala. Dit is de reden waarom de sterren van de tweeënzeventig pentagram-vormige rond de vergoddelijkte vrijmetselaar, George Washington, staan. Middeleeuwse boeken van magie of verhalen als 'De Sleutel van Salomo' en 'De Mindere Sleutel van Salomo' identificeren niet alleen de sterrenstelsels van de (Osiris) Orion en Pleiaden (Apollo) als het "tehuis" van deze bevoegdheden, maar het is van groot belang voor de pentagram-vorm van de sterren om bindend te zijn of invloed te laten verliezen. Bedreven Rozenkruisers en Vrijmetselaars hebben lang deze magische teksten gebruikt - de Sleutel van Salomo en de Mindere Sleutel van Salomo — om slechts dat te kunnen doen.

In tegenstelling tot andere verhalen, met inbegrip van de zestiende-eeuwse Pseudomonarchia Daemonum en de zeventiende-eeuwse Lemegeton, bevat De Sleutel van Salomo niet alleen de "duivelse" handtekening van de duivel of demonen, die de Ars Goetia beschreven als de nummering van de tweeënzeventig, en die waren volgens de legende, beperkt tot het helpen van Koning Salomo nadat hij hen in een bronzen ketel verzegelde door de magische symbolen. Dergelijke boeken bevatten routinematige aanroepingen en vloeken voor dagvaarding, binding, en deze demonen te verliezen om hen te dwingen te doen wat de tovenaar wil. Zelfs leden van de Kerk van Satan ondertekenen brieven met behulp van de Shemhamforash, de Hebreeuwse naam van God of het tetragram, en produceren een godslasterlijke herinterpretatie van de tweeënzeventig entiteiten.

Gezien deze verrassende verbindingen vanaf Zenith 2016, stel ik voor dat u een oogje zult houden op Hillary, die 72 jaar oud zal worden in de komende periode van de volgende presidentsverkiezingen in 2020 en wiens 2016-campagne-beheerders bekend zijn met, en blijkbaar de magie beoefend hebben van Parsons en Hubbard, en verenigd zijn voor de productie van de "Hilarion"-incarnatie van de Babalon Werking, een rol die ze kan spelen als President of misschien zelfs nog beter als vice-president naast een socialist als Bernie Sanders, die reeds zijn ambities bekend maakte.

Ten slotte overwegen we dat talrijke rabbijnen in Israël Donald Trump zien als degene die de weg vrijmaakt voor de Messias. Sommige van dezelfde mystici hebben erop gewezen dat de gematria (Hebreeuwse numerologie gebruikt door rabbijnen ter ontcijfering van verborgen openbaringen in de Bijbel) van alle drie delen van Hillary's naam — Hillary (הילרי), Rodham (רודהם) en Clinton (קלינטון) — voor elk gelijk is aan het getal 255.() Dit is wat betreft deze Joodse geestelijke leiders, omdat "het woord voor een vrouwelijk persoon uit de natie van Amalek (עמלקיה) ook 255" is. Amalek is het archetypische kwaad — de geest die de Babalon Werking vermoedelijk geïncarneerd heeft in 1947 — "waar Israël wordt geboden zich daartegen te verzetten, overal en op elk gewenst moment," zo zeggen ze, alvorens toe te voegen, dat "het totaal van alle drie van [Hillary's] namen 765 (255 x 3) is, en dezelfde waarde heeft als עת צרה ("tijd van vreselijke nood"). De term עת צרה komt uit het boek van Daniël 12:1, over de tijd waar Michael, als de engelbewaarder van Israël, zal staan ter verdediging van zijn volk ten tijde van de grote verdrukking.

Op dit punt gaf William Branham, een profetisch spreker, die op een bepaald moment Amerika's meest bekende evangelist was, zeer specifieke profetieën, die werden gepubliceerd in 1933. Die gaan over gebeurtenissen die zich zouden voordoen in de jaren voorafgaand aan de Antichrist. Zijn voorspellingen bleken verrassend nauwkeurig te zijn. Hij voorzag Mussolini's invasie van Ethiopië, Amerika dat meegesleurd zou worden in een wereldoorlog tegen Duitsland wanneer het zou worden geleid door een man genaamd Adolf Hitler, de groei van het communisme onder Rusland, de zelfrijdende ei-vormige auto's in een toekomstig technologisch tijdperk, en zo verder. Maar in zijn zesde en zevende visioen zag hij een vrouw in de Verenigde Staten "gekleed in pracht, terwijl grote macht aan haar werd gegeven... waar een hardheid over haar lag die elke beschrijving trotseerde... ze was wreed, slecht en sluw. Ze domineerde het land met haar autoriteit, en ze had de volledig macht over het volk."

Hierna kwam zijn zevende visioen, waarin hij zegt dat een "stem hem beval nogmaals te kijken. En toen hij zich omdraaide, zag hij een grote explosie over het hele land, die het land Amerika achterliet als een smeulende, chaotische ruïne. Zover het oog kon zien, was er niets meer dan kraters, rokende stapels puin, en geen menselijk leven meer zichtbaar. Toen verdween het visioen langzaam."[xviii]

Een dergelijke explosie kan alleen maar een atoombom beschrijven, die niet eerder werd getest dan in 1945, twaalf jaar later.

Als Branham dit toekomstscenario zo nauwkeurig voorzag, kan de opkomst van Hilarion in 2020 snel leiden tot de voltooiing van het diepe occultisme van de Deep State.

Wij zullen nog dieper graven in het volgende online-deel, als we het oppervlak wegkrassen om wat we hebben onderzocht in de thriller SABOTEURS bloot te leggen.

Notities

[i] John Greer, The New Encyclopedia of the Occult, 9781567183368.

[ii] “Babalon” in Thelemapedia,
http://www.thelemapedia.org/index.php/Babalon#

[iii] “Babalon as the Gateway to the City of Pyramids,” Thelemapedia http://www.thelemapedia.org/index.php/Babalon#

[iv] “City of the Pyramids,” Thelemapedia, http://www.thelemapedia.org/index.php/

[v] “The Scarlet Woman Aspect” in Babalon, Thelemapedia http://www.thelemapedia.org/index.php/Babalon#Individual_Scarlet_Women (accessed February 22, 2015).

[vi] Hugh B. Urban, Magia Sexualis: Sex, Magic, and Liberation in Modern Western Esotericism (Berkeley, CA: University of California Press, 2006) 135–37.

[vii] George Pendle, Strange Angel: The Otherworldly Life of Rocket Scientist John Whiteside Parsons, 266.

[viii] Hillary Rodham Clinton (October 26, 1947), a potential 2016 presidential candidate, https://www.readyforhillary.com/splash/hillary.

[ix] http://www.sacred-texts.com/oto/lib49.htm

[x] https://en.wikipedia.org/wiki/Hilary_(name)

[xi] http://www.indiewire.com/2017/08/david-lowery-strange-angel-tv-show-cbs-all-access-jack-parsons-1201862649/

[xii] https://www.nytimes.com/2016/05/11/us/politics/hillary-clinton-aliens.html

[xiii] https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/1802

[xiv] https://en.wikipedia.org/wiki/Xenu

[xv] Martin Short, Inside the Brotherhood: Explosive Secrets of the Freemasons (UK: HarperCollins, 1995), 122.

[xvi] Manly P. Hall, The Lost Keys of Freemasonry, 48.

[xvii] Manly P. Hall, Secret Destiny of America (Penguin Group, 2008), chapter 18.

[xviii] http://www.charismanews.com/opinion/the-flaming-herald/57571-william-branham-s-7-spectacular-end-times-visions

Bron: SABOTEURS PART 10: High Strangeness, Hilarion, And The Babalon Working » SkyWatchTV