www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Sinear richtlijn - Deel 10

Dimensionale poorten, sterke wervelingen en hun leylijnen

20 januari 2015 | door Dr. Michael Lake

In de afgelopen eeuw heeft de Elite de belangrijke wereldleiders beïnvloed en hen ingevoerd in het luciferianisme. Van de Verenigde Naties tot aan de Bohemian Grove kan de handtekening van het heidendom en luciferianisme duidelijk worden gezien.

()

De meditatiezaal van de UN

Er is een speciale meditatiekamer bij de Verenigde Naties, waar de leiders heen kunnen gaan om te mediteren en te bidden. Het is een strakke kale kamer, zonder symbolen om de geloven te identificeren die ze zouden vertegenwoordigen. In het midden van de kamer staat een gitzwart altaar, gemaakt van ijzer. Voor de niet-ingewijden lijkt het een rustige plek waar alle geloven kunnen komen om te bidden voor vrede in de wereld.

Hier is de opdracht die Dag Hammarskjöld, secretaris-generaal van de VN (1953-1961), schreef met betrekking tot deze speciale kamer:

Wij allen hebben in ons een centrum van 'verstilling', omgeven door een stilte.

Dit Parlement, gewijd aan het werk en het debat in dienst van de vrede, moet een ruimte hebben, gewijd aan stilte in de uiterlijke zin en stilte in het innerlijk gevoel.

Het doel is om deze kleine ruimte te maken tot een plaats waar de deuren open staan voor wat de oneindige gebieden van gedachte en gebed kunnen zijn geweest.

Mensen van vele godsdiensten zullen het hier ontmoeten, en om die reden kunnen de symbolen waaraan wij gewend zijn in onze meditatie niet gebruikt worden.

Er zijn echter eenvoudige dingen die voor ons allemaal dezelfde taal spreken. We hebben gezocht naar zulke dingen en wij zijn van mening dat we ze hebben gevonden in de straal van licht die strijkt langs het glanzende oppervlak van een stevige rots.

Dus in het midden van de kamer zien we een symbool van hoe, dagelijks, het licht van de hemel het leven aan de aarde geeft, waarop we staan, een symbool voor velen van ons van hoe het licht van de Geest leven geeft.

Maar de steen in het midden van de kamer heeft ons meer te vertellen. We kunnen het zien als een altaar, leeg, niet omdat er geen God is, niet omdat het een altaar aan een onbekende god is, maar omdat het is gewijd aan de God die de mens aanbidt onder vele namen en in vele vormen.

De steen in het midden van de kamer herinnert ons ook aan de vastberadenheid en vastheid in een wereld van beweging en verandering. Het blok van ijzererts heeft het gewicht en de stevigheid van het eeuwige. Het is een herinnering aan die hoeksteen van uithoudingsvermogen en geloof waarop alle menselijk streven moet worden gebaseerd.

Het materiaal van de steen leidt onze gedachten naar de noodzaak van de keuze tussen vernietiging en opbouw, tussen oorlog en vrede. Van ijzer heeft de mens zijn zwaarden gesmeed, van ijzer heeft hij ook zijn ploegscharen gemaakt. Van ijzer construeerde hij tanks, maar van ijzer heeft hij ook huizen gebouwd voor de mens. Het blok ijzererts is onderdeel van de rijkdom die we hebben geërfd op deze, onze aarde. Hoe kunnen wij het gaan gebruiken?

De straal van licht strijkt over de steen in een kamer met volslagen eenvoud. Er zijn geen andere symbolen, er is niets dat onze aandacht kan afleiden of de stilte breken binnenin onszelf. Wanneer onze ogen zich van deze symbolen bewegen naar de voorgevel, ontmoeten ze elkaar in een eenvoudig patroon in de openstelling van de kamer tot de harmonie, de vrijheid en het evenwicht van de ruimte.

Er is een oud gezegde dat het gevoel van een schip niet in de gedaante, maar in haar leegte is. Zo is het met deze kamer. Het is voor degenen die hier komen om de leegte te vullen, met wat ze vinden in hun centrum van 'verstilling'. [iii]

Merk op dat de Verenigde Naties ernaar verlangt om de Messiaanse belofte van het omsmeden van zwaarden naar ploegscharen te willen vervullen — alleen... zonder Jezus! Er is echter een aanwijzing voor de oorsprong en het doel van deze kamer die sommige vrijmetselaars (of leden van een esoterische samenleving) zullen herkennen. Het symbool is de kamer zelf; Trapezium in vorm. De kamer dient als een vrijmetselaarsaltaar en vertegenwoordigt het onvoltooide werk van Nimrod. Wereldleiders gaan er heen om te mediteren over hoe ze kunnen dienen in de lopende vrijmetselaarswerkzaamheden bij het voltooien van Nimrods plan op deze aarde.

Stukken van de occulte puzzel zijn nog steeds benodigd

In 'De richtlijn van Sinear' schrijf ik veel hoofdstukken over het onvoltooide werk van Nimrod met inbegrip van de laatste stukken van de occulte puzzel. Deze laatste stukken zijn noodzakelijk om het werk te voltooien. En de Elite besteedt miljarden dollars aan onderzoek door de verschillende naties die zij controleren over de hele wereld.

Misschien hebben we een belangrijke aanwijzing in verband met wat Nimrod in gedachten had, toen hij de toren van Babel bouwde, en waarom de Elite de middelen van de planeet gebundeld hebben om zijn werkzaamheden voort te zetten. Dat idee is gevonden in een Apocrief boek, het boek van Jasher:

En zij allen stonden voor de koning, en zij vertelden de koning deze woorden, en de koning ging akkoord met hen in deze affaire, en hij deed aldus.

En alle families verzamelden zich, bestaande uit ongeveer zeshonderdduizend man, en ze gingen heen om te zoeken naar een uitgebreid stuk grond om de stad en de toren te bouwen, en zij zochten over de gehele aarde en ze vonden er geen zoals één vallei in het oosten van het land van Sinear, ongeveer twee dagen lopen, en zij reisden er heen en zij leefden er.

En zij begonnen met het maken van bakstenen en branden vuren om de stad en de toren te bouwen die zij gedacht hadden te voltooien.

En de bouw van de toren was voor hen een overtreding en een zonde, en zij begonnen te bouwen, en terwijl ze bouwden tegen de Here God van de hemel, dachten ze in hun harten tot een oorlog tegen Hem en om op te stijgen naar de hemel.

En al deze mensen en alle families verdeelden zichzelf in drie delen; de eerste zei: Wij zullen opstijgen naar de hemel en vechten tegen hem; de tweede zei: Wij zullen opstijgen naar de hemel en daar onze eigen goden plaatsen en hen dienen; en het derde deel zei: Wij zullen opstijgen naar de hemel en hem verslaan met bogen en speren; en God wist al hun werken en hun kwade gedachten, en hij zag de stad en de toren die zij aan het opbouwen waren.

En toen zij voor zichzelf een grote stad bouwden en een zeer hoge en sterke toren; kon vanwege haar hoogte de mortel en bakstenen de bouwers niet bereiken in hun klim naar hen toe, tot degenen die gingen een vol jaar hadden, en daarna zijn hand uitstak naar de bouwers en hen de mortel en de bakstenen gaf; zo gebeurde het dagelijks.

En zie deze waren opstijgend en anderen die daalden, de hele dag door; en als een baksteen uit hun handen zou vallen en gebroken was, huilden ze allen daarover, maar als een man viel en stierf, niemand van hen zou naar hem omkijken. (Jasher 9:22-28, nadruk toegevoegd) [iv]

Voor degenen die betrokken zijn bij hermeneutische of exegetische studies is het gebruikelijk om buiten-bijbelse teksten te onderzoeken voor het verkrijgen van een beter begrip van woordgebruik binnen soortgelijke historische perioden of om inzicht te krijgen in hoe bijbelse verhalen binnen deze culturen waren gemythologiseerd. Het Boek van Jasher heeft een aanzienlijk gewicht in de gedachten van vele onderzoekers, omdat er twee keer in het woord van God naar wordt verwezen - in Jozua 10:13 en 1 Samuel 1:18. Dit wil niet zeggen dat de geschriften van het Boek van Jasher (of een van de andere boeken van de Apocriefen) geïnspireerd zijn. Ik wil er alleen op wijzen dat onze geïnspireerde Schriften de geldigheid erkennen van de geschiedenis die deel uitmaakt van het boek en, derhalve moet worden meegenomen in ons onderzoek.

Het Boek van Jasher lijkt erop te wijzen dat Nimrod ernaar streefde om veel meer te zijn dan alleen een jager "voor de Heer". Nimrod heeft nagestreefd om te worden als een jager van (op) de Heer! Dit concept kan worden gezien in zowel het Boek van Jasher en in de esoterische begrippen van apotheose en hemelopstijging. De mysterie-religies willen in de godheid overstijgen; ze proberen de Almachtige God te verdringen met zichzelf. Geen wonder dat God tussenbeide is gekomen!

Het Boek van Jasher toont ook Gods minachting voor de toren zelf:

En ze hielden op met het bouwen van de stad en de toren; aldus noemde hij die plaats Babel, want de Heer verwarde er de taal van de gehele aarde; zie het was in het oosten van het land van Sinear.

En over de toren die de zonen der mensen hadden gebouwd, de aarde opende haar mond en een derde deel daarvan werd opgeslokt, ook daalde een vuur uit de hemel en verbrandde een ander derde deel, en het andere derde is gebleven tot aan deze dag, en het is het deel dat hemelwaarts was, en de omtrek is drie dagen lopen.

En veel van de zonen der mensen stierven in die toren, een volk zonder getal. (Jasher 9:37-39) [v]

Kan de Elite een laatste poging doen tot zelfs een grotere reactie van Almachtige God - in de eindstrijd van Armageddon?

Meer dan de hoogte op het werk

( )

Gezicht vanaf de top van de Dubai toren

Het verhaal van de toren van Babel is niet Gods oordeel tegen de eerste door de mens gebouwde wolkenkrabber. Er zijn nu torens op de aarde zo hoog dat men de kromming van de aarde kan zien vanuit de bovenste verdiepingen. De hoogste toren in de wereld heeft 163 verdiepingen en is 252 meter hoog, en dat is de Burj Khalifa in Dubai.

Men kan zich ook afvragen: "Als Nimrod meer hoogte wilde, waarom bouwde hij zijn toren in het midden van een vlakte, in plaats van bovenop een hoge berg?" Het antwoord kan worden gevonden in de theorie die veel natuurkundigen hebben met betrekking tot het multiversum en de realiteit van dimensionale poorten.

Welkom bij de Multiversum

Toen de science fiction schrijver H. G. Wells in 1895 in zijn verhaal "De deur in de muur" verkondigde dat er poorten of deuren zijn naar andere werelden, universums of dimensies, was hij toen bezig met het onthullen van een geheim van de mysterie-religies die bekend waren sinds Nimrod? Sommige onderzoekers geloven dat Wells zowel een Illuminatist als een vrijmetselaar was. Hoewel we mogelijk zijn betrokkenheid kunnen verbinden met de Illuminati, via zijn werk getiteld The New World Order (evenals hoe de Elite veel van zijn suggesties in het boek hebben gevolgd), er is weinig bewijs dat hij een vrijmetselaar was. [vi] Echter, net als veel science fiction schrijvers van zijn tijd, heeft hij inspiratie ontvangen voor veel van zijn verhalen door de esoterische leringen van één van de vele mysteriereligie groepen in Europa. (Vrijmetselarij is maar één van de vele dergelijke groeperingen en we hebben 15 van hun boeken opgenomen op een DVD die we weggeven met de uitgave van De Sinear richtlijn).

Vandaag, met de concepten van de Superstring theorie, M-theorie, en vele anderen, beginnen natuurkundigen te beseffen dat ons universum een van de vele is, elk deel in zijn eigen dimensionale ballon.

In een artikel getiteld "Multiverse Controversy Heats Up over Gravitational Waves" zegt Clara Moskowitz in maart van 2014:

Het multiversum is een van de onderwerpen in de natuurkunde met de meeste verdeeldheid, en dat wordt alleen maar meer. De grote aankondiging vorige week over het bewijs voor primordiale rimpelingen in de ruimtetijd, als een kosmologische theorie, genaamd inflation (vermeerdering), heeft dit versterkt. En daarmee zeggen sommigen dat het idee dat ons universum één van vele universums is, die drijft zoals bubbels in een glas champagne. Critici van de multiversum-hypothese beweren dat het idee niet toetsbaar is - en nauwelijks wetenschap is. Maar met bewijs voor de opblazen-theorie bouwt zich op, het multiversum-debat komt tot een hoogtepunt.

Het grote nieuws vorige week kwam uit het Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization 2 (BICEP2) op de Zuidpool, die inprentingen zag in de kosmische achtergrondstraling - het oudste licht in het universum, daterend van kort na de oerknal. Die lijken te zijn veroorzaakt door gravitatiegolven, kabbelend door de ruimtetijd in het vroege heelal. De bevinding was aangekondigd als een enorme doorbraak, hoewel natuurkundigen bevestigen dat andere experimenten nodig zullen zijn om de resultaten te bevestigen.

Als ze geverifieerd zijn, zouden deze gravitatiegolven direct bewijs zijn voor de theorie van de inflation, dat het universum zich exponentieel heeft uitgebreid in een fractie van een nanoseconde nadat het was geboren. Als er inflation is opgetreden, zou het vele functies verklaren van ons universum, zoals het feit dat het lijkt te zijn als vrij effen, met materie gelijkmatig verspreid in alle richtingen (vroege inflation zou het hebben uitgerekt tot onregelmatigheden in het heelal).

Inflation kan ook betekenen dat wat wij als het universum beschouwen - de uitgestrektheid van alles wat we met de meest perfecte telescopen kunnen zien - slechts een klein hoekje van de ruimte is, een zak waar de inflation in gestopt is en toegestaan om te condenseren, om melkwegstelsels en sterren te vormen, en het leven om te evolueren. Elders, buiten het waarneembare universum, kan de ruimtetijd zich nog steeds vermeerderen, met andere "ballonnen" universums vormen, wanneer de vermeerdering op één locatie stopt.

Dit beeld heet eeuwige inflation. "De meeste vermeerderingsmodellen, bijna alle, voorspellen dat de vermeerdering eeuwig, zal zijn," zegt Alan Guth, een theoretisch natuurkundige aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT), die voor het eerst de vermeerdering in 1980 voorspelde. [vii]

Het concept van andere dimensionale realiteiten of andere universum-ballonnen is gekend door het occulte al gedurende millennia.

1. De bekende occultist Dr. John Dee was in staat om een poort naar een andere dimensie te openen en communicatie te hebben met wat hij geloofde dat een engel was. Deze communicatie resulteerde in zijn vorming van de Enochian Magic. Deze vorm van magie wordt nu bestudeerd door enkele serieuze occultisten van vandaag.

2. Satanisten leider Aleister Crowley opende een poort/portaal waarin hij een wezen ontmoette uit een andere dimensie, bekend als Aiwass, die beweerde een boodschapper te zijn van Horus. Aiwass dicteerde het werk, wat bekend werd als Het boek van Wet. [viii] Dit boek is zeer anti-christelijk, en deze geest vertelde aan Crowley dat het einde van het christendom aanstaande was en dat de mensheid een nieuw tijdperk zou ingaan, genaamd "De tijd van het fascinerende kind". Dit nieuwe tijdperk zou een eeuwenoud geheim vrijgeven door de vrijmetselarij en vele andere mysterie-religies - een systeem om eeuwig leven te verkrijgen door middel van seksueel vampirisme van kinderen... met andere woorden, een tijdperk van homoseksuele pedofilie om iemands leven te verlengen en iemands occulte krachten te verbeteren.

3. Tussen januari en maart 1946 hebben de occultisten Jack Parsons, L. Ron Hubbard en Marjorie Cameron de Babylonische werken uitgevoerd. Dit ritueel is hoofdzakelijk ontworpen voor het manifesteren van een individuele incarnatie in een archetypisch goddelijk en vrouwelijk iets dat genoemd wordt: Babalon. [ix] Parsons en Hubbard waren niet zo bedreven in het openen van de dimensionale portalen, zoals hun mentor, Aleister Crowley, was. Ze scheurden het portaal per ongeluk wijd open. De mannen hebben nooit gedeeld wat ze zagen, maar ze waren er doodsbang voor. Hubbard verliet deze occulte werkingen na die gebeurtenis en ging verder in maken van Scientology. Parsons ging verder met zijn onderzoek als raketwetenschapper, maar stierf later in een afschuwelijke ongeval in het Jack Parsons laboratoria in juni 1952. Het is een interessant feit dat het Roswell incident in het volgende jaar daarop, in 1947, gebeurde. UFO-waarnemingen in de VS en over de hele wereld zijn sindsdien veel meer alledaags geworden. Het laat veel onderzoekers speculeren over een aansluiting van Roswell met de Babylonische werken van Hubbard en Parsons.

De tien sterke wervelingen

Bij het onderzoeken van dimensionale poorten/portalen, vindt de lezer een verwijzing door Perry Stone in zijn boek 'Interessant geheimen na het graf':

De Bermudadriehoek is een van twee plaatsen op aarde waar een magnetisch kompas, naar het ware noorden wijst. Normaal wijst het in de richting van het magnetisch noorden. Het verschil tussen de twee is bekend als kompas-variatie. Het getal van de variatie-wijzigingen is maar liefst twintig graden in de aard kompas-variatie. Als deze kompas-variatie of fout niet wordt gecompenseerd, kan een navigator zichzelf ver uit de koers bevinden en in ernstige moeilijkheden komen te verkeren. Vreemd gloeiend wit water en groene mist zijn gezien door de satellieten. De Bermudadriehoek heeft een diepe geul in de buurt van San Juan die tweeëntachtighonderd meter diep is.

Een ander gebied waar deze zelfde vreemde fenomenen zich voordoen is de Duivelszee. De zee ligt aan de andere kant van de wereld, tegenover de Bermudadriehoek. Het gebied ligt ten oosten van Japan tussen Iwo Jima en Marcus Island. De Japanse regering heeft dit gebied aangeduid als een gevaarlijke zone. In de buurt van Guam is 's werelds grootste onderwatergeul, elfduizend meter diep. Het is onbekend waarom deze gebieden dergelijke vreemde magnetische velden hebben, en dit boek zal niet in detail onderzoek doen naar het verband met deze incidenten. Echter, er zijn tal van plaatsen in de wereld waar onevenredige magnetische activiteiten plaatsvinden op een consistente basis, met inbegrip van gebieden waar het kompas eigenlijk in de tegenovergestelde richting gaat.

Een man genaamd Ivan Sanderson, een professionele bioloog die de maatschappij oprichtte voor het 'Onderzoek van het Onontdekte' in Columbia (New Jersey), beweert twaalf elektromagnetische trillingen te hebben ontdekt over de hele wereld, genoemd door sommigen als de "tien vile [sterke] wervelingen." In 1972 schreef Sanderson een artikel in het Saga Magazine over zijn ontdekking: "De twaalf begraafplaatsen van de Duivel over de hele wereld." Sanderson had de gebieden rond de wereld onderzocht waar schepen en vliegtuigen naar verluidt zijn verdwenen in deze tien regio's van de wereld, verdeeld van elkaar, die deze vreemde fenomenen ervoeren. [x]

Perry's korte beschrijving met betrekking tot de Vile (Strong) Wervelingen hebben mijn interesse gewekt, en ik begon mijn eigen onderzoek. Hoewel Sanderson oorspronkelijk zei dat hij geloofde dat er twaalf van deze wervelingen waren over de hele wereld, hebben andere onderzoekers geconcludeerd dat het er slechts tien zijn (nog anderen zeggen 72!). De wervelingen lijken te komen in paren en zijn vergelijkbaar met magnetische polen en de overeenkomstige wervelingen die op de tegenovergestelde kant van de planeet verschijnen. Een bekend voorbeeld zou de Bermudadriehoek zijn. Weinigen beseffen dat de Bermudadriehoek een tweede-portaal heeft die bekend staat als the Devil's driehoek aan de andere kant van de planeet, in de buurt van Japan.

( )

Ik was verrast om te ontdekken dat elke poort/portaal de vorm van de driehoek of piramide heeft. Deze driehoeken lijken te zijn geconstrueerd met Leylijnen

Onderzoekers hebben ontdekt dat "als de aarde is uitgestippeld als een icosahedrons (of dodecaëder) raster, deze allemaal equidistante geometrische punten (wervelingen) zijn van elkaar kruisende (ley) lijnen." [xi] Leylijnen zijn altijd belangrijk geweest voor het occulte. Ze worden gedefinieerd door Wikipedia als "hypothetische uitlijningen van een aantal plaatsen die van geografisch belang zijn, zoals oude monumenten en megalieten. Hun bestaan werd in 1921 voorgesteld door de amateur-archeoloog Alfred Watkins, wiens boek The Old Straight Track de uitlijning onder de aandacht bracht van het grote publiek." [xii]

In de mysterie-religies worden dergelijke leylijnen beschouwd als bronnen van macht en zijn zeer belangrijk voor hun werk. In de documentaire getiteld Raadsels in Steen, van de documentairemaker Chris Pinto wijst hij erop dat de oorspronkelijke dertien koloniën in de Verenigde Staten en Washington DC, zijn gebouwd op een ley-lijn die rechtstreeks naar Stonehenge in Groot-Brittannië leidt. [xiii]

Zou de doorsnede van bepaalde leylijnen, samen met afwijkingen in de magnetische velden op onze planeet, een katalysator kunnen bieden voor de opening van de dimensionale poorten/portalen, of naar de hemel, of naar de lagere dimensies van het Sheol - of nog slechter?

Wordt vervolgd...

Video over wat er op het ogenblik gebeurd in het land van Shinar.

SkyWatchTV News - Jan. 18, 2015 - YouTube


deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 - deel 5 - deel 6 - deel 7 - deel 8 - deel 9 - deel 11


[i] http://www.worldviewweekend.com/worldview-times/article.php?articleid=6568#sthash.cX3L010G.dpuf.

[ii] http://www.great-quotes-powerful-minds.com/famous-conspiracy-theory-quotes.html#sthash.7vWw8Rxe.dpuf.

[iii] http://www.un.org/depts/dhl/dag/meditationroom.htm.

[iv] “The Apocrypha,” The Researchers Library, Kindle Locations 3014–3015.

[v] Ibid., Kindle Location 3029–3034.

[vi] http://freemasonry.bcy.ca/biography/wells_h/wells_h.html.

[vii] http://www.scientificamerican.com/article/multiverse-controversy-inflation-gravitational-waves/.

[viii] http://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley.

[ix] http://en.wikipedia.org/wiki/Babalon_Working.

[x] Perry Stone, Secrets from Beyond the Grave (Lake Mary, FL: Charisma House, 2010) 19.

[xi] http://www.bibliotecapleyades.net/mapas_ocultotierra/esp_mapa_ocultotierra_11.htm.

[xii] http://en.wikipedia.org/wiki/Ley_line.

[xiii] Ibid.

Bron: The Shinar Directive - Part 10