www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deel Zestien: De Mens wordt zelf God

Mei 2011 | door Douglas Hamp

“We gaan goden worden, punt [...]
maar als jij je gaat bemoeien met mij als een God,
ga je problemen krijgen. Er zal een oorlogsvoering komen.”

- Transhumanist Richard Seed

IN HET BEGIN SCHIEP GOD als vaststaande dat alles zich moet reproduceren op basis van de eigen soort. We vinden de overeenkomstige woorden over zijn/hun soort vijf keer in Genesis hoofdstuk 1. God heeft het fundamentele beginsel ingesteld vanaf het begin van de tijd dat alles zich moet reproduceren naar de eigen soort.

En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was (Genesis 1:24-25).

Terwijl een Duitse herder kan paren met een Golden Retriever bijvoorbeeld, zijn ze beide van dezelfde soort, dat is de hond (technisch gezien wolf-canus lupus) soorten. Zo is het mengen van geiten en laten we zeggen -spinnen- nooit zou mogen gebeuren omdat het in strijd zou zijn met Gods wet. Toch is het precies dit soort van manipulatie in de soorten, van wat er vandaag gebeurt. Genetische wetenschappers hebben daadwerkelijk een geit en een spin samen gevoegd op het DNA niveau. Hoewel het percentage van de spin slechts een 1/70,000ste was, het resulterende schepsel is die niet meer totaal volledig volgens de eigen familie.

Genetische wetenschappers hebben opgenomen geselecteerde DNA van de spin in de embryo's van de geit en een hybride spin/geit. Het resultaat is een geit die eruit ziet als een geit, zich gedraagt als een geit, maar melk eiwitten produceert bevat die wanneer ze worden behandeld, een hechte navolging van de waardevolle spin zijde produceren. Een geit kan slechts kleine hoeveelheden van het gewenste materiaal aanmaken, zodat men een zeer grote kudde moet verwerven voor een nuttige kwantiteit. [175]

()

Hybride Spin-Geit
photo courtesy of
www.scienceray.com

Hoewel we de wens begrijpen om spinrag te oogsten vanwege de grote kracht, het mengen van twee verschillende dieren is in strijd met Gods principe en zal uiteindelijk slecht eindigen. Dergelijke technologie roept de vraag op of we op een dag in feite zullen proberen om een levende Spider Man te maken.

Groene cellen en ham

Het mengen van spinnen en geiten is niet alles wat er gebeurt. Taiwanse onderzoekers hebben het zaad (erfelijk materiaal) van varkens vermengd met kwallen die oplichten in het donker om zo echte levende groene cellen te creëren en ham! “Zij beweren dat, terwijl andere onderzoekers deels fluorescerende varkens hebben gefokt, dat die van hen de enige varkens zijn in de wereld die door en door groen zijn. De varkens zijn transgenetisch, door het toevoegen van genetisch materiaal van een kwal in een normale varken embryo.” [176]

Overwegende het gebod van God dat het land zou voortbrengen de dieren naar hun vorm zoals Hij Adam gevormd had uit het stof van de grond met zijn eigen handen en dan Zijn Geest in Adam blies, en hem dus naar Zijn beeld maakte. Daarom de mens mengen met een dier moet oneindig beledigend zijn voor God, omdat het een directe en opzettelijke schending zou zijn van zijn recht en een belediging voor Zijn glorieuze imago, “Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een beest gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad.” (Leviticus 18:23).

En God zei: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!”

Zij verwisselen de glorie

In het boek van de Romeinen zien we dat de mens zou moeten weten van God, maar onderdrukt men deze kennis en daarmee werd men dwaas, hoewel hij dacht dat hij de meest verstandige was. Menselijke dwaasheid zou ertoe leiden dat hij de schittering (en beeld) met de uitwisseling van de ware God voor afbeeldingen die er uitzien als dieren en dergelijke.

Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. (Romans 1:22-23).

Hoewel de primaire gedachte van Paulus waarschijnlijk de afgoden en de beelden betrof die hen begeleiden, kunnen we wel zien hoe ook de evolutie erin kan worden opgenomen.

()

Scientific American

In plaats van de les dat wij naar Gods beeld zijn geschapen, leert de evolutie ons dat we voortkwamen uit microben en andere minderwaardige wezens tot eindelijk en per ongeluk, we zijn geëvolueerd om een mens te worden. De leer van evolutie die 150 jaar geleden begon is nu tot zijn volle bloei gekomen. De mensheid voor het grootste gedeelte streeft naar de algemene overtuiging dat wij mensen geëvolueerd zijn vanuit dieren en dat God niet eens bestaat. Met de verwijdering van God, kunnen we het mengen begrijpen van twee verschillende soorten dieren om zo te “evolueren” naar een nieuw niveau en geeft maar weinig signalen af voor de meeste mensen. Immers, zij zeggen dat we van dieren afstammen. National Geographic News publiceerde een artikel in 2005 over hoe de lijnen tussen mens en dier vervagen door het creëren van mens-konijnen, varkens met menselijke bloed, en muizen met menselijke hersenen.

Wetenschappers zijn begonnen met het vervagen van de lijnen tussen het menselijke en dierlijke met het produceren chimaera -een hybride wezen dat deels mens en deel dier is. Chinese wetenschappers aan de Shanghai Second Medical University hebben in 2003 met succes menselijke cellen gefuseerd met konijnen cellen. De embryo’s werden naar verluidt de eerste mens-dier chimeren succesvol aangemaakt. Men liet de ontwikkeling voor meerdere dagen in een laboratorium leven voordat de wetenschappers de embryo’s vernietigden om hun stamcellen te oogsten.
In Minnesota [...] onderzoekers van de Mayo Clinic creëerden varkens met menselijk bloed in hun lichaam. En aan de Stanford University in Californië zal een experiment worden gedaan later dit jaar (2011) om muizen met menselijke hersenen te creëren, (mijn cursivering). [177]

()

Evolutie-boom

In 2008 verleende Groot-Brittannië vergunningen voor mens-varken embryo’s volgens onenewsnow.com. Dr. Mark Mostert van de Regent University, die werd geïnterviewd in het artikel, merkt op dat de “Britse wet vereist dat het mens-dierlijke embryo’s zal worden gedood na 14 dagen.” [178] Toch voorspelt hij dat “sommige onderzoekers die wet zullen schenden en ze nog verder laten groeien.” [179] Hij maakte ook de belangrijke opmerking over wat er werkelijk gebeurt en hoe het waarschijnlijk zal eindigen. Hij vertelt:
Soorten zijn geschapen om zich voort te planten onder de soortgelijke aard, en nu brengt dit ons een stap dichter bij om in wezen te zeggen: “wat de Bijbel ook zegt of vanuit welk christelijk perspectief ook het maakt eigenlijk niet uit.” We zijn daar nu volledig van gescheiden wat we doen in de biologie en in de menselijke techniek met het erkennen dat wij als mensen creaties zijn van God en dat er andere soorten werden gemaakt door de Schepper. Nu zeggen we dat wij die rol overnemen. [180]

Mark Mostert stelt dat de creatie van menselijk-varken embryo’s wezens maakt wat nooit Gods bedoeling was.

Het verzaken van het beeld van God door middel van Transhumanisme

De mens gelooft nu dat hij zijn eigen “evolutie” in handen kan nemen en dat inzetten voor zijn eigen bestwil. Dit geloof werd aangemoedigd door Juan Enriquez, voorzitter en CEO van Biotechonomy, wat werd gekenmerkt in een artikel van Ken Fisher van artestechnica.com getiteld: “We worden een nieuwe soort, we worden een Homo Evolutis” Hij zegt:

De mensheid staat op het punt een nieuw en uiterst unieke soort te worden, die hij duidt als Homo Evolutis. Wat deze soort zo uniek maakt is dat het “de directe en opzettelijke controle over de evolutie overneemt van zijn soort.” Noemde het een “ultieme nieuwe herstart,” hij wijst op de toename van DNA-manipulatie en therapie weefselgeneratie en robotica die grote sprongen mogelijk maken [...] De dag kan komen wanneer we in staat zijn om de beste biologie te nemen uit het bekende dierenrijk en het een deel maken van de onze. Dit is niet alleen over het feit dat we een beetje sterker, of een perfect gezichtsvermogen hebben voor ons hele leven. Al onze organen en ledematen hebben zwakke punten die kunnen worden aangepakt, en er zijn ook mogelijkheden om verder te gaan dan de standaard oplossingen en meer uitgebreide verbeteringen door te voeren. [181]

Deze ultieme herstart, zoals Enriquez het stelt, is in feite in direct conflict met wat God ons vrij heeft aangeboden, waarbij wij rekening houden met de eerste hoofdstukken van dit boek. Door middel van het kruis heeft Jezus een weg geschapen waarop we de nieuwe belichaming kunnen krijgen en de “ultieme herstart is daar.” We kunnen opnieuw geboren worden, dat is zo goed als je het maar kan krijgen! Helaas, echter, in plaats van zich over te geven aan Gods plan om de mens genetisch en geestelijk te herstellen, gelooft de mens liever de leugen dat hij zichzelf kan repareren. In feite heeft de evolutietheorie de weg vrijgemaakt voor de mens om alle filosofische remmingen van zich af te schudden van het zoeken naar God. De mens is gekomen tot op het punt dat hij gelooft dat die zo ver geëvolueerd is, dat hij zich naar het volgende niveau kan verheffen. De Schrift is duidelijk, “Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – ”(Psalm 100:3 HSV). Ondanks dat de mens gelooft dat hij zijn eigen God kan worden.

Dr Ray Kurzweil is de schepper van talrijke uitvindingen met inbegrip van het elektronische keyboard. Hij staat op de voorgrond van de trans-humanistische beweging en is een groot visionair van waar we naar toe gaan. Volledig overtuigd van het vermeende feit van de evolutie, stelt hij in zijn publicatie The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology:

De evolutie beweegt zich in de richting van een grotere complexiteit, met meer elegantie, meer kennis, meer intelligentie, meer schoonheid, meer creativiteit, en een grotere mate van subtiele kenmerken, zoals liefde. In elke monotheïstische traditie wordt God ook beschreven als met alles van deze kwaliteiten, alleen dan zonder enige beperking: oneindige kennis, [...] Enzovoort. [...] Dus de evolutie beweegt zich onverbiddelijk in de richting van deze opvatting over God, hoewel nooit helemaal in het bereiken van dit ideaal. We kunnen het dan ook zo beschouwen, de bevrijding van ons denken uit de ernstige beperkingen van de biologische vorm als een in hoofdzaak spirituele onderneming. [182]

Time Magazine, in december van 1997, met een verslag van dr. Richard Seed, een natuurkundige uit Chicago die bekend werd door zijn aankondiging van de plannen om het klonen van mensen te starten. Hij verklaarde:

Gods bedoelde voor de mens om met God één te worden. We gaan ervoor om te worden als God. We gaan bijna net zo veel kennis hebben en met bijna net zo veel macht als God. in het klonen en de herprogrammering van de DNA die de eerste serieuze stap is in het een worden met God (National Public Radio, mijn cursivering). [183[

Seed’s woorden zijn niet bedoeld in een bijbelse zin, maar te verklaren dat ook wij zullen worden zoals God, dat we onze eigen goden kunnen zijn. Een week later heeft Seed het uitgewerkt in een interview op CNN: “De mens zal de ontwikkeling van de technologie en de wetenschap en de mogelijkheid hebben van een onbepaalde levensduur.” [184] Elf jaar later zou hij een nog meer radicalere uitspraken doen en dat hij de eerste was om als God te worden, zijn laatste verklaring was voor de mens om een god te worden.

We gaan goden worden, punt uit. Als het je niet bevalt, moet je uitstappen. Je hoeft niet bij te dragen, u hoeft niet te deelnemen, maar als je mij gaat verhinderen om een God te worden, zul je problemen krijgen. Er zullen dan oorlogen komen (mijn cursivering). [185]

Seed’s woorden zijn geen geïsoleerd radicale ideeën, maar een deel van de veel grotere en goed gefinancierde beweging bekend als transhumanisme (of posthumanisme). Hoewel ze waarschijnlijk het niet zo zullen verkondigen dat ze “goden” willen worden, het doel is hetzelfde. Ze spelen met de menselijke broncode op een manier die uiterst gevaarlijk is. Bijbel- en transhumanisme onderzoeker Dr John P. McTernan zegt het zo: “Evolutie maakt de mens los van zijn Schepper, als te zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. De mens is nu vrij om te knoeien met zijn DNA onder het mom van de voortschrijdende evolutie.” [186] Daarom ziet de mens zichzelf aan het hoofd van zijn eigen lot. Hij zal de dood overwinnen, de ziekte en menselijke “beperkingen.” In plaats van leven met het beeld van God dat hij heeft ontvangen en de remedie voor zijn gevallen staat, doet de mens liever alsof God niet bestaan en probeert zijn eigen genezing te verkrijgen. Ook het verschil in geslacht wordt niet langer beschouwd als door God gegeven.

Volgens de publicatie Mail Online (dailymail.co.uk), zijn wetenschappers erin geslaagd in het creëren van mannelijk en vrouwelijke zaden. Het artikel met de brutale titel: “Geen man of vrouw nodig: Wetenschappers maken sperma en eicellen uit stamcellen.” Het gaat verder met te zeggen:

Menselijke eieren en sperma zijn geteeld in het laboratorium in een onderzoek dat het zicht zou kunnen veranderen op het ouderschap. [...] Maar het roept een aantal morele en ethische aspecten op. Deze omvatten de mogelijkheid van kinderen die worden geboren door middel van volledig kunstmatige middelen, en mannen en vrouwen worden buitenspel gezet in het proces van het maken van baby’s. [...] De wetenschap heeft ook de mogelijkheid van een “mannelijk zaad” gemaakt van de mannelijke huid en “vrouwelijke zaad” van de huid van vrouwen. [...] Dit zou de homo-paren hun eigen genetisch kinderen kunnen geven (mijn cursivering). [187]

De mensheid gaat in volle vaart in de richting van het veranderen van het beeld waarin we zijn gemaakt en om ons los te koppelen van God voor eeuwig. Dr McTernan beschrijft heel goed wat er gaande is in de geest van de evolutionist en het pad waarop ze zich bevinden.

De natuurlijke progressie is om het menselijk ras te verbeteren door het aanscherpen van de zintuigen. Als het DNA zoals nu wordt begrepen en kan worden gemanipuleerd, waarom daarmee niet het gezichtsvermogen verhogen en het gehoor? Met de toevoeging van het arend DNA zal de mens zien als een adelaar [...] Voor de sterkte, het invoeren van het gorilla DNA, wat een superkracht zou kunnen geven en voor de snelheid wat te denken aan het DNA van de struisvogel!

De evolutionisten geloven dat ze de evolutie snel vooruit kunnen laten gaan door het manipuleren van het DNA. Veel wetenschappers geloven dat ze de ontwikkeling verbeteren door de verbetering van de mens. Omdat door evolutie, de mens geen vrees meer heeft voor God en er dus ook geen beperkingen zitten op het knoeien met DNA, zal elke poging om hen te laten stoppen met dit geknoei de verontwaardigde kreten van de wetenschappers ontmoeten. [188]

Hij zegt dan dat hij gelooft dat God’s antwoord op de acties van de mens was als toen op een keer de mens zijn beeld corrumpeerde met dat van dieren toen dit gebeurde in de dagen van Noach.

De schepping van een samengesteld dier is in directe strijd met de Bijbel. Het mengen van DNA van twee verschillende soorten is strijd met deze wet [van het reproduceren naar zijn aard]. Toen God de mens had geschapen, verklaarde Hij dat de mens is gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. Het menselijk DNA is het wat fysiek Zijn afbeelding draagt en gelijkenis. De toevoeging van dierlijk DNA betekent dat de mens niet meer naar Gods beeld is geschapen. Het is zeer ernstig om te knoeien met de integriteit van de mens als die via zijn DNA gaat. Dit is het, voor een deel, wat leidde tot de zondvloed in de dagen van Noach. Alle hybride mensen werden vernietigd tijdens de vloed, en God begon vervolgens opnieuw met Noach. [189]

Dr McTernan biedt een zeer ontnuchterend perspectief van waar we zijn geweest en waar we naartoe gaan als soort. Blijkbaar zal Satans uiteindelijke plan hen overtuigen en/of de mens forceren om zijn genetische opmaak te veranderen, zodat hij niet meer volledig aan het beeld van God beantwoord. Zodra we stoppen met de code waar we mee gemaakt zijn, wij in feite het beeld verzaken van Hem die ons geschapen heeft. Niet alleen is dit in strijd met de “naar zijn aard” principe dat we net besproken hebben, maar het geeft ook de radicale consequentie aan van de mens die zichzelf verandert vanaf Gods beeld.

Thomas Horn, die eigenaar is van zijn eigen persbureau, heeft een groot deel van het bewijs vergaart van het onderzoek dat nu al reeds plaatsvindt. In de Verenigde Staten, worden vergelijkbare studies geleid door Irv Weissman, directeur van Stanford University’s Institute of Cancer/Stam Cell Biology and Geneeskunde in Californië om muizen te scheppen met gedeeltelijk menselijke hersenen, waardoor sommige ethici de kwestie oproepen van “gehumaniseerde dieren” die in de toekomst “zelfbewust” kunnen worden. als gevolg van een genetisch modification. [190]
Senior raadsman van de Alliance Defense Fund, Joseph Infranco schrijft:

De Chimera (samengesteld dier) in de Griekse mythologie was een monster met het hoofd van een leeuw, een geit als het lichaam, en de staart van een draak. Het werd in het algemeen bekeken door de Grieken als een afzichtelijk schepsel, juist vanwege de onnatuurlijke hybride opmaak, prins Bellerophon, kreeg de ongelukkige taak toegewezen om de strijd met het schepsel aan te binden, en werd een held toen hij het doodde. Als we snel naar vandaag gaan, de Chimera, als een combinatie van soorten, is onderwerp van een serieuze discussie in bepaalde wetenschappelijke kringen. [191]

Horn wijst er ook op dat in 2007 het tijdschrift National Geographic heeft aangegeven dat binnen tien jaar de eerste transhumans zouden rondlopen de aarde. Hij gaat verder met de vermelding van Vernor Verge, die onlangs gesproken heeft over de betekenis van het leven voor het H + (Transhumanisme) Magazine: “Binnen dertig jaar zullen we met de technische middelen creëren voor bovenmenselijke intelligentie. Kort daarna, zal het menselijk tijdperk worden beëindigd.” [192] Samenvatting van deze grimmige realiteit door de trans-humanistische Nick Bostrom, Future of Humanity Institute en een professor in de Filosofie aan de Oxford Universiteit, in zijn proefschrift online onderwerp Trans-humanistische Waarden, met een beschrijving “dat de huidige menselijke zintuiglijke modaliteiten niet de enige mogelijk zijn, en ze zijn zeker niet zo sterk ontwikkeld als ze zouden kunnen zijn.” [193] Hij merkt op hoe de mens zou kunnen worden gemengd met dieren met het oog erop om een aantal van hun vaardigheden te verwerven:

Sommige dieren hebben een sonar, een magnetische oriëntatie, of sensoren voor elektriciteit en trillingen, velen hebben een veel scherper gevoel van geur, een scherper gezichtsvermogen, enz. Het is een scala aan mogelijke zintuiglijke modaliteiten en niet beperkt tot wat we vinden in het dierenrijk. Er is geen fundamentele blokkering voor toevoeging van laten we zeggen de capaciteit voor het zien infrarode straling of om de radio signalen waar te nemen en misschien een soort van telepathische gevoel door het vermeerderen van onze hersenen (mijn cursivering) [194]

In zijn book Life, Liberty, and the Defense of Dignity: The Challenges of Bioethics, de voormalige voorzitter van de President zijn raad voor Bi-ethiek, Leon Kass waarschuwde:

De menselijke natuur zelf ligt op de operatietafel, klaar voor de wijziging, van eugenetische en psychische “waarden”, voor een totale redesign. In toonaangevende laboratoria, academische en industriële, zijn nieuwe scheppers bezig in vol vertrouwen met het vergaren van hun bevoegdheden en die rustig hun vaardigheden aanscherpen, terwijl op straat hun evangelisten ijverig een posthumane toekomst profeteren. Voor iedereen die geeft om het behoud van onze menselijkheid, is de tijd gekomen om aandacht hieraan te besteden (mijn cursivering). [195]

De “verkoop van een herontwerp” aan de mensheid is wat satan zijn planning is geweest in alle millennia. Leon Kass is correct als iemand bezorgt is over het behoud van onze menselijkheid, dan is de “tijd rijp voor het geven van aandacht daaraan.” Wat de snel groeiende transhumanisten (en posthumanistisch) beweging laat zien voor het overgrote deel is de manier wat de mens voelt over zijn Maker. Hieruit blijkt dat in het algemeen:

  1. De mens heeft geen vrees voor God, dat is alleen maar natuurlijk als mensen het gevoel hebben dat God is weerlegd door evolutie en natuurlijk, als er geen God is, dan ...
  2. Het is niet nodig zich te onderwerpen aan Zijn Woord. Met verwierp de auteur van het Woord, de mens is niet verplicht de verklaringen in Zijn boek te aanvaarden, noch is hij op zoek naar de oplossing voor de problemen van de mens voorgeschreven in het boek
  3. In de overtuiging dat hij zo ver is geëvolueerd en de complexiteit van het menselijk lichaam het gevolg is van deze evolutie, gelooft de mens dat hij zijn eigen evolutie moet uitvoeren.
  4. De mens verlangt ernaar om zijn eigen lot te sturen en de broncode te herschrijven door die te mengen met andere wezens.
  5. Door het herschrijven van zijn DNA op basis van zijn eigen wijsheid verwerpt de mens het beeld van God, die is gecodeerd in zijn DNA.
  6. Indien de juiste gelegenheid zich voordoen, zou de mens bereid zijn om de ultieme upgrade te doen en daarmee volledig het beeld van God af te wijzen.

Satan’s volgende stap

Om de volgende zet van satan te begrijpen en om te zien hoe de mens zal worden overgehaald om een dergelijke verbetering aan te nemen, zullen we een beetje terug moeten kijken. We hebben onomstotelijk gezien dat Satan veel keren in de geschiedenis heeft geprobeerd om zijn zaad te mengen met die van de mensen. Hij is begonnen in de dagen van Noach, wat erin resulteerde dat God de demonische-menselijke hybriden (Nephilim) vernietigde in de zondvloed (Genesis 6), vervolgens heeft satan het land Kanaän vervuild met de demonische-menselijke hybriden voordat de kinderen voordat de Israëlieten aankwamen voor het eerst om het land te beërven (Numeri 13:33; Deuteronomium 3:11). We horen de laatste keer van de Nephilim met de vernietiging van Goliath en zijn broers (2 Samuel 21:18-22). Daniel’s interpretatie van Nebukadnezar’s droom voorspelde dat op een dag tien koningen zich zou mengen met het zaad van de mensen, maar geen eenheid zouden vormen (Daniël 2:43). Ten slotte waarschuwde Jezus zelf dat er tegen de tijd van zijn komst het zou zijn als in de dagen van Noach (Mattheüs 24:37). Net zoals de demonen zich hadden gemengd met de mensen in die dagen voor de zondvloed, zo zullen ze hun zaad vermengen met de mensheid in de dagen voor de tweede komst. Als de reden voor de vernietiging van de hele wereld, via de zondvloed, om de vermenging van de demonen en mensen was (die het hart van God bedroefde omdat hun gedachten en acties steeds slecht waren), dan is dat een belangrijke reden voor de Heer om opnieuw de wereld te oordelen iets dat kan worden veroorzaakt doordat de demonen zich weer gaan vermengen met het zaad van de mensen.

De mens bezit nu de macht, om via genetische manipulatie en transhumanisme, zijn eigen evolutie te sturen. Te sleutelen aan zijn code op genetisch niveau (DNA) wat niet alleen mogelijk is, maar momenteel wordt gedaan. Vreemde dierlijke hybriden worden gemaakt in het laboratorium en zelfs wordt er met mensen en dieren geëxperimenteerd, de mens staat helemaal open voor het verbeteren van zichzelf op allerlei mogelijke manieren.

Van alle getuigenissen die we gezien hebben, weten we dat het transhumanisme natuurlijk niet het echte doel is. Voor het begrip van het “trans”, dat wil zeggen om trans-humaan te worden, gaat verder dan de mens. Het mengen van menselijk zaad met dieren is slechts een opstap naar iets dat veel meer sinister is en dat satan al in de planning heeft voor een zeer lange tijd, en in feite, al meerdere malen heeft geprobeerd. Daniël 2:43 voorspelt dat er een dergelijk scenario weer gaat gebeuren en we zagen dat het al begonnen is. Zo, de menselijke vermenging met dieren is verfoeilijk, maar niet de breker van de overeenkomst. Transhumanistische activiteiten zijn slechts een opstap naar een nog veel grotere misleiding. We hebben gezien dat na de opname, de Vijand een achteraf toelichting zal hebben en de “aliens” nemen het krediet daarvoor. De Bijbel vertelt ons dat er een sterke man zal opstaan en hij alle macht, gezag, en werken zal hebben met de tekenen van Satan om de wereld te misleiden en hen verleiden om zijn merkteken aan te nemen. Kan de wetenschap van het transhumanisme en transgenen een rol spelen in de opkomst van de antichrist en het merkteken van het Beest? Kan technologie toelaten dat Satan iemand maakt vanuit zijn eigen zaad zoals Genesis 3:15 voorspelt? Satan’s eind spel is nu al in de maak voor vele decennia en zal zeer binnenkort in het spel worden gebracht. wij willen verkennen hoe dit zal gebeuren in het volgende hoofdstuk.


Notities

175 Retrieved March 9, 2008 from: http://www.scienceray.com/Biology/Zoology/ Hybrid-Spider-Goats.519813.

176 Story from BBC NEWS: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/asia-pacific/4605202. stm Published: 2006/01/12 11:04:37 GMT .

177 National Geographic News, January 25, 2005, Maryann Mott http://news. nationalgeographic.com/news/pf/62295276.html.

178 Retrieved July 2008, http://www.onenewsnow.com/Culture/Default. aspx?id=170410.

179 I bid.

180 I bid.

181 Retrieved July 6, 2010, from: http://arstechnica.com/science/news/2009/02/weare- becoming-a-new-species-we-are-becoming-homo-evolutis.ars.

182 Retrieved July 6, 2010, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, Ray Kurzweil http://brittgillette.com/WordPress/?p=54.

183 Retrieved May 25, 2010, from: http://en.wikiquote.org/wiki/Richard_Seed.

184 Retrieved July 6, 2010, from: http://www.time.com/time/magazine/ article/0,9171,987685-2,00.html#ixzz0swSIY WCh.

185 Richard Seed, TechnoCalyps - Part II - Preparing for the Singularity, November 14, 2008.

186 Retrieved July 6, 2010, from: http://www.defen

187 Retrieved July 6, 2010, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1223617/ No-men-or-women-needed-artificial-sperm-eggs-created-time.html.

188 Retrieved July 6, 2010, Genetic Armageddon (Transhuman: As The Days of Noah Were) By John P. McTernan, Ph.D. Retreived from: http://www. defendproclaimthefaith.org/DaysNoah.htm.

189 I bid.

190 “Could Modern Science Play A Role In The Coming Of Apollo?” By Thomas Horn August 29, 2009. Retrieved from: http://www.newswithviews.com/Horn/ thomas121.htm.

191 Retrieved October 25, 2010, from: http://www.lifenews.com/bio2823.html.

192 See also, http://www.singularity-universe.com/technologicalsingularity.

193 Retrieved October 25, 2010, from: http://www.nickbostrom.com/ethics/values. html—special thanks to Tom Horn for his initial research into the subject cf. his August 29, 2009, article: “Could Modern Science Play a Role in the Coming of Apollo?”

194 Retrieved October 25, 2010, from: http://www.nickbostrom.com/ethics/values. html.

195 Retrieved October 25, 2010, from: http://www.aei.org/book/295 c.f. http://www. newswithviews.com/Horn/thomas121.htm. Thanks to Tom Horn for bringing this to my attention.

Deel vijftien

Deel zeventien

Bron: DouglasHamp.com - Researcher and Teacher of God's Word From Creation to the End Times