www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deel Vijftien: De komende Nephilim

Mei 2011 | door Douglas Hamp

()

Terugkijkend op Genesis 6:4 roepen we in herinnering de tekst die zegt "de Zonen van God (Nephilim) waren op de aarde [...] toen de zonen van God seksuele betrekkingen hadden met de dochters van de mensheid, die hun kinderen baarden," (Genesis 6:4 NET). We weten dat we nu in de dagen zijn net als Noach, want wat er toen gebeurde, gebeurt er nu. Net als de gevallen engelen vrouwen namen en door hen kinderen voortbrachten, zo gebeurt dit ook vandaag. Demonen, die zich voordoen als "vreemdelingen", nemen in feite mensen om Nephilim hybride creaturen te maken, net als in de dagen van Noach. Dit fenomeen is gedocumenteerd door tal van onderzoekers die werken met duizenden mensen die beweren dat ze werden ontvoerd en werden misbruikt voor hun eicellen of zaadcellen.

Dr Jacques F. Vallee is een belangrijke stem in de studie van UFO's. Professioneel heeft hij veel gewerkt aan de ontwikkeling daarvan op het internet en is de auteur van de vele boeken over Informatie Technologie. Ook heeft hij veel gedaan in het onderzoek op het gebied van "vreemdelingen" en UFO's. Terug in 1975 bood hij een aantal mogelijke redenen aan waarom de "entiteiten" mensen zouden misbruiken al bleef de exacte reden ongrijpbaar voor hem. Hij zegt:

Om te concretiseren en een definitieve vorm te geven, deze entiteiten lijken een bron van energie nodig te hebben [...] een levend iets [...] een menselijk medium. Onze wetenschappen hebben nog niet een punt bereikt waar ze ons elke soort van be-hypothese kan bieden voor dit proces. Maar we kunnen wel speculeren dat deze wezens levende energie nodig hebben die ze kunnen reconstrueren in de fysieke vorm. Misschien is dat de reden waarom honden en dieren de neiging hebben te verdwijnen in rand gebieden. Misschien zijn de levende cellen van deze dieren op de een of andere manier gebruikt door de ultraterrestrials vormen te creëren die we kunnen zien en voelen met onze beperkte perceptie. [i]

In zijn boek Demensions overdenkt hij: "Zijn deze rassen slechts half-menselijk, zodat ze contact onderhouden met ons, ze nodig hebben om met mannen en vrouwen te kruisen van onze planeet" [ii] Hij merkt ook op het vijandige element van de ontvoeringen in zijn boek Confrontaties:

De 'medisch onderzoeken' waaraan de ontvoerden zeggen dat ze onderworpen worden, gaan vaak vergezeld van sadistische seksuele manipulatie, die doet denken aan de middeleeuwse verhalen over ontmoetingen met demonen. Het heeft geen zin in een verfijnde en technisch kader: een intelligentie die is uitgerust met de wetenschappelijke wonderen en die UFO's bezit, zou in een positie zijn om een van deze vermeende wetenschappelijke doelstellingen in een kortere tijd en met minder risico's te kunnen bereiken. [iii]

De symbolische weergave gezien door de ontvoerden is identiek aan het soort inwijdingsritueel of astrale reis die is ingebed in de [occulte] tradities van elke cultuur [...] de structuur van de ontvoering verhalen is identiek aan die van de occulte inwijdingsrituelen [...] de UFO wezens van vandaag behoren tot dezelfde klasse van manifestatie als de [occulte] entiteiten die zijn beschreven in de voorbije eeuwen. [iv]

John Mack

Harvard University Professor of Psychiatrie, John Mack, besprak in een interview met NOVA hij hoe kwam om de conclusies te trekken over de zogenaamde "vreemde" ontvoeringen vanuit een klinisch positie. Hij wilde niet beginnen met zijn onderzoek als een "gelovige", maar kwam om te zien of er enige bevredigende verklaring was voor de ervaringen die mensen hadden, dat niet-menselijke wezens of "aliens" hen meenamen tegen hun wil. Mack is een uitstekende getuige, want hij heeft niet-religieuze motivaties. Hij heeft ook een grote reputatie die op het spel staat. Het worden van een zogenaamde gelovige in de 'vreemde' ontvoering fenomeen is niet iets dat Ivy League professoren over het algemeen graag willen doen. De decaan van Harvard was zo bezorgd over Mack zijn pogingen dat hij een commissie van collega's benoemde voor kritiek op Mack's bevindingen, maar zij konden geen fout vinden. Vervolgens een afgegeven verklaring bleef Dr Mack "een gerespecteerd lid van de Harvard Faculteit der Geneeskunde." [v]

Zo hebben we dus een eerste klas getuigenis van een man die zijn best deed om dit fenomeen van ontvoering te weerleggen. Hij stelt dat hij gewoon weinig plaats in zijn geest overbleef en serieus te aanvaarden het idee dat er 'andere' wereldse wezens zijn die een fysiek effect op onze wereld zouden kunnen hebben. Als gevolg daarvan werkte hij hard om te proberen tot een andere conclusie te vinden dan die van ontvoeringen door buitenaardse wezens. Hij stelt in het NOVA interview dat hij: "Kwam zeer met tegenzin tot de conclusie dat dit een waar mysterie is." [vi] Hij merkt ook op dat hij alles wat hij kon doen: "om maar uit te sluiten de andere bronnen, of seksueel misbruik," (alle volgende citaten van Mack zijn uit het NOVA interview). [vii]

Dr Mack heeft intensief met meer dan honderd "ervaringsdeskundigen" gewerkt, die in een eerste twee uur durende screening interview betrokken waren. Hij merkt op hoe hij onder de indruk is "van de consistentie in het verhaal, de oprechtheid waarmee mensen hun verhalen vertellen, de kracht van de gevoelens die verband houden met deze, de twijfel aan zichzelf, alle passende antwoorden dat deze mensen vanwege hun ervaringen hebben." Als voormalig scepticus, merkt Dr Mack op dat er aspecten zijn in het fenomeen ontvoering dat het gerechtvaardigd is om: "UFO's die zijn waargenomen letterlijk als feit te nemen, die gefilmd zijn met de camera op hetzelfde moment dat mensen hun ontvoering ervaringen hebben." Mack zegt ook dat hij ervan overtuigd is dat buitenaardse wezens wezens zijn van een verre planeet en niet denkt dat zij demonen zijn zoals we ontdekt hebben in ons onderzoek. Hij echter wil geloven dat er een spirituele dimensie zit aan de ontvoeringen.

Mensen, in feite waarvan is waargenomen dat ze ontbreken tot op het moment dat ze hun ervaringen over de ontvoering rapporteren. Ze komen uit hun ervaring terug met snijwonden, zweren op hun lichaam, driehoekig laesies, die de volgen op de ervaringen wanneer ze die overleven, van wat er gedaan is met hen door de chirurgisch-achtige activiteit van deze wezens.

Dat alles heeft een letterlijke fysieke aspect wat is ervaren en gerapporteerd met het juiste gevoel, door de ontvoerden, met of zonder hypnose of een ontspanningsoefening.

Het is zowel letterlijk, fysiek gebeurt tot op zekere hoogte, en het is ook een soort van psychologische, spirituele ervaring van een oorsprong misschien wel in een andere dimensie.

Hij bespreekt de verschillende fenomenen die zich voordoen als iemand een ontmoeting ondergaat. Hij merkt op dat "een blauw licht of een soort van energie die de persoon verlamt, of ze nu in hun huis zijn of het besturen van een auto. Ze kunnen zich niet bewegen."

Ze voelen zich verwijderd van de plaats waar ze waren. Ze dreven door een muur of uit een auto, weggevoerd op deze straal van licht in een voertuig en worden er onderworpen aan een aantal inmiddels bekende procedures waarin de wezens naar hen kijken, hun lichaam sonderen, hun lichaamsopeningen, en een complex proces waarbij ze voelen in het geval van mannen, dat sperma wordt verwijderd; bij de vrouwen, de eieren verwijderd; en een soort van hybride nakomelingen ontstaan, die ze meegebracht hebben om te laten zien in latere ontvoeringen.

Hij stelt dat het oogsten van eicellen en sperma tot doel heeft om enkele hybride soorten voort te brengen die de menselijke evolutie verder moet brengen:
Om nieuwe soorten te produceren om ons samen te brengen tot de hybride soorten zoals de ontvoerden soms horen, en die de aarde zullen bevolken of bij zal dragen aan de evolutie, nadat de mensheid heeft voltooid wat het nu doet, namelijk de van de vernietiging van de aarde als een levend systeem. Het is dus een soort van latere vorm. Het is een lastig samenkomen van de minder belichaamde soorten dan we zijn, en ons, voor dit evolutionaire doel. [...] kan het zijn dat deze hybriden ons willen vertellen wat het zal moeten zijn. Het is een soort van verzekering dat de aarde nog steeds onderworpen is aan de exploitatie van de leefomgeving op het punt waar het niet meer de mens kan handhaven en ander leven krijgt zoals het nu gebeurt.

We moeten let op de vermelding van evolutie, want de evolutie is wat de mens zal drijven in het verlangen om meer te worden door het veranderen van zijn eigen DNA - een concept dat we zullen bespreken in het volgende hoofdstuk.

Mack heeft ook besproken hoe degenen die aangeven te zijn ontvoerd de rampzalige gebeurtenissen op grote tv-schermen werden getoond. De rampen zijn dezelfde soort propaganda die we zien in de films en dezelfde verschrikkelijke berichten die van de nieuwskanalen hebben gekregen.

Mensen werden op tv-schermen getoond een grote variëteit van scènes over de vernietiging van het milieu die de aarde vervuild, van een soort post-apocalyptische scène waarin zelfs de geesten van hun omgeving worden verwijderd omdat ze leven in dezelfde fysieke en geestelijke omgeving zoals wij doen, en canyons worden weergegeven met vernietigde bomen; stukken van de aarde worden gezien als weg te breken -hele delen van de Oost Kust of West Kust. [...] Deze ervaringen komen vaak bij een letterlijke bewustzijn. Niet in een hypnotische of droomachtige toestand. De persoon kunnen in hun slaapkamer zijn en klaarwakker. De wezens verschijnen daar. En daar zijn ze en de ervaring begint. Ze komen niet voor in een droomachtige toestand.
Mack benadrukt dat elke theorie die deze claims zou verklaren als puur een ervaring geestelijk of van de psyche (hersenen), die de volgende factoren moet verklaren:

De extreme consistentie van de verhalen van persoon tot persoon, die niet alleen kan komen door het stimuleren van de temporale kwabben.

Er is geen gewone ervaringsgerichte basis is. Met andere woorden, er is niets aan ervaring is in hun leven dat zou hebben geleid tot dit, anders dan wat ze zeggen.

De fysieke aspecten: de sneden en de andere letsels op hun lichaam.

De nauwe associatie met UFO's, die vaak worden waargenomen in de gemeenschap, door de media, onafhankelijk van de persoon die de ontvoering heeft ervaren, die misschien helemaal niet de UFO gezien hebben, maar lazen of zien op de televisie de volgende dag als een UFO is waargenomen in de buurt waar ze toen waren in een ontvoering ervaring.

Mack gaat verder door te stellen: "Ik geloofde niets toen ik begon, ik heb het ook niet echt gelooft na alles waar ik ben gekomen is klinisch. Met andere woorden, ik werkte met mensen, honderden en honderden uren en heb voorzichtig mogelijk een klus gedaan als ik kon luisteren, in het uitziften, om een alternatieve verklaringen te overwegen" Hij vervolgt: "Niemand heeft een alternatieve verklaring gevonden voor een geval van ontvoering."

Wat is een verdere bevestiging is voor Mack, is dat dit verschijnsel niet alleen optreedt in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld gebeurt. Hij stelt dat het is gebeurt bij de Indianen, de mensen in Zuid-Afrika, Brazilië en Maleisië. Zijn professioneel onderzoek is verontrustend en toch in overeenstemming is met bijbelse profetie.

David M. Jacobs

Een andere persoon die zijn carrière op het spel zette voor het onderzoek naar het fenomeen ontvoering, Dr David M. Jacobs. Hij is een professor aan de Temple University en de auteur van verscheidene boeken. Hij heeft meer dan dertig jaar doorgebracht in het onderzoeken van "buitenaardse" ontvoeringen. Hij deed bijna 900 hypnotische regressies met meer dan 140 ontvoerden. Tijdens het grootste deel van die tijd, was hij heel optimistisch over het vooruitzicht van "vreemdelingen" die een bezoek aan de planeet brachten. Onlangs echter, was hij in staat om de stukken samen te stellen en kwam hij met een verrassende conclusie. De "vreemdelingen" doen niet alleen het uitvoeren van experimenten, maar hebben een plan om hybriden te maken van zichzelf en ons (een conclusie ook voorgesteld door Dr Mack). Dr Jacobs is geen christen en dus worden zijn conclusies niet beïnvloed door de Bijbel, maar ze weerspiegelen wel wat de Bijbel heeft voorspeld. We moeten in gedachten houden dat hij echt gelooft dat de entiteiten niet demonische zijn maar bezoekers uit een andere wereld. Wat de Bijbel heeft voorspeld over de dagen van Noach hij heeft onafhankelijk van de Bijbel ontdekt - net als Dr Mack.

Interview met David Jacobs op zijn boek "The Threat"

Dr. Jacobs zin getuigenis, gegeven in een interview 2003 met Sean Casteel, [viii] toont de demonische gebeurtenissen aan die gebeuren in onze tijd. Dr. Jacobs vertelde hoe in al de jaren waarin hij het "alien" fenomeen had bestudeerd, hij nooit, tot dan, pessimistisch was over de toekomstperspectieven van wat de "aliens" hopen te doen, maar dat hij wanhoopte over wat hij had ontdekt.

Ik ben al bezig met UFO-onderzoek nu voor ongeveer 32 jaar, sinds ongeveer 1965, en ik ben nog nooit zo somber of depressief geweest over het fenomeen. Ik ben nog nooit pessimistisch geweest. Maar ik moet zeggen dat nu ik zoveel geleerd heb als ik heb geleerd, te zeggen [...] Ik ben zeer, zeer onrustig en van streek door wat ik zie. Ik hou niet van wat ik zie. Ik wou dat ik het niet had gezien. Ik wou dat ik dit niet had ontdekt. Ik wordt er wanhopig van. Het is heeft me een enorm gevoel van bezorgdheid gegeven over de toekomst en een onbehagen. [...] Ik wil niet zo zijn. [...] Ik had niet gedacht, dat ik in deze positie zou komen, (alle volgende citaten van dr. Jacobs zijn afkomstig uit de in 2003 interview).

Hij merkt op dat de "aliens" hier niet zijn om gewoon ons te onderzoeken, maar ze hebben een programma, dat in zijn laatste fase zit, een hybride ras en hoe het creëren daarvan, want het fenomeen is wereldwijd, daarbij zullen alle mensen tweederangs burgers worden.

En het programma uiteindelijk is niet om mensen te ontvoeren. De ontvoeringen, moet men niet vergeten, zijn een middel tot een doel. Ze ontvoeren mensen met een bepaald doel, om een reden. De fysieke daad van het ontvoeren van mensen, het ontvoering fenomeen, is slechts een deel van het programma. [...] Dus wat we hier hebben is een ontvoering programma, een fokprogramma, die goed is voor alle reproductieve activiteiten die we nu zien, en een hybridisatie programma, wat de reden is waarom mensen de hele tijd hybriden zien, als baby, als peuter, als jongeren, en later als volwassenen.

En dan, eindelijk, denk ik dat dit alles leidt tot een integratie programma waarin uiteindelijk deze hybriden, die er heel menselijk uitzien, zich zullen integreren in deze samenleving. En die uiteindelijk, naar ik aanneem, hier de controle krijgen, omdat ze superieure technologie en superieure fysiologische capaciteiten hebben die wij niet hebben. We zouden dan ook een soort van tweederangs burgers worden, denk ik.

Nu, ik vind dit zeer verontrustend. [...] Ik weet dat mensen het positief vinden en geweldig, en dat ze hier zijn gekomen om ons te helpen. Maar in de gevallen die ik heb onderzocht, heel voorzichtig, heel goed, op de lange termijn, heb ik dat niet met mensen besproken. Als mensen de toekomst bespreken, in het algemeen, bespreken ze dit integratie programma dat ze geconfronteerd werden, en waar we zijn allemaal mee worden geconfronteerd.

Zoals u weet, zijn de UFO-ontvoeringen en verschijnselen zeer, zeer wijdverbreid. En de mensen hebben tienduizenden, honderdduizenden, misschien miljoenen van UFO's gezien over de hele wereld voor een lange tijd, in ieder geval door midden 20ste eeuw, en zeker sinds 1947.

Jacobs wijst op een ander verontrustend aspect dat is dat de "vreemdelingen", die we ons herinneren demonen zijn in een vermomming, proberen om hun hybride activiteiten geheim te houden. "Ze willen niet dat wij weten wat ze doen. Ze willen niet dat we ingrijpen. Dit is een bewust en succesvol geheim programma om te voorkomen dat we het weten. "Hij merkt tevens op dat men niet een raket wetenschapper hoeft te zijn om te zien wat er gebeurt, hoewel toegegeven, is hij zich niet bewust van de implicaties totdat hij de stukken bij elkaar zette.

Het is al wereldwijd bezig met miljoenen mensen voor 50 jaar lang. Dag in, dag uit, 24 uur per dag. [...] Waarom zouden ze willen om het te doen in de eerste plaats? Wat is het nut? We weten dat niet echt. Maar ik denk dat dit zeker een hypothetisch antwoord is op de UFO-puzzel. Ik denk dat zo'n beetje dat we het antwoord hebben [...] en daarom denk ik dat we kijken naar een zeer moeilijke toekomst.

Jacobs bespreekt dan het "Ramp scenario waarover de ontvoerden blijven praten steeds weer, "die hij en anderen hebben gehoord. Hij bekent dat hij persoonlijk niet zeker is of er een ramp zal zijn of niet, maar iets wat 'de aliens en ontvoerden noemen 'The Change', zal gaan plaatsvinden. "De rampen die worden genoemd zijn" allerlei ramp scenario's, met een atomaire oorlog. Het bevat asteroïden de aarde raken. Het omvat overstromingen, plagen, hongersnood, wat dan ook. Het is een soort van een algemene ramp [...] Ik denk niet dat de details zo belangrijk zijn, maar het idee van een ramp is het belangrijkste."

Jacobs vat het interview samen met de vreselijke gevoel van angst die hij ervaart: "Ik heb mijn hele volwassen leven besteed aan het bestuderen van dit onderwerp heel intens. [...] En ik heb nooit echt het gevoelt de wanhoop die ik nu voel en ik denk dat we die open breken en waar we naar te kijken en het ervaren. En het is gewoon niet wat ik had verwacht. Het is iets wat niemand verwacht." [ix]

Als we een samenvatting van de belangrijkste punten van Jakob, merken we het volgende:

Mensen worden meegenomen

Sperma en eicellen worden geoogst

Mensen wordt voortdurend verteld over dreigende rampen

De wezens zullen zijn met ons en over ons

Ze zijn op dit moment met ons aan het vermengen

Ze hebben geen goede bedoelingen

Jacobs is geen gelovige in de Bijbel en toch heeft hij ontdekt en gedocumenteerd de verschijnselen die de Bijbel profeteert. Mack en Jacobs hebben gedocumenteerd dat dit fenomeen van ontvoering wereldwijd plaats vind en dankzij een Israëlische verslaggever weten we dat het ook in Israël gebeurt.

De Giants terug in Israël

De Israëlische auteur en verslaggever Barry Chamish, in zijn boek Return of the Giants, heeft gedocumenteerd vreemde, en onverklaarbare verschijnselen die zijn in Israël voordoen al sinds 1980 (alle citaten hieronder zijn uit zijn boek). Ruim een dozijn "vreemde" visitaties zijn er gemeld en zelfs met waarnemingen van demonen door een aantal Arabieren. [x] Hij zegt: "van de zeven best gedocumenteerde ontmoetingen met buitenaardse wezens zijn waarschijnlijk verbonden met UFO's, en zes daarbij betrokken reuzen. Deze reuzen waren vastbesloten om hun aankomst te bewijzen in de vorm van een cadmium-doordrongen landingskringen, mijlen van onmogelijke sporen en bewuste communicatie met getuigen achter te laten. "Chamish is van mening dat de reuzen mensen zijn die gerelateerd zijn aan de bijbelse Nephilim, Enakieten en Refaieten .

Terwijl die in de Israëlische luchtmacht in het Sinaï-schiereiland, werden Chamish en Adam Reuter getuigen van vreemde lichten in de lucht dit gedurende drie maanden. Beide mannen waren getraind om alle soorten van vliegtuigen te identificeren en om satellieten te herkennen. Chamish herinnerde zich: Wat we zagen was niets wat we geleerd hedden in onze skywatching klassen. De onverklaarbare objecten waarvan hij zegt waren als "hoogvliegende, geluidloze stippen in de bovenste atmosfeer die vloog in eskaders, en dan stopten in het midden van hun vlucht, met elkaar waren verbonden zich dan afgesplitst hebben in verschillende richtingen en keerden met onmogelijke hoeken."

Veel andere waarnemingen zouden daarop volgen en na enige tijd van onderzoek naar de fysieke bewijzen en met interviews van andere getuigen, kwam Chamish tot de conclusie dat wat er is gebeurd in Israël uniek is. Hij merkt op: "de reuzen hebben zorgvuldig betrouwbare contacten gekozen als getuigen, en hun voertuigen mochten worden gefilmd en lieten in hun kielzog ruim voldoende fysiek bewijs achter. Sterker nog, wat kenmerkend is voor de huidige Israëlische UFO-golf anders dan in de wereld, is de enorme overvloed aan fysiek bewijs achtergelaten door de bezoekers."

Een getuige van een "vreemd" bezoek is Shosh Yahud die "wakker werd om een ​zeven voet, rond gezicht te zien in zilveren overalls cirkelende om haar bed als 'drijvend op zijn schoenen.' Het schepsel verzekerde haar dat hij er niet was om haar schade toebrengen en zij ontspande zich. Na een paar minuten zweefde het wezen door de muur naar buiten. "Ze vertelde hoe ze dacht dat de hele zaak een droom was totdat ze uit haar raam keek en een 4.5 meter graancirkel zag in haar achtertuin [bestaat uit] silicium en cadmium."

andere getuige is Ada, een medisch elektronica technicus, van Kfar Saba dat is waar een aantal ongeïdentificeerde vliegende objecten werden opgenomen op video. In de zomer van 1993 ging ze naar haar slaapkamer voor een middagdutje toen ze "een drie-dimensionaal wezen zag minder dan een meter bij haar. Ze merkte op dat hij lang was met "het dragen van een 'ruimtepak' van zilver en groen. Het wordt zond witte stralen uit vanuit zijn taille. " De emissie van licht herinnert ons aan de waarschuwing van de Bijbel dat zelfs Satan in staat is om zichzelf te transformeren in een engel des lichts (2 Korintiërs 11:14-15). Om de weg te effenen voor de grotere misleiding die komt over de wereld, Satan moet de wereld voorbereiden dat de wezens die komen heerlijk zijnen een prachtig lichaam. hebben

De hardste bewijs moeilijk om te verwerpen over gevallen engelen die verschijnen in Israël komt uit het dorp Yatzitz, twaalf mijl ten oosten van Rishon Letzion. Chamish meldt:

Herzl Casatini , het dorp beveiliging chef en zijn vriend Danny Ezra waren in gesprek toen ze een explosie hoorden en voelde dat Ezra's huis stond te schudden. Herzl opende de deur en stond oog in oog met een negen meter hoog schepsel in metallic kleding wiens gezicht verborgen was in "een waas." Hij sloot de deur en belde de politie. Ze kwamen en ontdekten diepe sporen op de harde modder. De sporen waren 35 centimeter diep in de grond dat betekent dat degene een gewicht zou hebben, letterlijk, van een ton. [ ... ] De figuren waren 8 kilometer lang uitgevoerd. [ ... ] Soms was de afstand tussen de sporen twaalf voet, (foto beschikbaar op douglashamp.com ).

Net als Mack en Jacobs, voorspelt Chamish dat de komst van deze wezens ernstige gevolgen zal hebben: "De bijbelse reuzen waren Gods vijand en de Israëlische legers waren de middelen voor hun totale vernietiging. Er is een legitieme reden om de recente her-komst van de reuzen in Israël met een goede mate van angst te gedenken. "De entiteiten lijken niemand minder dan de gevallen engelen (zonen van God) te zijn, die in de dagen voor de vloed, de dochters van de mannen nemen en de Nephilim/reuzen geproduceerd hebben door hen heen. Het grondige onderzoek van Mack, Jacobs en Chamish geeft aan dat de profetie van Daniël 2:43 ("ze zullen zich vermengen met het zaad van de mannen") al is begonnen.

Ze vluchten in de Naam van Jezus

Er is nog een laatste bewijs dat deze zogenaamde "aliens" in feite demonen zijn waar de hel bezig is met het vernietigen van de mensheid - en dat is het feit dat zij vluchten in de naam van Jezus, dit bespreken de ontvoering onderzoekers David Ruffino en Joe Jordan in hun boek Unholy Communie: The Alien Abduction Phenomenon, Where It Originates – And How It Stops , - en hoe het fenomeen van ontvoeringen reëel is, maar de entiteiten meestal aangeduid worden als "vreemdelingen" in feite demonen zijn. Zij hebben onderzocht en gedocumenteerd meer dan 300 werkelijke gevallen van mensen die beweren te zijn ontvoerd en veel van die ontvoerden aangemoedigd om hun geloof te stellen in Jezus. Na dit te doen, bevonden velen dat de ontvoeringen voor altijd over waren en als de entiteiten terug kwamen dan alleen met vermelding van de naam van Jezus ervoor zou zorgen dat ze vluchten. [xi] De betrokken entiteiten zijn dus demonisch en geen echte "vreemdelingen" uit een andere wereld, maar proberen om de wereld te misleiden over de ophanden zijnde opname van de gelovigen in het begin van de verdrukking.

Deze conclusie wordt opgemerkt in een artikel van maart 2007, getiteld Ontvoeringen door buitenaardsen gestopt door de Naam van Jezus Christus, van Stephen Yulish. Hij stelt dat hij gelooft dat "buitenaardsen geen buitenaardse wezens zijn van een andere planeet of sterrenstelsel, maar in plaats daarvan gevallen engelen hier met een duivelse plan ondernemen dat meer sinister is dan een invasie van buitenaardse wezens." [xii] Hij merkt op dat uiteindelijk de UFO strijd niet over de planeet gaat, maar over de ziel van de mens. Hij schrijft: "Deze buitenaardse gevallen engelen bereiden ons voor voor de komende grote misleiding waar de mensen die zijn achtergebleven als het lichaam van Christus wordt ingehaald om met Hem te ontmoeten in de lucht tijdens de harpazo (opname) zullen zij geloven dat degenen die plotseling verdwenen zijn ontvoerd door UFO's". [xiii] Yulish is er eveneens van overtuigd dat de huidige UFO 'buitenaardse' misleiding niet nieuw is, het is gewoon een herhaling van hoe de dingen waren in de dagen van Noach.

Conclusie

Op basis van het uitgebreide onderzoek van vele onderzoekers, onder wie John Mack van Harvard, die bij tal van gelegenheden meer dan honderd ontvoerden interviewde, zien we hoe de demonen eicellen van vrouwen en zaadcellen oogsten van de mannen al voor vele jaren lang. Volgens de getuigenis van een aantal ontvoerden, willen ze met behulp van het genetisch materiaal hybride baby's maken - dat is een mix tussen zichzelf en de mens. Dit is ook de trieste conclusie van onderzoeker dr. David Jacobs, die heeft vastgesteld dat de "aliens" niet alleen maar experimenteren op mensen, maar een specifiek programma hebben waaraan ze werken om te volbrengen. Hun doel, volgens hem is om een "vreemd" -menselijke hybride ras te creëren voor de controle van de planeet. Zo hebben we de cirkel rond voor de dagen van Noach. Opnieuw wil Satan en zijn horden proberen om het beeld van de mens te corrumperen door het mengen van hun zaad met die van de mensen. Maar terwijl de ontvoerde gevallen beperkt zijn tot een aantal mensen, zal er een tijd komen dat ze zullen proberen om hun zaad t mengen met de hele mensheid op een wereldwijde schaal, wat we zullen zien in hoofdstuk zeventien.

De meest opvallende conclusie is dat we op dit moment leven als in de dagen die zijn als de dagen van Noach. Hoewel mensen denken over hun zaakjes dat alles in orde is en het wel door zal gaan voor onbepaalde tijd, het oordeel snel nadert. Het nadert snel door wat er gebeurt achter de schermen; de zonen van God zijn teruggekeerd en hebben hun duivelse programma hervat waarin zij zien dat de dochters der mensen goed zijn en hen nemen nemen hen als vrouwen (lees: hun zaad en voor hun incubatie) om de Nephilim te creëren. Zoals de vele ontvoerden hebben getuigd, gebruiken de "vreemdelingen" hun sperma en eicellen om een nieuw ras (post-mens) te creëren. De demonen vermenging hun zaad met het zaad van de mens, net als het boek Daniël profeteerde. In het oude Joodse boek van Giants lezen we dat de demonen ook het zaad van verschillende dieren samen hebben gebracht (rassenvermenging) en monsters en reuzen creëerden. Zal dit echt gaan gebeuren in onze dagen ? Het is al een feit. Het is al begonnen.


Notities

[i] Dr. Jacques Vallée, The Invisible College: What a Group of Scientists Has Discovered About UFO Influences on the Human Race , pg. 233, Dutton; 1st edition 1975.

[ii] Dr. Jacques Vallée Dimensions: A Casebook of Alien Contact Ballantine Books, USA, 1988 pgs. 143-144.

[iii] Dr. Jacques Vallée, Confrontations Ballantine Books; Reprint edition 1991 pg. 13

[Iv] Dr Jacques Vallee onder verwijzing naar het uitgebreide onderzoek van Bertrand Meheust [Science-Fiction et Soucoupes Volantes (Parijs, 1978); Soucoupes Volantes et Folklore (Parijs, 1985)], in Confrontaties pag. 146, 159-161.

[V] http://www.johnemackinstitute.org/center/bio.asp?id=1.

[Vi] Alle citaten uit Dr.John Mack werden teruggehaald 14 juli 2010 uit: http://www.pbs.org/wgbh/nova/aliens/johnmack.html (alle mijn cursivering).

[Vii] Alle citaten van dr. John Mack werden teruggehaald 14 juli 2010 uit: http://www.pbs.org/wgbh/nova/aliens/johnmack.html (alle mijn cursivering).

[Viii] http://web.archive.org/web/20080330221339/aliensandchildren.org/InterviewwithProf.htm

[Ix] Alle citaten van dr. David Jacobs werden teruggehaald 13 augustus 2010 uit: http://web.archive.org/web/20080330221339/aliensandchildren.org/InterviewwithProf.htm (alle mijn cursivering).

[x] Chamish also reports that Arabs have reported encounters with demons. “On October 14, Dr. Harav Ibn Bari, a physician at Hasharon Hospital in Petach Tikveh, was returning from Beersheva by car with his cousin Dudi Muhmad at the wheel. He relates, “After passing the bridge to Tel Aviv at 3:30 AM, I saw a strange figure on the opposite side of the road. We did a U-turn and stopped the car. The figure came out of the shadows and into the light. He was small and his body colour, light. He lifted his right leg and approached us at terrific speed. He had huge, bulging, round black eyes. They contrasted with the white colour around them. It was as if he was reading my thoughts and I couldn't take my eyes off his for six seconds. He lifted his right hand and Muhmad pressed on the gas and took off,” (emphasis mine). If one can generalize, Israeli Jewish close encounters since 1993 have mostly been with giant entities and UFO activity has always accompanied the incidents, while Arabs of the region are mostly encountering grotesque monsters, with less direct-UFO activity involved. Both the giants and the monsters are capable of disappearing into thin air.”

[xi] David Ruffino and Joe Jordan Unholy Communion: The Alien Abduction Phenomenon, Where It Originates – And How It Stops , Defender, (2010).

[xii] Alien Abductions Stopped By the Name of Jesus Christ by Stephen Yulish PhD March 29, 2007 retrieved from: http://www.ufodigest.com/news/0109/abductions-stopped.html.

[xiii] Ibid.

Deel veertien - Deel zestien

Bron: DouglasHamp.com - Researcher and Teacher of God's Word From Creation to the End Times