www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deel Veertien: De Leugen over de Opname

Mei 2011 | door Douglas Hamp

()

Niet alleen zijn het de demonen (zonen van God ), die zich manifesteren in de hemelse gewesten, maar ze versturen ook berichten naar velen op aarde, waaruit hun ware karakter blijkt. In het algemeen communiceren de entiteiten met elkaar dat de aarde spoedig door een periode van catastrofale veranderingen zal heen gaan. De beschrijvingen die ze daaraan geven is wat de Bijbel de Grote Verdrukking noemt. Echter, deze zogenaamde “aliens” zijn niets meer dan demonen die doen alsof ze van een andere galaxy afkomstig zijn. Hun berichten, zoals we zullen zien, bestaan ​​uit een aantal fundamentele ideeën die een duivelse spiegeling is van de Bijbel.In historische studies, is het sterkste soort van getuigenis die we maar kunnen hebben, is iets wat wordt aangeduid als een vijandige getuigenis. Een vijandige getuige is wanneer iemand’s vijand (of misschien de concurrentie) wordt gedwongen om bepaalde dingen te zeggen over die persoon die niet in zijn belang is om te zeggen. [146]

Satan, in zekere zin, heeft dit gedaan over het opname gebeuren, door de berichten die zijn horde, door de jaren heen, al doorgeeft. Het is duidelijk dat hun berichten, zoals ze worden doorgegeven, vol zitten met leugens. Toch hebben ze ook enkele elementen van waarheid in zich, wat altijd een punt in de misleiding is. Dat er een “evacuatie” vanaf de aarde komt is zeker, zoals we leren uit de Schrift: “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Tessalonicenzen 4 : 17). De waarheid van dat vers wordt bewezen door de leugens die worden verteld door de “vreemdelingen (aliens)”. In feite maken ze de wereld klaar voor wat er komen gaat, zodat wanneer het gebeurt de mensen niet de bijbelse Opname als de waarschijnlijkste optie zullen overwegen.

De vijand zal ongetwijfeld een tegenovergestelde uitleg klaar hebben voor als dat gebeurt, immers, hij heeft ook de Bijbel gelezen. “Missioloog Ralph Winter schatte in begin 2001 dat er 680 miljoen “wedergeboren” christenen zijn in de wereld, en dat ze met ongeveer 7% per jaar groeien. Dit vertegenwoordigt ongeveer 11% van de wereldbevolking en 33% van het totale aantal christenen (gebaseerd op de door de VN verwachte wereldbevolking van 6,301 miljard medio 2003.)” [147] In 2010 was de bevolking 6,856 miljard en in de veronderstelling (conservatief ) dat de percentages hetzelfde zijn gebleven, zijn er dan 754 miljoen mensen, als de wedergeboren volgelingen van Jezus. Deze volgelingen zal worden opgenomen van de aarde in een flits.

Terwijl de wedergeboren volgelingen van de Heer Jezus Christus hier niet zullen zijn om te zien wat er volgt, kunnen we veilig concluderen dat enige tijd kort na de opname, er een grote kans is dat de demonen op de aarde verschijnen als de redders van de wereld en een antwoord hebben voor het verdwijnen van meer dan 700 miljoen mensen wereldwijd. Velen geloven dat de aliens/demonen zullen zeggen dat zij degenen waren die de planeet beplanten (de scheppers waren van de mens) en ni zijn teruggekeerd om te helpen in de uren van grote nood. Wat de reden is dat het grootste deel van de wereld niet meteen weer terugkeert naar de God van hemel en aarde na de opname, omdat de vijand de mensen heeft geconditioneerd voor een dergelijke gebeurtenis. De opname is een zeker iets waarvan God duidelijk heeft gezegd dat het zal gebeuren, daarom Satan (als de vader van de leugen, zie Johannes 8:44), moet een soort van gebeuren daarvoor in de plaats zetten om de wereld te misleiden wanneer de gebeurtenis daadwerkelijk optreedt. Soms is het de boodschap dat de mensen geëvacueerd zullen worden naar een andere planeet en daar herplaatst. Soms vertellen de “aliens” dat we ons geen zorgen moeten maken over waar de weggenomen mensen heengaan. En soms zien we dat er slechte aliens zijn gekomen om mensen weg te halen met hun ruimteschepen en die dapper genoeg zijn om weerstand te bieden, zoals afgebeeld in de film Skyline uit 2010 waar het motto is on “niet omhoog te kijken”, want wie omhoog kijkt naar het licht zal worden weggenomen. Jezus vertelde ons juist om “omhoog te kijken” (Lukas 21:28) als al deze dingen beginnen te geschieden.

Zou het kunnen dat Satan een slimme manier heeft gevonden om mensen te stimuleren net het tegenovergestelde te doen?

Hun boodschappen

()

De verschillende boodschappen werden voor het eerst samengesteld door de onderzoeker Brad Myers, die een groot deel van het onderzoek deed voor de bestseller Alien Encounters [148] door Drs. Chuck Missler en Mark Eastman. Het onderzoek voor hun boek is indrukwekkend, maar in plaats van simpelweg te citeren uit hun boek, zocht ik zelf de bronnen op en onderzocht de authenticiteit van elke verklaring. In sommige gevallen vond ik andere bewijsstukken van de vermelde auteurs of van anderen die niet in hun boek staan.

Ruth Montgomery in haar boek Aliens Among Us schrijft over hoe de “vreemdelingen” haar hebben meegedeeld: “We komen in grote aantallen, niet met de intentie voor een schade, maar om de aarde te redden van vervuiling en nucleaire explosies,” (mijn cursivering). [149] Sommige, zoals Barbara Marciniak, een populaire New Age auteur en channeler, in haar boek “Bringers of the Dawn, (Brengers van de Dageraad)”, schrijft over berichten waarvan ze beweert die te hebben ontvangen van buitenaardse wezens uit het sterren-systeem Pleiaden. Ze bespreekt de verdwijning, die komt over de wereld:

De mensen die de planeet verlaten gedurende de tijd van de veranderingen van de Aarde passen hier niet langer, want ze houden de harmonie van de Aarde tegen. Wanneer de tijd komt dat misschien wel 20 miljoen mensen de planeet zullen verlaten op een bepaald moment zal er een enorme verschuiving komen in het bewustzijn voor degenen die er dan nog zijn.
()

Het moet duidelijk zijn dat Satan en zijn legioenen heel wat voorbereidingen moeten doen om een tegen-verklaring te hebben nadat de opname heeft plaatsgevonden. Ze heeft nog een “boodschap” van de ET’s met betrekking tot de reden waarom miljoenen mensen zullen worden weg genomen.

Als de mensen niet veranderen - als ze niet hun waarden kunnen veranderen en beseffen dat ze zonder de aarde hier niet kunnen zijn - dan de Aarde zelf, in haar liefde tot de eigen initiatie en haar reiken naar een hogere frequentie, zal leiden tot een opnieuw reinigend evenwicht. Er bestaat dan de mogelijkheid voor veel mensen dat ze de planeet moeten verlaten op een middag. Misschien dat dan alle anderen zullen beginnen om wakker te worden van wat er gaande is. [150]

Na de verklaring voor het verdwijnen van de miljoenen, die de Bijbel naar waarheid de opname noemt, gaat ze verder om te spreken over apocalyptische gebeurtenissen die zozeer doen denken aan de woorden van Jezus zo’n tweeduizend jaar geleden, toen hij sprak van oorlogen en geruchten van oorlogen en volken die optrekken tegen andere volken.

Zoals wij het ​​zien, en de wereld waarschijnlijke zich zal beginnen te vormen, zullen er grote verschuivingen zijn in de mensheid op deze planeet. Het zal lijken dat er zich een grote chaos en onrust gaat vormen, dat volken strijden tegen elkaar in oorlogen, en dat aardbevingen steeds vaker gebeuren. Het lijkt wel of alles uit elkaar valt en niet meer aaneen gevoegd kunnen worden. Net zoals je soms gerommel en beving hebt in je leven als je oude patronen zich verschuiven naar nieuwe energieën, zo schudt ook de aarde zichzelf vrij, met een zekere aanpassingsperiode die is te verwachten. Het zal ook blijken dat de dieren en vissen vertrekken van de Aarde. Deze dieren gaan nu over naar de nieuwe wereld zoals die wordt gevormd. Ze be​​eindigen niet hun bestaan, ze glijden alleen maar naar de nieuwe wereld in het wachten daarop.[151]

Waarschuwingen van Ashtar

De New Age schrijfster Thelma Terrell beweert berichten van Ashtar te hebben ontvangen, de leider van een “vreemde confederatie” met betrekking tot de evacuatie van miljoenen mensen over de hele wereld. Degenen die bekend zijn met de Bijbel zien meteen dat Ashtar niets meer is dan de dezelfde demon uit bijbelse tijden (Asjera/Astarte), maar met een bericht dat de moderne mens wil horen. Vroeger werd Ashtar beschouwd als een god, maar nu is een dergelijk spreken voor het grootste deel uit de mode. Daarom komt Ashtar terug als een “vreemdeling (alien)” om de burgers van de aarde voor de dreigende wegvoering te waarschuwen. Echter, de ware reden voor de evacuatie van de planeet is nooit gegeven. Wanneer de opname optreedt, zal de demonische wereld klaar zijn omdat ze de mensen slechts waarschuwden voor een dergelijke gebeurtenis. Ashtar heeft meegedeeld dat “de aardse veranderingen de belangrijkste factoren zullen zijn voor de massa evacuatie van deze planeet.” [152] Daarom vanwege de op handen zijnde gebeurtenissen die komen op aarde, de schepen van de “Aliens” zullen dicht genoeg bij komen om mensen te bevrijden van de aarde “in de een oogwenk,” - zelfs de terminologie is ontleend aan de Bijbel met betrekking tot de opname.

Onze reddingsschepen zullen in staat zijn om genoeg dichtbij te komen om in een oogwenk de opheffing te laten plaatsvinden op dat moment. En over de hele wereld, waar gebeurtenissen daartoe aanleiding zullen geven, zal dit de methode zijn van de evacuatie. De mensheid zal worden opgeheven, wegzweven zullen ze zeggen, door de stralen van onze kleinere schepen. Deze kleinere schepen zullen de taxi zijn om de personen over te brengen op de grotere schepen, hoger in de atmosfeer, waar er voldoende ruimte en plaats en benodigdheden voor miljoenen mensen. [153]

()

De demonen die zich voordoen als “vreemdelingen” zullen proberen om de mensheid ervan te overtuigen dat ze in feite hun de redders zijn. We hebben gezien door de conditionering in de films en in de hoofden van mensen dat die zich die de verhalen herinneren wanneer de gebeurtenis plaatsvindt. Ashtar stelt dat er veel aan voorbereiding en zorg is besteed aan de redding van de mensheid: “Er is methode en een grote organisatie in een gedetailleerd plan dat al bijna afgerond is ten behoeve van het verwijderen van zielen van deze planeet, in het geval van catastrofale evenementen is een redding nodig.” [154] Er zal echter geen sprake zijn van een aankondiging van dit gebeuren en het zal gebeuren in een flits. “De Grote Evacuatie zal over de hele wereld heel plotseling geschieden. De flits van de gebeurtenissen zal zijn als een bliksem die licht aan de hemel. Zo plotseling en zo snel in zijn gebeurtenis dat het voorbij voordat je je het bewust bent van de aanwezigheid.” [155]

De demonen/aliens moeten hen die achterblijven geruststellen dat ze in feite de betere deal hebben verkregen nu de aliens terug zijn gekomen voor “de kinderen van alle leeftijden en rassen.” De implicatie is dat de weg genomen mensen geen deel uitmaken van de “kinderen van alle leeftijden en rassen”:

Fase I van de Grote Uittocht van deze zielen van de planeet zal plaatsvinden in een oogwenk wanneer wordt vastgesteld dat de bewoners in gevaar zijn. Fase II: Deze tweede fase komt onmiddellijk na de eerste. De tweede fase is van vitaal belang, als we terugkomen voor de kinderen van alle leeftijden en rassen. Het kind heeft niet de kracht van de keuze in het begrijpen, noch tot de persoonlijke verantwoordelijkheid. [156]

Is het echter mogelijk dat sommige mensen zich beginnen af te vragen of een dergelijke afschuwelijke gebeurtenissen die in de wereld is gekomen, en waarom zij niet werden opgenomen? Ashtar verzekert hen het niet persoonlijk op te vatten als iedereen zijn rol heeft te spelen:

Wees niet bezorgd en niet nodeloos boos als je niet deel kan nemen aan deze eerste tijdelijke opname van de zielen die met ons dienen. Dit betekent alleen dat uw actie in het plan elders is, en u zal worden meegenomen voor instructies of die ontvangen op een andere manier. Zie het niet als een persoonlijke belediging als je niet gewaarschuwd was of geen deelnemer in de eerste fase van ons plan. Uw tijd zal later nog komen, en deze instructies zijn niet noodzakelijk voor u op dit moment. [157]

()

Ashtar heeft dit bericht gecommuniceerd naar anderen met de verdraaiing dat de weggenomen zijn moeten verblijven in de derde dimensie terwijl degenen die er nog zijn dan vrij zijn om te evolueren naar de vierde dimensie. De website van Gateway to Oneness spreekt van een, met de naam Cristah het lichtbrenger die berichten van Ashtar ontvangt. Cristah brengt de boodschap van Ashtar: “degenen die niet geloven, worden in de 3e dimensie gelaten ,” en “degenen die niet van het licht zijn moet blijven en het leren in de 3e dimensie.” Cristah voegt eraan toe dat Ashtar zegt “ dat het lot van de inwoners op aarde zal worden behandeld op een individuele basis.” [158] Het idee is dat het verdwijnen van de miljoenen over de hele wereld is om hen in de derde dimensie te laten en vervolgens hen die op de aarde blijven zullen worden overgebracht naar de vierde dimensie.

Ashtar heeft berichten achterlaten via andere channelers om ervoor te zorgen dat de boodschap gehoord wordt en verspreid. Johanna Michaelson is een voormalige New Ager en nu een christen. In haar boek Like Lambs to the Slaughter: Your Child and the Occult, schrijft ze over de bekende New Age-goeroe John Randolph Price, die ook berichten ontvangt van Asher (een variant van Ashtar). Michaelson schrijft dat, volgens John Randolph Price, maar liefst twee miljard mensen kunnen worden weggevaagd van de planeet. Dit verwijst schijnbaar naar de oordelen die komen over de aarde ten opzichte van deze evacuatie, niettemin zal het gevolg zijn, “we hebben het vertelt” zodra de gebeurtenissen zich beginnen voor te doen.

Asher, de gidsgeest van John Randolph Price, is een drijvende kracht achter de New Agers “World Instant of Cooperation” (op 31 december 1986, waarin duizenden bemiddelaars over de hele wereld tegelijkertijd zich concentreerden op de vrede in de wereld in de hoop dat het zal leiden tot een kritische massa die in de New Age te lanceren) deze vertelde hem dat twee miljard mensen die niet mee gaan met de New Age zullen worden weggevaagd van het gezicht van de aarde tijdens de komende zuivering. [159]

New Age auteur Kay Wheeler en een channeler, die de naam Ozmana heeft, beschrijft hoe Moeder Aarde vecht voor haar leven en in een kritieke toestand is, waarin ze zegt, “Daarom zie men de vele crisissen in de wereld.” Zij stelt dat Moeder Aarde moeten vechten voor haar overleving en wij als lichtdragers haar kunnen helpen:

Moeder Aarde werkt reinigend. Het enige dat ze weet te doen op dit moment is de vervuiling te verwijderen in haar lichaam. Maar u als lichtdragers kunt helpen om je moeder te reinigen op een zodanige wijze die niet al het leven op deze planeet zal vernietigen. [160]

Als onderdeel van het reinigingsproces, zullen veel mensen worden verwijderd van de planeet, zodat de planeet zich kan verplaatsen naar de vierde dimensie. “De Aardse bevolking moet worden verminderd om de nodige veranderingen voort te brengen op deze planeet in het verplaatsen naar de vierde dimensie.” Zij stelt dat de veranderingen er zal komen en “degenen die van plan zijn om hier te blijven moeten deel uitmaken van deze trilling.” De reden dat velen de planeet zullen verlaten is omdat ze niet in staat zijn om over te gaan naar de vierde dimensie. Ze zegt dat we geen verdriet moeten voelen voor hen, maar eerder blij zijn voor hen en ook dat nu de wezens op aarde verder kunnen:

Veel van deze wezens die de planeet verlaten op dat moment hebben afgerond van wat zij kwamen doen. Het is een tijd van grote vreugde voor hen. Voel je niet verdrietig over hun vertrek. Ze zijn naar huis. Velen wachten om weer met hen te zijn [...] Vele wezens moeten gaan, want hun gedachten-patronen komen uit het verleden. Ze houden vast aan deze gedachten die ervoor zorgen dat de aarde wordt tegengehouden. [161]

Samenvatting en conclusie

De berichten van de “vreemdelingen” en de New Age is duidelijk: belangrijke veranderingen op de aarde en rampen die komen over de aarde. Als gevolg daarvan zullen velen worden verwijderd van de aarde in een oogwenk door de “vreemdelingen” en die in de derde dimensie blijven, terwijl de rest verhuist naar de vierde dimensie. De Opname komt zeker en Satan heeft zich voorbereid op het evenement door middel van films en door middel van channelers met het ontvangen van berichten van “vreemdelingen” voor de op handen zijnde gebeurtenis. Helaas, voor velen zal de opname niet een evenement zijn dat maakt dat ze opzien tot God, maar naar de “vreemdelingen” die zich voordoen als de redder van de mensheid.


Notities

[146] Zo hebben sommige mensen beweerd dat de Heere Jezus niet eens heeft bestaan ​​als een historische persoon. Echter, ongeacht wat sommigen concluderen over hem als God, het feit dat hij leefde en liep op deze aarde is onweerlegbaar. De Talmoed, die werd geschreven en samengesteld door joden die niet Jezus als hun Messias zien, bevestigde dat Jezus bestaan ​​heeft. Voorts hebben zij verklaard dat hij gekruisigd werd op de vooravond van Pesach en dat hij een bedrijver was van magie. Zo geven zij drie cruciale dingen toe over een man die ze in feite willen vergeten: 1) hij bestond, 2) hij werd gekruisigd en 3) en trad op met bovennatuurlijke handelingen. Zo juist degenen die probeerden om hem te negeren gaven ons drie fundamentele feiten over Hem. Gezien het feit dat ze geen belang bij Hem te hebben, kunnen we erop vertrouwen dat hun getuigenis erg zeker is.

[147] Ontvangen 16 juli 2010 uit: http://www.religioustolerance.org/worldrel.htm

[I148] Chuck Missler, Mark Eastman, Alien Encounters, Koinonia House (1997).

[149] http://thecomingepiphany.com/BookArticles/alien.htm # _ftn4.

[150 Barbara Marciniak, Brengers van de Dageraad: leringen van de Pleiadiërs, Bear and Co, 1992.

[151] Idem.

[152] Tuella, Project Wereld Evacuatie, Inner Light Publications, editie 1993.

[153] Idem.

[154] Idem.

[155] Idem.

[156] Idem.

[157] Idem.

[158] http://gator.naples.net/ ~ nfn02191/10.28.96ch.htm

[159] Johanna Michaelson, als lammeren naar de slachtbank: Uw kind en het occulte, Harvest House, Eugene, OR, 1989.

[160 Ontvangen 2 december 2010 van http://www.his-forever.com/the_rapture_according_to_new_age.htm

[161] Idem.

Deel dertien - Deel vijftien

Bron: DouglasHamp.com - Researcher and Teacher of God's Word From Creation to the End Times