www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het menselijk brein: Huis van de Ziel, deel 2

Door JR Church april 2011

Hoofdstuk twaalf (deel twee)

Kort na het schrijven van het vorige hoofdstuk, Ik keek in TIME magazine jaarboek van 1995 en kwam een artikel tegen getiteld, “Glimp van de hersenen.” De redactie om TIME melde: “Het mysterie is groot, met een stel van samenhangende raadsels die misschien zo oud is als de mensheid zelf: Wat is precies de geest, een ongrijpbare entiteit waar intelligentie, besluitvorming, waarneming, bewustzijn en waar een gevoel van eigenwaarde verblijft? Waar is het gelegen? Hoe werkt het? Is het een gevolg van zuiver fysieke processen - elektrische pulsen die zappen van hersencel naar hersencel, geholpen op hun weg door de talloze complexe chemicaliën? Of is het iets buiten het louter fysieke -? Iets etherisch, dat dicht bij een geestelijke begrip van de ziel zou staan “Die vragen waren vergelijkbaar met mijn eigen - vragen die mij leidden naar deze studie over de menselijke hersenen in de eerste plaats.

Diezelfde dag ontving ik van Chuck Missler in februari 1999 een Nieuwsbrief waarin een soortgelijk artikel over de hersenen was opgenomen. Zijn onderzoek is opvallend te vergelijken met wat we hebben geleerd. Hij schreef dat de hersenen naar geschat wordt “... te bestaan uit 1010 zenuwcellen, elk met 104-105 vezels als aansluitingen, waardoor er 1015 aparte aansluitingen beschikbaar zijn.” Om ons te helpen deze astronomische getallen te begrijpen, zei hij: “Probeer eens voor te stellen iets gelijkwaardig aan deze 1015: als een bos met de grootte van de helft van Verenigde Staten - ongeveer 1 miljoen vierkante mijl. Stel dat er 10.000 bomen zijn per vierkante mijl, elk met 100.000 bladeren op elke boom. Dat is echt veel. “Zijn uitgangspunt is dat de hersenen een ... sterk georganiseerd netwerk zijn van unieke adaptieve communicatiekanalen. Als slechts 1% van de aansluitingen speciaal georganiseerde paden waren, dan zou het nog steeds een groter aantal aansluitingen hebben meer dan het hele communicatienetwerk op de Planeet Aarde.”

Missler vertelde over Wilder Penfield, een Canadese neurochirurg, die The Mystery of the Mind (1920) heeft gepubliceerd, waarin hij speculeerde dat al het geheugen dat wordt opgeslagen in de hersenen en is opgeslagen in specifieke locaties. Aan de andere kant, Karl Pribram, een neurofysioloog aan de Stanford University, in zijn boek, Talen van de hersenen, blijkt dat het verwijderen van delen van de hersenen geen herinneringen uit kan roeien. Hij zette weer de theorie neer dat herinneringen niet worden gelokaliseerd op specifieke plekken in de hersengebieden, maar op een of andere manier worden verspreid over de hersenen als een geheel. Missler schrijft: “Toen Pribram de holografie ontdekte, was hij verrukt. Als het mogelijk was om voor elk deel een stuk holografische film met alle informatie die nodig zou zijn om een ​​volledig beeld te creëren, dan leek het net zo goed mogelijk om voor elk deel van de hersenen alle informatie op te roepen die nodig is voor de ​​hele herinnering.”

Hij vervolgt: “Het holografisch paradigma legt ook uit hoe het brein zo veel herinneringen kan op slaan in zo weinig ruimte. De natuurkundige John von Neumann, berekende eens dat in de loop van de gemiddelde levensduur van de hersenen, iets in de orde van 2,8 x 1020 stukjes informatie opslaat ... dat is 1.000 bits voor elke seconde in de hele geschiedenis van het heelal!”

Er wordt gezegd dat als een hologram in duizend stukken werd gesneden, elk stuk een volledig beeld zou bevatten. Dit gaat op voor de theorie hierboven uiteengezet dat de hersenen elke herinnering opslaat in een holografische proces. Mooie indrukwekkende mogelijkheden! Missler concludeert: “het begrip van de geest is breder dan alleen het orgaan wat we de hersenen noemen. Er zijn aspecten aan de verbeelding, inspiratie en creativiteit die veel verder gaan dan de mechanismen voor opslag, ophalen en verwerken. Is er een ‘heilige der heiligen’ in ons eigen wezen, dat zich niet leent tot x-stralen, echografie of elektronenmicroscopen? Is er een hyper-dimensionale transformator of overdracht functie die ons verbindt met een andere dimensie dan die van ons bewustzijn?”

Dit is precies de theorie die we tot dusver hebben verkend. Het lijkt erop dat de hersenen kunnen worden aangesloten op een mysterieuze bron voorbij deze dimensie. Het kan zijn dat het geheugen wordt opgeslagen in die andere wereld, en dat de hersenprocessen, het geheugen voortdurend verzendt en ophaalt. Bij gebrek aan een beter voorbeeld hebben we de hersenen vergeleken met een geavanceerde computer, begiftigd met een bepaalde hoeveelheid random access memory (RAM), maar dat geheugen kan ook worden opgeslagen in een off-premise opslag unit (in de hemel) - vergelijkbaar met een ​​main-frame computer benaderd door iemand via een draadloos modem.

Ik zie een dergelijk proces, wanneer wij onze zonden belijden, wist God al de opgeslagen herinnering aan de gebeurtenis in kwestie. Ons wordt verteld dat God zal wegvagen onze overtredingen: “Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet.” (Jesaja 43:25). Alhoewel wij kunnen echter niet zo gemakkelijk onze zonde vergeten. Het kwaad lijkt de hersenen te beïnvloeden op een veel meer permanente wijze dan de prettige herinneringen. Het TIME artikel luidt als volgt:

“Een fysieke trauma kan het geheugen vervalsen, vermoedelijk door het vernietigen van alle of een deel van de geheugen-verwerkende structuren. Maar ook andere soorten als een shock - sterke emotie, bijvoorbeeld - kan hetzelfde doen. Post-traumatische stress-stoornis is een goed voorbeeld van hersenen die reageren op schokken. ‘Het is een eye-opener voor mij geweest dat individuen die we bestuderen en 25 jaar geleden getraumatiseerd werden nog steeds een abnormale hersenfunctie vertoonden’, zegt Dennis Charney, hoofd van de psychiatrie in een VA ziekenhuis in Connecticut. Ernstige stress kan de manier verander waarop biologisch je hersenfuncties functioneren.”

De hersenen kunnen eigenlijk permanent beschadigd worden door het kwaad, wat de mensen wil bezighouden. Misschien is dat het waarom de verboden vrucht werd aangeduid als de boom van de “kennis van goed en kwaad.” De kennis van het kwaad hebben een potentieel dodelijke effect op de processen in de hersenen die worden gebruikt om kennis te assimileren. TIME vervolgt:

“Tot een paar jaar geleden, lag het ontrafelen van de relatie van de geest en de hersenen buiten het gebied van observatie en experimenten. Maar de wetenschap is eindelijk begonnen met het inhalen met deze filosofie. Met behulp van diep ingebrachte gevoelige elektroden hebben de onderzoekers gekeken naar de grijze stof van de proefdieren, als het naar binnen sijpelt vanaf het netvlies van het oog naar de binnenkant van de hersenen. Krachtige technologieën zoals magnetische resonantie beeldvorming (MRI) en Positron-Emissie Tomografie (PET) hebben ook een venster geplaatst in de menselijke hersenen, zodat wetenschappers in staat zijn om een ​​gedachte waar te nemen, zien ze de rode gloed van de angst als uitbarsting van een structuur bekend als de amygdala, of letten op het veelbetekenende afvuren van neuronen als een reeds lange-begraven-geheugen wordt gereconstrueerd. ‘Wat zo spannend is’, zegt Patricia Churchland, hoogleraar aan de Universiteit van Californië in San Diego, ‘is dat de filosofische vragen die de Grieken hadden binnen het bereik van de wetenschap komen.’

“In reactie op deze enorme kans - dat niet alleen de mysteries van het bewustzijn kan verduidelijken, maar ook om te begrijpen hoe de verwoestende geestelijke storingen als de ziekte van Alzheimer, depressie, drugsverslaving, schizofrenie en traumatisch hersenletsel en die te behandelen -. Onderzoeksprojecten vermenigvuldigen zich dramatisch”

Raadpleging bij de rabbijnen

Wetenschappelijke studies proberen te bepalen of we louter een chemische entiteit zijn of dat er een etherische geest huist in de hersenen. En dat brengt mij op een derde bron - de Zohar, een oude Joods commentaar. Een van onze lezers had een vraag over een citaat die ik gebruikte in ons tv-programma, dus ik pakte een van de delen van de Zohar, een joodse commentaar op de Thora om dat in te kijken als mijn bron. Als ik bladerde door de pagina’s, viel mijn oog op het woord nephesh. Wetende dat nephesh het Hebreeuwse woord was voor “ziel”, werd mijn interesse gewekt.

Hieraan denkende. Binnen een maand had ik “per ongeluk” veel meer bronmateriaal over de menselijke hersenen - als de thuisbasis van de ziel! Was dit alles louter toeval? Of was iemand met mij aan het communiceren van buiten deze dimensie - het uitgangspunt dat ik had in mijn vorige artikelen over dit onderwerp?

In dit oude schrijven, van Joodse geleerden beweren ze dat de ziel een drie-eenheid is van entiteiten die toch een eenheid bevat:

“Drie namen heeft de ziel van de mens: nephesh, ruah en neshamah. Ze bestaan allemaal, de een binnen de ander, bij overlijden hebben ze nog drie verschillende verblijfplaatsen:

“Nephesh [vertaald als ‘ziel’ in de Statenvertaling] blijft in het graf tot het lichaam wordt afgebroken en omgezet in stof, gedurende welke periode zij fladdert over deze wereld, op zoek om zich te vermengen met de levende en te leren van hun problemen, en in het uur van nood voor hen te pleiten.”

“Ruah [vertaald ‘geest’ in de Statenvertaling] komt in het paradijs en krijgt een gelijkenis als in de gedaante van het lichaam: wat de gelijkenis van het wezen is, als het ware, een kledingstuk waarmee de geest zichzelf een gewaad geeft, zodat zij kunnen genieten van het geneugten van het paradijs.”

“Neshamah [vertaald als ‘adem’ in de Statenvertaling] stijgt in een keer naar haar plaats, de plek, vanwaar zij [let op de vrouwelijke karakter van deze entiteit] afkomstig is, en om harentwil het licht wordt ontstoken om te schitteren hierboven. Ze kan nooit meer op aarde neerdalen. In haar is voltrokken de Ene Die alle kanten combineert, de bovenste en de onderste. En zolang ze niet is opgestegen om te worden verenigd met de Troon, de ruah [geest] kan zichzelf niet kronen in het paradijs, noch kan de nephesh [ziel] op zich op zijn gemak voelen op zijn plaats, maar als ze opstijgt vinden alle anderen rust.”

Ik was me bewust van wat de Bijbel leert over de ziel en geest, zoals onderwezen door de Hebreeuwse termen nephesh [ziel] en ruah [geest], maar ik was niet bekend met de term neshamah. Echter bij nader onderzoek heb ik geleerd dat het de Hebreeuwse term is die gebruikt wordt in de Schrift als God in Adam zijn neusgaten de “adem van het leven” blies. Neshamah de term is vertaald als “adem” in Genesis 2:7:

“toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.” (Gen. 2:7).

Het Hebreeuws voor “adem van het leven” is neshamah, nab (adem) en chai ohj (leven). Laten we nu eens zien of we dit recht kunnen krijgen. Volgens de eerste Joodse geleerden, is wat wij de ziel noemen eigenlijk samengesteld uit drie entiteiten. De nephesh lijkt ons menselijk leven-bewustzijn te zijn - vergelijkbaar met de leven-bewustzijn van een dier. Volgens de Bijbel, hebben de dieren ook een nephesh. Maar, voor zover wij kunnen bepalen, heeft een dier geen God-bewustzijn. Dat is waar de neshamah in beeld komt. Dat is het deel dat ons werd ingeblazen door God Zelf. De ruah (uitgesproken als ruach) is de geest die de nephesh verbindt met onze neshamah. Tenminste, dat is de theorie die aangehangen wordt door de rabbijnen. Ze stellen het op deze manier:

“De nephesh bezit op zichzelf geen licht en kan niet uit haar eigen een wezen opwekken, en om deze reden is het in nauwe samenhang en diep verbonden met zijn lichaam. De ruah zetelt op de nephesh, domineert, en verlicht het met hemelse heerlijkheid, zoveel als het kan dragen, deze nephesh is de troon van de ruah. De neshamah produceert de ruah, regelt deze, en werpt daarop het licht van het leven. De ruah is volledig afhankelijk van de neshamah en wordt verlicht door het licht en gevoed door haar hemelse voedsel, terwijl de nephesh eveneens afhankelijk is van de ruah.”

Let op het gebruik van de term “licht van het leven” gebruikt voor de neshamah. Het is dezelfde terminologie die gebruikt wordt over onze Heiland in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie:

“In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.

Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. ”
(Johannes 1:4-9).

Jezus bezat het licht van de neshamah. Hoe wonderlijk! Met behulp van deze analogie, laat we dan eens zien of we gewoon kunnen uitzoeken wat er gebeurde met Adam toen hij zondigde. God had hem verteld dat wanneer als hij gezondigd zou hebben, hij zou sterven. Maar we weten dat Adam niet fysiek stierf op de dag dat hij nam van de verboden vrucht.
Christelijke theologen hebben lang geloofd dat de geest van Adam zijn gemeenschap met God heeft verloren en moest worden geregenereerd. Dat klinkt logisch. Het lijkt erop dat de ruah op de een of andere manier is aangetast, daarmee de verbinding verbrekende tussen de nephesh en de neshamah - tussen het leven van het Adam-bewustzijn en zijn God-bewustzijn. Zo werd de gemeenschap verbroken. God zou niet meer naar beneden komen in de tuin voor een bezoek aan Adam in de koelte van de dag. Adam werd verdreven uit de tuin. Het paradijs was verloren gegaan.

We hebben alleen een natuurlijke ongeredde man bezien om dit concept te begrijpen. De niet geredde man heeft echter geen begrip voor het prachtige van Gods werk in hem. Voor zover het de meeste mensen betreft, is er geen God. Oh, kan hij een intellectuele verklaring geven voor het bestaan ​​van “iets dat boven is,” maar hij heeft geen ervaring om zijn verklaring te staven. Een mens moet worden geregenereerd door de Heilige Geest om absoluut te weten in zijn ziel dat er een God is die zorg voor hem en waakt over hem. Dit is het wat de Bijbel noemt “opnieuw geboren worden.” Iets moet worden “herboren” binnen in ons. Die entiteit “herboren” is wat de rabbijnen ruah noemen.

Een kanttekening: de rabbijnen - degenen die niet geloven in de drie-enige Godheid (Trinity) - geloven wel in de drie-eenheid van de menselijke ziel als drie in een! Dit oude commentaar houdt geen rekening met het feit dat Christus stierf en opstond. Hun geloof met betrekking tot de ziel zit vast in de tijd van het Oude Testament, voordat de redding beschikbaar was. In de beschrijving van de nephesh [ziel] van de doden, hebben de rabbijnen gezegd dat deze bij het ​​lichaam bleef totdat het was vervallen tot stof en de botten werden gescheiden. Dit kan de reden zijn waarom de Joden in Bijbelse dagen, hun doden begroeven in grotten in plaats van ondergronds. Recente opgravingen van graven in Jeruzalem bevonden dat de botten van de overledenen gescheiden waren en opgeslagen in kleine kisten. Misschien zijn deze beenderen verwijderd uit de grafplaats en gescheiden in een poging om de ziel te bevrijden voor zijn reis om zich te herenigen met haar ruah en neshamah .

Volgens de rabbijnen, kan met de ziel van de dode contact worden gezocht, het zwerft nog over de aarde:

“Als nu de kinderen der mensen verdrietig of problemen hebben, en de graven van de overledenen onderhouden, dan ontwaakt de nephesh en zwerft heen en weer en wekt de ruah, die op zijn beurt de aartsvaders wekt, en vervolgens de neshamah. Dan de Heilige, gezegend is Hij, ontfermt zich over de hele wereld. Deze kwestie is reeds uiteengezet, hoewel de doctrine van de neshamah een iets andere vorm heeft, maar het allemaal op hetzelfde neerkomt, en wat we gezegd hebben volkomen juist is.”

Misschien is dit waarom Joden samenkomen bij het graf van Abraham om te bidden. Op de een of andere manier, denken ze dat Abraham bemiddeld.

De volgende toelichting kan verklaren waarom verschillende oude culturen geloven in spoken - geesten, die lijken te zijn opgesloten in deze plaats van het bestaan:

“Nu, als de neshamah wordt belemmerd om naar haar rechtmatige plaats te gaan, dan de ruah, wanneer die het paradijs bereikt en de deur verspert vindt, en dus onopgemerkt en verlaten rond zwerft; en als voor de nephesh, die dwaalt over de wereld en het lichaam aanschouwt, die zijn vroegere huis was en ziet dat het verslonden wordt door de wormen en lijdt over het oordeel van het graf en treurt. Is dus alle lijden als een straf, en zal dat blijven tot de neshamah in staat is om haar rechtmatige sfeer te bereiken; waar alle drie één zijn, één geheel vormen, verenigd in een mystieke band, volgens het ontwerp als boven aangehaald, waarin nephesh, ruah en neshamah samen een geheel vormen.”

Het is duidelijk uit deze oude joodse leer, dat het judaïsme niet het feit aanvaard dat Adam zondigde en de val veroorzaakte van het menselijk ras. Ze geloven niet dat de mensen geboren worden met een gevallen natuur. Joden leren dat ieder mens wordt geboren met een schone lei. Omdat de mens geen zondaar is, hoeft hij ook niet gered te worden. In deze theorie, laten Joden geen ruimte voor regeneratie. Ze begrijpen niet dat God tegen Adam heeft gezegd: “maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” (Genesis 2:17).

Het is onze overtuiging dat de geest van Adam alleen kan worden geregenereerd door de Heilige Geest na de dood en opstanding van Christus. Deze opleving of regeneratie treedt op, op het moment van conversie. Dit is het waarom we worden aangemoedigd redders van zielen te worden. Dit is waarom we bevolen zijn om te gaan naar de gehele wereld, om het Evangelie te prediken aan alle creaturen. Wij zijn van mening dat op het ogenblik dat de zondaar berouw heeft van de zonde, bidt om vergeving en vertrouwen stelt in Jezus Christus, zijn geest wordt geregenereerd. De Heilige Geest schenkt dan de menselijke geest het eeuwige leven.

Christendom gelooft dat de mens een drie-eenheid is van lichaam, ziel en geest. De rabbijnen, aan de andere kant, houden geen rekening met het lichaam. Zij zien alleen de drie-eenheid in de ziel - bestaande uit ziel, geest en de neshamah:

Ook in mens hier beneden, zijn de drie één - en nog te scheiden. De neshamah stijgt omhoog naar de bron, de ruah betreedt het paradijs: de nephesh vindt rust in het graf. Zo zijn er drie gradaties van de ziel die gescheiden zijn van elkaar, hoewel zij een binding hebben en een mysterie zijn.

Ik heb hinder van hun stelling dat de ziel bij het lichaam blijft in het graf tot het vlees is vervallen tot stof en de botten worden gescheiden. De meeste conservatieve christelijke theologen leren dat de ziel van de heilige opstijgt naar de hemel en dat de ziel van de zondaar afdaalt in de hel.

In de uiteindelijke analyse, geloven de rabbijnen dat de drie entiteiten van de ziel uiteindelijk samen worden gevoegd: “Als de ruah opstijgt om gekroond te worden binnen de neshamah, die boven is en de nephesh toetreedt tot de ruah en de verlichting ontvangt waardoor het uit zichzelf zal schijnen, zo als de maan licht van de zon krijgt. En dat de ruah dan zelf de neshamah vergezelt, en de neshamah zich verenigt met het Oneindige.

“Zo wordt harmonie, vrede en eenheid bereikt. Dit vormt de verwezenlijking van de rust en stilte van de nephesh, waarover geschreven is: “Maar de ziel (nephesh) van mijn heer zal veilig zijn in de buidel van de levenden bij (alef-tahv) de Heer, uw God ” (I Samuel 25:29), dat wil zeggen, in de verbinding gesymboliseerd door de Aleph-tahv (betekent de vereniging van alle dingen). Zalig zijn de rechtvaardigen die hun Heer vrezen in deze wereld, want zij verdienen de drievoudige rust van de heiligen in de wereld die komt.”

Hier is een interessante uitspraak - de rabbijnen geloven dat de herenigde ziel “Gebonden is in de buidel van het leven met de alef-tahv.” Hoewel ze niet Jezus Christus erkennen als de Messias, Jezus Zelf zegt de Aleph-Tahv te zijn, het Hebreeuwse equivalent van de Alfa en de Omega. Ze zeggen eigenlijk dat de ziel die naar de hemel gaat de gemeenschap met de Messias geniet.

Deze excursie naar het rijk van de joodse denken over de ziel laat ons nog steeds zitten met het mysterie van het menselijk brein en de verbinding met het bewustzijn - het gevoel in het hier en nu. Het TIME artikel trok deze conclusie:

“Betekent dit dat de wetenschap op de rand staat van het begrip bewustzijn? Niet noodzakelijk. Het idee dat de menselijke geest ooit volledig de menselijke geest kan begrijpen zou wel dwaasheid kunnen zijn. Het kan zijn dat wetenschappers uiteindelijk zullen moeten erkennen, het bestaan ​​van iets dat buiten hun gezichtsveld ligt - iets dat kan worden omschreven als de ziel.”

Spoken en geesten

Verslagen zijn er in overvloed door de eeuwen heen over mensen die vreemde, slecht verlichte slierten damp-achtige beelden zien van mensen die zijn overleden. Zijn deze “geesten” slechts hersenspinsels van de verbeelding? Of zijn ze eigenlijk een glimp van het dimensionale vlak, waar de geesten van de mensen hun bestaan voort zetten? De Bijbel vertelt ons over Jezus die demonen uitdrijft bij mensen. Is het mogelijk dat andere intelligente entiteiten daadwerkelijk in een persoon kan ingaan en mentale of emotionele problemen veroorzaken? Als dat zo is, en ik heb er geen twijfel over aan deze werkelijkheid, dan moet deze demonische geesten bestaan ​​in een andere dimensie dan welke afkomstig is uit een ander sterrenstelsel of veraf sterren systemen.

Uit het lichamelijke ervaringen

Het tijdschrift Nature, 19 september 2002, melde dat Olaf Blanke een neurowetenschapper, van het Geneva University Hospital, in Zwitserland, in staat was om te komen tot een ervaring van uittreden uit het lichaam, via elektrische stimulatie en de juiste hoek gyrus in de temporale kwab van een 43 jarige vrouw die leed aan ernstige epileptische aanvallen.

Met de eerste milde stimulatie, voelde ze dat het was als het “zinken in het bed” of “vallen van een hoogte.” Met meer intense stimulatie, zei ze dat ze “zichzelf kon zien liggende in het bed, van bovenaf, maar ik zie alleen mijn benen en het lagere deel.” Nog een geïnduceerde proef veroorzaakte een “ogenblikkelijke gevoel van lichtheid en een zweven ongeveer zes meter boven het bed, dicht bij het plafond.”

Al eeuwenlang is het mysterieuze brein van de mens in staat geweest om geconfronteerd te worden met andere wereldse ervaringen door middel van gebed, meditatie, of onder de invloed van drugs. Mystici hebben verteld over het bestaan van een ‘derde oog’ die in staat is tot helderziende waarneming, het zien van spoken en geesten. Maar nu heeft de wetenschap ontdekt dat er een doorbraak is in de productie van dergelijke ervaringen. Volgens de eerste-eeuwse joodse historicus Flavius ​​Josephus, wacht dit verboden terrein op de dood van ieder mens. De rechtvaardigen reizen door een tunnel van licht naar de poort van de onderwereld, waar de engelen hen begeleiden naar het Paradijs. Maar de goddelozen komen bij de poort, alleen om te worden weggesleept door demonen in de kwelling.

Er zijn veel verhalen over mensen die in een droomtoestand, hun lichamen verlieten en reisden naar andere plaatsen. Gelooft u dat dit mogelijk is? Als je de mogelijkheid ontkent, dan zou ik graag wijzen op een man genaamd Paulus, die vertelt over een dergelijke ervaring toen hij op sterven lag buiten de stadsmuren van Lystra en dat te overwegen:

“ Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere.

Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.

En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het –

dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.”
(II Kor. 12:1-4).

Na gestenigd en opgenomen voor de dood, hij nieuw leven ingeblazen en woonde te vertellen over dit ongelooflijke avontuur. Ja, er is een andere wereld in de buurt, waar we in kunnen grijpen wanneer onze fysieke hersenen beginnen af ​​te sluiten en onze lichamen beginnen te sterven.

Bijna Dood Ervaringen

Er zijn honderden van opgenomen getuigenissen van mensen die zijn overleden, en later werden gereanimeerd. Veel vertellen er over dat ze hun lichaam verlaten, het team van artsen en verpleegkundigen zagen die werkzaam zijn met hen, door een tunnel gaan, en het zien van een helder licht aan het andere eind van de tunnel. Er zijn te veel onafhankelijke verklaringen van elkaar over dezelfde tunnel en hetzelfde licht om het slechts als een bedenksel te zien van de verbeelding. Evenmin kon het gewoon een chemische reactie in de hersenen zijn. Degenen die er zijn geweest beweren te hebben gezien en gesproken anderen die er reeds zijn - Jezus, hun familieleden, enz. Hun vertelling lijken teveel op elkaar, zijn te dynamisch, en te geïnformeerde om het resultaat van een eenvoudige chemische veranderingen te zijn in de fysieke gesteldheid van hun hersenen.

Josephus: 'Beschrijving van na de dood

Misschien wel het beste buiten-bijbelse verslag van de andere wereld die er bestaat over iets dat net buiten ons mentale begrip ligt, door de eerste-eeuwse joodse historicus Flavius ​​Josephus. Het is heel vergelijkbaar met de beschrijvingen van de tunnel of de hemelse zaal in afwachting van onze ziel:

“Er is een afdeling in deze regio, bij welke poort waar, zoals we geloven een aartsengel met een gastheer; welke poort, wanneer men deze passeert onder begeleiding van de engelen die de zielen begeleiden; gaan deze niet op dezelfde weg, maar worden begeleid naar de rechterkant, onder gezangen, gezongen door de engelen die zijn aangesteld over die plaats in een regio van licht, waarin ze al zijn geweest vanaf het begin van de wereld, niet beperkt door noden, maar steeds genieten van het vooruitzicht van de goede dingen die ze zien, en roemen in de verwachting van deze nieuwe genietingen, die horen bij ieder van hen, en de dingen ervaren van wat we hier hebben; wat geen plaats is van arbeid, geen brandende hitte, geen bijtende koud, noch van doornen, maar het gelaat zien van de vaders en van de rechtvaardige, die altijd naar hen glimlachen, terwijl ze wachten op die rust van het eeuwige nieuwe leven in de hemel, wat de opvolger van deze regio is. Deze plaats noemen we de schoot van Abraham.

“Maar als het gaat om de onrechtvaardigen, deze worden met geweld naar de linkerkant gesleept door de engelen naar de aan hen toegewezen straf, niet langer onder een goede wil, maar als gevangenen gedreven door geweld; naar de engelen worden gezonden die hen verwachten om hen te verwijten en te dreigen met hun verschrikkelijke uiterlijk, en ze steeds verder naar beneden duwen. Nu die engelen die zijn heersen over deze zielen, slepen hen in de buurt van de hel zelf; die, wanneer zij dicht bij zijn voortdurend het geluid er van horen, en niet duidelijk is vanwege de hete stoom zelf, maar wanneer ze dit spektakel en dichterbij bekijken, als van een verschrikkelijke en geweldige zicht op een vuur, worden ze getroffen met de angstige verwachting van een toekomstig oordeel, en zijn dus in feite al gestraft, en dat niet alleen, maar zij zien de plaats van de vaders en van de rechtvaardigen, zelfs hierdoor worden zij gestraft, want een kloof die diep en groot is ligt tussen hen in, alzo dat een rechtvaardige mens, die medelijden heeft hen niet kan bereiken, noch kan een onrechtvaardig dat, als hij dapper genoeg zo zijn om het te proberen, om eroverheen te willen gaan.

“Dit is het verhaal met betrekking tot het Hades, waarin de zielen van alle mensen verblijven tot de juiste tijd, die God heeft bepaald, wanneer hij een opstanding van alle mensen uit de dood laat maken, niet een transmigratie van zielen van het ene lichaam naar het andere, maar opnieuw te laten opstaan, die u Grieken, die zijn ontbonden, en het niet geloven, maar leren om het te geloven, dat u zult geloven dat de ziel is geschapen, en onsterfelijk is gemaakt door God, volgens de leer van Plato, en dit komt, wees niet ongelovig, maar geloof dat God in staat is, als hij het lichaam tot leven heeft gewekt, wat gemaakt werd als een verbinding met dezelfde elementen, zodat het onsterfelijk is, want het mag nooit worden gezegd van God, dat hij in staat is om sommige dingen te doen, en niet in staat is om anderen dingen te doen. Daarom hebben we geloofd dat het lichaam zal worden opgewekt, want hoewel het zal worden ontbonden, is het niet vergaan, want de aarde ontvangt hen, en bewaart hen, en terwijl zij zijn als zaad dat worden gezaaid op de meer vruchtbare bodem, ze bloeien en wat is gezaaid is inderdaad een gezaaide korrel, maar het machtige geluid van God de Schepper, zal het laten ontkiemen, en het zal opstaan in een beklede en glorieuze staat, maar niet voordat het is ontbonden, en vermengd met de aarde, zodat we niet klakkeloos geloven in de opstanding van het lichaam, want hoewel het ontbonden word voor een tijd in de aarde in de oorspronkelijke staat, het bestaat nog steeds, en is verborgen in de aarde als in een pottenbakkers oven, om opnieuw te worden gevormd, niet weer in de staat zoals het vroeger was, maar in een staat van zuiverheid, en zo dat het nooit meer wordt vernietigd en iedereen met zijn eigen ziel moet worden hersteld, en wanneer hij zich heeft bekleed met dat lichaam, zal het niet weer worden onderworpen aan ellende, maar zelf zuiver zijn en zal het doorleven met een zuiver lichaam, in de vreugde, waarmee het nu rechtschapen loopt in deze wereld, en nooit meer zal vallen, het zal opnieuw grote blijdschap ontvangen, maar voor de onrechtvaardige, hun lichaam zal niet veranderen, maar aan dezelfde ziekten lijden waaraan zij stierven, en zoals ze waren in hun ongeloof, worden zij dezelfde, wanneer zij getrouw worden beoordeeld.

“Voor alle mensen, de rechtvaardigen als de onrechtvaardige, zullen worden voorgeleidt aan God het Woord, want voor hen heeft de Vader al het oordeel uitgesproken, en dat Hij met het oog om te voldoen aan de wil de Vader zal Hij komen als rechter, die we de Christus noemen ....

“... De rechtvaardige zal alleen aan hun goede daden herinneren, waarbij zij het hemelse koninkrijk binnengaan, waar geen sprake is van slaap, geen verdriet, geen corruptie, geen zorg, geen nacht, geen dag gemeten in tijd, geen zon die wordt gedreven in zijn koers langs de hemelse baan, als in het afmeten van de tijden en verloop van de seizoenen, voor de verlichting van het leven van de mensen; geen af en toenemende maan, met de invoering van een verscheidenheid van seizoenen, noch zal ze de aarde bevochtigen, geen brandende zon, geen grote beer die draait rond [de pool], geen Orion die oprijst, geen dwalen van ontelbare sterren. De aarde zal dan niet moeilijk zijn om te zijn verlaten, het zal niet moeilijk zijn om het paradijselijk hof te vinden, noch zal er sprake zijn van een angstige gebrul van de zee, en het de reiziger verbieden om er op te lopen; zelfs dat zal gemakkelijk worden gemaakt om begaanbaar te zijn voor de rechtvaardige, maar het zal niet worden ontdaan van vocht. De hemel zal dan niet onbewoonbaar zijn voor mensen, en het zal niet onmogelijk zijn om de weg te ontdekken die daarheen gaat. De aarde zal niet onbebouwd zijn, noch te veel arbeid eisen van de mens, maar het zal uit eigen beweging zijn vruchten voortbrengen, en zal rijkelijk zijn versierd met deze vruchten.”

Er zijn twee dingen van bijzonder belang die zijn voorspeld door Josephus. De eerste, zegt hij, “het zal niet moeilijk zijn om het paradijselijk hof te vinden ....” Met andere woorden, we zullen eens beschikken over de technologie van trans-dimensionaal reizen. We zullen in staat zijn om van dit vlak van het bestaan te ​​glijden in het paradijs, de dimensie waarin engelachtige wezens leven, en weer terug te keren.

In de tweede plaats, zegt Josephus: “De hemel zal dan niet onbewoonbaar zijn voor de mens, en het zal niet onmogelijk zijn om de weg daarheen te ontdekken.” We zijn al begonnen om te zien hoe de mens zijn de eerste pogingen doet om verder te kijken dan de zwaartekracht van de planeet Aarde. Wij hebben mannen naar de maan gestuurd en robots naar Mars. We zijn momenteel planeten aan het verkennen. Maar wanneer de zielen die zijn gestorven, verrijzen met de onsterfelijke lichamen, en de gemeente is veranderd, zullen we allemaal terugkeren met Christus en beschikken over de kennis en technologie om te reizen in heel het universum! In onze moderne tijd, waarbij bijna elke dag nieuwe ontdekkingen worden gedaan, is het misschien tijd dat we proberen om weer iets te gaan begrijpen van die oude mysteries, die net buiten onze huidige bevattingsvermogen liggen.

Ga naar Les 11:Het menselijk brein, Huis van de Ziel - deel 11

Ga naar Les 13:Het Evangelie in de sterren: Deel 1


Bron: The Human Brain: Home of the Soul, Part 2 | Prophecy In The News

Printen??? Spaar papier en inkt.