www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het menselijk brein: Huis van de Ziel, deel 1

Door JR Church op 11 april 2011

Hoofdstuk Elf (Deel een)

Wat maakt het menselijk brein zo’n ongrijpbare en mysterieuze machine? In de afgelopen eeuw, is het onderwerp geweest van een spervuur ​​aan wetenschappelijk onderzoek. Toch is niemand in staat geweest om de geheimen te ontdekken. De patholoog die de autopsie op Albert Einstein heeft gedaan behield zijn hersenen. Op dit moment wordt het bewaard in Wichita, Kansas. Echter, Einstein’s hersenen bevat dezelfde cellulaire structuur als die van alle andere hersenen. Niemand heeft iets ontdekt wat anders is.

Albert Einstein werd erkend als het meest ongelooflijke genie van de twintigste eeuw. Over welk vermogen kon hij beschikken dat gewone mannen ontbreekt? Waar kwam zijn kennis vandaan? Hoe heeft hij op de proppen kunnen komen met de relativiteitstheorie, de formule voor de atoombom, de mechanica van de televisie? Er zijn meer vragen dan antwoorden. Waarom hebben mannen niet de verschillende terreinen van het wetenschappelijk ontwerp begrepen voor de negentiende en twintigste eeuw? Eerdere generaties waren mentaal vastgeketend aan de spreekwoordelijke paard en wagen. Alleen in dit tijdperk is de mens begonnen met de disciplines van wetenschap en technologie.

Openbaring of Ontdekking?

Het antwoord, indien er een eenvoudig antwoord is, ligt in de pagina’s van de Bijbel. Bijvoorbeeld, Mozes schreef: “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.” (Deut. 29:29). Of de wetenschappelijke gemeenschap het al dan niet kan accepteren, heel veel briljante wetenschappelijke ontdekkingen komen van de Joden. Het blijkt dat ze echt ‘uitverkoren’ mensen zijn. Het lijkt erop dat de technologie gewoonweg niet is ontdekt. Het is onthuld.

Er zijn ook verzen die erop wijzen dat God in staat is om bepaalde gebieden van de menselijke kennis af te sluiten - het onmogelijk te maken voor de mens om te begrijpen wat de Godheid niet bekend wil laten worden. Jesaja was op de hoogte van het vermogen van God om dit te doen. God hem de instructie:

“ Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken.

Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.”
(Jesaja 6:9,10).

Dit werd een belangrijk thema in de Bijbel. De mens is geestelijk blind voor bepaalde eeuwige waarheden. Zijn mentale capaciteit om te begrijpen kan worden geremd. Over het onderwerp van profetie, vertelde God aan Daniël: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.” (Daniël 12:4).

Gedurende vele eeuwen, struikelde de mensheid in de duisternis van de menselijke frustratie. Pas in de laatste eeuwen is er sprake van een dergelijke explosie van kennis. Ja, waarom is dit zo? Waren onze voorouders zo onwetend dat ze niet konden achterhalen hoe ze een auto, een vliegtuig, een radio-of een televisie konden maken? Sinds het begin van het industriële tijdperk, hebben mannen de grenzen van de normale menselijke bevattingsvermogen overstegen. De oude Romeinen wisten van stoom, tandwielen en zuigers, maar konden niet in elkaar zetten om een motor te maken.

Als een kind, zat ik voor een oude Crosley radio op zondagmiddag, luisterend naar de “Green Hornet” en de “Shadow.” Ik wilde kijken naar die kleine groene ogen aan de bovenkant van de wijzerplaat en wenste de dag, dat ik de Green Hornet kon zien die de boeven pakte. Televisie was maar een droom in het laboratorium.

Vandaag zit ik achter een verfijnd computerscherm, schrijvende en componeren de lay-outs voor boeken en tijdschriften. Ons hele wekelijkse tv-programma wordt geproduceerd op weer een andere computer! Is dit niet ongelooflijk!? Wie zijn wij eigenlijk? Waarom was de Bijbel in staat om te voorspellen dat er een dag zou komen dat de kennis zou toenemen? Wat maakte Albert Einstein zo slim?

Is genialiteit een functie van de hersenen?

Vandaag de dag zijn er ongeveer 25 personen die beschikken over het vermogen om wiskundige berekenen te doen sneller dan een elektronische rekenmachine. Deze mensen kunnen vermenigvuldigen vijf cijfers met vijf cijfers, maar toch kan men je niet vertellen hoe ze het doen. Bij sommigen van hen zijn de hersenen beschadigd aan de linker kant van de hersenen, waardoor op de een of andere manier aan de rechterkant van hun hersenen een speciale gave ontstaat om grote daden te verrichten.

In het geval van Derek Paravicini, hij kan elk liedje af spelen op een piano dat hij slechts een keer heeft gehoord. Is hij een genie? Hij heeft een IQ van 40. Verscheidene van de wiskunde genieën hebben een Intelligent quotiënt die varieert maar lager dan 50. Hoe kan dit zo zijn? Waar komt dan hun vermogen vandaan? Wat is dan het brein? En hoe werkt het?

Mijn conclusie is dat de mens een eeuwige ziel heeft, levende met een geest, in het menselijk brein. Voordat ik ging zitten om dit artikel te schrijven, verkende ik mijn bewustzijn om te ontdekken waar ik besta in mijn lichaam.

Ik kon geen bewustzijn vinden in de lagere delen van mijn lichaam - zoals mijn handen of voeten. Al mijn gedachten lijken te komen van uit mijn hersenen. Het lijkt erop dat ik een ziel ben beperkt tot een gebied net achter en boven mijn ogen. Mijn ogen zijn de ramen en mijn oren zijn de deuren van mijn ziel en geest.

Wat zegt de Bijbel?

Kennis zo is gezegd is een functie van de geest, terwijl emotie wordt geïdentificeerd met de ziel. Volgens de Bijbel, is er een verschil tussen de twee. De schrijver van Hebreeën verklaarde:

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” (Hebreeën 4:12).

Jesaja schreef: “Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.” (Jesaja 26: 9). In dit vers wordt ons verteld dat verlangen (een emotie) is afkomstig van de ziel en dat de geest tracht ons te verbinden met een eeuwige dimensie.

Later, schreef Jesaja: “Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.” (Jesaja 42:1). In dit vers, vertelt Jesaja ons dat vreugde (een emotie) is een functie van de ziel. De ziel van God is blij en Zijn Geest is “geleg op” of aangesloten op de Messias.

De zielen winnen dat is het hart van het evangelie: “Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?” (Marcus 8:36).

De Grote Gids, de Geest

Jezus leerde Zijn discipelen over het werk van de Heilige Geest: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” (Johannes 16:13). Het doel van de Heilige Geest is om ons te verbinden aan een opslagplaats van kennis. Hij is een gids om over te brengen aan ons wat waar is. Wat Hij hoort, dat geeft Hij aan ons.

Toch kan de niet-geredde dit niet begrijpen. Er is iets wat de onwedergeboren persoon gewoon niet kan doorgronden al deze eeuwige dingen. De apostel Paulus schreef:

“Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” (I Cor 2:14.).

Hemelse concepten kunnen alleen geestelijk worden onderscheiden. De ziel en de geest heeft een behoefte aan een speciaal infuus van de Heilige Geest. Het is iets onverklaarbaars in menselijke termen. Het kan alleen begrepen worden door ervaring.

De apostel Paulus legde het verschil uit tussen een ziel en een geest: “Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.” (I Kor 15:45.).

We weten dat God Adam gemaakt van “......het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.” (Gen. 2:7). Aan de andere kant, wordt ons verteld dat Jezus een “levendmakende geest” is - de bron van het eeuwige leven.

Er moet een verschil zijn tussen ziel en geest. Uw individualiteit is verpakt in de ziel. Het is de zetel van je wil en emoties. U bent beiden ziel en geest. Echter, andere geesten kunnen uw geest binnen komen en in u wonen. Het is ons verteld “beproef de geesten of zij uit God zijn” (I Johannes 4:1). En de Heilige Geest kan eveneens ook wonen in de gelovige.

Nu komt het moeilijkste deel. Wat ik nu zeg, kan niet worden bewezen. Het is noodzakelijkerwijs, een vermoeden. Maar, op zijn minst zonder enige kennis van de geest, tast de mensheid naar antwoorden. Er zijn zoveel vragen: Hoe wordt het geheugen opgehaald? Waarom kunnen sommige mensen dingen herinneren van lang geleden, maar niet op de korte termijn? Sta mij toe om het volgende voor te stellen: De geest lijkt te worden aangesloten op een kanaal dat de hersenen een toegang verschaft tot een opslagplaats van kennis die zich buiten deze dimensie bevindt. Het bezit zowel de kanalen als de energie bron die de kennis van en naar de bestanden van uw geheugen overbrengen. Het is mijn gevoel dat de hersenen niet de enige opslagplaats is van het geheugen. Anders, als de hersenen zouden afsterven, zou zowel het geheugen als het bewustzijn ophouden met bestaan.

Wanneer de gelovige bidt, wordt dat gebed direct opgenomen in de hemel. Het hoeft niet te worden overgebracht naar een afgelegen melkwegstelsel. Gebed wordt niet op een elektronisch signaal uitgezonden door een 10.000 watt zender. Onze hersenen zijn geen zenders. Toch is er iets wat ons verbindt met een eeuwige bron, waarvan we niet weten waar die is gelegen, waardoor God de gelegenheid heeft om voortdurend met ons te communiceren. De hersenen moeten een soort van vertaler bevatten (vergelijkbaar met een computer modem) en met elkaar verbonden door de “geest” met een ​​gigantische opslagplaats in de hemel. Elke gedachte die je denkt en elke afbeelding die je ziet wordt opgenomen. In het oordeel, zal je geconfronteerd worden met de gevolgen van deze gedachten.

In de Bijbel wordt ons verteld over de fysieke verschijning van de Heilige Geest. Hij wordt beschreven als een wolkkolom bij dag en een vuur ‘s nachts. Met andere woorden, hij biedt een verbinding aan tussen hemel en aarde, tussen God en mens - een energiebron die communiceert tussen deze twee. Rabbijnen zeggen dat in Bijbelse dagen, de Shekinah eruit zag als een as van vuur oplopend van het Heilige der heiligen zo ver omhoog als het oog kon zien. Wind kon het niet in het rond verspreiden zoals normale rook. Het was opgesloten in een verticale as.

Op de dag van Pinksteren, de Heilige Geest had de verschijning van “... verdeelde tongen als van vuur.” Merk op dat deze “tong” of taal een communicator is. Gods Geest komt wonen in de ziel/geest in het brein van de gelovige - en geeft een communicatieverbinding tussen het lichaam en onze trans-dimensionale bron van het eeuwige leven.

Zijn wij een Bio Computer?

Volgens het Decision Development Corporation, in hun cursus van computer programmeren, proberen “computer wetenschappers en bio-ingenieurs computerchips te laten groeien, met behulp van eiwitten en enzymen verbindingen. De chips die voortvloeien uit dit proces worden biochips genoemd.” Zij suggereren verder,“dat de biochips in staat zullen zijn om vele malen sneller te zijn dan de huidige silicium chips. Als opslag van een memory-unit, een biochip met de afmeting van 1"x1"x1" (een kubieke inch) alle computer opslag kan bevatten dat vandaag de dag bestaat.”

Ze zeggen: “Het potentieel voor biochips is verbijsterend, zelfs een beetje eng. Het idee is dat wetenschappers op een dag in staat zullen zijn om een ​​chip in het menselijk brein te implanteren om de directe kennis te bereiken. Als biochips dan kan worden onderwezen om te leren, kan het zelfs mogelijk zijn om die ​​in de hersenen van een deskundige te implanteren. Daar zou het absorberen alles wat die persoon dan weet. Het kan dan weer worden verwijderd, gereproduceerd, en opnieuw geïmplanteerd in de hersenen van iemand anders. Die personen zouden dan allemaal dezelfde kennis hebben die de expert als bron had. Een eenvoudige operatie kan een onopgeleide persoon veranderen in een arts of een nucleaire wetenschapper!”

Ze suggereren verder: “Als dit alles lijkt een beetje te veel lijkt op het verhaal van het monster van Frankenstein, kijk naar de andere soms echt positieve gebruik van biochips. De blinde kan zicht worden gegeven; de doven kunnen horen, handicaps veroorzaakt door schade aan de hersenen kan worden hersteld met ten volle gebruik van hun lichaam en geest. Sommige onderzoekers geloven dat de fundamentele biochip opslag [binnenkort] mogelijk zal zijn ...met meer exotische toepassingen kort daarna.”

De bovenstaande verklaringen werden gepubliceerd in 1990. Dus waar is deze zogenaamde biochip? Deze technische doorbraak is er nog niet gekomen. Echter als de hersenen slechts een geavanceerde computer is, zou een dergelijke doorbraak ooit mogelijk zijn. Maar, de kans dat onze hersenen, werken op hetzelfde principe, als een bio-computer is machtig klein. Vandaag de dag kunnen mechanische oren worden aangesloten op de menselijke hersenen, waardoor de doven horen, en video-camera’s kunnen worden aangesloten op de hersenen, waardoor de blinde een schijn van ervaring tot zien heeft, maar tot nu toe, kunnen de hersenen niet terug praten met een machine. Met al het onderzoek op de hersenen in de afgelopen decennia, heeft niemand nog niets aan kunnen boren in de auditieve of visuele gebieden om ze aan te sluit op luidsprekers of tv-monitoren - nog veel minder op de geheugen gebieden.

Hoe wordt het geheugen gewist?

Mensen brengen gegevens in door middel van een magnetische Imaging Machines (MRI) elke dag en niemand heeft het nog gewist. Op de deur naar de MRI-ruimte, waarschuwt een bord dat alle creditcards, computerschijven, cassettebandjes, messen, horloges en alles wat van metaal niet mag worden meegenomen in de kamer met die gigantische magneet pulsen. Hoewel de cellen van ons lichaam kan worden gepolariseerd door magnetisme en het ijzer in ons bloed worden beïnvloed, lijkt het erop dat onze hersenen niet functioneren als een magnetisch bolletje.

Maar de hersenen reageert wel op chemische stoffen. Er zijn veel “verboden vruchten” die de hersenen kunnen beïnvloeden. Geen wonder dat God zei tegen Adam en Eva niet van de verboden vrucht te eten. Het was zeker iets om de functies van de hersenen te beïnvloeden.

Ik geloof niet dat mensen ooit in staat zullen zijn om een ​​computer met behulp van zogenaamde biochips te bouwen. Het brein is een veel te mysterieuze machine. Wat er leeft (namelijk, onze ziel/geest) is niet het product van een computerprogramma.

Waar komen we vandaan?

Dus waar komen we dan vandaan? Heeft mijn ziel zich samen ontwikkelt met mijn lichaam na de bevruchting? Of had ik al een eerder bestaan? Had ik de opdracht om in mijn lichaam te leven met een zeventig jarig verblijf (met een paar jaar meer of minder) in deze wereld? Voordat je betrokken raakt bij deze discussie, laat mij u verzekeren dat ik alleen maar de mogelijkheden aftast. Mijn gedachten zijn niet in steen gebeiteld. Dus, kom met me mee, als je durft, en voer een niemandsland land binnen van exploratie! Voorzichtig we lopen nu op heilige grond!

Salomo schreef ooit over wat er gebeurt als we sterven:

“het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.” (Prediker 12:7).

Salomo schreef dat het lichaam terugkeert tot stof en de geest terugkeert naar God, maar hij noemt niet de ziel. We weten alleen dat God een levende ziel blies in het lichaam gevormd uit stof: “toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.” (Genesis 2:7).

Ons wordt verteld dat Adam de ziel werd gegeven door de adem van God. In het Hebreeuws, de term voor ‘ziel’ is nephesh, de term voor ‘adem’ is nashamah, en de term voor ‘geest’ is ruah (uitgesproken als ‘ruach’). We zullen later deze drie entiteiten onderzoeken. Volgens de Talmoed, Yevamoth (E), zijn er een beperkt aantal zielen in de Guf (letterlijk ‘body’), een regio van ongeboren zielen. Rabbi Assi zei: “De Zoon van David zal niet komen voordat alle zielen in de Guf worden verwijderd, want het is gezegd: Voor de geest die zichzelf omhuld die is van Mij, de zielen die ik heb gemaakt.” Als God alle beschikbare zielen heeft gebruikt, zal de de opstanding plaatsvinden. Wij weten niet wanner dat dit het geval is, alleen dat dit een concept is in het jodendom.

Aan de andere kant, de geest lijkt een andere rol te vervullen dan de ziel. De geest verbindt onze ziel met een opslagplaats van informatie in de hemel en communiceert tussen die twee. Salomo schreef dat, bij het overlijden, “de geest terugkeert naar God die het gaf” Als de geest ‘terugkeert’ tot God, dan moet die afkomstig zijn van God. Daarom is het mogelijk dat de geest ook voor-bestaat ​​- dat het wordt gegeven aan een nieuw ontworpen persoon als een gids tijdens zijn of haar leven. Bij de dood, keert de geest terug naar God. Om die reden lijkt het mogelijk dat de geest een andere opdracht kan worden gegeven. Ik heb het niet over reïncarnatie als het algemene onderwerp. De rabbi’s hebben een looptijd genoemd “de recycling van de geest.” Dus, wat als de geest van een persoon die is overleden zou kunnen worden toegewezen om een andere ziel te begeleiden? Zou niet die ziel enkele van de voordelen uit de voorraad van de vorige persoon aan kennis en ervaring hebben? Dat is misschien niet gebruikelijk, maar dit leek wel het geval te zijn bij Johannes de Doper.

Toen hij nog in de baarmoeder van zijn moeder was (zes maanden na de conceptie), sprong hij van vreugde op, toen hij Maria’s stem hoorde. Gabriel had verteld dat Zacharias zijn zoon “.... met de Heilige Geest vervuld worden, en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia.....,” (Lucas 1:15,17).

Was de geest van Elia, door de kracht van de Heilige Geest, toegewezen aan de hersenen van Johannes? Ons is niet verteld dat het de ziel van Elia was, maar eerder de geest van de grote profeet, die de vervulling bracht van de profetie van Maleachi: “Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.” (Maleachi 4:5). Bovendien, moeten we er rekening mee houden dat de geest van Elia een bron van ‘macht’ leek te zijn.

Elia was niet gereïncarneerd in Johannes. Dat is de reden waarom de Doper ontkende Elia te zijn: “En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: Nee.” (Johannes 1:21). Maar, onze Heiland heeft duidelijk gemaakt dat de geest van Elia in Johannes voorzag in de vervulling van de profetie van Maleachi: “En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.” (Matteüs 11:14).

Het was niet de ziel van Elia, maar zijn geest/kracht die Johannes leidde, waardoor beide verklaringen juist zijn. Jezus was juist door te zeggen dat Johannes de vervulling was van de belofte dat Elia “zou komen.” Ook had Johannes gelijk als hij zegt dat hij niet Elia was. Bovendien, Gods Heilige Geest woonde in Johannes. Hoe vreemd het ook mag lijken, kan meer dan een geest toegang hebben tot de hersenen van een persoon. De inwoning van de Heilige Geest is een gemeenschappelijke doctrine in deze bedeling, maar de technologie van zoiets is nog steeds moeilijk te begrijpen.

Misschien kan de geest putten uit het geheugenopslag van een ander - zoals Elia dan leidende was voor Johannes - en geeft die persoon (zij het een gecontroleerde) toegang om de kennis en ervaring van iemand te gebruiken die leeft buiten onze ruimte/tijd continuüm.

Zou dit uitleggen hoe Elisa toegang had tot de geest van de koning van Syrië? In II Koningen 6, dacht de koning van Syrië dat hij een spion had onder zijn naaste adviseurs. Het leek erop dat hij elke plan voor het vastnemen van de koning van Israël werd verijdeld. De Syrische koning klaagde dat iemand elke beweging van hem vertelde aan Israël’s koning: “En een van zijn dienaren zei: Nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt.” (II Koningen 6:12).

Hoe was Elisa in staat om te weten wat Syrische koning zat te denken, als hij geen toegang had tot zijn gedachten? Wist hij dit door helderziendheid? Kon hij indringen in de Syrische koning zijn hersenen? Ik denk het niet. Maar elke gedachte van de koning was ook opgenomen in de hemelse grote opslagruimte. Misschien had Elisa de hulp van ofwel een engel of van een geest die de database van de koning kon aftappen. Dit is slechts een vermoeden, maar een dergelijk concept kan ons een logische verklaring geven voor dit fenomeen.

Was de Silicon Chip Gewoon Ontdekt?

De biochip zal waarschijnlijk nooit werken. Het moet in een perfecte omgeving worden opgeslagen - niet te warm, niet te koud - het zou moeten worden gevoed, - en op een dag zou het sterven van ouderdom. Maar de chip is gemaakt van zand, dezelfde fundamentele bouwsteen die wordt gebruikt bij het maken van de mens. De chip heeft geen vloeistof parameters om het gebruik ervan te beperken. Bovendien is de chip het hart en het verstand van de computer. De ontdekking veranderde de loop van de geschiedenis. Was het gewoon ontdekt? Werd een wetenschapper op een dag wakker met een idee dat zand de vacuümbuis kon vervangen? Of was het idee geplant in de geest van de wetenschapper door een geestelijke-verbinding van buitenaf? Of, zoals sommigen hebben gesuggereerd, was het een reproducerende ontwikkeling van “alien” technologie?

Reproducerende ontwikkeling

Onze regering haar militaire establishment heeft een nogal exotische technologie in de afgelopen jaren ontwikkeld. Er zijn geruchten dat sommige technologieën kunnen zijn gemanipuleerd uit een gevangen UFO - buitenaardse technologie. Een van de meer bekende doorbraken was de transistor, geproduceerd door de Bell Laboratories in de late jaren 1950. De vacuümbuis werd al snel achterhaald. Het gebruik van zes of twaalf volt inplaats van de radio-buis kathode die honderden volts gebruikte om warmte naar de roosters en de plaat door te geven. De hoge voltages gebruikt door buizen werden al snel vervangen door micro-spanningen die de silicium chip gebruikt. Vandaag, loopt het gemiddelde geautomatiseerde polshorloge vijf jaar op een kleine batterij ter grootte van een knoop.

Heeft Bell Laboratories in feite de diode, transistor en chip ontdekt? Of kregen ze een stukje van de UFO-technologie mee van waaruit deze elektronische wonderen in onze tijd worden ontcijfert? Mij ​​is verteld dat toen de Bell Laboratories voor het eerst een aanvraag deden voor een octrooi op de transistor, zij geen onderzoeksgegevens aanreikten om te bewijzen dat zij het hadden uitgevonden. Het was pas nadat het Octrooibureau weigerde om een patent te verlenen, tenzij zij kwamen met de nodige documentatie, dat Bell Lab de gevraagde formulieren inleverde. Hadden ze die nu verzonnen?

Wat te denken van printplaten? Wie kwam echt met het idee van geminiaturiseerde bedrading? De eerste computer ENIAC, gebouwd voor het leger in de vroege jaren 1940, bevatte 18.000 vacuümbuizen en een half miljoen hand-gesoldeerde verbindingen. Het vroeg 800 vierkante meter vloeroppervlak en had een gewicht van 30 ton. Het zou 5.000 gegevens kunnen verwerken of 300 vermenigvuldigingen per seconde. Diezelfde technologie hou je nu in de palm van je hand. Dus waar komt de ontwikkeling van gedrukte schakelingen eigenlijk vandaan? Ik heb gelezen in rapporten van ingenieurs die beweerde dit te hebben verkregen uit gevangen UFO’s. Een rapport, gedateerd in de vroege jaren 1950, beschrijft kleine wafeltjes met haar-dunne banen lopende van de ene miniatuur box naar de andere - niet gemaakt van metalen draden, maar met transparante draden - zoals glas of plastic. Wie had ooit gehoord van elektronische informatie-stromen door middel van transparante onderdelen van kunststof in plaats van metalen draden? Maar vandaag is het gemeengoed.

Hoe zit het met de laser technologie? Werd het ontdekt? - Of is het de ontwikkeling van buitenaardse technologie? Onlangs las ik een lezing door wijlen Bill Schnieder, geoloog en bouwkundig ingenieur. Ik kan niet de authenticiteit bevestigen van dit vreemde rapport, maar hij zei dat onze regering honderden ondergrondse steden heeft gebouwd - een tot twee mijlen ondergronds. Hij zei dat een tunneling-apparaat, ontwikkeld door onze regering, een tunnel door een massieve rots kan uitsnijden met een lengte van zeven mijl per dag, met behulp van lasertechnologie. Als de moderne technologie uitsluitend het resultaat is van wetenschappelijk onderzoek, waarom maakte men dan niet ten minste enkele van deze meer elementaire ontdekkingen zo’n duizend jaar geleden? Ik stel me voor dat mannen een duizend jaar geleden er niet aan dachten, omdat God niet wilde dat we het zouden ontdekken totdat Hij er klaar voor was om ons het te laten krijgen.

Is er een geheel andere wereld, in onze buurt (in een andere) dimensie, van waaruit de mens deze geavanceerde technologie ontleent? Zijn we eigenlijk de producten van die andere dimensie? Zijn engelen en demonen eigenlijk mensachtige entiteiten die in die andere dimensie leven met de mogelijkheid van in en uitstappen naar deze dimensie als ze willen? Hebben zij de mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met onze hersenen? Kunnen demonen kwade gedachten en verleidingen toevoegen? Kunnen engelen redenen aangeven voor het vermijden van deze verleidingen? Waarom niet? Als onze hersenen vertalers bevatten, op de een of andere manier verbonden met een computer-achtige trans-dimensionale entiteit, dan zou het mogelijk zijn om een ​​idee te krijgen of gedachte van buiten deze ruimte-tijd continuüm - net als uw computer een e-mail ontvangt van iemand op een halve-wereld afstand via het wereldwijde web.

Een beroemde uitvinder werd gevraagd hoe hij kwam aan zijn ideeën, waarop hij antwoordde dat hij ze droomde tijdens de slaap. Was de technologie (geaccrediteerd naar hem) gewoon gevoed door wezens uit een andere dimensie?

Reproducerende ontwikkeling in de Bijbel

Moderne studies van de Bijbel kan alleen maar concluderen dat haar auteurschap komt vanuit een superieur intelligentie - van buiten deze wereld. De vele ontdekkingen die zijn gemaakt in de Schrift in de afgelopen eeuw kan een soort van reproducerende engineering zijn. Theologen kunnen uiteindelijk niets ontdekken. In plaats daarvan kunnen we bovennatuurlijke openbaringen ontvangen over dit goddelijke document, geschreven in een periode van 1.500 jaar, met als laatste 2.000 jaar geleden geschreven. Vinden we echt dat deze ongelooflijke ontwerpen konden worden geproduceerd door enkele mensen? Of is dit als het jagen naar een paasei, waar iemand zegt: “Kijk hier! Je bent warm! Warmer! Heet!” En we het dan vinden. Zeker. Net als onze kinderen het gebruiken om de paaseieren te vinden! Nee, ze ontdekten niet de paaseieren, wij leidde hen er naar toe om ze te vinden.

Hoe kon de Psalmen zijn verzameld op een zodanige wijze dat ze refereren naar de gebeurtenissen rond de joden in deze eeuw? Als men de psalmen leest, is het duidelijk dat ze een profetische karakter hebben en dat ze vertellen over het einde van de lange ballingschap van Israël. Rabbijnse commentaren, honderden jaren geleden geschreven, zeggen dat de Psalmen vertellen van een tijd waarin de Joden zullen terugkeren naar hun land, de Messias welkom heten en het opzetten van een wereld koninkrijk dat aan hen was beloofd door God.

Dus, wie heeft de Psalmen in de Bijbel geplaatst als het 19e boek te rekenen vanaf Genesis en de 48e boek terug te tellen vanaf Openbaring? Was het dan toeval dat Israël herboren werd in 1948? Wie plaatste de profetische suggestie van de wedergeboorte van Israël in Psalm 48? Wie de Psalmen inspireerde, moet dit hebben gedaan vanuit een andere dimensie! Moderne Bijbelwetenschap geven ons voorbeelden van geestelijke begeleiding van buiten deze dimensie. Iets meer dan alleen maar mentale processen lijken er aan de hand te zijn. Er moet meer zijn dat naar de hersenen gaat dan is opgenomen in de schedel.

Ga naar Les 10:De anatomie van de droom

Ga naar Les 12:Het menselijk brein deel 2


Bron: The Human Brain: Home of the Soul, Part 1 | Prophecy In The News

Printen??? Spaar papier en inkt.