www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Evangelie in de sterren: Deel 1

Door JR Church

Lang voordat mannen besloten om de boodschap van de sterrenbeelden tot een gevestigde oude afgoderij te maken, gaf God de sterren namen en zette ze in de ruimte als tekenen:

“En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!” (Genesis 1:14).

Het boek Job dateert van vóór het schrijven van Genesis. Hoewel het wel een deel van de Bijbel is, verhaalt het over een man die leefde voor de tijd van Mozes. Job had geen geschreven bijbel. De Bijbel van deze oude pelgrim bestond uit het lezen van een reeks van sterrenbeelden die verschenen aan de nachtelijke hemel hoog boven de aarde.

Er zijn verwijzingen naar deze sterrenbeelden in het boek Job, samen met een verklaring waarom ze verschijnen zoals ze staan aan de hemelen. Job 26 vertelt ons dat de “snelle slang” een van de belangrijke personage is in dit toneelstuk van God door de eeuwen heen en dat deze sterrenbeelden - deze “pilaren van de hemel” - deel uitmaken als de “uiteinden” van Gods “wegen”:

“De pilaren van de hemel sidderen en zijn verbijsterd vanwege Zijn bestraffing.

“Door Zijn Geest kreeg de hemel schoonheid; Zijn hand heeft de snelle slang doorboord.

“Zie, dit zijn nog maar de uiteinden van Zijn wegen ...” (Job 26:11,13-14).

Deze verzen leggen uit dat de sterrenbeelden werden bedacht om de mens in de oudheid over Gods plan voor de verlossing te onderwijzen. In de geschriften van de vijf beroemde boeken, merkte Mozes op dat de zon, maan, planeten en sterren werden gegeven als “tekenen” (Genesis 1:14).

In “Het Evangelie in de sterren”, schreef Joseph Seiss: “Voor eeuwenlang is dit hele gebied bijna volledig aan de bijgelovige en afgodische astrologie overgelaten, die deze nobele en goddelijke wetenschap bezoedelde en een onmetelijke schade heeft toegebracht aan de ziel van de mens. Maar hier vinden we een heilige domein aangelegd door God in de oorspronkelijke bedoeling van de schepping zelf.”

Cicero, in het vertalen van de sterrenbeelden waar ze voor stonden bij Aratus, zegt hij: “De tekenen zijn zo uitgemeten, dat in de zovele beschrijvingen de goddelijke wijsheid verschijnt.”

Dr. Adam Clarke zegt over de oude Egyptenaren, “Ze hebben de sterren gezien als symbolen van heilige dingen.” Het is algemeen bekend dat “astronomie de ziel was van het Egyptische religieuze systeem. Hetzelfde geldt ook voor die van de Chaldeeën en Assyriërs.”

Albert Barnes schreef ooit: “Er kan geen twijfel over bestaan ​​dat Job hier verwijst naar de sterrenbeelden,” en dat “de bedoeling in de passage is, dat de grootheid en de heerlijkheid van God worden gezien door het vorming van deze prachtige en heerlijke constellaties die de hemel sieren.”

De sterrenbeelden waren bekend en werden bestudeerd zo ver als bekend in de vroegste beschavingen. De Sfinx die de Grote Piramide van Gizeh bewaakt, met het hoofd van een vrouw en een leeuw als het lichaam, getuigt van de oude kennis die bestond ​​over de sterrenbeelden. De Zodiac is een onderdeel van elke oude cultuur - de Romeinen, Grieken, Babyloniërs en de Egyptenaren. Maar, daarvoor, bevestigd Job dat God de hemel had gegarneerd met deze “pilaren” - met inbegrip van de “snelle slang” - “en de uiteinden van zijn wegen” die zij vertegenwoordigden

De personages in het toneelstuk

De “slang” genoemd in Job 26:13 is een van de hoofdpersonen vermeld in Job’s Mazzaroth (Zodiac). De verschillende constellaties die naar de slang verwijzen zijn:

Draak - een draak gekruld rond de noordelijke poolster en waarvan de staart een derde beslaat met een cirkel aan de hemel.

Cetus - De Leviathan of de zeedraak.

Schorpioen - Het zaad van de slang.

Hydra - De veelkoppige draak, waarvan de staart een derde van de elliptische baan van de zon bedekt.

De Hebreeuwse term die gebruikt wordt voor “snelle” verwijst in feite naar een “vluchtende” slang. Onder de verschillende slang constellaties in de dierenriem, is Hydra de enige die probeert weg te komen bij de leeuw, die zijn hoofd bespringt, de vogel, die zijn vlees eet, en de schaal van toorn die op hem wordt uitgestort. Daarom, lijkt Hydra de “vluchtende slang” zoals bedoeld in het oudste boek van het Oude Testament.

Job wist het verhaal dat God geplaatst had in de sterren. Het is het verhaal van het conflict tussen het zaad van de vrouw, (Maagd) en het zaad van de slang, de Schorpioen. De zoon van Maagd is niemand minder dan de Zoon van God, terwijl de Schorpioen wijst op de Antichrist.

Christus is afgebeeld in de sterrenbeelden op verschillende manieren. De eerste en laatste sterrenbeelden vertellen het verhaal van de Heiland. Deze zijn de Maagd - die de Zoon van God baarde en de Leeuw - De overwinnende Leeuw, die komt om Hydra te vernietigen, de veelkoppige draak. Het verhaal begint in Bethlehem en eindigt met de Koning der koningen die terugkeert om de oude slang te verslaan, die zulk een vernietiging heeft gebracht aan het menselijk ras.

Job geeft geen gedetailleerde beschrijving van de dierenriem, maar verwijst kort naar die sterrenbeelden die zich bezighouden met het laatste oordeel. Hem wordt gevraagd naar bepaalde objecten in het sterrenbeeld Stier. Het is heel opmerkelijk dat het gesprek gaat over deze bijzondere reeks van sterren en siderische sterrengroepen in Stier, want dit is het sterrenbeeld dat zich bezighoudt met de “Dag van de Heer.” Merk op dat God verwijst naar een groep van sterren genaamd de Pleiaden en de constellatie van Orion, zowel te vinden in en rond de Stier. Vervolgens verwijst Job naar “de Beer”, wiens naam in het Hebreeuws Ash is “beer”, een duidelijke verwijzing naar Ursa Major, en uiteindelijk naar de “kamers van het zuiden”:

“Hij alleen spant de hemel uit, en treedt op de hoogten van de zee.

“Hij maakte en de Grote Beer de Orion, het Zevengesternte en de kamers van het zuiden.

“Hij doet grote dingen die niemand kan doorgronden, wonderen die niet te tellen zijn” (Job 9:8-10).

Voordat we hiernaar kijken, laten we ook kijken naar een andere passage die zich bezighoudt met dezelfde sterrenbeelden. Merk daarbij op dat de oude ster genoemd wordt met de Hebreeuwse term, “Mazzaroth,” in plaats van de moderne term, Zodiac:

“Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden, of de ketenen van de Orion losmaken?

“Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd,en kunt u de Wagen (Beer) met zijn kinderen leiden?

“Kent u de verordeningen van de hemel,of kunt u op aarde zijn beleid bepalen?” (Job 38:31-33)

Dit is een krachtige verklaring die de laatste vier sterrenbeelden verbindt met een toekomstige tijd waarin de machtige Orion terug komt om de wereld te oordelen - zoals gezien in de vier afsluitende constellaties als Stier, Tweelingen, Kreeft en Leeuw. Dit zijn de “verordeningen van de hemel”, die kennelijk niet door Job begrepen werden.

De zeven sterren van de Pleiaden kan een verwijzing zijn naar de zeven kerken van Azië. In de oude Griekse mythologie, waren de Pleiades zeven zusters die geliefd waren bij Orion. Hun astronomische posities ten opzichte van elkaar zijn vergelijkbaar met de verschillende locaties van de zeven steden in het oude Azië. De “zoete invloeden” kan een verwijzing zijn naar de invloed die christendom op de wereld hebben gehad de afgelopen twee millennia.

De “banden van Orion” verwijst naar de machtige gordel waarmee hij onverslaanbaar is omgord, wiens banden niemand los kan maken. In de beschadigde mythologie van de Grieken, liep Orion op het water, en is genezen van het steken door de Schorpioen, met de voorbereiding van een poel van vuur voor de god van het vuur, en uit liefde voor een Pleiadisch meisje, weggenomen van de aarde bij alle schadelijke beesten. Hoewel vervormd, het oorspronkelijke bericht is duidelijk. Christus afgebeeld met alle attributen van Orion.

De Stier, afgebeeld in de hemel als een dolle stier, betekent “de komende rechter.” Meer dan een eeuw geleden, noemde Joseph Seiss zijn hoofdstuk over de Stier, “De Dag van de Heer.” De twaalf grote sterrenbeelden, te beginnen met de Maagd en eindigende met de Leeeuw, zijn onderverdeeld in drie groepen van vier sterrenbeelden elk. De eerste vier, Maagd, Weegschaal, Schorpioen en Boogschutter, presenteren de eerste komst van Christus. De volgende vier, Steenbok, Waterman, Vissen, en Ram, vertellen het verhaal van de Kerk Tijd. De laatste vier, Stier, Tweelingen, Kreeft, en Leeeuw, vertellen over de wederkomst van Christus.

Net als Job, moeten we echter onze onwetendheid toegeven als het gaat om de vraag die God stelde aan de oude pelgrim: “Kent u de verordeningen van de hemel,of kunt u op aarde zijn beleid bepalen?” (Job 38:33). We kunnen alleen maar speculeren. We weten heel weinig over deze “verordeningen van de hemel.

Het Bijbelse zien van de sterrenbeelden

David schreef:“ De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt,de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.” Uiteraard is er dan een bericht aan de hemel die we moeten begrijpen.

Eeuwenlang zijn astrologen bezig geweest om de toekomst te voorzeggen, met behulp van de dierenriem en de reeksen van de planeten, sterren en sterrenbeelden. Waar hebben ze dat idee voor iets dergelijks vandaan? Wat is astrologie? En, welk mogelijk verband heeft het met de Bijbel?

We worden er telkens aan herinnerd dat de astrologie een verdorven en perverse religie is. Het was een afgoderij in het Oude Testament, en moet terecht worden beschouwd als satanisch. Maar lang voordat de astrologie werd ontwikkeld, was er een oudere astronomie die zich bezighield met een geheel andere boodschap. Studenten van de eschatologie moeten die boodschap begrijpen. Het is de oorspronkelijke profetie over de Eerste en Tweede komst van de Messias.

Als christenen slechts het originele profetische boodschap zouden kunnen begrijpen, gegeven in de oude namen van de sterren en sterrenbeelden, zou niemand onwetend betrokken worden bij astrologie. De waarheid zou inderdaad de mens vrij maken van die oude afgoderij.

Volgens Flavius ​​Josephus, een joodse historicus van de eerste eeuw, heeft Seth, de zoon van Adam, “die eigenaardige vorm van wijsheid, die zich bezighoudt met hemellichamen en hun orde” uitgelegd gekregen (Antiquities, Boek I, Hoofdstuk 2, Paragraaf 3).

Lang voor de ontwikkeling van de astrologie, plaatste God Zijn intrigerend bericht in de sterrenbeelden. Elke heidense religie door de eeuwen heen is niets meer dan een perversie van dit oorspronkelijke verhaal. Tijdens de dagen van de Toren van Babel, perverteerden goddelozen de oorspronkelijke boodschap van God en maakten van de sterrenbeelden iets heel anders dan wat God bedoeld had dat ze zouden betekenen.

Volgens Genesis 1:14, schiep God de zon, maan, planeten en sterren voor vier fundamentele redenen - waarvan er drie geschikt waren om de mensheid een methode te geven om de tijd te meten. Bijvoorbeeld, zo zijn de dagen van onze week vernoemd naar de zon, de maan en vijf planeten.

Hoewel de sterren eigenlijk stil staan, deze zeven oude zwervers doen dat niet. Ze bewoog zich door de hemel met een geweldige precisie. Zondag werd vernoemd naar de zon, de maandag vernoemd naar de maan, dinsdag ontleende zijn naam aan het oude Anglo-Saksische woord voor Mars, woensdag, was Wodan’s dag, en genoemd naar de planeet Mercurius, donderdag, of Thor dag, werd genoemd naar Jupiter; de vrijdag ontleende zijn naam aan het Anglo-Saksische woord voor Venus, En de zaterdag werd genoemd naar Saturnus.

Er zijn de twaalf grote sterrenbeelden waarvan de maanden in het jaar zijn afgeleid. De zon komt op in telkens een andere constellatie elke maand. De maan werd gemaakt met zijn draaiing voor het tellen van de maand. In feite is het woord “maand” is een afgeleide van de term “maan.

De sterren waren oorspronkelijk verdeeld in 48 sterrenbeelden - 12 grote sterrenbeelden, met 36 divisies of siderische sterrengroep delen.

Bovendien kregen de sterren bepaalde namen, waarvan vele bewaard zijn gebleven in de loop van de geschiedenis. In Psalm 147:4, wordt ons verteld dat God de sterren roept: “Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam.”

En opnieuw in Jesaja 40:26, schreef de profeet: “Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.”

Toen David schreef: “De ene dag spreekt overvloedig tot de andere,” (Psalm 19:2), moet hij daarbij verwijzen naar betekenissen van de namen van al de sterren. Hoewel de meeste mensen in onze generatie zich niet bewust zijn van die oude namen, David en zijn tijdgenoten waren dat wel. In zijn moedertaal het Hebreeuws, zijn de namen van de sterren vaak gebruikt in Messiaanse profetieën.

Kenneth C. Flemming, in zijn boek “Gods stem in de Sterren,” schreef: “God zelf is verantwoordelijk voor de namen van de sterren. Hij heeft deze taak niet toevertrouwt aan Adam, zoals Hij dat wel deed in het geven van namen aan de dieren.”

“Tijdens de eerste 2500 jaar van de menselijke geschiedenis, voor het schrijven wijdverspreid werd, waren deze tekens in de nachtelijke hemel van bijzonder belang. Zij verklaarden de glorie van God, zoals te zien is in de komst van de Heiland”(pagina 23).

Waar te beginnen?

Sinds de grote sterrenbeelden het evangelieverhaal vertellen, moeten we bepalen waar we deze studie moeten beginnen. In de afgodische religie van de astrologie, wordt de Ram als de eerste constellatie beschouwd. Afgoderij en staat echter lijnrecht tegenover Gods boodschap van redding. Daarom moet het begin van de constellatie gezocht worden worden 180 graden tegengesteld aan Ram. Het Evangelie in de sterren begint met de Maagd, en eindigt met de Leeuw, de Leeuw van de stam Juda.

De oude Egyptenaren wezen het begin van deze hemelse serie wel aan met de Maagd met het oprichten van de sfinx, die staat aan de oostzijde van de grote piramide van Gizeh. Het toont een vrouwenhoofd op het lichaam van een leeuw - wat aangeeft dat hun oude sterrenkaart begon met de Maagd en eindigde met de Leeuw. Profetisch, staat de Maagd voor de eerste komst van Christus, en de Leeuw wijst op de wederkomst. Het bericht begint bij Bethlehem, en eindigt met de terugkeer van Christus!

De eerste van de drie

Het verhaal is verdeeld in een drie-akten toneelspel. De eerste vier grote sterrenbeelden en hun sidepieces vormen Akte Een, en wat eindigt met Draak die zijn verheven positie verliest in het noordelijke poolgebied. Akte Twee vertelt het verhaal te vinden in Steenbok, Waterman, Vissen en Ram, en eindigt met Cetus (het zeemonster) die oprijst uit de zee. Akte Drie vertelt het verhaal van de Stier, Tweelingen, Kreeft en Leeuw, en eindigt met Hydra (de vele hoofdige draak) die wordt vernietigd.

De oude sterrenkaart draait om het verhaal van de bedeling van genade. Er is niets in de dierenriem over de schepping, zondvloed, wet, tabernakel of tempel. Er is niets in de sterren te vinden over de grote bedelingen die aan Bethlehem voorafgaan. Het hele bericht verweven in deze hele oude sterrenbeelden geeft ons de bedeling van genade weer. Akte Een vertelt over de eerste Komst van de Heiland; Akte Twee vertelt de Kerk periode, en Akte Drie vertelt ons over Zijn wederkomst.

Maagd

Het sterrenbeeld, Maagd, werd gegeven als weergave van Gods belofte in Genesis 3:15. Het was in Eden, dat God sprak tot de verleidende slang: “ En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen.”

Het feit dat de constellatie een maagd heet doet ons denken aan Jesaja 7:14: “Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël geven.”

Het beeld van de Maagd is dat van een vrouw met een bundel tarwe in haar linkerhand en een tak in haar rechterhand. De helderste ster in het sterrenbeeld bevindt zich in het zaad van de tarwe. De ster wordt Spica genoemd, een Latijns woord dat “ De tak” betekend. Samen met de tak in haar rechterhand, worden we herinnerd aan Jesaja 4:2: “Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn,”

In het Oude Testament, is onze Heiland genoemd als, “Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen ... een wortel uit dorre aarde.” En Zacharia noemde hem de ‘Branch (Spruit)’.

Er zijn drie siderische nevenstaande sterrengroepen, die helpen om het verhaal van de Maagd te vertellen, in het maken van een totaal van vier sterrenbeelden. Er is Coma die- staat voor - de Maagd met haar pasgeboren zoon, Boötes - de grote maaier, en Centaurus - de boogschutter.

Coma

Het woord Coma betekent “de gewenste,” dat staat voor het kind in de schoot van zijn moeder, die de gewenste vertegenwoordigt, het verlangen van vrouwen, de wens van alle volkeren - de lang verwachte Messias.

Jesaja biedt een ander schriftdeel dat dit kind identificeert. Hij schreef:

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Jesaja 9 : 6).

Ja, de maagd van Jesaja 7:14 draagt ​​een zoon, Immanuël - “God met ons!

Boötes

Boötes wordt afgebeeld als een herder - met zijn staf, en als een maaier - met zijn sikkel. Het is het zaad van de vrouw die zal komen om de grote oogst binnen te halen. Het woord Boötes betekent “de Een die komt” Een andere naam voor deze constellatie is afkomstig van een ster in de linker knie van de Herder. Het heette Arcturus, wat ook betekent: “Hij komt.

Centaurus

In de oude sterrenkaart, is de Centaurus afgebeeld als een half mens en half paard. Dat is echter niet het originele concept van het sterrenbeeld. De naam Centaurus betekent gewoon, “twee naturen.” Uiteraard, verwees dit naar het feit dat sinds het zaad van de vrouw was “maagdelijk geboren” hij niet uit het zaad van de mens voort kwam. Zijn twee naturen, zijn dan vertegenwoordigd in een combinatie van de mensheid en de godheid. Hij is God gekleed in menselijk vlees en kan daarom terecht worden genoemd Immanuël, wat betekent “God met ons.

In Genesis 15, is het verhaal gegeven van Abraham en het verbond van God met hem. Genesis 15:5: “Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.”

De boodschap in de sterren geschreven verwijst naar het “zaad” van Abraham. Het vertelt van de sterren en de aantallen van de sterren en presenteert een profetische boodschap over de komende Verlosser voor de wereld. Jezus Christus is de ultieme vervulling van die geweldige boodschap. De Maagd en haar naaste staande constellaties vertegenwoordigen het begin van een avontuur om het zaad van de slang te vernietigen en het menselijke ras te redden.

In het 12e hoofdstuk van Openbaring wordt zij gezien gekleed met de zon en met de maan onder haar voeten, de geboorte van de Messias. Dit vertelt ons dat Zijn geboorte op Rosh Hashana was, de tijd waarin het sterrenbeeld Maagd wordt verborgen door de zon en de nieuwe maan verschijnt onder haar voeten! Het sterrenbeeld Maagd vertegenwoordigt zowel het huis van Israël als Maria.

Weegschaal

Het volgende belangrijke sterrenbeeld is de Weegschaal. Er zijn twee oude verhalen die voortkomen uit dit sterrenbeeld. De eerste weergave van Weegschaal was die van een lamp - een indicatie van de dienaar lamp in de Menorah. Schorpioen is te zien in sommige oude tekeningen met een poging om de lamp te grijpen. De lamp geeft de aard aan van het “zaad van de vrouw,” en staat gepositioneerd net onder de voeten van de Maagd. Schorpioen wil de lamp voor zichzelf. Schorpioen, zoals we zullen zien, vertegenwoordigt het “zaad van de slang.” Het is de eerste voorstelling van het conflict tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang.

In andere culturen, is de Weegschaal afgebeeld als een stel schalen. Weegschaal stelt de toestand voor van het menselijk ras na de val van Adam. “TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden.” (Daniël 5:27). Het teken van de Weegschaal is in verband gebracht met gerechtigheid en orde door de eeuwen heen. Om die reden is het symbool vaak gebruikt op gebouwen van rechtbanken als teken van rechtvaardigheid.

Dat was de boodschap gegeven aan Belsazar, de koning van Babylon. In Daniël 5:27, voldeed Belsazar niet aan de rechtvaardige eisen van God: “u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden.” Is dat ook niet de beschrijving van het menselijk ras? We zijn allemaal schuldig voor de grote Rechter.

Er zijn twee belangrijke sterren in het teken van de Weegschaal, die het verhaal van de profetie vertellen. In de ene kant van de weegschaal, is er een ster die heet Zuben Al Genubi. Het betekent “de prijs die ontoereikend is.” Ongetwijfeld, wijst dit op de prijs die de mens zou kunnen proberen om te betalen voor verlossing. Er is geen manier om redding te verkrijgen door goede werken, die prijs is onvoldoende.

Aan de andere kant van de weegschaal, staat echter een ster die heet Zuben Al Chemali, wat betekent “de prijs die betrekking heeft.” Het is een beeld van de prijs die wordt betaald door Christus voor de verlossing van de zondaar.

Het sterrenbeeld, Weegschaal, wordt bijgestaan door drie siderische naast staande sterrengroepen, die helpen om het verhaal over de prijs van de verlossing te vertellen.

Crux - Het Zuiderkruis

De eerste van de drie sterrenbeelden met betrekking tot de Weegschaal is een groep sterren in de vorm van het Zuiderkruis. De oude titel is Crux. Op het noordelijk halfrond, kunnen we het Zuiderkruis niet zien. Het ligt onder de zuidelijke horizon. Op de oude sterrenkaarten, tussen haakjes, liggende in het zuiden vertegenwoordigd dit de hel, en het noorden vertegenwoordigd de hemel. Het sterrenbeeld onthult de prijs die werd betaald door het zaad van de vrouw om de mensheid te verlossen.

Lupus

De tweede constellatie met betrekking tot Weegschaal staat bekend als Lupus, maar de Latijnen noemde het Victima - het slachtoffer. Het zaad van de vrouw werd het slachtoffer aan het kruis, en werd daarmee de prijs die het bedekt.

Corona Borealis

De derde constellatie in Weegschaal heet Corona Borealis - de Noordelijke Kroon. Het is een mooie halve cirkel van een half dozijn sterren gelegen in het noordelijke halfrond. Het verhaal van de Weegschaal is deze - dat de mens een zondaar is. We zijn gewogen in de balans van Gods rechtvaardigheid en zijn te licht bevonden. Het zaad van de vrouw, echter, kwam om tot een slachtoffer te worden - om de prijs te betalen voor onze zonden. Hij stierf als een substituut op de Zuiderkruis, zodat hij voor ons zou winnen de Noordelijke Kroon.

Schorpioen

De derde grote constellatie is Schorpioen. Het vertegenwoordigt een schorpioen, hoewel in sommige vroege culturen, hij is afgebeeld als een draak of een slang. Zoals eerder gezegd, in de 7e eeuw voor Christus, wordt hij afgebeeld als hij probeert om de lamp te grijpen. Schorpioen wil het “licht van de wereld” zijn. In andere culturen, wordt de Schorpioen gezien als degene die probeert de hiel te verwonden van de machtige Ophiuchus, die wordt gezien in de oude sterrenkaarten als worstelende met een grote slang, genaamd Serpent.

Terwijl de Scorpion probeert de hiel van Ophiuchus te verwonden, wordt het hoofd van de Schorpioen gewond. Er wordt gezegd dat het woord, Schorpioen, betekent “de wetteloze” en als zodanig vertegenwoordigt deze het zaad van de slang - de Antichrist.

De ster in het hart van de Schorpioen heet Anteres. Wanneer gezien aan de nachtelijke hemel, verschijnt deze met een diep rode kleur en betekent de naam “de verwonding.” Terwijl Ophiuchus het hoofd van de Schorpioen verplettert, wordt hij gezien als het binden van de slang, die probeert om de noordelijke kroon te krijgen. Er zijn drie siderische naaststaande sterrengroepen bij het sterrenbeeld Schorpioen - Serpens, Ophiuchus, en Hercules. Deze helpen om het verhaal te vertellen van het conflict dat te zien is in Schorpioen.

Serpens

De slang (Serpens) vertegenwoordigt de Satan, die heeft geprobeerd om de troon van God toe te eigenen. Hij wordt gezien als hij probeert de Noordelijke Kroon te grijpen. Hij kan het echter niet doen, omdat hij wordt tegengehouden door Ophiuchus.

Ophiuchus

Ophiuchus is uiteraard een weergave van Christus die, hoewel Zijn hiel is gekneusd in het conflict, Hij er in slaagt om het hoofd van de wetteloze te vermorzelen. In zijn handen houdt hij Serpens, wat deze van het verkrijgen van de Noordelijke Kroon verhinderd.

Hercules

De andere heldhaftig karakter is Hercules. Hij is te zien in de sterrenkaart met het slaan met zijn stok op een veelkoppige slang. De slang zit in een tak van de boom — waarschijnlijk de “boom van de kennis van goed en kwaad.” Hercules is een ander beeld van de grote Verlosser.

Kenneth C. Fleming, in zijn boek God’s stem in de Sterren, schreef dat het teken van de Maagd op Christus wees naar het teken van het beloofde Zaad van de vrouw, het teken van Weegschaal toont de prijs die Hij betaalde om de verlossing van de mens veilig te stellen; en in het teken van de Schorpioen presenteert zich het conflict wat Hij had te verduren. Deze hemelse profetieën werden zo gegeven in het begin, en werden bevestigd en uitgebreid in de Schrift.

Ten slotte werden zij vervuld in de komst van Jezus Christus. De Schorpioen, die de wetteloze vertegenwoordigt, wordt afgebeeld als het zaad van de slang. In een oude Egyptische Zodiac, werd het teken van de Schorpioen voorgesteld als een monster-slang genaamd Python. Het vertegenwoordigd niet alleen het grote conflict dat uitgevochten is op Golgotha, maar ook lijkt het profetische implicaties te hebben met betrekking tot de eindtijd, wanneer de Antichrist zal opstaan.

Boogschutter

Het vierde grote sterrenbeeld die Boogschutter wordt genoemd, verschijnt in de vorm van een centaurus - half mens, half paard. Het is hetzelfde concept als werd gegeven in het verhaal van de Maagd. Centarus, een van de siderische nevenstaande sterren in Maagd, vertegenwoordigen de twee naturen van de Verlosser - Zijn godheid en de mensheid. In Boogschutter, is Hij zowel triomfantelijke als de zegevierende. Hoewel Hij verschijnt in de vorm van een Centaurus, worden we eraan herinnerd dat onze Heiland terugkomt, zittend op een vliegend wit paard.

De belangrijkste acteur in het sterrenbeeld de Boogschutter, de Centaurus, of God-mens, heeft een grote boog in zijn hand, met de pijl gericht op het hart van de Schorpioen, de vijand. De Boogschutter, heeft net als de andere grote sterrenbeelden, drie siderische nevenstaande sterrengroepen, die helpen om het verhaal te vertellen.

Lyra

Ten eerste is Lyra. Deze sterrengroep wordt afgebeeld als een harp en verwijst naar de lof - verdiend door de Boogschutter. De helderste ster in het sterrenbeeld heet Vega. Het betekent, “Hij zal verhoogd worden.” Het richt onze aandacht op de lof van de harp. In Openbaring 5:9,13, wordt ons verteld dat de mensen in de hemel een nieuw lied zingen: “ U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.” (v. 9). “En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.” (v. 13).

Ara

Verder naar het zuiden vanaf Boogschutter met zijn tweede siderische naaste sterrengroepen - een altaar met de naam Ara. Het altaar staat op zijn kop, met het vuur uitgestort over de Zuidpool - “de regio’s van de buitenste duisternis.” Hier begint een wolk van sterren, die door de hele hemel loopt. Vandaag de dag wordt het de Melkweg genoemd, maar in sommige oude sterrenkaarten, werd het aangeduid als “de poel van vuur.

Het woord Ara, de naam betekent, omgekeerde altaar, “het is volbracht. Er is geen ander offer voor de zonde.”

Draco

Het afsluitende constellatie, die de siderische naast staande sterren vormen bij de grote Boogschutter, is Draco - de draak. Deze enscenering van de draak sluit het eerste bedrijf af van dit profetisch toneel

Draco is een lange kronkelende constellatie die bestaat uit sterren, die zich wikkelen rond het noordelijkste deel van het halfrond. Het omvat een derde van de omtrek en doet ons denken aan Openbaring 12:3,4:

“En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.”

“En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde.”

Zo’n 4.700 jaar geleden, de grote draak ster, Thuban, was in feite de poolster. In de loop der eeuwen echter is Draco van zijn verheven positie weg gehaald en is vervangen door Polaris - uit de hemel verdreven, omdat hij probeerde de troon van God zich toe te eigenen.

De boodschap te zien in de oude sterrenkaart en vertelt ons een heel ander verhaal dan dat wat de astrologie ons willen doen laten geloven. Degenen die proberen de toekomst te voorspellen, door gebruik te maken van een horoscoop, zijn eigenlijk bezig met het verdraaien van het oorspronkelijke bericht door God gegeven in de sterrenbeelden. Satan is niet de uitvinder van de dierenriem. In feite naar mijn mening is Satan niet eens in staat om iets te maken. Hij heeft alleen maar verdraaid wat God oorspronkelijk heeft geschapen.

God maakte en gaf namen aan de grote sterrenbeelden en hun sterren. En de betekenis van hun namen staan ​​voor de boodschap van de verlossing - van de Maagd, wat overeenkomt met Zijn geboorte in Bethlehem, Leeuw, wat overeenkomt met Zijn wederkomst als de “leeuw van de stam van Juda” om Zijn koninkrijk te vestigen op de aarde.

Akte Twee

De Tweede akte van het grote drama wordt gepresenteerd door de sterrenbeelden van de Steenbok, Waterman, Vissen en Ram. Deze tekenen, leggen samen in hun sterrenbeelden uit, niet zozeer de persoon van de Verlosser, maar de resultaten van zijn verlossende werk, met name in relatie tot de mensen die worden verlost.

Steenbok

Het doek gaat op met een zeer onwaarschijnlijke acteur op het podium. Het is een geit met de staart van een vis. Dit vreemde monster geeft een prachtig bericht af wanneer we begrijpen dat de geit de vertegenwoordiging is van het offerdier dat werd gebruikt op de Grote Verzoendag en de vis vertegenwoordigt het lichaam van gelovigen die het leven uit de dood hebben ontvangen door het grote offer.

Jezus is de vervulling van dat offerdier en de gelovigen worden vertegenwoordigd door de vis. In sommige oude sterrenkaarten, lijkt de geit te sterven met zijn hoofd gebogen en de poten gevouwen, terwijl de vissenstaart levend en krachtig is.

Er zijn twee sterren in de kop van de geit die het verhaal vertellen. Daneb Algedi, wat betekent “het offer komt,” en Dabih, wat betekent “het offer gedood.” Merk op dat uit de stervende geit een levende vis komt. Bovendien, de Bijbel leert dat Christus het hoofd is van de kerk, terwijl op haar beurt de Kerk het lichaam van Christus vertegenwoordigt - dus het hoofd van de geit en het lichaam van een vis. Toen Jezus Zijn eerste discipelen riep in Mattheüs 4:19, Hij zei: “Ik zal u vissers van mensen maken.”

Sagitta

Er zijn drie siderisch nevenstaande sterrengroepen die helpen om het verhaal van de Steenbok te vertellen. Ten eerste is er een klein, maar oude sterrenbeeld genaamd Sagitta - de pijl van Gods oordeel tegen de zonde. Dit geeft aan dat wat de Zoon van God doordrongen heeft toen hij het offer voor de zonden van de wereld bracht. Het beeldt het instrument uit van de goddelijke gerechtigheid waarbij Christus de plaats innam van de schuldige mens.

De Psalmist schreef het in Psalm 38:3, “Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen, Uw hand is op mij neergekomen.” Job sprak over een soortgelijke zaak, toen hij klaagde, “Want de pijlen van de Almachtige zijn in mij,” (Job 6 : 4). Iedere wedergeboren gelovige kan waarderen met diepe gevoel dat: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond,” (Jesaja 53:5).

Aquilla

De tweede siderische naast staande sterrengroep is Aquilla - de vallende adelaar. De oude namen voor de sterren in dit sterrenbeeld vertellen het voor de hand liggende verhaal. Er is een ster in de vallende adelaar genaamd Al Okal, wat betekent “gewond in de hiel.”

Bovendien is de adelaar een van de symbolen van Christus in de Bijbel. Bijvoorbeeld, in Exodus 19:4, sprak God tot Mozes en de kinderen Israëls zeggende: “en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.”

Kenneth C. Fleming, in zijn boek “Gods stem in de Sterren”, zegt het op deze manier: “De adelaar te zien in deze constellatie is consistent met wat we hebben opgemerkt in het hele teken Steenbok. De geslachte bok in het zondoffer wordt gevolgd door de pijl van Gods oordeel en de doorboorde en vallende adelaar.”

Delphinus

De derde siderische naast staande sterrengroep is een constellatie die heet Delphinus. Het is een dolfijn,die springt uit het water. Het is het beeld van de opstanding. Onze Heiland is gestorven om weer op te stijgen.

Bovendien is de dolfijn is een wezen dat geboren wordt in water - en, voeg ik eraan toe, het water is een beeld van de Heilige Geest in de Bijbel. De opgestane dolfijn staat voor het eeuwige leven gegeven aan allen die geloven.

Waterman

De volgende grote constellatie volgende op Steenbok is de Waterman - het is de grote Water drager. Onze Heiland heeft Zichzelf daarmee geïdentificeerd als de vervulling van Aquarius in Johannes 4:14. Wanneer Hij zegt: “ maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.”

Verder hebben we deze vervulling kunnen zien op de Pinksterdag toen de Geest van God werd uitgestort op de gelovigen. Dat is de boodschap die te vinden is in Waterman. Door de Bijbel heen, is het water het symbool van de Heilige Geest.

De profeet Joël beschreef dit toen hij schreef: “Daarna zal het geschiedendat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:” (Joël 2:28).

De apostel Peter herhaalde de boodschap op die Pinksterdag, toen hij de “geweldige windvlaag” en de “tongen als van vuur” verklaarde “die zat op ieder van hen.” Ja, het bericht in het sterrenbeeld Waterman is uiteindelijke in vervulling gegaan op Pinksteren.

Pisces Australis

De Waterdrager is te zien met het uitgieten van zijn water op Vissen Austrialis, de Zuidelijke vissen - de eerste van de siderische daarnaast staande sterrengroep. De vissen, nogmaals, die geboren worden uit water en geest - is dat grote lichaam van gelovigen door de eeuwen heen.

Cygnus

De tweede siderische daarnaast staande sterrengroep in het sterrenbeeld Waterman wordt genoemd Cygnus - de Zwaan van het Noordelijke Kruis. Het sterrenbeeld onthult een mooie zwaan vliegende door de hemel, maar de sterren hebben de vorm van een kruis. Het impliceert de boodschap van “gaande over de gehele aarde met het teken van het kruis.”

Pegasus

De derde siderische sterrengroep die er naast staat is een vliegend wit paard genaamd Pegasus. Zijn boodschap is die van de terugkerende Christus. Openbaring 19 toont dat prachtige verhaal:

“ En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

“En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.

“En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God.” (Openbaring 19:11-13).

Dat is de boodschap te vinden in Pegasus. Let op, dat de bedeling begint met de uitstorting van Zijn Geest op alle vlees zoals gezien door de grote Waterdrager. Het sterrenbeeld Vissen Austrinus vertegenwoordigt die grote menigte van gelovigen die het water des levens hebben ontvangen.

Tijdens deze bedeling, is het onze verantwoordelijkheid om over de gehele aarde te gaan met het teken van het kruis zoals te zien is in het sterrenbeeld Cygnus. Tenslotte zal de dispensatie eindigen met de wederkomst van Jezus Christus in macht en grote glorie op de rug van een vliegend wit paard door de ogen van het sterrenbeeld Pegasus.

In de schouder van de Pegasus staat een heldere ster genaamd Markab. Dit betekent “de terugkeer uit de verte.” Al meer dan 2.500 jaar was de wereld zonder een geschreven openbaring van God. De vraag is: “Heeft God de mens zonder een getuige gelaten?” Ons is verteld in de Schrift dat Hij dat niet heeft gedaan. In Romeinen 1:19, staat geschreven: “ omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.”

Maar hoe was God dan bekend? Hoe waren Zijn onzichtbare dingen bekend - Zijn plannen, Zijn doeleinden, en Zijn raad bekend sinds de schepping van de wereld? We krijgen het antwoord in de Romeinse 10:18. Vermeld in vers 17 dat “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” Hij vraagt: “Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel” En we kunnen dan vragen: “Hoe hebben ze het gehoord” Het antwoord volgt: “Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.” (Romeinen 10:18).

Welke woorden? Welke instructies? Wiens boodschap? Er is maar één antwoord en die staat aan de hemel! Lang voordat er sprake was van een schriftelijke Bijbel, was er een boodschap in de sterren geschreven. Romeinen 10:18 verwijst naar dat bericht. Het is een citaat uit Psalm 19, het eerste deel daarvan is bezig met de openbaring van God wat in de sterren staat geschreven, en het laatste deel van het hoofdstuk met de openbaring van God geschreven in het woord. Dit is de eenvoudige uitleg van die prachtige Psalm 19:2-2:

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.

“De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere.”

Bron: The Gospel in the Stars: Part 1 | Prophecy In The News

Wie de sterren in hun sterrenbeelden wil zien, er is een programma dat dit mogelijk maakt. Men kan het gratis downloaden op Stellarium De sterrenbeelden zijn daar figuurlijk aangegeven en gemakkelijk te herkennen.

Ik ben geen sterrenkundige en het is mogelijk dat er vertaalfouten zijn opgetreden. Waarvoor bij voorbaat excuses.

Ga naar Les 14:Het Evangelie in de sterren: Deel 2

Printen??? Spaar papier en inkt.