www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deel 18

De genetica van de misleiding

De technologie bekend als recombinant DNA maakt in feite het nu mogelijk een volwassen man of vrouw te wijzigen op genetische niveau. Als een niet-menselijk gen wordt ingebracht in het menselijk genoom zo iemand niet langer een volledig mens maar per definitie een hybride geworden. De oude naam voor een wezen dat is samengesteld uit verschillende soorten staat bekend als een chimera (hersenschim) en dat is ook de naam die door wetenschappers aan hybride wezens wordt gegeven vandaag de dag. We hebben een aantal vreemde wezens beschouwd in een vorig hoofdstuk, zoals de spin geit en de groen opgloeiende varkens om er een paar te noemen.

Recombinant DNA

( )

Plasmiden en vreemd DNA

Recombinant DNA “is hybride DNA dat is samengesteld uit meer dan één bron.” [204] De basisprocedure is wanneer een DNA-streng is geopend en een gen van een ander organisme wordt ingebracht, waardoor een nieuwe DNA-streng ontstaat. Dan repliceert de RNA de nieuwe streng en deze is overgegaan in het gehele systeem. “Wanneer recombinante DNA dan verder de additionele strengen veranderd of gewijzigd heeft in de DNA van de gastheer en het een molecuul gevormd heeft, wordt het aangeduid als een “chimeer” DNA molecule, onder verwijzing naar de mythologische chimera die bestond als een samenstelling van verschillende dieren.” [205] Door middel van recombinant DNA, kan Satan de mensheid overtuigen om de demonische genen te zien als een wenselijke invoeging in het menselijk genoom. De genetische samenstelling van de persoon, zou derhalve die persoon een chimeer wordt.

Met gebruik van recombinant DNA, kan een volledig volwassen geworden man zich injecteren met het geselecteerde gen of genen van andere species. Een proces, dat echt gewoon een kwestie is van kopiëren en plakken, helemaal uitgelegd door T. Wakayama in de juli 1998-uitgave van Nature:

In de jaren '70, Dr Stan Cohen (Stanford) bestudeerde de antibioticaresistentie plasmiden in E. coli, en Dr Herb Boyer (UCSF) bestudeerde de restrictie-enzymen [...] en hebben gerealiseerd dat zij restrictie-enzymen gebruiken om zowel plasmide-DNA af te knippen en DNA die een interesante gen bevatte, en de DNA’s te combineren zodat de “kleverige einden” van elk DNA kan worden gekoppeld of “gesplitst” naar een recombinant DNA (bijvoorbeeld een menselijke bacteriën). [206]

( )

restrictie-enzym en kleverige einden

Daarom kunnen we zien hoe de mens met een toegang tot de technologie het zaad van Satan kan injecteren in zijn DNA, vervolgens ingebracht in zijn eigen RNA met het kopieëren van de nieuwe strengen met het vreemde gen(en) en het zal zich verspreid over zijn hele systeem. Zodra het proces van replicatie voltooid is dan is de man niet langer een louter menselijk wezen meer, hij zou in wezen een chimera, een hybride, hij zou een beest zijn!Zijn Beeld

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. (Openb. 13:15)

Ongeveer drie en een half jaar nadat hij aan de macht is, zal het Beest verlangen dat iedereen zijn merkteken aanneemt, het getal van zijn naam te nemen en zijn beeld gaan aanbidden. Hoe dit zal worden gerealiseerd is onmogelijk om te weten. Wel kunnen we stellen dat het beeld dat de valse profeet adem geeft een soort transhumane of transgene beest is of een soort vorm van synthetische biologie - het belangrijkste om op te merken is dat het echt zal ademen en niet gewoon een slimme truc is. De technologie bestaat al om een versie te maken van het beeld. Dit beeld is het wat er vervolgens voor zal zorgen dat allen het merkteken aan nemen.

Zijn Merkteken

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

Transhumanist en eindtijd onderzoeker Tom Horn heeft veel geschreven over de komende gevolgen van de mens die zijn eigen broncode niveau zal veranderen. [207] Horn zijn vrouw Nita heeft gesuggereerd dat recombinant DNA (RDNA) het middel kan zijn waardoor het teken van het Beest wordt geïntroduceerd aan een nietsvermoedende wereld. [208] Door het herschrijven van je eigen DNA, zodat de persoon niet langer volledig mens is, maar deel uitmaakt van het beest (de antichrist) [209] De suggestie is zeer geldig in het licht van alles wat we hebben geleerd.

Vermoedelijk op enig moment na de opname, zal de mensheid, in een poging om niet te worden verwijderd van de planeet (zoals die is ingenomen) en om te kunnen evolueren om te zijn als het Beest (de vermeende leider van de “vreemdelingen”), hun DNA mogelijk worden herschreven waardoor het beeld van hen zal veranderen, dat beeld dat was gemaakt naar Gods beeld (hoewel gevallen) en zal daarom genetisch gelijk worden als het Beest en natuurlijk de satan en zijn engelen. Het merkteken zou dan eenvoudigweg het bewijs zijn (of misschien de middelen daartoe) waarmee men de genetische transformatie zal ondergaan. Deze actie van het aannemen van het merk zal hen voor altijd veroordelen tot de hel omdat zij niet meer het beeld van God zijn. Hoe droevig is het om te beseffen dat wat de mens zijn ziel zal omruilen voor iets wat God bereid is om gratis te geven. De mens wil zich echter versterken met meer bevoegdheden en te gaan leven voor altijd, maar dan zonder God. God echter, heeft al een manier voor de mens voor deze bevoegdheden en het eeuwige leven als de mens gewoon zichzelf wil vernederen en erom zal vragen.

Conclusie

Aan wie zou Satan bereid zijn om zijn eigen genetisch materiaal te geven? Die de lijn overschrijdt van het mengen van “verschillende soorten” wat tegen de natuurlijke wet van God is. De zonen van God die dat deden in de dagen van Noach werden in de put/afgrond/Tartarus geworpen zoals bevestigd door Petrus, die zegt: “[...] Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden;” (2 Peter 2:4). De straf voor het overschrijden van deze belemmering, is ogenschijnlijk een straf tot het laatste oordeel. We weten dat Satan zichzelf zal bevinden, als opgesloten in de afgrond vlak na de grote verdrukking en misschien met een “vaderschap” van zijn eigen zoon door het oversteken van een lijn wat niet is toegestaan. Daarom moet Satan zeer selectief zijn voor deze persoon. We mogen veronderstellen dat deze persoon al de wereldse voordelen heeft die maar mogelijk zijn: het beste onderwijs, alle macht, rijkdom en technologie. Hij zal Lucifer aanbidden en zal verlangen om de ultieme macht te hebben van meer dan alleen maar een menselijk vermogen. Deze persoon zal inderdaad degene zijn waarover Jezus sprak, degene die de gehele wereld zal winnen, maar zijn ziel verliezen (Matteüs 16:26). De koninkrijken van de wereld die Satan aanbood aan Jezus, deze persoon zal ze bezitten, (zie bijlage vijf voor een sociaal-economische schets van de Antichrist).

Hij zal dan Satan’s genetisch materiaal krijgen en deze plaatsen in zijn lichaam met behulp van recombinant-DNA. Zijn lichaam door de eigen RNA zal vervolgens ervoor zorgen dat de satanische streng zal worden gerepliceerd in verschillende delen van zijn lichaam en eenmaal voltooid, zal zijn genetische vernieuwing (DNA) een nieuwe code zijn - een code niet als van Adam (zelfs niet in de gevallen staat van Adam), maar zal worden aangevuld met code die is gemengd met die van Satan, zoals God verklaarde in Genesis 3:15. Satan zal uiteindelijk er in zijn geslaagd tot het imiteren van de incarnatie. Deze man zal letterlijk uitgroeien tot de genetische zoon van Satan, omdat hij Satans zaad heeft vermengd met zichzelf. Deze conclusie voldoet aan Genesis 3:15 en ook is het in overeenstemming met wat andere gevallen engelen deden in de dagen van Noach. Het is consistent met Daniël 2:43 die ook verklaarde hoe de kleine hoorn omhoog rees naar waar de andere horens zijn en hoe hij in staat is om ze op de grond te werpen. Het is in overeenstemming met de technologie van het transhumanisme, in die ongelijke soorten die nu kunnen worden vermengd, en het is ook in overeenstemming met het onderzoek van John Mack en David Jacobs, dat de “aliens” een hybride ras willen creëren. Ten slotte stemt het overeen met de verwachting dat “aliens [...] een menselijke persoon zullen selecteren en hem begiftigen met bovenmenselijke krachten en kennis. Deze man zal ons leiden naar een wereldregering en de wereldvrede.” [210]

Het is redelijk en waarschijnlijk dat het merkteken van het beest ook een imitatie zal zijn van wat de Heer wil doen voor de gelovigen. Hij zal ons weer geestelijk en genetisch herstellen: wij zullen zijn als Hij, we zullen naar Zijn beeld zijn, we zullen gelijk zijn aan Zijn met een verheerlijkt lichaam, we zullen Gods zaad in ons hebben. Door Satan met het geven van zijn genetisch materiaal aan het Beest (“vervanger” van Jezus) en vervolgens het Beest (dwingen) aan allen aan te bied zijn genetisch veranderd materiaal aan te nemen, zo zal Satan onze redding perfect nabootsen. Waarschijnlijk een van de redenen waarom de mensen zijn zaad zal willen aannemen is vanwege het gevolg van de bevoegdheden die hen worden beloofd. We hebben gezien, zowel in de films en in het echte leven de getuigenis van de “aliens” die verschijnen als wezens van licht. Natuurlijk de gelovigen in Jezus zullen daadwerkelijk hun lichamen van licht ontvangen, maar het Beest zal een verheerlijkte lichaam beloven, wat hij uiteindelijk niet kan leveren. Echter, degenen die zijn getransformeerd met de DNA-verandering (merkteken van het Beest) ontvangen de eigenschappen van Satan. Misschien zullen zij niet in staat zijn om te sterven zoals we bij de sprinkhanen plaag zien, hoe de mensheid voor vijf maanden de dood zoeken en het zal van hen vlieden (Openbaring 9:6) - zou het daarom kunnen zijn, omdat zij in het bezit zijn van de kenmerken van Satan (die niet sterft).

Ongeveer twee duizend jaar na de ware incarnatie en zes duizend jaar na de val van de mens in de tuin, zal Satan, de slang, hebben voldaan aan de profetie dat God tegen hem uitsprak van de vijandschap tussen zijn zaad en haar zaad. Het hebben van zijn eigen zaad vermengd met een zoon van Adam en met de technologie van vandaag, kan Satan eindelijk proberen om zijn eigen zaad te repliceren in elke laatste persoon op de planeet. Als hij dit kan doen dan is het misschien omdat zijn eigen lot zou kunnen worden afgewend, misschien kan hij erin slagen in de oorlog om genetisch het beeld van God in de mens te vernietigen.

De lange oorlog van Satan om het beeld van God te vernietigen zal uiteindelijk falen. Hoewel hij met succes velen zal verleiden en zelfs schijnbaar op een steenworp afstand van het succes komen, maar dan zal de Heer ingrijpen op het einde. Niet meer dan een waarschijnlijke overwinning zal het blijken te zijn, net op de rand van het bereiken ervan; zoals het was in de dagen van Noach. Ieder mens op de planeet, behalve Noach en zijn familie werden moreel en misschien ook wel genetisch beschadigd. Met slechts acht mensen die in den weg stonden, moet Satan hebben gevoeld dat de overwinning nabij was - alleen om te zien hoe zijn hele duivelse werk naar adem hapte en vervolgens zien hoe het in de vloed is vergaan. Zo ook zal de terugkeer van de Heer het meest waarschijnlijk zijn. Net op het laatste moment, zal de Here Jezus terugkeren naar het Joodse volk en alle anderen die in Hem vertrouwen tijdens de grote verdrukking. Hij zal de Antichrist vernietigen samen met de valse profeet hen in de poel van vuur werpen en Satan en zijn engelen zullen worden gebonden voor duizend jaar in de put. De Heer zal ook oordelen over de volken met het oprichten van Zijn koninkrijk, dat zal bestaan voor duizend jaar en dan voor altijd. Het is tijdens het millennium dat aan de voorwaarden wordt voldaan die verloren zijn gegaan in de tuin van Eden en worden hersteld op de aarde, voor de dieren en de mens zelf. Op het einde, zal Jezus de kop van de slang verpletteren voor eens en altijd.

Het verhaal: door de ogen van het beest

[Let erop dat het onderstaande verhaal enigszins fictief is, er is geen enkele zekerheid dat dit letterlijk zo zal gaan gebeuren.]

In de tijd, enige momenten na de opname van -meer dan 700 miljoen mensen die net van de aarde zijn verwijderd, verschijnen de “vreemdelingen” als heldere lichten aan de hemel over de hele wereld tegelijk. Kort na dit wereldwijde fenomeen zal hun leider, die oorspronkelijk werd geboren in het gebied voorheen bekend als het Romeinse Rijk (een groot stuk land dat zich uitstrekt van West Noord-Afrika tot Engeland en daarna tot aan het Midden-Oosten) en die een hybride is tussen mens en demon (“alien”), deze mens komt op het toneel om de wereld te leiden en om zijn vader Lucifer te accepteren.

Vanwege de positie en invloed die deze man heeft en de kringen waarbij hij betrokken is, weet hij dat er niet zoiets is als vreemdelingen. Hij is er zich van bewust dat de zogenaamde “aliens” in feite demonen zijn en hij heeft vele jaren van zijn leven getracht de macht van de geestelijke wereld van de demonen en Lucifer te benutten. Hij denkt dat Lucifer degene is die de mensheid nu vrijheid wil geven en hij denkt dat hij de wereld zal leiden tot de ultieme vrijheid, losgemaakt van het beeld van God.

De man heeft alles bereikt wat een persoon zou willen: geld, macht, invloed -allemaal vanwege zijn trouw aan zijn meester Lucifer. Maar hij was niet tevreden. Hij begeerde meer macht -de ultieme macht, hij had gewenst te zijn als zijn opgestegen meesters- en te worden als een van hen! Zijn vader Satan realiseert zich zijn inzet voor de wegen van duisternis en zijn begeerte voor de grootste van alle macht en omdat de eigen tijd van de duistere heer kort is, besluit hij dat hij, deze ene, de “Lucifer lijn” zal ontvangen; Satan’s eigen “zaad.” Het maakt gebruik van de donkere, bloedige rituelen die zijn orde erop nahouden, waarin hij en zijn volgelingen in staat waren om Satan fysiek te materialiseren. In werkelijkheid, is de praktijk vergelijkbaar met wat de zonen van God in de oude tijden hadden gedaan en zelfs vergelijkbaar met de manier waarop de zogenaamde “vreemdelingen” zich materialiseren. Satan gaf hem zijn zaad, zijn eigen genetisch materiaal.

Met de verkregen Lucifer delen, nam hij het en heeft de genen ingebracht in zijn eigen lichaam met behulp van recombinant-DNA. Oh, hoe hij op dat moment, zich het gevoel van ontzag en macht herinnerde dat hij voelde, zelfs vanaf het eerste moment dat zijn vader’s genen geënt werden in zijn eigen DNA-strengen. Hoe dan zijn RNA werkte op de normale manier en gerepliceerd werden in de nieuwe veranderde strengen, de ene cel na de ander op een moment dat hij werd omgevormd van binnen naar buiten. Met elke moment dat er voorbij ging voelde hij zich meer en meer krachtiger en het door zijn lichaam vloeien. Hij werd letterlijk getransformeerd tot een nieuw type van bestaan. Al die tijd dat het beeld van de Schepper ongedaan werd gemaakt! Al snel zou het proces compleet zijn en elke cel in zijn lichaam zou worden omgevormd. Dan zullen de fysieke beperkingen die waren geketend aan hem helemaal zijn verdwenen, hij zou direct zien in de geestelijke wereld, telepathisch communiceren, vuur brengen uit de hemel, de dingen bewegen met zijn gedachten, wat zou leiden tot de geestelijke gastheer te zijn van de goddeloosheid. Hij zal volledig de kwaliteiten van Lucifer delen. De ziedende energie van Lucifer zou volledig in hem zijn! De duistere macht zou onder zijn bevelen staan! Op de top van wat Satan zelf bezat deze mens als een “aanbetaling” om hem te leiden tot de complete transformatie. Hij is het Beest geworden, de zoon des verderfs, het zaad van de slang.

De man was heel goed op de hoogte van het plan van Adonai, zijn aartsvijand, en hoe er een “wegnemen” van miljoenen zielen zou zijn. Ter voorbereiding van deze aanval, had zijn sluwe vader jarenlang leugens laten verspreiden via films, “alien” channelers, New Age channelers, evolutie, en dergelijke, zodat wanneer de opname zou plaats vinden, de bewoners van de aarde niet zouden beseffen dat dit het werk van de vijand was. In plaats daarvan zouden ze het toeschrijven aan de “vreemdelingen.” Satan had zijn legioenen bevolen om zich te manifesteren voor vele uren in de lucht over de hele wereld tegelijkertijd op het moment van de “wegrukking.” Dan zouden ze de vele leugens daarover herhalen hoe zij, de “vreemdelingen”,hen wegnamen zij die niet konden of niet wilden evolueren naar het volgende niveau. Zelfs details zoals de trompet waarvan de vijanden zeiden dat die zou voorafgaan aan de opname hadden ze verdraaid -zodat de mensen het niet zouden begrijpen als de laatste trompet van de Vijand klinkt voor de mensen die naar de hemel gingen, maar zouden geloven dat het de explosie is van de komst van de Maitreya was, de Christus voor de aarde die zijn komst zo aankondigde.

Nu de miljoenen eindelijk zijn weggenomen en hij, het Beest, in een echte vermenging van het menselijke met Satan, een hybride van het koninkrijk van de hel en de aarde, is gekomen om de wereld zijn leiding aan te bieden. Met zijn lichaam in de transformering tot de ultieme hybride en zijn vader Satan met het bezit van hem, zal de wereld nooit doorhebben wat hen overkomt. Hij zou al snel de controle hebben over de wereld, die gedurende vele eeuwen zich heeft voorbereid op zijn komst. Hij zou uitleggen aan de angstige wereld hoe hij in feite de leider is van de zogenaamde “vreemdelingen” en dat hij en zijn mensen de planeet aarde observeerden voor al een lange tijd, wachtende op het moment dat de problemen zouden komen. Hij zou uitleggen hoe hij en zijn “mensen” uit hun grote liefde voor de mensheid -voor het ras dat ze hadden gezaaid- en over hen gewaakt hebben, om te weten dat dit het moment was om te komen en hoe ze nu hier waren om te helpen.

Zijn werk als eerste zou zijn om de wereld te overtuigen van wie hij is. Zijn vaardigheden zouden inderdaad gemakkelijk en snel bekend zijn, hij is superieur aan de mens. Zijn vader Satan zou hem regisseren en hem alle voordeel geven die ooit bekend is voor deze man (hoewel hij gewoon niet langer een mens is).

Nadat hij het verdwijnen heeft uitgelegd en “vrede” opgericht, zal de tweede fase beginnen: de bouw van de tempel in Jeruzalem, de plaats die zijn vader zo graag wenste en waarop hij zich zo lang had voorbereid. Daar, op die berg en in die tempel, zou hij eindelijk de grootsheid tonen van zijn vader Lucifer en hij zou zichzelf verklaren als een god en dit bewijzen met alle tekenen en wonderen. Nu dat de mens de technologie had ingehaald met de donkere kennis van de hel, zou het mogelijk zijn om aan te tonen dat de vijand niet de enige slimme is. Zijn vader Lucifer was in staat om ook het leven te scheppen: met synthetische biologie, genetische manipulatie, en transhumanisme-, alles met het genie van zijn vader. Zelfs de maagdelijke geboorte was mogelijk om zich te herhalen als gevolg van recombinant DNA. Ze zouden de wereld laten zien dat de vijand niet zo bijzonder was of zelfs maar noodzakelijk na dit alles. Ze zouden een beeld opzetten dat ze tot leven zouden brengen, het zou ademen en spreken en daarmee zouden ze hun wil afdwingen aan de mens, samen met de 200 miljoen leger van hybriden gecreëerd via de ontvoeringen. (Zie Daniël 8:12, Openbaring 9:16)

Zij zouden echter ook de mens een aanbod doen dat ze niet konden weigeren, ze zouden hem de mogelijkheid aanbieden om zich te transformeren van het zwakke imago van de Vijand naar gelijk aan dat van het beeld van het Beest! Hij, het Beest, zou zijn eigen genen aanbieden, die nu een combinatie zijn van zijn oorspronkelijke genen en die van Satan, zijn genetische vader, zodat de mensheid zich konden vermengen met hem samen. Daarbij zouden ze eindelijk het beeld van de Schepper overwinnen -elk overgebleven persoon op de planeet zou worden omgevormd tot meer als alleen de basis van de Schepper als beeld en gelijkenis, maar volgens die van de Satan. Samen zouden ze opnieuw de aarde scheppen, zoals het zou moeten zijn, een plaats zonder de Schepper! Wil iemand dit niet accepteren zo’n bevrijdende aanbod om hun beeld te veranderen, die zullrn worden uitgeroeid. En degene die het dankbaar heeft aanvaard zal een merkteken op hun rechterhand of voorhoofd worden gegeven om aan te tonen dat ze nu voor eeuwig het beeld van de vijand hadden. Maar waarom zou iemand dat weigeren? Onsterfelijkheid, overtreft hun wildste verbeelding, en de kennis van het universum wacht hen! Met zijn genen die zich vermengd met zijn vader Lucifer, en ze kunnen worden zoals hij. Door het aannemen van Lucifer’s stam, zouden de catastrofale veranderingen die over de aarde komen geen invloed op hen hebben, althans dat is wat Satan hem vertelde. Deze keer zou ze slagen in tegenstelling tot de dagen voor de zondvloed. Ze hadden zo veel geleerd en zelfs dan is de vijand nog gebonden door een belofte om nooit meer de aarde te overspoelen. Toch zou de menselijke technologieën (veelal geïnspireerd door zijn vader) hen veilig door de tijd van benauwdheid krijgen. Niets en niemand zou hen stoppen deze keer.


Notities

204 retrieved october 27, 2010, from: http://www.answers.com/library/ Biology+Q%26A-cid-67690.

205 recombinant DNA. (2008, April 2). New World Encyclopedia. retrieved october 23, 2010, from http://www.newworldencyclopedia.org/entry/recombinant_ DNA?oldid=682672. Berg et al. 2007.

206 Plasmids, small extra-chromosomal circles of bacterial DNA, can be used to carry DNA into bacterial cells. each plasmid contains about five genes, and doesn’t mind carrying around one more. once the bacteria has a copy of the foreign gene, it treats it as one of its own and replicates it every time it replicates the plasmid (this is called DNA cloning). over the course of a day or two, billions of bacteria will be churning out the protein coded by the gene inserted. restriction enzymes are produced by bacteria in response to bacteriophage (viral) infection. the enzymes chop the invading DNA up into pieces by recognizing specific DNA sequences (called restriction sites)—usually palindromic. When these enzymes cut DNA, they often leave overhangs on the ends of the DNA called “sticky ends.”

207 Horn’s research has served as a catalyst for some of the ideas in this book.

208 retrieved october 25, 2010, from: http://www.newswithviews.com/Horn/ thomas123.htm.

209 retrieved october 25, 2010, from: http://newswithviews.com/Horn/thomas160. htm.

210 David lewis, UFO: End-Time Delusion, p. 46.

Deel een - Deel zeventien

Korte aanvulling op het boek Corrupting the Image door Doug Hamp over de genetische code van Satan.
Lees verder - NL

Bron: DouglasHamp.com - Researcher and Teacher of God's Word From Creation to the End Times


Printen??? Spaar papier en inkt.