www.wimjongman.nl

(homepagina)

Jij bent een profetie

Door JR Church augustus 2010

Een van de grootste vergelijkingen van Gods plan aangaande de perioden, kan worden gezien in het leven van ieder mens. Geloof het of niet, je bent zelf een profetie. Je leven kan eigenlijk worden vergeleken met de geschiedenis van het menselijk ras. Er is een griezelige relatie tussen de 70-jarige levensduur van een mens en de 7000 jaar van wereldgeschiedenis, die volgens de Bijbel, vooraf is bepaald voor het grote menselijke avontuur - een heilige reis. Het is vreemder dan fictie.

Laat ik het zo zeggen - de levensduur van een individu is letterlijk vertegenwoordigt in een profetie van de collectieve menselijke bestaan, vanaf de schepping tot aan de voleinding. Een zeventig jarige levensduur is vergelijkbaar met 7.000 jaar van het menselijk bestaan.

Elk kind wordt geboren met de zeven dispensaties ervaring. JR’s kleindochter, Bretagne, is 19 jaar geworden. Ze is over gegaan van de periode van luisteren naar de regels van de mens, naar de periode van de belofte. Ze gaat naar de universiteit.

In het kort kan het zo beschreven worden: Een kind is geboren - wat een beeld is van de schepping. Hij of zij groeit op, krijgt een baan, gaat in het bedrijfsleven, bereikt het hoogtepunt in een carrière, en gaat met pensioen op de leeftijd van 60 om het in de komende 10 jaar rustig aan te doen - genietende van de vruchten van de arbeid, en van kinderen, om die het familiebedrijf over te laten nemen. Vervolgens als deze persoon overlijdt rond de leeftijd van 70, om over te gaan naar een ander groter bestaan en avontuur.

Vergelijking van de pensionering op de leeftijd van 60 in een vergelijking met de wereldgeschiedenis, leert de Bijbel ons dat de Zoon van God dan zal terug keren naar de Aarde aan het einde van de 6000 jaar om de zaken over te nemen van zijn Vader, terwijl het menselijk ras een rust geniet van duizend jaar - vergelijkbaar met een pensioen.

Laten we nu teruggaan naar het begin en de details bezien. We zullen zien dat er een griezelige relatie ligt tussen het individuele menselijke bestaan en de grotere bestaan voor de mensheid als geheel.

De bedeling van de onschuld

Laten we eerst eens beginnen met de geboorte van een kind. Dat kan worden vergeleken met de bedeling van onschuld toen Adam en Eva werden geschapen en geplaatst werden in een prachtige tuin onder de waakzame zorg van de hemelse Vader. Er is niets zo mooi als een kleine baby. “Op wie lijkt ze, denk je?” “Nou, ze ziet eruit als papa,” of: “Ze ziet eruit als mama.” Op zijn minst moet je toegeven dat baby’s lijken naar het beeld van de ouders. Op dezelfde manier werden we geschapen naar het beeld van God.

Ah, de pasgeboren baby! - Zo onschuldig - geplaatst in haar eigen kleine tuin van Eden. Zo hulpeloos, maar toch zo perfect. Maar het duurt niet lang dat de kleine rakker voor problemen gaat zorgen. Het is een beetje moeilijk te zeggen wanneer dat moment komt. Maar het duurt niet lang voor dat ze jou rond hun kleine vingers kunnen wikkelen door te leren om gewoon te gaan huilen in het midden van de nacht.

De echte test komt wanneer de kleine lieveling zich aan de salontafel optrekt en reikt naar iets wat het niet hoort te pakken. “Nee,” zeg je dan, als je haar schattige kleine hand vast pakt. Dat is het moment wanneer de kleine rakker vastbesloten is om het te krijgen in weerwil van alles wat je kunt doen.

De bedeling van het geweten

Ze is nu verwijderd uit de bedeling van onschuld naar de bedeling van het geweten. Ze is gevallen en oh, het schuldgevoel dat ze voelt! Ze huilt. In de loop der jaren, moet het kind de verantwoordelijkheid leren. “Adam, Eva, moesten leren om de bodem te bewerken. Ze moesten leren om te eten in het zweet huns aanschijns.” “ Oke, Junior, maak je bed op.” “Was je handen, Roger.”

De jaren komen en gaan, totdat het kind de tien nadert en je kunt zien dat de kleine baby opgroeit. Zij verliest haar kinderlijkheid. Het Adam-beeld is aan het vervagen.

Adam is overleden op de leeftijd van 930, iets minder dan 1.000 jaar - net als een kind rond de leeftijd van negen of tien begint te groeien als onkruid, de identiteit gaat verliezen als de “baby van de familie,” en opeens besef je dat je een jonge dame vast houdt.

De “Abel karakteristiek” kan ook worden gezien in die eerste jaren als een kind vrijelijk geniet van de levendigheid van het nieuwe bestaan. Ze houdt van iedereen. Adam gaf de dieren een naam, op gelijke wijze, geniet het kind van een soortgelijk bestaan. Dieren lijken bijna menselijke eigenschap aan te nemen - Bugs Bunny, Donald Duck, Teddy de Beer, en zo verder.

Ze haat niemand en is van mening dat iedereen goed is. Dat was Abel, de zoon van Adam. Maar het duurt niet lang in het leven van een jong kind als Kaïn zijn lelijke hoofd optilt. Zo ontwikkelt zich het conflict tussen goed en kwaad in het leven van een kind.

Met de leeftijd van 13 wordt de jonge tiener geconfronteerd met het probleem van trouw in haar leven. Tot dan toe was ze alleen trouw verschuldigd aan vader en moeder, maar ze begint om haar heen te kijken - en te ontwikkelen wat we zouden kunnen noemen “ Afgoderij”. Het is misschien een sportman of een musicus, want we hebben de leeftijd bereikt van het tieneridool.

Zo was het ook - tijdens het tijdperk van de adolescente mensheid toen de wereld 1.300 jaar oud was, 1.400, 1.500, en zo verder. Dat was de leeftijd voor de ontwikkeling van de afgoderij. Toen de wereld 1.600 jaar oud werd, moest de hemelse Vader een overstroming brengen om de goddeloosheid van het menselijk ras weg te wassen opdat Hij het rechtvaardige kon behouden.

“Het beeld van het hart is slechts boosheid!” Nou, voor jongens, misschien, maar hopelijk niet voor meisjes.

De bedeling van de menselijke regering

Het is tijdens de tienerjaren, ergens rond de leeftijd van 16, dat een ouder weer echt greep kan krijgen over de boze richting ingeslagen door hun adolescent - zodat ze het goede zouden kunnen behouden en ontwikkelen. Dat zijn de jaren van de zondvloed, toen het kwaad werd overwogen - en misschien zelfs beoefend - maar, hopelijk, weer werd verwijderd. Plotseling, ziet de jongen zichzelf ondergedompeld in de discipline van de bedeling van de menselijke regering - hij valt onder de despotische heerschappij van vader en moeder. Maar het is voor zijn eigen bestwil.

In die jaren, is elk probleem overweldigend voor de tiener. “Mijn neus is te groot! Mijn oren te steken uit! Mijn armen zijn te lang! Niemand houdt van mij.” Elk probleem lijkt op een overstroming. Maar zelfs als de tiener het alleen maar wil proberen, toch zal hij genade vinden in de ogen van zijn vader.

Als hij weer uit die jaren van onrust komt, zal hij uiteindelijk zich op de bergtop bevinden net als Noach - op voorwaarde natuurlijk, dat hij in de veiligheid van het gezin blijft en niet uit de boot springt.

Het is tijdens deze zondvloed jaren dat de omgeving van de Tuin van Eden van het huis wordt weggewassen, en de tiener ziet dat een nieuwe en onvriendelijke wereld op hem wacht.

Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dus zo is het ook met de tiener. Maar gewoon omdat hij genade vond in de ogen van zijn vader betekent het niet dat de tiener nu perfect is, want het zijn de experimentele jaren. Bijvoorbeeld, een van de eerste dingen die Noach deed in zijn nieuwe wereld was om te experimenteren met wijn - en, oh, wat een catastrofe bracht dat in zijn leven! Zo is het met veel jonge mensen van vandaag.

Veel beginnen te experimenteren met drugs, drank of anderszins, die een desastreuze invloed op hun toekomst kunnen hebben. De mens is een drie-eenheid - bestaande uit lichaam, ziel en geest. Tijdens de tienerjaren, is het zo gemakkelijk voor een jong persoon om verslaafd te raken aan de zonde door het toegeven aan de verleiding. Net als de vloek op Cham en zijn nakomelingen kwam, waardoor deze een dienaar werd in de tenten van zijn broeders, op dezelfde manier kan de geest, verslaafd raken aan het lichaam en zijn begeerten.

Cham nam de dronkenschap van zijn vader licht op en kwam onder een vloek. Op dezelfde manier zijn er veel jonge mensen die de zonde veel te licht opnemen - en zijn zo in groot gevaar om te worden geknecht. Het zou een kenmerk kunnen zijn van iemands karakter - vergelijkbaar met dat van Cham.

De bedeling van belofte

Rond de leeftijd van 20, voelt een jonge persoon de noodzaak om het huis te verlaten. “Ga er op uit, jongeman. Ga naar het westen. Het is tijd om je eigen beloofde land te vinden.” Dat brengt ons in de buurt van de leeftijd van 2.000 jaar in de grote menselijke bestaan. God kwam tot een man genaamd Abraham en zei: “Het is tijd om te vertrekken van huis. Laat uw familie achter en ga naar het westen, ga naar het westen - in een land dat Ik u wijzen zal. Daarna zal ik u een erfenis geven.” Het is bijna griezelig, is het niet?

Wanneer een jongeman het huis verlaat, heeft hij niet in korte tijd succes in het bedrijfsleven. Op dezelfde wijze, kreeg Abraham niet onmiddellijk zijn Beloofde Land. Hij ging er naartoe en woonde er zelfs in, maar hij had het niet echt in bezit. Het was niet zijn land. Het lag daar als een doel voor hem om te bereiken, maar het bleef slechts het beloofde land, wat hij nog niet bezat.

Dat is ook zo in het leven van een jong persoon. Een jonge man kan weten wat hij wil, maar het doel blijft net buiten zijn bereik. Hij gaat naar de universiteit om “harde klappen” te krijgen voordat hij zijn doel kan bereiken. Zo gaan we naar de bedeling van belofte, de periode in de menselijke geschiedenis van Abraham tot Mozes.

In de jaren 20 tot 25, komt een jong persoon in de verleiding van een mooi werelds leven. Hij kan rebelleren tegen de mensen om hem heen zoals de zonen van Jakob in opstand kwamen tegen Jozef - en uiteindelijk kan het eindigen in het spreekwoordelijke “Egyptische slavernij!”

De bedeling van wet

Op de leeftijd van 2500 jaar, kwam de mensheid in een nieuwe bedeling terecht, die zou duren voor de komende 1500 jaar. Het heet in de Bijbel de bedeling van de wet. Op gelijke wijze, rond de leeftijd van 25, als een jonge man zich begint te settelen in het leven.

Hij stelt een aantal fundamentele morele waarden vast - vergelijkbaar met de Tien Geboden. Dit is wanneer hij zich gaat realiseren dat hij aan de slag moet gaan in het leven, hij moet gaan werken. Niet langer als student kan rond blijven hangen. Hij moet aan de slag in het bedrijfsleven. De hippie trekt eindelijk een pak aan met een stropdas en voegt zich in de echte wereld.

Het is ook rond de leeftijd van 25, wanneer een jonge man het meisje van zijn keuze vindt en met haar trouwt. Zo, begint de bedeling van wet. God de Vader in de hemel reikte naar beneden en trok het meisje van zijn dromen uit de Egyptische slavernij en trouwde met haar, want ziet u, het uitverkoren volk werden genoemd “de vrouw” van Jehovah.

Er was een verbond van de wet tot stand gebracht tussen Jehovah en Israël toen het menselijk ras 2.500 jaar oud was en op dezelfde wijze, een bruidegom en zijn bruid een huwelijksverbond sluiten. Ja, veel van de jonge mannen in de leeftijd tussen 20 en 25 bevinden zich in een spreekwoordelijke Egyptische slavernij, maar hij doet zijn uittocht en zwierf een tijdje door de wildernis van dit leven, terwijl hij werkte aan zijn verbond met een “gekozen” persoon - het meisje van zijn dromen en een aantal morele concepten zullen voor hem gelden voor de rest van zijn leven.

Voor de komende 15 jaar (tussen de leeftijd van 25 en 40) zijn die morele begrippen echt wetten. Ze zijn geschreven op stenen tafelen. Ze maken geen nog geen deel uit van zijn persoonlijkheid. Maar een man volgt ze meestal op - zijn vrouw ziet dat! Dat zijn de jaren waarin een man zijn eerstgeboren zoon produceert. We kunnen dat ook zien in het grote menselijke bestaan, wanneer God tegen Mozes zegt: “Ga heen, en zeg tegen Farao, Israël is mijn zoon, ja mijn eerstgeboren zoon” (Ex. 4:22).

En dus een man rond de leeftijd van 25 krijgt zijn eerstgeboren zoon, en de cyclus lijkt helemaal opnieuw beginnen - met het verschil van een ander perspectief. Hij die ooit het leven heeft bekeken door de ogen van een zoon, ziet nu het leven vanuit het gezichtspunt van een vader.

Voor de komende vijf jaar (van 25 tot 30) kan een man zijn Beloofde Land veroveren. Maar het is een strijd. In die jaren, is het moeilijk om een zakelijke lening te krijgen van de bank. Slechts enkele bankiers zijn bereid om grote leningen te verstrekken aan een cliënt met de leeftijd onder de 30 jaar. Oh, hij is in staat om een auto, of zelfs een huis te financieren, maar er zijn niet veel mensen die in hun twintiger jaren, $ 50.000 of $ 100.000 kunnen lenen voor een zakelijke onderneming.

Rond de leeftijd van 30 wordt een man volwassen - en verstandig, zoals Salomo, die op het podium van de menselijke geschiedenis verscheen als de kalender 3000-jaar aanwijst. Dit is het moment waarop Salomo zijn kenmerk ontwikkelde - een tijd van wijsheid en maturiteit. En het was een tijd waarin Salomo het huis van God heeft gebouwd. Dus het is in het leven van een man rond de leeftijd van 30 jaar als hij zijn kinderen in de zondagsschool brengt en de kerk, want hij wil dat kleinen die vier, vijf, of zes jaar oud zijn de Bijbel leren. Hij wil niet dat zijn kinderen dezelfde fouten maken die hij maakte.

Voor de komende jaren (tussen de leeftijden van 30 en 35) zal een man de maatstaf bereiken van het succes, maar zullen sommige mislukken, zoals wel te zien is. Soms, in die jaren kan een man zijn koninkrijk worden verdeeld - zoals het was in Israël na de dood van Salomo.

Het kan zijn dat een man een “Assyrische” gevangenschap zal ervaren om nooit meer terug komen - of een “Babylonische” gevangenschap die een tijdje zal duren. Rond de 3300-jaar gaan de Uitverkoren mensen in Assyrische gevangenschap en 100 jaar later ging de rest van hen in Babylonische ballingschap.

Dat is ook in het leven van een man in zijn miden-30. Als zijn koninkrijk verdeeld is, staat hij onder een grote druk. Tijdens deze jaren, kan een gezin lijden onder een echtscheiding, iets waarvan ze misschien nooit herstellen. De Assyrische ballingschap was een soort van scheiding tussen God en de noordelijke stammen.

Niet al zijn zakelijke beslissingen zullen tot een goed einde worden gebracht. Hij kan lijden aan een financiële “gevangenschap”, maar, kan er een zekere mate van herstel zijn. De Babylonische ballingschap duurde slechts 70 jaar en Gods volk kwam terug naar hun land om het weer op te bouwen.

De bedeling van de genade

Rond de leeftijd van 40, bereikt een man een keerpunt in zijn leven. Het wordt ofwel een “mid-life crisis” - of we kunnen zeggen, “het leven begint bij 40.” Het hangt er allemaal vanaf hoe een man omgaat met de bijzondere problemen die uniek zijn voor die tijd in zijn leven. Dat brengt ons bij het 4000-jarige punt in de wereldgeschiedenis.

De keuze voor hen - Israël - was of ze de Messias zouden verwerpen en de problemen vergroten voor het leven, of Hem ontvangen en genieten van de heerlijkheden van het koninkrijk. Wat zou het worden?

Op de leeftijd van 40, is een man getrouwd geweest voor de duur van ergens tussen de 15 tot 20 jaar (min of meer). Zijn eerstgeboren zoon heeft de leeftijd bereikt van de adolescentie. De vader verwacht veel van zijn zoon - net zoals Israël van hun Messias verwachtte. Maar toen Jezus kwam, scheen hij niet te voldoen aan het concept van Israël als de redder. Ze wilden een Messias die de Romeinse regering zou omver werpen en het oprichten van het koninkrijk.

Maar Jezus was gekomen met een heel andere reden. Hij kwam op zoek naar zijn eigen bruid - een Nieuwtestamentisch christendom. En, weet je, dat op dezelfde manier als een jonge man in het leven begint met het op zoek gaan naar het meisje van zijn dromen - zijn eigen gekozen bruid.

Bovendien, als de zoon een tiener wordt, wil zijn vader hem over de zaken laten gaan van de vader. Misschien komt hij als leerling als in de voorbereiding van die dag, wanneer hij een volwaardige partner zal worden, maar de jonge messias voldoet nog niet helemaal meteen aan de verwachtingen, en er zijn sommige dingen in zijn leven die de vader zou willen kruisigen. Voor de zoon lijkt het misschien een overstroming aan ervaring, maar voor de vader is het een kruisiging. Daarnaast wil een vader niet dat de jonge sprinkhaan de dingen in zijn huishouding veranderd. Hij wil niet dat de zoon alles al voor hem regelt!

Zakelijk gezien, zijn dat de beste jaren in het leven van een man. Hij bereikt de top van zijn carrière in de leeftijd tussen 40 en 60. Het potentieel is onbeperkt. Als een man niet succesvol is bij het bereiken van de leeftijd van 40 jaar, verandert hij meestal van richting.

Uiteindelijk heeft hij een visie - en zijn bedrijf begint zich uit te breiden. Sommige mannen zetten hun lokale bedrijf om in een landelijke keten, en voor sommige zal het een toepassingsgebied worden die wereldwijd is.

Nou, dat is wat de Vader 2.000 jaar geleden heeft gedaan. Hij breidde Zijn werk van verlossing uit en maakte het Evangelie op een wereldwijde schaal bekent. Hij bracht het Evangelie tot aan de uiteinden van de aarde. Het werd als een internationale franchise bedrijf.

De jaren tussen 40 en 60 vertegenwoordigen de bedeling van genade. Dat is wanneer de bedeling van wet, die rond de leeftijd van 25 begon, veranderde in die van de genade (rond de leeftijd van 40). Een man met een hart van steen wordt tenslotte iemand met een hart van vlees. Het is wanneer men niet meer met zichzelf te doen heeft om wat juist is. Het wordt eindelijk een automatisch werkend deel van het karakter van een man.

De bedeling van het Koninkrijk Rest

Als een man de leeftijd van 60 jaar bereikt, is het tijd om na te denken over de pensionering. Het is tijd om het familiebedrijf over te dragen aan de kinderen en het aan hun over te laten - terwijl de vader achterover leunt en zich ontspant voor de volgende 10 jaar van zijn leven om daarvan te genieten, want hij heeft genoeg gewerkt.

Hij moet in staat zijn om van de vruchten van zijn arbeid te genieten. Zo is het ook in het grote wereldwijde menselijk bestaan. Dit is het moment waarop de bedeling van de genade wordt veranderd in de bedeling van het Rust in het Koninkrijk.

Het koninkrijk is gekomen. Toen je een baby was, leefde je onder de bedeling van de onschuld. Dan heb je geleerd wat “goed en verkeerd” was en viel vervolgens onder de bedeling van het geweten.

Tijdens uw tienerjaren heb je jezelf gevonden onder de bedeling van de Menselijke regering - de regels van de vader en moeder. Maar rond de leeftijd van 20 bent u ingevoerd in de bedeling van de belofte, op zoek naar een mooie toekomst.

Echter, ergens tussen 20 en 25 kwam u terecht in gebondenheid. Maar je bent er niet gebleven. U heeft uw uittocht gedaan uit die vluchtige life-style om zich te settelen en uw eigen bedeling van wetten in te voeren. Je trouwde en vestigde een aantal richtlijnen voor het leven.

Maar met de leeftijd van 40 jaar, bent u in de bedeling van de genade gekomen. Door de dingen die je deed, die je wilde doen. En op de leeftijd van 60 jaar bent u ingevoerd in de zevende bedeling van uw leven, het Koninkrijk van de Rust, wanneer het familiebedrijf is overgedragen aan uw kinderen.

Dit alles vertegenwoordigt een profetie van 7000 jaar voor het grote menselijk bestaan. Vandaag de dag heeft deze oude wereld de leeftijd van 60 bereikt - of misschien moeten we zeggen 6.000. Het is tijd om het familiebedrijf over te dragen van de hemelse Vader naar de Zoon en de Vader kan rusten van het werk.

Dat is waarom ik oprecht geloof dat Jezus Christus binnenkort zal verschijnen voor de overname van de activiteiten van de Vader. Hij zal het Gouden tijdperk van de wereldgeschiedenis inluiden. Ik vraag me wel eens af of we daarom de jaren na de 60 de “gouden” jaren noemen? Nou, ik geloof dat ze prachtige jaren zullen worden. De Zoon zal regeren als Koning der koningen en Heere der heren. Hoe succesvol zal Hij zijn! Hij gaat de problemen van deze eigenzinnige wereld overwinnen.

En de laatste vijand die zal worden veroverd is de dood. Want ziet u, na ongeveer 70 jaar verlaat men dit oude huis van leem en gaat men over naar een nieuw en eeuwig bestaan. Zo zal op de leeftijd van 7.000 jaar deze oude wereld worden gerenoveerd. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, “waarin gerechtigheid woont.”

De parallellen zijn griezelig. Ze kunnen onmogelijk toeval zijn. Het is duidelijk om het Grote Ontwerp te zien - 70 jaar voor de individuele menselijke avontuur en de 7.000 jaar voor het grote wereldwijde menselijk bestaan. In deze heilige tocht, bent jezelf de profetie!


Ga naar Les 7: Dispensationalisme en de Menorah

Ga naar Les 9: Mozes en de dispensaties

Bron: Prophecy In The News