www.wimjongman.nlDe website wimjongman.nl, gevestigd zonder adres, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

wimjongman.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kan worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie e-mailadressen te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke e-mailadressen hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wj@wimjongman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

De website wimjongman.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

wimjongman.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van wimjongman.nl) tussen zit. wimjongman.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [Mac OS en webbrowsers]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

wimjongman.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: tot opzegging van het abonnement.

Delen van persoonsgegevens met derden

wimjongman.nl verstrekt niets aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

wimjongman.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, te corrigeren of te verwijderen. De beheerder van wimjongman.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

wimjongman.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met wj@wimjongman.nl