www.wimjongman.nl

(homepagina)


Kruitvat: Hoe moderne omstandigheden de samenleving klaarstomen om het beestsysteem te omarmen, recht onder de neus van een slapende kerk ...Deel 5, De "afvallige superkerk" cultus van antichrist

14 januari 2024 door SkyWatch Editor

( )

De antichrist zal de kansel bestreden en iedereen in de wereld toespreken en uitleggen dat hij "de" god-mens is van al hun religies en filosofieën...

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4

Laten we woorden supersnel vergelijken:

AFVALLIGHEID.... Een publieke ontkenning van een eerder beleden religieus geloof en een afstand nemen van de gemeenschap die dit geloof aanhangt. De term wordt bijna altijd pejoratief toegepast, met connotaties van rebellie, verraad, verraad of trouweloosheid.[i]

In bijbelse eschatologische studies met betrekking tot de komende apostatische superkerk - "de afval komt eerst, en [de antichrist] wordt geopenbaard" (2 Thessalonicenzen 2:3; NASB) - verwijst "apostase" naar "een grote 'afvalligheid' of 'opstand' (apostasia) van het christelijk geloof vóór de dag van Christus. "[ii] Nog eenvoudiger gezegd, uit het Dictionary of Latin Forms, verwijst het naar een "vertrek uit iemands religie, [of een] verwerping van iemands geloof."[iii]

Zoals de geleerden en commentatoren erkennen:

Voordat die grote dag [de Verdrukking] komt, verklaarde Paulus, moet de rebellie [apostasie] plaatsvinden.... [Er zal een grote ontkenning zijn, een opzettelijke afkering door hen die beweren bij Christus te horen [christenen]. Het zal een opstand zijn. Nadat ze zich eens met Christus verbonden hadden, zullen ze Hem verlaten. Binnen de erkende kerk zal er een tijd komen dat mensen hun geloof zullen verlaten. Door de geschiedenis heen zijn er afvalligen van het geloof geweest. Maar de afval waarover hij aan de Tessalonicenzen schreef, zou van grotere omvang zijn en zou de komst van het einde aankondigen.[iv]

Met andere woorden: Een opstand van de Christelijke Kerk van binnenuit zal plaatsvinden, en dan zal de Antichrist opstaan met zijn regering van Eén-Wereldorde en één-Wereldreligie (zijn sekte, het grootste bedrog van de wereld, die wij, zoals je waarschijnlijk inmiddels hebt opgemerkt, "de Afvallige Superkerk" hebben genoemd).

Maar wat is een sekte precies?

Hedendaagse woordenboeken geven een vorm van het volgende: "Sekte: een systeem van religieuze overtuigingen en rituelen...een religie die als onorthodox of vals wordt beschouwd; ook: de groep aanhangers."[v] (Eerlijk gezegd wijst het woord direct naar een agenda van de Afvallige-Superkerk, evenals een moderne, anti-christelijke route die valse religie normaliseert en viert. Voor nu is het alleen belangrijk om te begrijpen dat het woord "sekte" dat in dit werk wordt gebruikt in de eerste plaats zal verwijzen naar "een onorthodoxe/bedrieglijke religie" en, in het verlengde daarvan, naar het uiterst onorthodoxe/bedrieglijke "versluierde christendom" van Antichrist in de Eindtijd. Het zal je misschien verbazen om te lezen dat, onder alle ingewikkelde semantische spelletjes, "afvalligheid" en "sekte" hetzelfde betekenen...hierover later meer).

Door te suggereren dat een afvallig christendom precies voldoet aan de definitie van een sekte, is dat niet alleen hoe de meesten beginnen, maar zeggen we ook niets dat God niet eerst heeft gezegd: Uiteindelijk zal de afvallige superkerk onder het bewind van de antichrist ontelbare massa's mensen verleiden en misleiden die denken dat ze deel uitmaken van de Restkerk. Ze zullen absoluut "religieus" zijn, maar Christus kan niet echt hun Heer zijn.

Beide zojuist besproken kerken van de eindtijd zullen beweren de Restantkerk te zijn en tegen de tijd dat de afvallige superkerk goed gevormd is, zal zij - in dezelfde zak als de regering van de Eén-Wereld-Orde van Antichrist (Openbaring 13:7)- opduiken als het antwoord op de vele uitdagingen waar de mensheid vandaag de dag voor staat: honger in de wereld, wereldwijde strijd, ziekte, rassenongelijkheid, klassenongelijkheid en talloze andere filantropische en humanitaire inspanningen op het gebied van "levenskwaliteit" die een religieus, sociaal en politiek gefragmenteerde wereld nooit heeft kunnen oplossen. Het zal een Eén-Wereld Kerk zijn, een (nep) respecteerder van alle religies op de planeet op dat moment, die er slim in slaagt om iedereen ervan te overtuigen dat "we het pad naar God altijd hebben gekend", hoewel elke cultuur/religie "het bij een andere naam noemt" of "het anders ervaart", enzovoort.

Dr. David R. Reagan - oprichter van Lamb & Lion Ministries; schrijver van zeventien boeken over profetie; en presentator van zijn nationaal uitgezonden wekelijkse televisieprogramma, Christ in Prophecy, dat op elf christelijke netwerken plus DayStar wordt uitgezonden - heeft een diploma in internationale betrekkingen van de Fletcher School of Law & Diplomacy van Tufts en Harvard University. Gezien zijn opleiding in internationaal recht, beleid, geschiedenis en communicatie, bovenop zijn lang ontwikkelde expertise in bijbelse eschatologie, vinden we zijn standpunt over de apostatische superkerk verhelderend:

De populairste afvalligheid in het huidige christendom is de leer dat God zich op veel verschillende manieren aan verschillende culturen heeft geopenbaard en dat daarom alle religies dezelfde god aanbidden, maar alleen verschillende namen gebruiken. Vanuit dit gezichtspunt is de Allah van de Islam dezelfde als de Jahweh van het Jodendom en zijn beide dezelfde als de Krishna van het Hindoeïsme. De natuurlijke conclusie die uit dit afvallige idee wordt getrokken is dat er veel verschillende wegen naar God zijn, waarvan Jezus er slechts één is. Dit heeft ertoe geleid dat liberale leiders van groepen als The National Council of Churches in de Verenigde Staten en de Wereldraad zendingsactiviteiten hebben veroordeeld als "arrogant" en "anti-cultureel."[vi]

Neem niet aan, zoals sommigen hebben gedaan, dat het boek Openbaring alleen een vonnis over de Joden voorspelt. Hoewel de gebeurtenissen in de laatste dagen, de toorn van God, zeker rond en door de geestelijke toestand van de Joden heen slingeren, hun historische en hedendaagse afwijzing van Jezus als Messias, evenals hun acceptatie van de Antichrist als "de Messias waar ze al die tijd op hebben gewacht", is het niet juist of eerlijk in een wereldwijd eschatologisch scenario dat de Joden de enige mensen zouden zijn die geestelijk verantwoordelijk worden gehouden. Dat zou alleen waar zijn als zij de enigen waren die op die dag op aarde overbleven, en zelfs in het geval van een pre-Verdrukking Opname (de theologie dat de heiligen vóór de Verdrukking worden opgenomen om bij de Heer te zijn), zouden er nog steeds ongelovigen van andere wereldreligies achterblijven. Dit betekent dat, ongeacht de timing van de Opname (pre-Verdrukking, midden-Verdrukking, pre-wraak, enzovoort), de grote misleiding mensen van alle geloven zal verleiden, inclusief het valse christendom van die tijd. Daarom is het van cruciaal belang dat waar op aarde de Restkerk ook bloeit, zowel voor als tijdens de Verdrukking (wanneer de Restkerk ondergronds zal zijn), er ten koste van alles strikt vastgehouden moet worden aan de ware christelijke leerstellingen, praktijken en doctrines om haar te onderscheiden van de afvallige superkerk.

Zelfs als de antichrist zelf Joods zou zijn (wat volgens veel geleerden bijna zeker is), zal een verdraaid christendom bovenaan zijn agenda staan op de rampzalige dag dat hij de troon bestijgt! Wereldberoemde en zeer gerespecteerde Schriftgeleerden hebben hun leven gewijd aan het blootleggen van deze realiteit, zoals duidelijk is voor iedereen die de tijd heeft genomen om te onderzoeken wie de Antichrist is en wat hij in de (mogelijk nabije) toekomst zal doen.

Eén van de meest gezaghebbende "Openbaringstheologen" die vandaag de dag op onze planeet leeft, is Dr. Gregory K. Beale, professor in het Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan het Westminster Theological Seminary. Hij heeft meer dan vijfentwintig baanbrekende werken geschreven die tegenwoordig op verschillende universiteiten worden gebruikt en hij wordt door een enorm aantal schriftgeleerden beschouwd als "de" expert op het gebied van het boek Openbaring. Beale stelt direct het volgende: "De antichristfiguur in Openbaring 13 heeft zowel een heidense politiek-religieuze kant als een pseudo-christelijke kant, die beide samen werden geassocieerd in de Daniëlische verwachting van de tegenstander van God in de eindtijd."[vii] Op basis hiervan kunnen we verwachten dat de antichrist aan het hoofd zal staan van een superkerk die, op zijn minst gedeeltelijk, "pseudo-christelijk" is.

Natuurlijk zijn echte Bijbellezende Christenen zich ervan bewust dat de syncretistische/polytheïstische, Eén-Wereld-Religie "Superkerk" pogingen onmiddellijk en intrinsiek onverenigbaar zijn met het echte Christendom, omdat er maar één weg naar de Vader is, slechts één Naam die toegang geeft, en dat is Jezus (Johannes 14:6). Hoewel een deel van de Westerse wereld buiten het Christendom misschien niet in staat is om deze (of soortgelijke) Schriftteksten te citeren, is de stevige, monotheïstische theologie van het Christendom goed genoeg begrepen om te verwachten dat slechts een minderheid binnen de Kerk het syncretistische ideaal "Alle religies zijn ware religies" of soortgelijke uitspraken zal citeren. Degenen die zulke ideeën door de geschiedenis heen hebben verkondigd, moesten zich verantwoorden bij de hiërarchie binnen de kerk en de straf voor hun ketterse overtuigingen kon van alles betekenen, van de dood tot excommunicatie tot sociale uitsluiting, afhankelijk van wanneer en waar in de geschiedenis zulke stoutmoedige uitspraken werden gedaan. Toch is er sinds de jaren 1950 iets gebeurd en heeft de Westerse cultuur openlijk een extreem syncretistische samenleving gekoesterd waarin het acceptabel is om delen van de Bijbel waar we het niet mee eens zijn weg te gooien en onze eigen hybride religie simpelweg samen te "husselen" met elk ander geloofssysteem dat we persoonlijk mooi vinden. Voeg daar het postmodernisme aan toe en het is al een wonder dat de Restkerk op het moment van dit schrijven nog steeds bestaat, laat staan ondergronds zal floreren wanneer de afvallige superkerk met zichzelf pronkt, in bed met de één wereld regering, die elke kwaal van de menselijke conditie oplost en nietsvermoedend haar satanische leider aanbidt en zijn troetelbeeld prijst (Openbaring 13:3-4, 15).

Maar toch blijft de logische vraag: Hoe zal de hele wereld dit accepteren? Welke misleiding kan zo groot zijn dat we niet langer een synagoge van een moskee, een tempel van een kerk, de Bijbel van de Koran, of de Thora van de Veda's of het Tibetaanse Dodenboek kunnen onderscheiden - ook al zijn de kerndoctrines achter deze gebedshuizen en heilige geschriften geheel strijdig? Hoe zijn we in de positie beland dat we de scheidslijnen tussen boeddhisme en katholicisme, islam en hindoeïsme... christendom en satanisme voorgoed hebben uitgewist? Hoe ongelooflijk dit religieus apocalyptische scenario tien jaar geleden ook klonk, in 2020 is het bijna "oud nieuws" dat we deze dingen binnenkort zullen zien gebeuren. Er zijn een aantal redenen waarom dit het geval is en een grondig onderzoek van het hele onderwerp zou meer ruimte vergen dan we hier hebben.

Waar we echter wel een paar pagina's aan kunnen wijden, zijn de platforms die de Antichrist zal gebruiken om de Eén-Wereldreligie te ontwikkelen in een wereld zoals we die nu (en lukraak) aan het vormen zijn.

Wederopstanding/Wonderen Platform

Het eerste platform waarop Antichrist zal moeten staan wanneer hij de Afvallige Superkerk promoot is de autoriteit van zijn eigen opstanding en wonderen. Hoewel het Woord niet helemaal duidelijk is over zijn hoofdwond (Openbaring 13:3-4, 14), bepaalt het wel dat deze ongeneeslijk is. Theorieën en verklaringen in de huidige academische wereld zijn het er niet over eens of het een letterlijke of figuurlijke wond is en geleerden zullen waarschijnlijk tot op de dag dat het gebeurt hypotheses bedenken over hoeveel het te maken heeft met de "gekneusde/verbrijzelde kop van de slang" vloek uit Genesis 3:15. Hoe dan ook, iedereen die geen deel uitmaakt van de Restantkerk (en daarom deze gebeurtenis herkent voor wat het is) zal zich verbazen over de overleving van de Antichrist en denken dat hij een onoverwinnelijke god is die door niemand kwaad kan worden aangedaan: "en zijn [Antichrists] dodelijke wond werd genezen; en de hele wereld verwonderde zich over het beest. En zij aanbaden de draak [Satan], die het beest macht gaf; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is gelijk aan het beest? Wie is in staat met hem oorlog te voeren?" (Openbaring 13:3-4, 12-14). Bovendien zal hij grote, heilzame wonderen verrichten waardoor hij verder echt welwillend en allesbeheersend lijkt (2 Tessalonicenzen 2:9-10; Openbaring 13:13); deze tekenen en wonderen zullen zo overtuigend zijn dat zelfs christenen zijn autoriteit zullen accepteren (Matteüs 24:24). Veel schriftgeleerden zien de overeenkomsten tussen deze toekomstige realiteit en wat de Egyptenaren moeten hebben gevoeld toen Farao's kwaadaardige tovenaars enkele van de wonderen nabootsten die God door Mozes verrichtte (Exodus 7:11).

Als het gaat zoals de meeste theologen in de Bijbelprofetie suggereren, dan zal de antichrist zijn titel op alle letterlijke manieren waarmaken. Als de "anti" vorm van onze Verlosser, Christus, zal de Man van de Zonde de dood, herrijzenis en wonderen van Jezus evenaren en er in alle opzichten op lijken de Messiasfiguur te zijn voor alle wereldreligies en culturen over de hele wereld: Joden zullen geloven dat hij de beloofde Messias is waarop ze hebben gewacht; misleide christenen zullen geloven dat hij de wederkomst van Christus is; mensen die tot andere wereldreligies behoren zullen hem interpreteren als de vervulling van andere profetische, verlossende of reddende god-figuren; en atheïsten zullen plotseling gaan geloven dat er een God is - en dat de Antichrist die rol vervult.

Met dat in gedachten... Hoe kan de Antichrist niet de mogelijkheid hebben om een Eén-Wereldreligie te vormen die doctrinair aan ieders verwachtingen voldoet? Het enige wat hij hoeft te doen is de kansel benaderen en elke persoon in de wereld aanspreken (technologisch gezien zijn we er al) en in korte tijd uitleggen dat hij "de" god-mens is van al hun religies en filosofieën. Alle kruisbestuivingstheologieën van het ene geloofssysteem naar het andere die niet compatibel zijn, zullen worden gemarkeerd als louter een verkeerde interpretatie van de heilige boeken die allemaal naar hem verwijzen.

Bedenk ook hoezeer de kerk van vandaag dit kader op dit moment aan het opstellen is. Kleinzielig, irrelevant gekibbel tussen christelijke "trollen" (online of anderszins) maakt op niemand indruk. Als we een vers gooien naar iemand waar we het niet mee eens zijn, zelfs als het lukt om hem het zwijgen op te leggen (meestal lukt dat niet), bewijzen we niets anders dan het idee dat de Bijbel een aantal verschillende dingen kan voorstellen, afhankelijk van de uitlegger. Wanneer "de" uitlegger (Antichrist) arriveert en afleidt dat het allemaal om hem draait, zullen veel "Christenen" te gefragmenteerd zijn in hun theologie om stevig tegen zijn misleiding in te gaan.

Zeker is dat de Man van de Zonde zal profiteren van de zwakheden die de Kerk zichzelf heeft opgedrongen. Waarom zou hij dat niet doen? Hij is de absolute belichaming van godslastering... en dat brengt ons bij het volgende platform.

Intelligentie/Blasfemie Platform

We hebben Christenen Openbaring 13:6 horen gebruiken als argument tegen het idee dat Christenen bedrogen zullen worden in de Eindtijd: "En hij opende zijn mond in godslastering tegen God, om zijn naam te lasteren, en zijn tabernakel, en hen die in de hemelen wonen." Zouden gelovigen de Antichrist niet herkennen voor wie hij is vanwege dit vers? En weerlegt deze enkele passage in de Schrift niet dat hij ooit de Christelijke theologie zou kunnen samenvoegen met de Eén-Wereldreligie? Hoe hij ook probeert om zichzelf "eruit te laten zien" als Christus of om het christendom "eruit te laten zien" als zijn religie, als hij de God van de Bijbel lastert, heft dat zichzelf op... dus hoe zou lastering een middel kunnen zijn waarmee Antichrist zijn afvallige superkerk inluidt, met zichzelf als hoofd?

Ten eerste zou dit betekenen dat Christenen hun Bijbels goed genoeg zouden lezen om godslastering te herkennen als ze het horen/zien - en dat doen ze niet. (Veel meer discussie over dit onderwerp in een later artikel.) Het zou ook vereisen dat de Bijbel die Christenen lezen het hele, complete, onversneden Woord van God is, inclusief zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Voordat we iemand beledigen, laten we dit duidelijk maken: dit is niet om mensen te beledigen die Bijbels met het Nieuwe Testament ronddragen of uitdelen! Het is gewoon een verklaring dat het hele Woord van God bekend moet zijn bij het Lichaam van Christus om hen in staat te stellen het moment te herkennen waarop de Antichrist iets doet of zegt dat er tegenin gaat, en dat geldt vooral voor een vijand waarvan geleerden geloven dat hij zich zal opstellen als een orthodoxe (d.w.z. oudtestamentische) Jood.

Ten tweede lijkt het ongelooflijk onwaarschijnlijk dat de godslasteringen van de Antichrist zouden passen in de cartooneske, clichématige "vuist naar God schudden" beeldspraak die het eerst in je opkomt. Een bedrieger zou veel overtuigender zijn als hij, net als Satan, zou verschijnen als "een engel van het licht" (2 Korintiërs 11:14) die God respecteert. Bedenk over wie we het hier hebben... De antichrist zal een mens zijn, maar hij zal ook het "zaad van de slang" zijn (Genesis 3:15). Net zoals Christus de Zoon van God was (en is), zal Antichrist de zoon van Satan zijn. Daarom, net zoals de Zoon van God macht uitoefent van zijn Vader in de hemel (Matteüs 9:6, 8; 21:23ff; 26:64; 28:18-19; Daniël 7:14), zo zal ook de Antichrist zijn macht ontvangen van zijn vader in de hel (Openbaring 13:2, 4). Niets van zijn intelligentie zal beperkt zijn tot één mensenleven of tot de spreekvaardigheid van een mens. Omdat hij gevuld zal zijn met de ongebreidelde invloed van alle autoriteit in de hel, zullen Antichrists vermogens om de massa's te misleiden en zich voor te doen als een "engel des lichts" resulteren in zijn vertoon van ultieme:

  • Sprekende aanwezigheid: "Hem werd een mond gegeven die grote dingen sprak" (Openbaring 13:5); "en een mond die grote dingen sprak" (Daniël 7:8); en "een mond die zeer grote dingen sprak" (Daniël 7:20).
  • Politieke macht: "Tien koningen ... zullen hun macht en kracht aan het beest geven ... en hun koninkrijk aan het beest geven" (Openbaring 17:12-13, 17; vgl. Daniël 9:27).
  • Militair bevel: "Het beest en de koningen der aarde en hun legers, verzameld om oorlog te voeren" (Openbaring 19:19).
  • Aardse rijkdom en extravagantie: "Een god, die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en zilver, en met edelgesteente, en aangename dingen" (Daniël 11:38).
  • Economisch beleid en organisatie: "En de kooplieden der aarde zijn rijk geworden door de overvloed van [de stad van Antichrist, Babylon] lekkernijen"; "De koopwaar van goud, en zilver, en edelgesteenten, en parels, en fijn linnen, en purper, en zijde, en scharlaken, en al uw hout, en allerlei vaten van ivoor, en allerlei vaten van kostbaar hout, en van koper, en ijzer, en marmer, en kaneel, en geuren, en zalven, en wierook, en wijn, en olie, en fijn meel, en tarwe, en beesten, en schapen, en paarden, en wagens, en slaven, en mensenzielen... [en met alles wat sierlijk en goed was... en schepen... en handel over zee... en harpers, muzikanten, pijpers en trompetters... en handwerkslieden" (Openbaring 18:3, 12-17, 22): 3, 12-17, 22).
  • Overtuiging in zelfverheerlijking: "En hij zal zich verheffen ... en voorspoed hebben" (Daniël 11:36).
  • Geduldige, succesvolle onderdrukking van Gods volk: "En hij zal de heiligen des Allerhoogsten uitputten, en denken tijden en wetten te veranderen; en zij zullen in zijn hand gegeven worden" (Daniël 7:25).

Bovenop dit alles zal hij enorm aantrekkelijk zijn, met kenmerken die zo aantrekkelijk zijn dat het Woord zegt dat hij er beter uit zal zien dan "zijn medemensen" (Daniël 7:20).

Als die man godslastert, zal dat waarschijnlijk niet in de al te voor de hand liggende vorm zijn van vuisten omhoog naar de hemel schudden of de "f-bom" laten vallen in een uitspraak over Jezus. Het zal waarschijnlijker zijn in de vorm van Schriftteksten die rechtstreeks uit het Woord van God zijn genomen en slechts een klein beetje zijn aangepast (zoals een "nieuwe vertaling" of een eigentijdse herformulering "voor de duidelijkheid") of verkeerd geïnterpreteerd (zoals we nu al gewend zijn te doen wanneer het onze bewijsteksten-agenda's uitkomt). Zolang het eindspel de intentie is om het Woord van God te nemen zoals Hij het tot de mensheid heeft gesproken en het het tegenovergestelde te laten zeggen van wat het doet, is dat de ergste vorm van godslastering-alles daarbovenop zelfverheerlijking (beweren God te zijn, waar de Antichrist zich ook schuldig aan zal maken; zie 2 Tessalonicenzen 2:4).

Sommige mensen zullen in de rij staan om het beest te aanbidden en zijn merkteken te nemen, zelfs als ze weten wat de Bijbel over hem zegt. Maar hij zal zo overtuigend zijn dat hij de mensen zal laten geloven dat "zijn waarheid" de "grotere waarheid" is - dat wat hij zegt "meer waar" is dan het Woord van God. Ze zullen terugdenken en zich de waarschuwingen van de Schrift herinneren, en ze zullen toch in de rij gaan staan, gelovend dat zijn woorden en interpretaties het Woord van God "vervangen" als een geestelijke ideologie die gewoon logischer is dan de archaïsche God van dat "oude boek".

In deze gedachtengang zullen de godslasteringen van de Antichrist geen belemmering vormen voor zijn doel om zich als wereldheerser te vestigen en de afvallige superkerk van alle wereldreligies te vormen. Integendeel, godslastering is juist het voertuig dat hij daarvoor zal gebruiken.

VOLGENDE: De platforms van de antichrist

Eindnoten

[i] Barry, J. D., D. Bomar, D. R. Brown, R. Klippenstein, D. Mangum, C. Sinclair Wolcott, … W. Widder (Eds.), The Lexham Bible Dictionary (Bellingham, WA: Lexham Press; 2016), under the heading “Apostasy.”

[ii] Jones, M. R., D. Mangum, D. R. Brown, R. Klippenstein, & R. Hurst (Eds.), Lexham Theological Wordbook (Bellingham, WA: Lexham Press; 2014), under the heading “Apostasy.”

[iii] Whitaker, W., (2012). Dictionary of Latin Forms . (Bellingham, WA: Logos Bible Software; 2012), under the heading “Apostasia.”

[iv] Larson, K., I & II Thessalonians, I & II Timothy, Titus, Philemon: Vol. 9 (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers; 2000), 105–106; bold in original; italics added.

[v] “Cult,” Merriam-Webster’s Collegiate … locations 111635–111637.

[vi] Reagan, David R., “The One World Religion: How It Is Coming Together and How It Relates to the Coming of Jesus,” Lion & Lamb Ministries , accessed October 6, 2020, https://christinprophecy.org/articles/the-one-world-religion/ ; excerpt quoted with permission from Nathan E. Jones, Internet Evangelist, Lamb & Lion Ministries on October 8, 2020.

[vii] Beale, G. K., The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids, MI; Carlisle, Cumbria: W. B. Eerdmans; Paternoster Press; 1999), 691; emphasis added.

Bron: POWDERKEG: HOW MODERN CONDITIONS ARE PRIMING SOCIETY TO EMBRACE THE BEAST SYSTEM, RIGHT UNDER THE NOSE OF A SLEEPING CHURCH…ARTICLE 5, THE “APOSTATE SUPERCHURCH” CULT OF ANTICHRIST » SkyWatchTV