www.wimjongman.nl

(homepagina)


De onheilspellende wending van de regering Biden tegen Israël

24 maart 2023 - door Caroline Glick

()

Op dinsdag ontbood het State Department de Israëlische ambassadeur bij de VS, Michael Herzog, om uitleg te eisen over de intrekking door de Knesset van de wet uit 2005 die Joden verbiedt te wonen in vier gemeenschappen in Noord-Samaria. Die wet werd aangenomen in het kader van Israëls mislukte plan om zich terug te trekken uit de Gazastrook en Noord-Samaria.

In augustus 2005 verdreef Israël 10.000 Joodse burgers uit Gaza en Noord-Samaria in de hoop dat de Palestijnen de gebieden zouden innemen en er een mini-Singapore zouden bouwen. In plaats daarvan bouwden ze een mini-Afghanistan.

Het besluit van de Knesset om de wet in te trekken was een zeldzaam voorbeeld van een democratie die haar eerdere fout corrigeert. Maar zo zag de regering Biden het niet.

Rond dezelfde tijd dat ambassadeur Herzog werd ontboden, zei het Witte Huis dat de wet een schending was van Israëls overeenkomst van 2004 met de regering Bush. Die overeenkomst, die tot uitdrukking kwam in een brief van april 2004 van toenmalig president George W. Bush aan de toenmalige Israëlische premier Ariel Sharon, zei in wezen dat in ruil voor Israëls gedwongen ontworteling van de Joodse gemeenschappen in Gaza en Noord-Samaria, de regering-Bush zou instemmen met het voortbestaan van grote Joodse gemeenschappen in de rest van Judea en Samaria.

Opmerkelijk aan de beschuldiging van de regering-Biden is dat de regering-Obama niet alleen de overeenkomst van 2004 heeft geschonden, maar überhaupt het bestaan van de overeenkomst heeft ontkend. In juni 2009 zei toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton: "Als we kijken naar de geschiedenis van de regering Bush, dan zien we dat er geen informele of afdwingbare overeenkomsten waren.

Het ontkennen van de gedocumenteerde geschiedenis zou al erg genoeg zijn. Maar het bredere beleidskader waarop de uitbarsting van de regering Biden is gebaseerd, is veel erger dan een geschil over de vraag of Noord-Samaria Judenrein moet zijn of niet.

Op 13 maart plaatste het Office of Palestinian Affairs van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem op Twitter foto's van zijn directeur, George Noll, die het Graf van Lazarus ten noorden van Jeruzalem bezoekt. Het bericht verwees naar de tombe als "een belangrijke religieuze plaats...onderhouden door het Ministerie van Toerisme van de Palestijnse Autoriteit (PA)". Het prees het werk van de PA "voor het behoud van prachtige historische en religieuze plaatsen zoals deze in de hele Westelijke Jordaanoever."

Veel Israëli's waren geschokt door het bericht, omdat verre van "het behoud van prachtige historische en religieuze plaatsen" in heel Judea en Samaria, de PA ze opzettelijk vernietigt.

Bijvoorbeeld, de Kerk van Johannes de Doper in Sebastia in het noorden van Samaria, waar Johannes de Doper naar verluidt werd begraven, is nu een met Hamasvlaggen versierde ruïne. De verwoesting van de kerk is bijkomende schade in de poging van de PA om elke fysieke herinnering aan de Joodse geschiedenis in de bakermat van de Joodse en Christelijke beschaving te vernietigen.

Sebastia is de Arabische naam voor Samaria, de oude hoofdstad van het bijbelse Koninkrijk Israël, en een van de belangrijkste Joodse en werelderfgoederen in de regio - en misschien wel in de wereld. Maar met directe steun van UNESCO vernietigt de PA Sebastia en herschrijft de geschiedenis. Vorige week bijvoorbeeld legden Palestijnse arbeiders een nieuwe weg aan in het midden van het oude Sebastia, waarbij ze een Joodse grafgrot uit de Tweede Tempel periode blootlegden. De arbeiders vernielden de grot en gooiden het lijk van een varken erin.

Sebastia is slechts één van de honderden Joodse erfgoederen die de PA opzettelijk vernietigt. Niet alleen veroordelen de V.S. de vernietiging niet, bij monde van Noll, ze prijzen het zelfs aan.

En het wordt nog erger. Op maandag publiceerde het State Department zijn 2022 Country Report on Human Rights Practices. Het gedeelte over Israël is niet alleen vijandig - het verwerpt in feite de legitimiteit van het bestaansrecht van Israël. Het rapport valt Israël aan omdat het Palestijnse terroristen niet vrijlaat. Het valt Israël aan omdat het terrorisme bestrijdt. En het valt Israël aan voor het voorkomen van onbeperkte illegale immigratie.

Erger nog, het rapport ontkent in feite dat de Joodse staat het recht heeft zijn wetten te handhaven ten opzichte van zijn Arabische burgers.

()

Landbouwterrorisme

Neem bijvoorbeeld het deel van het rapport over de inspanningen van Israël om illegale inbeslagname van bedoeïenenland in het zuiden van Israël tegen te gaan. Volgens Regavim, een Israëlische NGO die illegale Arabische bouwwerken documenteert, heeft Israëls bedoeïenenminderheid in de Negev land in beslag genomen dat in oppervlakte groter is dan Jeruzalem, Tel Aviv en Beersheba samen. Naomi Kahn, internationaal directeur van Regavim, legt uit dat door deze illegale landinname ongeveer 82.000 bedoeïenen - die minder dan 1% van de Israëlische bevolking uitmaken - illegaal ongeveer 150.000 vierkante hectare land in beslag hebben genomen. De overige 99% van de Israëli's woont op ongeveer 232.000 vierkante hectare land. Volgens een deze week gepubliceerde studie van HaShomer HaHadash, een vrijwilligersorganisatie die Israëlische landbouwgrond beschermt tegen Arabisch landbouwterrorisme, zijn de bedoeïenen in Israël alomtegenwoordig. Maar liefst 80% van de Israëlische bedrijfseigenaren betalen nu beschermingsgeld aan de bendes.

Dit alles is bekend bij het personeel van de Amerikaanse ambassade. Maar het heeft duidelijk geen indruk gemaakt op het State Department. Zoals in het hele rapport, baseerde het State Department zijn beweringen met betrekking tot Bedoeïenen-landkwesties op beweringen van anti-Israëlische NGO's. Deze groepen, die bijna uitsluitend gefinancierd worden door buitenlandse regeringen en buitenlandse stichtingen, verwerpen het bestaansrecht van Israël, steunen de boycot van Israël en beschuldigen de enige liberale democratie in het Midden-Oosten ervan een "apartheidsregime" te zijn. Volgens de eigen definitie van het State Department zijn al deze standpunten antisemitisch.

In het rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden de beweringen van dergelijke groepen als feiten voorgesteld en worden de pogingen van Israël om een klein deel van de tienduizenden illegale bouwwerken die de bedoeïenen op staatsgrond hebben gebouwd te vernietigen als wreed en imperialistisch bestempeld. "Contactpersonen uit de burgermaatschappij verklaarden dat de vernielingen geen rekening hielden met de traditionele semi-nomadische levensstijl van de Bedoeïenen, die dateert van vóór de moderne staat Israël," schreef het rapport.

In een van de meest veelzeggende delen van het rapport beschuldigt het State Department Israël van antisemitisme. In haar woorden: "Joden vormen bijna 74% van de bevolking, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De regering behandelt misdaden tegen Joden vaak als nationalistische misdaden in verband met het Israëlisch-Palestijnse conflict, eerder dan als een gevolg van antisemitisme."

Met andere woorden, Israël doet aan antisemitisme omdat het Palestijnse terreuraanslagen, uitgevoerd ter bevordering van het Palestijnse doel om Israël te vernietigen, behandelt als oorlogsdaden gericht tegen de Joodse staat, eerder dan als antisemitische misdaden zoals die uitgevoerd door antisemieten in Amerika.

Over antisemitisme gesproken, in 2016 nam het State Department de werkdefinitie van antisemitisme aan die door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) is geratificeerd. De IHRA-definitie stelt onder meer: "Manifestaties (van antisemitisme) kunnen het richten van de staat Israël, opgevat als een Joodse collectiviteit, omvatten."

De definitie bepaalt ook dat "het ontkennen van het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk, bijvoorbeeld door te beweren dat het bestaan van de Staat Israël een racistisch streven is," antisemitisch is.

De vele critici van Israël gebruiken graag de kwestie van de Israëlische gemeenschappen in Judea en Samaria - waarvan het ministerie van Buitenlandse Zaken van president Donald Trump in 2019 effectief de legaliteit erkende - als basis om anti-Israël beleid te rechtvaardigen. Maar vanaf de lof van Noll voor de PA, wat systematisch de Joodse geschiedenis uitwist, tot aan de veroordeling door het State Department van het legitieme recht van Israël om zichzelf te verdedigen en zijn wetten gelijkelijk te handhaven ten opzichte van zijn Joodse en Arabische burgers, blijkt dat de oppositie tegen de Joodse gemeenschappen van Judea en Samaria niet de oorzaak is van de beledigende behandeling van Israël door de regering Biden.

Bron: The Biden Administration's Sinister Turn Against Israel - CarolineGlick.com