www.wimjongman.nl

(homepagina)


God kan de vrouwen van Iran gebruiken om hun land voor altijd te veranderen

Een persoonlijke brief van Lily Meschi, waarvan de volledige tekst onlangs verscheen op Charismamag.com:

Januari 2023

Vorig jaar riep TIME Magazine de vrouwen van Iran uit tot "helden van het jaar", met name ter ere van hun strijd voor vrijheid van onderdrukking. En met reden: De protesten die ontstonden na de dood van Mahsa Amini, die stierf in de hechtenis van de moraalpolitie nadat ze was gearresteerd omdat ze haar hijab niet naar behoren droeg, worden geleid door vrouwen die met gevaar voor eigen leven terugvechten tegen de onderdrukking door de regering.

Hoe ontroerend en inspirerend deze politieke protesten ook zijn, wat Iran nodig heeft is geen politieke revolutie maar een geestelijk ontwaken. De natie heeft een interne revolutie in de harten van het Iraanse volk nodig om de islamitische cultuur die zo lang in Iran is ingebakken te veranderen.

Uit protest tegen de dood van Mahsa Amini en na meer dan 40 jaar islamistische onderdrukking, protesteren vrouwen in heel Iran en de wereld in steeds grotere getale en met steeds meer verve tegen het islamitische regime.

Verandering is er nog niet, maar ik weet dat er hoop is voor de vrouwen van Iran. Ik weet dit omdat ik een Iraanse vrouw ben. En net als de vrouwen die op straat protesteren, ben ik misbruikt en vervolgd door een achterlijke, patriarchale cultuur.

Ik ben opgevoed in een nominaal moslim gezin in Teheran. Toen ik 16 was, emigreerden mijn ouders naar Duitsland om hun failliete bedrijf te ontvluchten. Later verhuisden we naar de VS om ons als gezin te herenigen.

Toen ik 18 was, moedigde mijn vader me aan om zijn Iraanse zakenpartner te leren kennen, die 14 jaar ouder was dan ik. Er was al besloten dat ik met deze man zou trouwen.

Omdat mijn belangrijkste drijfveer in het leven het winnen van mijn vaders goedkeuring was, vertrouwde ik erop dat dit een goede regeling was. Het was immers normaal - families uit het Midden-Oosten koppelen jonge meisjes voortdurend aan oudere mannen. Het zit ingebakken in de cultuur.

Het leven werd bitter toen ik deze man persoonlijk ontmoette.

In ons huwelijk voelde elke dag meer demotiverend dan de vorige. Ik verdroeg zijn toenemende jaloezie en onzekerheid. En oh ... zijn verbale, emotionele en fysieke misbruik maakte me volkomen hopeloos. Ik nam aan dat ik de rest van mijn leven gevangen zou zitten in deze gevangenis van het huwelijk.

Ik leefde in verduisterde benauwdheid zonder hoop of vreugde, en ik vond mezelf extreem depressief, terwijl ik door het leven sjokte als de wandelende dood.

Ik riep God wanhopig aan, vroeg hem om een nieuwe kans, smeekte hem om mij een nieuw leven te laten beginnen. Toen, op een dag, nam mijn moeder contact met me op en vroeg me om wat familievrienden te bezoeken die vanuit Oklahoma in de stad waren.

Toen ik hun huis binnenstapte, voelde ik een onbeschrijflijk gevoel van liefde en vreugde dat ik nooit eerder had ervaren. Ze keken naar een film over het leven van Jezus, en ik was meteen geïntrigeerd.

Ik wist niets over Jezus, alleen wat ik in Iran geleerd had over Jezus als een van de grootste profeten die veel wonderen had verricht.

Terwijl we naar de film keken, zei een van de meisjes tegen me: "Lily, wist je dat alles nieuw wordt als je in Jezus gelooft? Alles uit je verleden wordt weggevaagd en je wordt een nieuwe schepping."

Haar woorden bleven me bij: Dit was precies waar ik voor gebeden had! Hoewel ik niets wist van Jezus' godheid, de Drie-eenheid of enige theologie, wist ik dat Hij was wat ik zocht.

Ik was vervuld van een bovennatuurlijk geloof dat Hij mij hoop en toekomst zou brengen. Deze stoutmoedige uitspraak was het zaad dat in mijn hart werd gezaaid. Ik besloot toen en daar dat Jezus mijn Redder zou zijn.

Mijn leven was voor altijd veranderd. De Heer bevrijdde mij van mijn misbruikt huwelijk. Tegenwoordig werk ik bij Iran Alive Ministries - dezelfde bediening die mij na mijn bekering tot Christus hielp groeien in de eerste stappen van mijn geloof. Door deze bediening heb ik hoop en een doel in Christus gevonden en kan ik spreken over hoe de culturele gebruiken, zoals gearrangeerde huwelijken, destructief zijn voor jonge meisjes en over de sterke greep van misbruik in de cultuur.

Mijn verhaal is slechts een glimp van de onderdrukking waaraan de vrouwen van Iran hun hele leven blootstaan. Ik kan me de gebrokenheid, eenzaamheid en duisternis die de overgrote meerderheid van hen dagelijks voelt goed voorstellen, net zoals ik dat ooit deed.

Door mijn eigen cultuur te dienen, bid ik dat al deze vrouwen Jezus zullen leren kennen zoals ik dat heb gedaan, zodat zij echte vrijheid, vreugde en een overvloedig leven kunnen ervaren. Ik verlang ernaar de hoop die ik heb gevonden met anderen te delen.

Evenzo hebben deze vrouwen het potentieel om vele bevrijde vrouwen te leiden die in hun kielzog zullen volgen en Jezus zullen vinden door hun eigen getuigenis.

Bron: God can use the women of Iran to change the world