www.wimjongman.nl

(homepagina)


Voorwaarts marcheren

Door Daymond Duck - 23 maart 2023

Op 8 maart 2023 plaatste LifeSiteNews een artikel van Tom Parker waarin stond, "De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat verder met haar plannen om wijzigingen aan te brengen in de Internationale Gezondheidsregeling."

Parker zei, "Sommige politici hebben zich verzet tegen de voorgestelde wijzigingen van de IHR, maar deze tegenstand heeft de WHO er nog niet van weerhouden om door te gaan."

Hij voegde eraan toe dat de lidstaten van de WHO tot nu toe 307 amendementen op de IHR hebben voorgesteld (307 voorgestelde amendementen kunnen leiden tot een heleboel wereldwijde wetten).

Volgens Parker zullen deze voorgestelde wijzigingen:

  • De directeur-generaal van de WHO de bevoegdheid geven om nieuwe soorten noodsituaties op gezondheidsgebied af te kondigen, de regionale directeuren van de WHO de bevoegdheid geven om bepaalde soorten noodsituaties op gezondheidsgebied af te kondigen en de WHO in staat stellen om nieuwe soorten gezondheidswaarschuwingen af te geven.
  • Machtiging van de regionale directeuren van de WHO om een "noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van regionaal belang" af te kondigen en hen te machtigen "tussentijdse gezondheidswaarschuwingen" (Merk op dat Parker regionale directeuren en regionale problemen noemt. Parker zei het niet, maar op grond van Bijbelprofetie verwacht ik dat er tien regionale directeuren zullen zijn die de tien koningen, leiders of tsaren zullen blijken te zijn in een wereldregering onder leiding van de antichrist.
  • Verhoog de macht van de directeur-generaal van de WHO's om zogenaamde desinformatie en desinformatie te censureren.
  • Verhoog de macht van de WHO-directeur-generaal’s om mensen op te sporen om ervoor te zorgen dat iedereen wordt ingeënt.

Hier is een link naar Parker’s artikel:

https://www.lifesitenews.com/news/who-pushes-ahead-with-pandemic-treaty-granting-powers-to-suppress-medical-misinformation/?utm_source=daily-usa-2023-03-09&utm_medium=email

Een vergadering van het Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan van de WHO (INB) om te bespreken wat de WHO hierna gaat doen, is gepland voor 17-20 april 2023.

Het komt erop neer dat de globalistische agenda om tegen 2030 of eerder een Nieuwe Wereldorde (Grote Reset; wereldregering) te vestigen nog steeds stap voor stap vooruit gaat, ondanks een beperkte hoeveelheid tegenstand in de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

(Meer: Op 12 mrt. 2023 werd gemeld dat het Internationale Pandemieverdrag vereist dat de VS 20% van hun medische voorraden, waaronder antivirale medicijnen en vaccins, aan de WHO geven voor wereldwijde distributie. Dit omdat Biden niet vindt dat Amerikanen betere of snellere gezondheidszorg moeten krijgen dan mensen in derdewereldlanden.)

(Mijn mening: Als de Republikeinen in het Huis en de Senaat dit verdrag niet tegenhouden, zijn ze net zo schuldig als Biden en de Democraten.)

Hier zijn meer gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat de Verdrukkingsperiode zich aan het vormen is.

Eén, betreffende bedrog en vermindering van de bevolking op aarde: op 8 maart 2023 berichtte The Expose dat de Amerikaanse Food Drug Administration (FDA) op gerechtelijk bevel is gedwongen tienduizenden pagina's documenten vrij te geven die de bewering ondersteunen dat Covid-19 vaccinaties de bevolking op aarde zouden verminderen.

Hier is een link naar een zeer lang artikel met een "berg bewijsmateriaal."

https://expose-news.com/2023/03/08/confidential-pfizer-documents-reveal-covid-19-vaccination-is-going-to-lead-to-depopulation/

Twee, betreffende de komende economische ineenstorting: op 9 maart 2023 verloren de aandelen van Silicon Valley Bank (SVB), de 16de grootste bank en een van de belangrijkste durfkapitaalbanken in de VS, ongeveer 60% van zijn waarde (ongeveer 52 miljard dollar verloren) toen geruchten de ronde deden dat de bank financiële problemen had en beleggers hun aandelen begonnen te verkopen.

(Update: Op 10 maart 2023 nam het California Department of Financial Protection and Innovation de bank over en sloot deze. Dit is de grootste bank die failliet gaat sinds 2008. Er is bezorgdheid over de vraag of dit een eenmalige bankgebeurtenis is of een teken van meer te komen.)

(Update: Op 11 maart 2023 zei Bernie Marcus, medeoprichter van Home Depot, "Ik kan niet wachten tot Biden weer met de toespraak komt en praat over hoe geweldig de economie is en hoe het vooruit gaat en met de dag sterker wordt. En dit is een indicatie dat wat hij zegt niet waar is." Marcus voegde eraan toe, "Misschien wordt het Amerikaanse volk eindelijk wakker en begrijpt het dat we in zeer moeilijke tijden leven, dat er in feite misschien al een recessie is begonnen. Wie weet? Maar het ziet er niet goed uit.

(Update: Op 12 maart 2023 werd in een artikel in Bloomberg News de mening geuit dat het faillissement van de Silicon Valley Bank (SVB) zich begint uit te breiden naar hun filialen in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, India, Israël en Zweden. Volgens de schrijvers zou het faillissement van SVB's een wereldwijde impact kunnen hebben.)

(Meer: Op 12 maart 2023 ging een tweede bank, Signature Bank in New York, failliet. De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en de Amerikaanse Treasury Dept. verzekerden de depositohouders dat zij hun geld niet zouden verliezen.)

(Meer: Op 14 maart 2023 verlaagde Moody's Investors Service, een van de grote drie ratingbedrijven, zijn vooruitzichten op het Amerikaanse banksysteem van stabiel naar negatief. Ze zeiden dat ondanks de inspanningen van de regelgevers, de banken zich in een snel verslechterende operationele omgeving bevinden.)

(Meer: Op 15 maart 2023 werd gemeld dat de op een na grootste bank van Zwitserland, Credit Suisse, in financiële problemen verkeert en mogelijk omvalt. Credit Suisse is wereldwijd actief, ook in de VS)

(Mijn mening: Er zal een wereldwijde economische ineenstorting plaatsvinden tijdens de Verdrukkingsperiode wanneer de Ruiter op het Zwarte Paard wordt losgelaten. De Antichrist en de Verdrukkingsperiode worden beperkt zolang de Gemeente hier is, maar de wereldwijde economische problemen en het faillissement van deze grote banken kunnen een teken zijn dat we dichtbij komen.)

Drie, over God die mensen aan het einde van het tijdperk overgeeft aan een verdorven geest: op 9 maart 2023 organiseerden de Amerikaanse First Lady Jill Biden en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de uitreiking van de International Women of Courage Awards in het Witte Huis.

Biden en Blinken overhandigden Alba Rueda, een biologische man die zich identificeert als vrouw, een "International Women of Courage" award.

Arkansas Gov. Sarah Huckabee Sanders tweette: "It's International Women's Day-A good time to remember that Democrats can't even tell you what a woman is."

Vier, over de wereldregering: op 10 maart 2023 plaatste LifeSiteNews een artikel van Emily Mangiaracina waarin stond dat Dr. Francis Boyle, internationaal rechtsexpert, er bij de VS op aandringt om legislation introduced by Arizona Republican Congressman Andy Biggs to "immediately terminate U.S. membership in the WHO" and "immediately cut off all funding for the WHO."

Volgens Boyle heeft het Congres de WHO "coup d'état" tegen de VS goedgekeurd toen het de National Defense Authorization Act in 2022 ondertekende (Een Global Pandemic Prevention and Biosecurity Act van 2022 was opgenomen in dat wetsvoorstel, en ik weet het niet, maar het kan een van die wetsvoorstellen zijn die ze niet eens gelezen hebben). Dus de enige manier voor de VS om de overgave van haar nationale soevereiniteit aan een wereldwijde medische politiestaat over twee maanden te voorkomen, is om zich onmiddellijk terug te trekken uit de WHO.

Hier is een link naar het artikel.

https://www.lifesitenews.com/news/us-must-immediately-withdraw-from-who-to-escape-medical-tyranny-international-law-expert/?utm_source=featured-news&utm_campaign=usa

Vijf, betreffende de afkeer van Amerika's tegen God en Israël: op 12 maart 2023 werd gemeld dat de Amerikaanse senator Tom Cotton president Biden en de Democraten ervan beschuldigde dat zij probeerden de regering van premier Netanyahu omver te werpen (en nu heeft een Israëlische functionaris in de regering Netanyahu Cotton's beschuldiging bevestigd).

Volgens Cotton en de Israëlische ambtenaar, stuurt Biden'''s State Department geld naar een van de groepen die proberen de regering van Netanyahu ten val te brengen.

(Mijn mening: De Bijbel zegt dat God degenen die Israël zegenen zal zegenen en degenen die Israël vervloeken zal vervloeken; Gen. 12:1-3. Dus het lijkt mij dat Biden en de Democraten er gewoon om vragen dat het oordeel van God over hen of onze natie valt.)

Zes, aangaande de corruptie in het Witte Huis: op 12 maart 2023 zei James Comer, voorzitter van de House Oversight Committee, dat vier mensen die met de Bidens hebben gewerkt aan deals met China, de commissie documenten hebben gegeven die de Bidens in verband brengen met deals met de Chinese Communistische Partij (CCP).

Comer zei dat de commissie ook bankgegevens in handen heeft, en dat de stroom van CCP-geld naar de familie Biden "zo erg is als we dachten."

Comer tweette dat "leden van de familie Biden probeerden toegang & invloed over de hele wereld te verkopen."

Comer beloofde dat zijn commissie de feiten aan het Amerikaanse volk zal verstrekken.

Zeven, over een toename van de frequentie en intensiteit van natuurrampen aan het einde van het tijdperk: op 13 maart 2023 zeiden onderzoekers in een tijdschrift genaamd Nature Water: "Gegevens (waaronder satellietfoto's van 1.056 gebeurtenissen) bevestigen dat zowel de frequentie als de intensiteit van regenval en droogte toenemen."

Tenslotte, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Marching Forward :: By Daymond Duck - Rapture Ready