www.wimjongman.nl

(homepagina)


Verheug u, ondanks deze elf grote bedreigingen

Door Daymond Duck - 11 maart 2023

Na de selectie van Zijn oorspronkelijke 12 discipelen, en al vroeg in Zijn aardse bediening, selecteerde Jezus 70 mannen en zond hen twee aan twee uit van stad tot stad om de weg te bereiden voor Zijn bediening en een grote oogst van zielen (Lucas 10:1-20).

Hij waarschuwde deze mannen dat zij op tegenstand, ontberingen en gevaar zouden stuiten.

Hij machtigde hen wonderen te verrichten (zieken genezen, enz.) in steden waar zij werden ontvangen en droeg hen op de mensen te vertellen: "Het Koninkrijk Gods is nabij u."

Hij vertelde hen dat er een dag des oordeels komt, en dat het oordeel van God zal vallen over degenen die de koninkrijksboodschap verwerpen, omdat het aanvaarden of verwerpen van Jezus hetzelfde is als het aanvaarden of verwerpen van de God (Jehova) die Jezus heeft gezonden.

De zeventig gingen heen en keerden verheugd terug dat zelfs de duivels (demonen) hen gehoorzaamden in de naam van Jezus.

Jezus openbaarde dat de gehoorzaamheid van demonen in de naam van Jezus een voorproefje is van het uit de hemel schoppen van Satan (in het midden van de Verdrukkingsperiode: Openb. 12:7-12) en de uiteindelijke overwinning en bevrijding van hen die op Hem vertrouwen.

Hij zei tegen de 70: "Verblijdt u niet, dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt u liever, omdat uw namen in de hemel geschreven staan."

Christenen die zich zorgen maken over wat er in de komende weken en maanden kan gebeuren (gedwongen vaccinaties, iedereen volgen, overgang naar een digitale munt, vervolging, verlies van hun spullen, enz.

In plaats van u te verheugen over uw aardse vrijheden, successen, enz. (in werkelijkheid geschenken van God), verheug u:

 • Vanwege de dood, begrafenis en opstanding van Jezus voor de zonden van hen die geloven en hun vertrouwen op Hem stellen.
 • Omdat uw naam geschreven staat in het boek des levens van het Lam in de hemel.
 • Omdat uw zonden zijn vergeven en u bent verzegeld door de Heilige Geest.
 • Omdat u eeuwig leven hebt, en niets u zal kunnen scheiden van de liefde van God.
 • Omdat u zelfs geen minuut van de Verdrukkingsperiode zult meemaken.
 • Omdat Satans macht en invloed op aarde spoedig zal eindigen.
 • Omdat God het kwaad zal wreken dat de verlorenen Zijn volk aandoen.
 • Omdat u met Jezus naar de aarde zult terugkeren bij Zijn Tweede Komst, en u met Hem zult regeren tijdens Zijn Duizendjarig Rijk op aarde.
 • Hier zijn actuele gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat het dichtbij komt.

Eén, betreffende de wereldregering: er gebeuren dingen die voortdurend in de gaten moeten worden gehouden.

Het volgende zal u een overzicht geven en u klaar te maken voor dat laatste:

 • Ten eerste waren er twee globalistische bijeenkomsten in januari 2023 (de WHO International Health Regulations Review Committee, IHRRC, en de WEF Annual Meeting) die voorstellen indienden (voorgestelde Internationale Gezondheidsvoorschriften, de zogenaamde IHR's of wereldwijde wetten) waarover gestemd moet worden tijdens de komende WHO-vergadering op 21-30 mei 2023. De IHR's zijn ontworpen om, als ze met een eenvoudige meerderheid worden aangenomen, de directeur-generaal van de WHO medische en wetenschappelijke soevereiniteit te geven over elke natie en persoon op aarde.
 • Ten tweede, midden februari 2023, werd gemeld dat de regering Biden van plan was om tijdens een komende vergadering (27 februari - 3 maart 2023) een juridisch bindend document te ondertekenen met het Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan van de WHO (INB) dat de VS zou verplichten om de IHR's (wereldwijde wetten) van de WHO te gehoorzamen zonder de goedkeuring van het Congres of de kiezers in de VS.

Hier is de laatste informatie die ik heb (en ik pretendeer niet alles te weten of te begrijpen wat er gebeurt of dat wat ik lees juist is):

 • Ten eerste weet ik dat de INB-vergadering heeft plaatsgevonden (27 feb. - 3 mrt. 2023), maar ik weet niet of Biden een overeenkomst heeft ondertekend die de VS verplicht de IHR's (wereldwijde wetten) van de WHO te gehoorzamen. Een andere INB-vergadering is gepland voor 17-20 april 2023.
 • Ten tweede waarschuwden de Republikeinen in de Senaat op 28 februari 2023 dat zij zich zullen verzetten tegen pogingen van de regering-Biden om de VS te verplichten zich te houden aan de IHR's van de WHO, tenzij de Senaat van de VS dit goedkeurt.
 • Ten derde werd op 1 maart 2023 gemeld dat als de IHR's van de WHO worden goedgekeurd op de vergadering van de WHO van 21-30 mei, de wereldleiders een korte periode krijgen om ze in werking te stellen.
 • Ten vierde werd op 3 maart 2023 gemeld dat er in het Huis van Afgevaardigden twee reeksen wetgeving in behandeling zijn om de VS ervan te weerhouden zich over te geven aan deze machtsgreep van de WHO.

Hier is een link naar een uitstekend artikel over deze kwestie.

https://thenewamerican.com/who-declares-war-on-sovereignty-time-to-get-out/?mc_cid=518e299d1f&mc_eid=551904ee4c

Voor wat het waard is, op 2 maart 2023 schreef Bill Wilson, KIN Senior Analist voor Koenig's Eye News:

 • Openbaring 13:7 zegt: En het werd hem [het Beest] gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen, en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over alle soorten, en tongen, en volken. - Er is geen grotere macht dan de greep op de gezondheidszorg van mensen. Deze greep kan zich uitstrekken tot reizen, voedsel, huisvesting, burgerrechten, en meer als mensen niet voldoen aan de mandaten. We zagen het met eigen ogen bij COVID waar mensen niet mochten reizen en geen toegang kregen tot restaurants. Ze mochten zelfs niet werken als ze niet gevaccineerd waren met een onbewezen, ineffectief en onveilig "vaccin" dat nu duizenden doden en gezondheidsproblemen veroorzaakt. Biden moet gestopt worden in deze ongrondwettelijke abdicatie van soevereiniteit. Wie is je vader? God of de mens?

Als deze machtsgreep van de WHO niet wordt gestopt, zal de wereld binnenkort de ergste zeven jaar ooit ingaan (inclusief de zondvloed, WOI, WOII, enz.).

De mensen zullen moeten kiezen of ze God (onze hemelse Vader) of de mens zullen volgen, en hun leven zal op het spel staan.

Twee, betreffende de wereldregering: op 4 maart 2023 hield voormalig president Trump de keynote speech op de prestigieuze Conservative Political Action Conference (CPAC) bijeenkomst in Washington, DC.

Onder andere zei Trump, als hij tot president wordt gekozen:

 • Hij zal de Nieuwe Wereld Orde vernietigen.
 • Hij zal de diepe staat volledig uitroeien.
 • Hij zal de ongekozen bureaucraten en schaduwkrachten ontslaan die ons rechtssysteem hebben bewapend zoals dat nog nooit eerder is gedaan.
 • Hij zal de mensen weer de leiding over Amerika geven.

(Mijn mening: Bijbelprofetie moet in vervulling gaan. Ik zal niet zeggen dat het niet mogelijk is voor gebed en een andere president in het Witte Huis om de Nieuwe Wereld Orde af te remmen, maar het is niet te stoppen).

(Meer: Het is niet te zeggen wat de ongekozen Deep State zal doen om Trump niet te laten winnen. Een bevriende predikant die zeer scherpzinnig is in Bijbelprofetie gelooft dat de oppositie van Trump een teken is dat hij niet opnieuw gekozen zal worden omdat Bijbelprofetie vervuld moet worden).

(Meer: Trump waarschuwde dat als de Republikeinen in 2024 niet winnen, de VS waarschijnlijk weg zijn. Wat mij betreft was hij aan het politiseren, maar afgezien daarvan geloof ik dat hij gelijk heeft. De Deep State is vastbesloten Amerika ten val te brengen en de Nieuwe Wereldorde in te voeren).

(Meer: Voormalig vice-president Al Gore is lid van de raad van bestuur.)

Drie, met betrekking tot verwijfde geesten: in Canada werd op 1 maart 2023 gemeld dat de meeste provincies van Canada een verzekering hebben die transitieoperaties voor verwarde personen op kosten van de belastingbetaler dekt, maar de Canadese minister-president Trudeau wil de dekking uitbreiden. Trudeau wil de dekking uitbreiden tot stemfeminisatie en borstvergroting.

Het is nog te vroeg om te zeggen of dit zal worden goedgekeurd, maar sommigen vragen zich af waarom de belastingbetaler moet betalen voor homo's om hun stem te veranderen of hun borsten te vergroten.

Vier, over bedrog en corruptie in de Amerikaanse regering: op 2 maart 2023 meldde The Gateway Pundit dat uit een Rasmussen Peiling bleek dat meer dan 60% van de waarschijnlijke kiezers gelooft dat de rellen van 6 januari 2021 werden uitgelokt door overheidsagenten.

Sommige Democraten in het Huis en de Senaat (Hakeem Jeffries en Chuck Schumer, om er twee te noemen) worden woest over het besluit van Huisvoorzitter McCarthy om videobeelden van de rellen vrij te geven aan Tucker Carlson, maar 80% van de waarschijnlijke kiezers (waaronder veel Democraten) vindt het belangrijk dat het publiek alle video's te zien krijgt.

Als waarheid en gerechtigheid hebben gezegevierd door sommige burgers op te sluiten zonder hoop op vrijlating, waarom verzetten sommige Democratische leiders zich dan tegen het vrijgeven van de video's?

Vijf, over bedrog in de Amerikaanse regering en het volgen van iedereen: op 28 februari 2023 zei Dr. Marty Makary, professor aan de Johns Hopkins School of Medicine, in een getuigenis voor een House Select Subcommittee: "De grootste dader van verkeerde informatie tijdens de (Covid) pandemie was de Amerikaanse regering."

Makary citeerde een lange lijst van valse verklaringen van de regering, een gezaghebbende studie die sommige daarvan weerlegde, deskundigen die sommige daarvan weerlegden, en het rapport merkte op dat het vrijgeven van Twitter Files verifieert dat de Amerikaanse regering opzettelijk probeerde deskundigen het zwijgen op te leggen over veel van de kwesties.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de regering die valse informatie verspreidde, gegevens over elke Amerikaanse burger wil bijhouden en hun leven wil controleren.

Zes, over het morele verval van Amerika, Rachel Levine is de assistent-secretaris van Volksgezondheid van president Biden.

Levine is de vader van twee jongens, een biologische man die scheidde van zijn vrouw, een beha ging dragen en zich identificeerde als vrouw.

Iedereen weet dat een man geen vrouw wordt door lang haar te laten groeien en zich te verkleden, maar iemand met een verdorven geest zou kunnen denken dat hij dat wel kan.

Hoe dan ook, op 6 juni 2023 komt er een nieuw kinderboek uit met de titel She Persisted: Rachel Levine.

Het boek zal Levine promoten als een inspirerend figuur die zich verkleedde en oprees tegen de verwachtingen in.

Het wordt aangeprezen als geschikt voor kinderen van 6-9 jaar.

Zeven, betreffende het morele verval van Amerika, op 2 maart 2023 werd Patrick Wojahn, de homoseksuele burgemeester van Maryland, Ind., gearresteerd op beschuldiging van het bezit van kinderporno.

Wojahn heeft ooit opgemerkt dat Pete Buttigieg (voormalig burgemeester van South Bend, Ind., en nu Pres. Biden's gay Sec. of Transportation) zijn mentor is.

Wojahn zei dat hij een ontmoeting met Buttigieg bijwoonde in het Witte Huis tijdens de regering Obama (sommigen denken dat Obama homo is).

Wojahn zei: "Ik vervul nu een leidende rol als vice-voorzitter voor de leefbaarheid van de stad en fietsen, deels dankzij zijn (Buttigieg's) mentorschap."

Ik moet toegeven dat ik niet weet wat de vice-voorzitter van stedelijke leefbaarheid en fietsen doet, en ik denk dat dit de eerste keer is dat ik van die functie in de regering heb gehoord, maar ik denk dat dit een van de belangrijkere dingen is waar de U.S. Sec. of Transportation aan heeft gewerkt.

Acht, met betrekking tot verwijfde geesten en een wereldwijd moreel verval: deze week zei een priester in Maryland: "Een deken van waanzin is over de aarde gevallen."

Hij verwees naar een totale aanval op de ongeborenen en degenen die hen verdedigen, de drang naar transgenderverminkingen bij jongeren, het gebruik van puberteitsremmende medicijnen bij onschuldige jonge kinderen, de seksualisering van kinderen door dragshows en pornografie in openbare bibliotheken en scholen, en het feit dat prime-time TV onlangs Satan-aanbidding in beeld bracht en vierde.

Hij verklaarde terecht dat deze totale satanische aanval afkomstig is van het Witte Huis en de hele politieke partij van de president.

(Mijn mening: Het doden en verminken van kinderen, het homohuwelijk, enz. maken deel uit van de globalistische agenda om de bevolking op aarde te verminderen. De invloed van Satan op veel van onze leiders is zo sterk dat de FBI zich gewapend heeft tegen pro-lifers, de FBI een "bedreigingslabel" heeft gemaakt voor pro-lifers, sommige pro-lifers zijn gearresteerd omdat ze in stilte baden buiten abortusklinieken, enz. Het is de vervolging door de Amerikaanse regering van burgers die legaal bidden, spreken, enz.)

Negen, betreffende lauwheid en een afvalligheid in de Kerk aan het einde van het tijdperk: al sinds 1686 houden kerkleden en burgers in Denemarken De Grote Gebedsdag op de vierde vrijdag na Pasen.

Bedrijven sluiten dan en er zijn geen belastinginningen op die dag.

Hoe dan ook, het Deense parlement heeft de Grote Gebedsdag afgeschaft omdat ze de belastingen willen die geïnd kunnen worden door de bedrijven open te houden.

(Mijn mening: Met meer gebed heeft Denemarken de belastingen misschien niet eens nodig).

Tien, betreffende de antichrist en de valse profeet die een merkteken in de rechterhand of het voorhoofd vereisen om al het kopen en verkopen tijdens de Verdrukkingsperiode bij te houden: op 5 maart 2023 staat in een artikel in The Expose van Rhoda Wilson:

 • "Het WEF steunt het 'samengaan van mens en machine', of transhumanisme, en zijn Vierde Industriële Revolutie is erop gericht om draagbare en implanteerbare technologie te gebruiken om je gedachten af te luisteren en een digitale dictatuur te lanceren. Eenmaal ingevoerd zal een digitale dictatuur bijna onmogelijk zijn om aan te ontsnappen; één manier om het te stoppen is door niet te voldoen aan of gebruik te maken van deze technologieën."

Volgens de Bijbel zullen degenen die het merkteken van het Beest in hun rechterhand of voorhoofd nemen tijdens de Verdrukkingsperiode niet worden gered, en zij zullen de eeuwigheid doorbrengen in het Meer van Vuur (Openb. 14:9-10).

Elf, betreffende wetteloosheid: diefstal is een van de zes zonden die tijdens de Verdrukkingsperiode zullen overheersen en waarvan de mensen zich niet zullen bekeren (Openb. 9:20-21).

Op 4 maart 2023 werd gemeld dat de laatste twee Walmart winkels in Portland, Oregon, binnenkort zullen sluiten vanwege toegenomen winkeldiefstal en het falen van overheidsfunctionarissen om er iets aan te doen.

Andere bedrijven in Portland die om dezelfde reden zijn gesloten zijn Raind PDX, Nike en Cracker Barrel.

Honderden mensen verliezen hun baan terwijl hun regering weigert op te treden.

Tenslotte, bent u klaar voor de Opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

duck_daymond@yahoo.com

Bron: Rejoice :: By Daymond Duck - Rapture Ready