www.wimjongman.nl

(homepagina)


Er zijn bepaalde momenten waarop nationale veiligheidsuitdagingen een verdeelde natie moeten overwinnen

The Jerusalem Institute - 23 februari 2023

Israël staat voor een reeks kritieke beslissingen op het gebied van de nationale veiligheid, en de noodzakelijke voorwaarde om die uitdagingen aan te gaan is het behoud van een maximale nationale cohesie. Daarom is het absoluut noodzakelijk het vuur in de huidige publieke debatten te laten zakken en een compromis te bereiken.

Het Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS), dat wij leiden, heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk een beleidsagenda aangeboden aan de regeringen van Israël, inclusief een reeks aanbevelingen.

De eerste aanbeveling heeft altijd de noodzaak benadrukt om een maximale nationale cohesie te behouden. Dat is absoluut noodzakelijk voor een natie die geconfronteerd wordt met een vijandige strategische omgeving. Recente gebeurtenissen onderstrepen het belang van nationale cohesie nog meer.

Israël staat voor een kritiek beslissingsmoment, vooral met betrekking tot Iran, een vastberaden vijand die streeft naar kernwapens, en met het oog op zijn proxies, die langs Israëls grenzen zijn verspreid, klaar voor militaire actie tegen de Joodse Staat. Dit is niet het moment om de verdeeldheid van de Israëlische samenleving te vergroten en delen van het publiek in een gevaarlijke vervreemding te duwen.

De noodzaak van sociale cohesie is de beleidsmakers al jaren bekend. Het politieke programma voor de 36e Israëlische regering dat het JISS in 2021 publiceerde, bevatte de verklaring: "Nationale cohesie is een noodzakelijke voorwaarde voor Israëls veerkracht in de moeilijke veiligheidsproeven waarmee het wordt geconfronteerd."

Hieraan moeten ook worden toegevoegd de uitdagingen van het bestuur in eigen land, de noodzaak om het schip van de Israëlische economie correct te navigeren binnen de wereldeconomie, en de noodzaak om bruggen te onderhouden met het Diaspora Jodendom. Hoe de geschillen in Israël door zijn vijanden worden gezien, kan de afschrikkingskracht van Israël schaden. Een door conflicten geteisterde samenleving lijkt zwak. Wij horen reeds geluiden van jubel in Teheran en andere landen in de regio. Tegelijkertijd hebben de binnenlandse geschillen ook gevolgen voor de betrekkingen van Israël met zijn vrienden en partners in de regio en in de internationale arena.

De ernst van de huidige crisis kan niet worden onderschat. De escalatie van de ideologische en politieke geschillen in eigen land, in de eerste plaats rond de kwestie van veranderingen in het rechtsstelsel en ook rond kwesties die raken aan de betrekkingen tussen religie en staat, treft Israël op het slechtste moment. De afbrokkeling van de nationale samenhang - ook al is die een bijprodukt van een legitiem verlangen om tekortkomingen in de bestaande orde te corrigeren - brengt mogelijk schade toe aan Israëls veiligheid en politieke belangen.

Het gevaar waarmee Israël wordt geconfronteerd vloeit voort uit een combinatie van verschillende factoren: het laten prevaleren van verdeeldheid boven eenheid; de tendens tot erosie van de steun voor staatsorganen, die de belichaming vormen van de statistische legitimiteit en cohesie; en de ernst van de onmiddellijke veiligheidsuitdagingen die voor ons liggen, in de eerste plaats de noodzaak te voorkomen dat Iran kernwapens verkrijgt.

Om een geloofwaardige militaire dreiging te projecteren moeten Israëls vijanden het land zien als verenigd en vastberaden. Helaas is dat niet de indruk die onder de huidige omstandigheden wordt gewekt.

Bovendien zou de escalatie in het discours tussen de strijdende partijen de betrekkingen met de Amerikaanse regering en het vermogen om een adequaat antwoord te plannen op de Iraanse uitdaging en de verwachte uitdagingen in de Palestijnse arena kunnen schaden. Bovendien helpen de uitingen van bezorgdheid in het buitenland, vooral onder het Amerikaanse jodendom, niet.

Onder deze omstandigheden moet het leiderschap in Israël - coalitie en oppositie - optreden om de gemoederen te bedaren, de dynamiek van het publieke debat te veranderen en een praktisch kader voor een echte dialoog tot stand te brengen, een kader dat ernaar streeft een zo breed mogelijke basis van overeenstemming te creëren voor de noodzakelijke wettelijke hervorming. Het initiatief van de president van de staat, Yitzhak Herzog, biedt een kader voor een constructieve dialoog en een schets voor een mogelijk compromis over de besproken kwesties.

Ondanks ideologische voorkeuren en sectorale belangen moeten de Israëlische leiders een ondubbelzinnige boodschap afgeven over de ernst van het uur en de noodzaak om het vuur van de geschillen in de publieke sfeer te doven. Er zijn bepaalde tijden, zoals de wachttijd voor de Zesdaagse Oorlog, waarin gemeenschappelijke nationale uitdagingen het moeten winnen van de verdeeldheid van de natie.

Nationale cohesie is belangrijker dan het winnen van politieke argumenten.

JISS Policy Papers worden gepubliceerd dankzij de vrijgevigheid van de familie Greg Rosshandler.


Voor meer zie There are certain times when national security challenges must overcome a divided nation - JISS