www.wimjongman.nl

(homepagina)


Twee Grote Dagen

Door Daymond Duck - 25 februari 2023

Een lezer stuurde me onlangs dit citaat van Billy Graham toen hij sprak tijdens een campagne. Hij zei: "De eerste gedachte die ik heb als ik 's morgens wakker word, is dat ik me afvraag of Hij vandaag gaat komen. Ik zou Hem graag zien komen; wat een dag gaat dat worden. Al onze pijntjes zullen dan achter ons liggen, al onze tranen zullen dan achter ons liggen, al onze problemen zullen worden opgelost. Wat een dag zal dat zijn!"

Eigenlijk geloven veel christenen dat er twee grote dagen komen.

()

Wanneer de dag van de Opname aanbreekt:

 • Iedere overleden christen zal uit de dood worden opgewekt met een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam, zoals Jezus had toen Hij uit de dood werd opgewekt.
 • Het lichaam van elke lévende christen zal worden veranderd in een onkreukbaar, onsterfelijk lichaam zoals Jezus had toen Hij uit de dood werd opgewekt.
 • Christenen zullen hun geredde geliefden in de hemel zien.
 • Christenen zullen naar de hemel worden gebracht voor beloningen.
 • Christenen zullen worden voorgesteld aan Jezus voor de bruiloft van het Lam.
 • Het gebed van de christen om waardig bevonden te worden om aan de Verdrukkingsperiode te ontsnappen zal verhoord worden.
 • De redding van velen door de prediking van de 144.000 en de Twee Getuigen zal nabij zijn.
 • De verblinding van Israël zal spoedig ophouden, en heel Israël zal spoedig gered worden.

()

Wanneer de dag van de wederkomst aanbreekt:

 • Satan zal gebonden en geketend zijn en voor 1000 jaar in de bodemloze put geworpen worden.
 • De antichrist en de valse profeet zullen in het meer van vuur geworpen worden.
 • Het herstel van de planeet Aarde zal beginnen.
 • Jezus zal heersen en aanbeden worden op deze aarde.
 • Er zal vrede en gerechtigheid op aarde zijn.
 • Gods verbonden met Israël zullen worden vervuld.
 • Christenen zullen met Jezus regeren.

Christenen moeten uitkijken naar deze twee prachtige gebeurtenissen.

Hier zijn enkele tekenen dat we dichtbij komen:

Eén, betreffende de wereldregering: op de World Government Summit in Dubai (gehouden op 13-15 februari 2023) sprak Klaus Schwab over Kunstmatige Intelligentie, Chatbots en andere technologische vooruitgang.

Schwab zei: "Wie die technologieën - op de een of andere manier - beheerst, zal de wereld beheersen. Over tien jaar zijn we compleet anders."

(Opmerking: Er komt een kwaadaardige wereldregering die God zeven jaar lang zal laten bestaan, maar de uiteindelijke Meester van de wereld is Jezus).

Twee, betreffende de wereldregering: Elon Musk (hij is geen christen) zei onlangs,

 • De Environmental, Social, and Governance (ESG) agenda van het World Economic Forum (WEF) is satanisch.
 • Het WEF wordt steeds meer een ongekozen wereldregering waar de mensen nooit om gevraagd hebben en die ze ook niet willen.

In een videotoespraak voor de recente World Government Summit in Dubai, VAE (gehouden op 13-15 februari 2023) zei Musk,

 • Ik weet dat dit de Wereldregeringstop heet, maar ik denk dat we misschien een beetje bezorgd moeten zijn over het feit dat we eigenlijk teveel één wereldregering worden. Als ik dat mag zeggen, we willen voorkomen dat er een beschavingsrisico ontstaat door, eerlijk gezegd - dit klinkt misschien een beetje vreemd - er te veel samenwerking is tussen regeringen.
 • We willen een zekere mate van beschavingsdiversiteit hebben, zodat, als er iets misgaat met een deel van de beschaving, niet de hele zaak instort, en de mensheid blijft doorgaan.
 • Een ineenstorting van een beschaving zou dan tot een grotere ramp kunnen leiden dan wanneer naties meer onafhankelijk zouden zijn.

Zoals ik het begrijp, zei Musk dat een wereldregering met teveel centrale controle zal instorten, en dat kan erger zijn dan naties die hun nationale soevereiniteit behouden.

Drie, op 17 februari 2023 publiceerde The Gateway Pundit een geweldig artikel van auteur en TV-persoonlijkheid Wayne Allyn Root, waarin staat: "De gevolgen van een gestolen verkiezing (de presidentsverkiezingen van 2020) zijn overal om ons heen."

Ik geloof dat het artikel van Root in Gateway Pundit uiterst belangrijk is, en elke burger van de VS moet weten wat erin staat.

Root had het over inflatie en hongersnood toen hij zei:

 • De prijzen van levensmiddelen rijzen de pan uit.
 • Eierboerderijen branden af.
 • Meer dan 100 voedselfabrieken zijn het afgelopen jaar afgebrand.
 • Een paddestoelwolk van dodelijke chemicaliën drijft over de boerderij, dieren sterven, vissen zijn dood en mensen zijn ziek.
 • Gas- en energieprijzen rijzen de pan uit.
 • Massale inflatie decimeert de middenklasse.

Root had het over het verval van de V.S. toen hij zei:

 • De toeleveringsketen is verlamd.
 • Snelwegen, havens en infrastructuur brokkelen af.
 • Treinen ontsporen.
 • Onze federale energiereserve wordt uitgeput.
 • Biden liet 85 miljard dollar van onze wapens achter in Afghanistan, hij verscheept veel van wat over is naar Oekraïne, en Amerika's leger heeft een tekort aan materieel.
 • Amerika's nationale schuld en dakloosheid exploderen.
 • Geen enkel zwart kind op 50 scholen in Chicago kan rekenen.

Root had het over het opgeven van de soevereiniteit van de VS en een bevolkingsvermindering toen hij zei:

 • Onze grens staat wagenwijd open, en criminelen, terroristen en drugs stromen door.
 • Fentanyl doodt meer dan 100.000 Amerikanen per jaar, en het lijkt erop dat iemand ze dood wil hebben.
 • Vaccinaties doden kinderen en jonge atleten.

Root had het over slechtheid toen hij zei:

 • Gewelddadige misdaad en winkeldiefstal exploderen.

Root had het over mensen opsporen toen hij zei:

 • Onze regering stelt een lijst samen van niet-gevaccineerden.

Root had het over corruptie in Washington toen hij zei:

 • De FBI en DOJ vervolgen ouders die protesteren tegen de LGBTQ agenda, censureren conservatieven en christenen, maar laten gewelddadige criminelen vrij.

Root had het over het morele verval van Amerika toen hij zei:

 • Overheid, media, Hollywood en scholen hersenspoelen de samenleving 24/7 met de LGBTQ- en transgender-ideologie.

Root concludeerde dat dit alles de doelbewuste vernietiging van Amerika moet zijn, en hij sloot af met de woorden: "Een gestolen verkiezing heeft de poorten van de hel op Amerika losgelaten."

Hier is een link naar het artikel.

WAYNE ROOT: Here’s Your Proof of a Rigged and Stolen 2020 Presidential Election. | The Gateway Pundit

(Mijn mening: Dit is slechts een deel van waarom ik geloof dat de geschiedenis de twee bovengenoemde grote dagen nadert).

Vier, met betrekking tot de komende wereldreligie: op 17 februari 2023 plaatste LifeSiteNews nog een geweldig artikel van de katholieke aartsbisschop Carlo Maria Vigano.

Zoals ik het begrijp, gelooft Vigano (en daar ben ik het mee eens) dat:

 • Satan zit achter de globalistische vijandigheid tegen de Bijbelse moraal en de verspreiding van het evangelie van Christus.

 • De groene agenda, de wakkere dogma's en de cancelcultuur maken deel uit van een globalistische cultusreligie die door de Nieuwe Wereld Orde wordt gepromoot.

 • Globalisten gebruiken de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Wereld Economisch Forum (WEF) en andere groepen om wetten op te stellen die eisen dat iedereen op aarde hun moraal aanvaardt (naleving van deze wereldwijde wetten zal niet optioneel zijn).

 • Globalisten gebruiken deze groepen om wetten op te stellen die bepalen wat kerken onderwijzen, wat scholen onderwijzen, wat de media zeggen, en om iedereen die het niet met hen eens is het zwijgen op te leggen (vrijheid van godsdienst en meningsuiting is niet toegestaan).

 • Globalisten gebruiken deze groepen om immoraliteit (abortus, homorechten, geslachtsverminkingen, enz.), euthanasie, ontvolking, enz. te promoten als verdienstelijk, het algemeen welzijn en het ethisch juiste om te geloven en te doen om de planeet te redden (en wat de Bijbel zegt doet er niet toe).

 • Globalisten stellen wetten en beleid op die niemand wil en waar niemand om gevraagd heeft in naam van een onbewezen en onbewijsbare crisis (klimaatverandering) die ieders leven slechter zal maken (eet wormen, loop naar je werk, gebruik minder energie, enz.)

 • De globalistische religie is exclusief, en degenen die het er niet mee eens zijn moeten worden aangepakt (beschouwd als vijanden van het algemeen belang, met geweld heropgevoed, gedwongen zich te onderwerpen, enz.)

 • De lijst van mensen die deze satanische mondiale cult-religie promoten omvat politici, hoofden van bedrijven en universiteiten, acteurs, predikers, de katholieke hiërarchie en zelfs paus Franciscus.

Hier is een link naar het artikel:

Abp. Viganò: The globalist New World Order has the marks of the 'antichurch of Satan' - LifeSite

(Mijn mening: Een wereldwijde cultusreligie is een belangrijk teken dat de bovengenoemde twee grote dagen naderen).

(Meer: Het feit dat een zeer gerespecteerde conservatieve rooms-katholieke aartsbisschop meent dat paus Franciscus een satanische wereldwijde sekte-religie steunt die vijandig staat tegenover de Bijbelse moraal en de verspreiding van het evangelie, mag door rooms-katholieken niet licht worden opgevat. Iedereen, ongeacht hun geloof, die zich verzet tegen de agenda van de Antichrist tijdens de Verdrukkingsperiode zal worden vervolgd en waarschijnlijk gedood).

Vijf, betreffende de wereldregering, heb ik onlangs gemeld:

 • Er waren twee globalistische bijeenkomsten in januari 2023 (de WHO International Health Regulations Review Committee, IHRRC, en de WEF Annual Meeting) die voorstellen indienden waarover gestemd zal worden tijdens de komende WHO Assembly Meeting in mei.

 • Francis Boyle, professor in de rechten aan de Universiteit van IL, bestudeerde deze voorstellen en zei dat ze een wereldwijde totalitaire medische en wetenschappelijke politiestaat zullen oprichten en dat elke natie op aarde haar nationale soevereiniteit kan verliezen als deze voorstellen worden goedgekeurd.

 • Een zeer gevaarlijk aspect van deze voorstellen is dat de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) zal worden veranderd van "niet-bindend" in "juridisch bindend" en dat de directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus, de bevoegdheid krijgt om een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang af te kondigen, of er nu een echte noodsituatie is of niet, gewoon door te zeggen dat er een "potentieel" voor een noodsituatie bestaat.

 • Als de IHR's in mei "juridisch bindende" wereldwijde wetten worden, is het enige wat nodig is voor één man om de medische en wetenschappelijke soevereiniteit van elke natie op aarde over te nemen, dat Ghebreyesus verklaart dat de vogelgriep (apenpokken of wat dan ook) een wereldwijde pandemie kan worden.

 • Op 10 februari 2023 werd gemeld dat het voorgestelde internationale pandemieverdrag van de WHO oproept tot: 1) een "One Health" wereldwijd surveillance systeem om ziekten te monitoren en te controleren; 2) de 194 landen die lid zijn van de WHO moeten de autoriteit van de WHO over wereldwijde gezondheidskwesties erkennen, en 3) de WHO mag haar eisen opleggen aan alle lidstaten.

 • Op 10 februari 2023 werd gemeld dat een functionaris van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opriep tot: 1) Een versterkt WHO wereldwijd surveillance systeem; 2) Gestandaardiseerde wereldwijde medische zorg; 3) Iedereen op aarde die 60 jaar of ouder is met een immunocompromised systeem (verzwakt immuunsysteem) om booster shots te krijgen; 4) Iedereen die risico loopt (iedereen met onderliggende aandoeningen, gezondheidswerkers, etc.) te verplichten zich te laten vaccineren, en 5) Patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen aan de beademing te leggen (wat vaak een einde maakt aan hun leven).

Ik herinner de lezers aan deze eerdere berichten omdat The Epoch Times op 18 februari 2023 meldde dat de regering Biden van plan is een juridisch bindend document te ondertekenen (op 27 februari 2023, naar ik begreep) dat de VS verplicht zich aan dit wereldwijde beleid te houden.

Op 19 februari 2023 meldde The Gateway Pundit dat "De amendementen delegeren het internationale orgaan van ongekozen bureaucraten meer autoriteit om te definiëren wat een pandemie is, wanneer een pandemie aan de gang is, hoe lang een pandemie duurt en hoe "toekomstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang te voorkomen, op te sporen en erop te reageren," waardoor de WHO uiteindelijk totale autoriteit krijgt over noodoperaties in de VS tijdens een 'noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid'."

(Mijn mening: Ik denk dat dit een grote stap zal zijn in de richting van regionalisatie en de opkomst van de Tien Koningen; regionale directeuren, regionale tsaren, leiders over 10 regio's in de wereld).

Zes, betreffende een toename van de frequentie en intensiteit van natuurrampen aan het einde van het tijdperk: op 20 februari 2023 trof een aardbeving van 6,3 Turkije.

Deze aardbeving vond plaats precies twee weken na de beving van 6 februari 2023 die bijna 50.000 mensen het leven kostte in Turkije en Syrië samen.

Er werden meer gebouwen beschadigd of vernield, maar er vielen weinig gewonden en doden (de eerste berichten zeiden 6 doden en meer dan 300 gewonden) omdat meer dan een miljoen mensen nu in tijdelijke structuren (tenten, enz.) zitten.

Tenslotte, bent u klaar voor de Opname?

Als u klaar wilt zijn voor de Opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Two Great Days :: By Daymond Duck - Rapture Ready