www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israëls justitiële revisie is geen staatsgreep

Opinie: Naysayers die beweren dat geplande hervormingen de eerste stap zijn van een antidemocratische revolutie, doen dat met een retoriek die zo extreem is dat ze iedereen het ware doel van de wetgeving doen vergeten; Ynet's senior commentatoren geven hun visie op Israëls justitiële revisie in een exclusief project.

Naveh Dromi - 9 februari 2023

Er hangt een zekere air van capitulatie in de noodzaak om uit te leggen waarom er in Israël momenteel noch een gerechtelijke revolutie, noch een gerechtelijke staatsgreep plaatsvindt. Soms moet het voor de hand liggende gezegd worden. Des te meer in het licht van de extremistische retoriek, die geen verband houdt met de werkelijkheid, over de geplande justitiële hervormingen.

Dit zijn verzonnen ideeën die de hysterie verwoorden die geworteld is in twee Israëlische algemene verkiezingen - mei 1977 en november 1923 - en de onwil van sommigen om Israëlisch rechts te laten regeren.

De "revolutie" van 1977, toen rechts het Mapai-bewind versloeg, was een echt breekpunt voor links, dat het land tot dan toe ongehinderd had geregeerd. De huidige roep om een "breekpunt" is in veel opzichten een herhaling van het "breekpunt" van 1977 - dat, niet verrassend, ook de naam "regime change" kreeg.

De afbeelding van Menachem Begin sierde "gezocht"-borden, die waarschuwden dat de democratie onder zijn bewind zou sterven. Maar niet alleen heeft Begin de democratie van Israël niet gedood, de "revolutie" van 1977 is nooit tot bloei gekomen vanwege een andere gerechtelijke staatsgreep, bekend onder de gezuiverde term "gerechtelijk activisme".

Dit is precies het activisme dat het machtsevenwicht buiten werking stelde: het machtsevenwicht tussen de drie takken van de regering verstoorde en het vertrouwen van het publiek in het rechtssysteem ondermijnde.

Dit rechterlijk activisme wordt vaak toegeschreven aan de basiswetten: Menselijke waardigheid en vrijheid, die in de jaren negentig werden aangenomen, maar waarmee in 1977 een begin werd gemaakt. Een andere bron van rechterlijk activisme is de behoefte van links om nieuwe machtsbases te vinden van waaruit het land verder kan worden bestuurd.

Tot dan toe was het Hooggerechtshof relatief conservatief geweest, maar onder Aharon Barak's ambtstermijn als opperrechter van het Hooggerechtshof werd het voor iedereen mogelijk gemaakt om het aan te vechten (ook voor degenen die niet bij de betreffende kwestie betrokken waren).

Het beoordelingsveld van het Hooggerechtshof werd dus verruimd, waardoor het concept ontstond dat "alles kan worden beoordeeld" - dat er niets is waarover een rechtbank niet kan debatteren. Toen kwamen "proportionaliteit" en "redelijkheid", de basiswet menselijke waardigheid en vrijheid. Als er een "revolutie" was, dan was het in de rechtbanken.

In tegenstelling tot staatsgrepen zijn de tekenen van hervorming al jaren zichtbaar. Rechts verzet zich al tientallen jaren tegen de extreme veranderingen edaan in het rechtsstelsel van Israël en roept op om het Hooggerechtshof aan banden te leggen, omdat het geen tak van de regering is die de andere in evenwicht houdt, maar eerder een tak die de andere, zwakkere, meer gematigde takken probeert af te schaffen, die de wil van het volk trachten uit te voeren, zoals beslist bij de stemming.

En dit is het punt. De tegenstanders van de justitiële hervorming van minister van Justitie Yariv Levin hebben de verkiezingen verloren. Het was een zeer pijnlijke vorm van verliezen, want het is een rechtse regering van Benjamin Netanyahu - twee dingen waarvan links dacht dat ze niet zo snel na de regering Bennet-Lapid zouden gebeuren.

Voor de verliezers is de mogelijkheid van publiek gekozen ambtenaren, die geacht worden veel meer inspraak te hebben in de rechterlijke selectiecommissie - niets minder dan een tragedie. Voor hen zal een situatie waarin rechters geen vetorecht hebben in de Rechterlijke Selectiecommissie (zoals nu het geval is), per definitie leiden tot politisering van het Hooggerechtshof.

Afgezien van het feit dat het Hooggerechtshof al politiek links is, zal het evenwicht binnen de Rechterlijke Selectiecommissie in de loop der jaren vanzelf leiden tot een evenwichtiger Hooggerechtshof.

Het is in Israël algemeen bekend dat de zeer gerespecteerde rechter, Ruth Ginsburg, vanwege haar opvattingen niet werd toegelaten tot het Amerikaanse Hooggerechtshof; andere rechters noemden het lidmaatschap van het Hooggerechtshof "familie". Het is niet alleen politisering - het is nepotisme.

Zoals het lot en het volk van Israël besloten, viel de regering Bennet-Lapid snel. De "Alles-behalve-Bibi"-strategie (d.w.z. het besluit van Israëlisch links om het rechtse blok onder leiding van Netanyahu te boycotten - met de bewering dat dit het gevolg was van zijn aanklachten), spuwde tegen zijn eigen kiezers en het publiek stemde een rechtse regering.

Het doel van deze regering is om - na 46 jaar - de "revolutie" van 1977 te voltooien. Niet via een staatsgreep, niet door leugens of geweld, maar door een gedetailleerde en beredeneerde hervorming, met als doel het Hooggerechtshof te beteugelen en het vertrouwen van het publiek daarin te herstellen en tegelijk de Israëlische democratie te versterken.

Degenen die de hervorming een staatsgreep noemen, respecteren de Israëlische democratie niet en geven er niet om. De strijd tussen links en rechts vóór de stichting van de staat was te veel om op te noemen. Maar de laatste tijd, sinds Levin zijn hervorming presenteerde, gedragen protestleiders (waaronder de huidige president van het Hooggerechtshof) zich alsof ze ten strijde zijn getrokken.

Dit heeft geleid tot opruiing tegen rechts, en tegen de premier. Het beste is dat de tegenstanders van de hervorming hun verbale wapens en hun extreme retoriek neerleggen, diep ademhalen en de Israëlische democratie laten werken. Ze zeggen dat ze erom geven.

Naveh Dromi is een columnist voor verschillende publicaties, en een analist die verschijnt op Channel 14.

Bron: Israel's judicial overhaul is not a coup