www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnen rekruteren minderjarigen als terroristen en veroordelen vervolgens Israël voor het neerschieten van "onschuldige kinderen".

door Bassam Tawil - 12 januari 2023

  • Palestijnse terreurgroepen rekruteren minderjarigen om terroristische aanslagen te plegen terwijl Palestijnse leiders en internationale organisaties schreeuwen dat er "onschuldige kinderen worden gedood".

  • De Palestijnse Autoriteit... verheerlijkt terroristen en beloont hen en hun families met maandelijkse stipendia -- in wezen een "banenprogramma" waarin men moordaanslagen pleegt....

  • Degenen die minderjarigen sturen om terreuraanslagen uit te voeren moeten verantwoordelijk worden gehouden voor het plegen van een misdaad tegen de Palestijnen, voor het opzettelijk in gevaar brengen van hun kinderen, en niet alleen Israël.

  • Ayyad, die werd gedood tijdens gewelddadige botsingen met Israëlische soldaten, had zelfs een testament geschreven waarin hij zijn wens uitsprak om als "martelaar" te sterven.

  • "Ik ben blij dat God een van mijn dromen heeft vervuld: het martelaarschap." Tot zover het "onschuldige kind" zijn.

  • Palestijnse kinderen worden vanaf de wieg gehersenspoeld tegen Israël en worden opzettelijk in gevaar gebracht, terwijl de VN en de rest van de wereld de andere kant opkijken.

  • De VN-leden die een spoedzitting hielden om het bezoek van een Jood aan de Tempelberg te bespreken, zijn de grootste hypocrieten van allemaal. Deze zogenaamde deugnieten willen niet erkennen dat de Palestijnse rekrutering van kinderen als soldaten de echte bedreiging vormt voor vrede en veiligheid, en niet een jood die op het terrein van een heilige plaats in Jeruzalem wandelt.

  • Het zou beter zijn geweest voor de VN en al degenen die zich hebben gehaast om het bezoek van Ben-Gvir te veroordelen, als zij een spoedzitting hadden belegd om na te gaan waarom Palestijnse kinderen door hun eigen volk worden gestuurd om te sterven in botsingen met het Israëlische leger.

  • Het zou ook beter zijn geweest als de VN een speciale zitting had gehouden om de verantwoordelijkheid van de Palestijnse leiders te bespreken voor hun voortdurende ophitsing tegen Israël en het aanmoedigen van minderjarigen om de dood te zoeken als "martelaren".

  • Het bloed van het volgende Palestijnse kind dat in de strijd wordt gedood, zal kleven aan de leugenaars in de wandelgangen van de VN en de kantoren van grote kranten over de hele wereld, die de Palestijnse wreedheden tegen hun eigen volk blijven negeren.

( )

Palestijnse terreurgroepen rekruteren minderjarigen om terroristische aanslagen te plegen, terwijl Palestijnse leiders en internationale organisaties schreeuwen dat "onschuldige kinderen worden gedood". Palestijnse kinderen worden vanaf de wieg gehersenspoeld tegen Israël en worden opzettelijk in gevaar gebracht, terwijl de VN en de rest van de wereld de andere kant opkijken. Afgebeeld: Hamas-terroristen, gewapend met raketgestuurde granaten, paraderen met kinderen in de Gazastrook, 20 juli 2017. (Foto door Chris McGrath/Getty Images)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC) hield op 5 januari snel een spoedzitting omdat een Jood het waagde om op de heiligste plek van het Jodendom te lopen, de Tempelberg in Jeruzalem. Twee dagen eerder had die jood, Itamar Ben-Gvir, de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, een stille, 13 minuten durende rondgang over de site gemaakt.

Hoewel Joden die de Tempelberg bezoeken vaak worden lastiggevallen, bedreigd en soms fysiek aangevallen door moslims, eindigde de korte rondleiding van Ben-Gvir vreedzaam en werden er geen gewelddadige incidenten gemeld door moslims of Joden. Toch bleven de Palestijnen en sommige landen, die het bezoek een "gevaarlijke en ongekende provocatie" noemden, Israël erover veroordelen.

Onthullend is dat in dezelfde week dat de VN-Veiligheidsraad en verschillende landen Joden aan de kaak stelden voor het bezoeken van hun heiligste plaats in Jeruzalem, de Palestijnen, in een voortdurende vorm van kindermisbruik en misdaden tegen de menselijkheid die regelmatig door de media en de internationale gemeenschap wordt genegeerd, opnieuw minderjarigen stuurden om Israëlische soldaten op de Westelijke Jordaanoever aan te vallen.

Misdaden tegen de menselijkheid omvatten volgens de Verenigde Naties:

h. Vervolging tegen een identificeerbare groep of collectiviteit op politieke, raciale, nationale, etnische, culturele, religieuze, gendergerelateerde, zoals gedefinieerd in lid 3, of andere gronden die universeel worden erkend als ontoelaatbaar krachtens internationaal recht, in verband met een in dit lid genoemde handeling of een misdrijf waarover het Hof rechtsmacht heeft;

k. Andere onmenselijke handelingen van soortgelijke aard die opzettelijk groot lijden of ernstig letsel aan het lichaam of de geestelijke of lichamelijke gezondheid veroorzaken.

De uitbuiting van Palestijnse minderjarigen in de oorlog tegen Israël is niet nieuw. Het begon onmiddellijk na de oprichting van verschillende Palestijnse terreurgroepen, met name de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), meer dan 50 jaar geleden. Deze groepen hebben niet geaarzeld om kinderen te hersenspoelen en hen te rekruteren als strijders in de "gewapende strijd" tegen Israël.

De afgelopen weken hebben de Palestijnse terreurgroepen die op de Westelijke Jordaanoever opereren minderjarigen van 15-17 jaar uitgezonden om het op te nemen tegen Israëlische soldaten die Palestijnse gemeenschappen binnenkomen om terroristen te arresteren. Veel van de minderjarigen zijn gewapend met automatische geweren en geïmproviseerde explosieven, alsmede molotovcocktails, stenen en andere voorwerpen.

Wanneer deze minderjarigen tijdens gevechten met de soldaten gewond raken of gedood worden, veroordelen Palestijnse leiders Israël snel omdat het "onschuldige kinderen" als doelwit heeft. Veel slordige buitenlandse journalisten en mensenrechtenactivisten hebben er geen moeite mee om het valse Palestijnse verhaal over de dood van de minderjarigen na te praten.

De meest recente slachtoffers van het Palestijnse misbruik en de uitbuiting van kinderen zijn Amer Abu Zeitoun, 16 jaar, uit het vluchtelingenkamp Balata, en Adam Ayyad, 15 jaar, uit het vluchtelingenkamp Dheisheh. De twee, die in de eerste week van januari werden gedood tijdens gewelddadige confrontaties met Israëlische soldaten, waren allesbehalve "onschuldige kinderen".

Degenen die minderjarigen sturen om terreuraanslagen uit te voeren, moeten verantwoordelijk worden gehouden voor het plegen van een misdaad tegen de Palestijnen, voor het opzettelijk in gevaar brengen van hun kinderen, en niet alleen voor Israël.

Abu Zeitoun was, volgens de Palestijnen, één van de verschillende minderjarigen die door de gewapende groepen in zijn kamp werden gerekruteerd om de bewegingen van Israëlische soldaten die betrokken waren bij antiterroristische operaties te controleren. De minderjarigen worden "de bewakers van het kamp" genoemd en het is hun taak de terroristen te waarschuwen als zij soldaten in het gebied zien.

De regerende Fatah-factie onder leiding van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit gaf toe dat Abu Zeitoun feitelijk betrokken was bij de gewapende confrontaties tussen de Israëlische soldaten en de Palestijnse terroristen. In een op 5 januari gepubliceerde poster prees Fatah Abu Zeitoun als een "martelaar, held en strijder".

De begrafenis van Abu Zeitoun werd bijgewoond door tientallen schutters, waarschijnlijk dezelfde terroristen die hem rekruteerden en stuurden om de Israëlische soldaten aan te vallen.

De Palestijnse Autoriteit die terroristen verheerlijkt en hen en hun families beloont met maandelijkse inhuur - in wezen een "banenprogramma" dat aanzet tot moord - organiseerde een "militaire begrafenis" voor de Palestijnse minderjarige. Dit is dezelfde Palestijnse Autoriteit die terreurgroepen toestaat om vrij te opereren in gebieden onder haar controle. Dit is dezelfde Palestijnse Autoriteit die de terroristen er niet op aanspreekt dat zij de kinderen uitbuiten en hen naar het Israëlische leger sturen, een van de sterkste legers in het Midden-Oosten.

Het tweede recente slachtoffer van Palestijns kindermisbruik, Adam Ayyad, bleek ook geen "onschuldig kind" te zijn. Volgens zijn vrienden en buren was Ayyad aangesloten bij het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) van de PLO, een beruchte Palestijnse groepering die door de VS, de Europese Unie, Canada en Israël als terroristische organisatie is aangemerkt. Tijdens zijn begrafenis was het lichaam van Ayyad omwikkeld met de roodgekleurde vlag van de PFLP.

Ayyad, die werd gedood tijdens gewelddadige botsingen met Israëlische soldaten, had zelfs een testament geschreven waarin hij zijn wens uitsprak om als "martelaar" te sterven.

"Ik vertel iedereen dat martelaarschap niet alleen de dood is," schreef Ayyad. "Martelaarschap is een trots voor jezelf en trots voor de hele wereld. Martelaarschap is een ware overwinning die je leven beëindigt, maar het eindigt terwijl je gelukkig bent. Ik ben blij dat God een van mijn dromen heeft vervuld: het martelaarschap."

Tot zover het "onschuldig kind". Net als Abu Zeitouneh en andere minderjarigen wist Ayyad precies wat hij deed en dat hij gedood kon worden terwijl hij Israëlische soldaten aanviel. De PFLP, wiens leiders Ayyad rekruteerden en naar het slagveld stuurden, hield later een ceremonie om hem te eren voor zijn "martelaarschap".

Abu Zeitouneh en Ayyad waren niet de enige minderjarigen die door terroristische groeperingen werden gerekruteerd om terroristische aanslagen te plegen. In november 2022 werd Mahdi Hashash, een 15-jarige jongen uit het vluchtelingenkamp van Balata, gedood toen een geïmproviseerd explosief dat hij naar Israëlische soldaten wilde gooien, per ongeluk voortijdig afging. Na zijn dood prees een plaatselijke terreurgroep, genaamd Balata Battalion, Hashash als een "held" en "leeuw".

Palestijnse terreurgroepen rekruteren minderjarigen om terroristische aanslagen uit te voeren, terwijl Palestijnse leiders en internationale organisaties schreeuwen dat "onschuldige kinderen worden gedood".

Palestijnse kinderen worden vanaf de wieg gehersenspoeld tegen Israël en worden opzettelijk in gevaar gebracht, terwijl de VN en de rest van de wereld de andere kant opkijken.

De VN-leden die een spoedzitting hielden om het bezoek van een Jood aan de Tempelberg te bespreken, zijn de grootste hypocrieten van allemaal. Deze zogenoemde deugnieten willen niet erkennen dat de Palestijnse rekrutering van kinderen als soldaten de echte bedreiging vormt voor vrede en veiligheid, en niet een jood die op het terrein van een heilige plaats in Jeruzalem wandelt.

Het zou beter zijn geweest voor de VN en al degenen die zich hebben gehaast om het bezoek van Ben-Gvir te veroordelen, als zij een spoedzitting hadden belegd om na te gaan waarom Palestijnse kinderen door hun eigen volk worden gestuurd om te sterven in botsingen met het Israëlische leger.

Het zou ook beter zijn geweest als de VN een speciale zitting had gehouden om de verantwoordelijkheid van de Palestijnse leiders te bespreken voor hun voortdurende ophitsing tegen Israël en het aanmoedigen van minderjarigen om de dood te zoeken als "martelaren".

Door de kinderuitbuiting niet aan te pakken, brengen de VN en Israëls vijanden het leven van nog meer Palestijnse kinderen in gevaar, die zijn gerekruteerd om zich aan te sluiten bij de jihad (heilige oorlog) tegen Israël en de Joden.

Het bloed van het volgende Palestijnse kind dat in de strijd wordt gedood, zal aan de handen kleven van de leugenaars in de wandelgangen van de VN en de kantoren van grote kranten over de hele wereld, die de Palestijnse wreedheden tegen hun eigen volk blijven negeren.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians Recruit Minors as Terrorists, Then Condemn Israel for Shooting 'Innocent Children'Palestinians Recruit Minors as Terrorists, Then Condemn Israel for Shooting 'Innocent Children' :: Gatestone Institute