www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dr. Kedar: Linkse protesten bedreigen de Israëlische democratie

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 24 maart 2023

Waarom komen naties bijeen en beramen volken ijdele dingen; Psalm 2:1
(De Israël-bijbel)

Israël wordt tot stilstand gebracht door massale protesten tegen de door de coalitieregering van premier Netanyahu voorgestelde justitiële hervorming. Ondanks het verklaarde doel van de protesten, hebben ze andere linkse standpunten ingenomen met het verschijnen van Palestijnse vlaggen en een sterk anti-Netanyahu element. Yair Lapid, de voormalige premier en huidig hoofd van de oppositie, wakkert het vuur van de protesten aan.

Dr. Mordechai Kedar, hoofddocent aan het departement Arabisch van de Bar-Ilan Universiteit, heeft een uitgesproken mening over de protesten, die volgens hem een existentiële bedreiging vormen voor de Israëlische democratie.

"Links probeert zijn heerschappij over het land te bestendigen via het rechtssysteem," vertelde Dr. Kedar aan Israel365 News. "Dat is de essentie van wat hier gebeurt. Ze grijpen naar het laatste beetje macht dat ze hebben."

Inderdaad, Meretz, een extreemlinkse partij, werd opgericht in 1992 en was op haar hoogtepunt in 1996 toen zij 12 zetels had in de Knesset. Zij hebben de drempel in 2020 niet gehaald en zijn niet langer vertegenwoordigd in de Knesset. Ook de in 1968 opgerichte linkse arbeiderspartij wordt geassocieerd met Europese socialisten. Het was de dominante politieke partij tot 1977. De partij is in verval geraakt en behaalde bij de laatste verkiezingen vier zetels.

"Ook al heeft de linkse partij de verkiezingen keer op keer verloren, toch houden ze de controle via het rechtssysteem," zei Dr. Kedar. "Het rechtssysteem heeft overal in de Knesset juridische adviseurs die de beslissingen enorm beïnvloeden. Dit heeft geen parallel in het rechtssysteem van de VS, waar de rechterlijke en de wetgevende macht gescheiden zijn. Het heeft eigenlijk geen zin om voor de Knesset te stemmen, aangezien zij de beslissingen niet nemen. Het hooggerechtshof maakt geen deel uit van de rechterlijke macht. Het is eigenlijk een superwetgever. Het is zelfbenoemend en vervangt de wetgevende macht bij elke gelegenheid."

Dr. Kedar zei dat deze buitensporige rechterlijke macht door Aharon Barak in de jaren '90 in het rechtssysteem werd ingevoerd. Barak was een Israëlische advocaat en jurist die van 1995 tot 2006 voorzitter was van het Hooggerechtshof van Israël. Daarvoor was Barak van 1978 tot 1995 rechter bij het Hooggerechtshof van Israël, en daarvoor van 1975 tot 1978 procureur-generaal van Israël. In de loop van zijn dienst bij het Hooggerechtshof heeft Barak het scala van onderwerpen waarmee het hof zich bezighield sterk uitgebreid. Tijdens zijn periode als president van het Hooggerechtshof bevorderde Barak een juridisch activistische aanpak, waarbij het hof zich niet hoefde te beperken tot rechterlijke interpretatie, maar de leemten in de wet mocht opvullen door middel van gerechtelijke wetgeving op common law. Deze aanpak was zeer controversieel en stuitte op veel verzet, ook van sommige linkse politici.

"De tegenstanders van de voorgestelde hervormingen beweren dat het Hooggerechtshof 22 verschillende door de Knesset aangenomen wetten heeft verworpen op grond van het feit dat de wetten in strijd zijn met de basiswetten van Israël," zei Dr. Kedar. "Hoewel dit technisch gezien waar is, waren er duizenden wetten die nooit in de Knesset ter sprake werden gebracht omdat ze nooit een kans maakten nu het Hooggerechtshof alle macht in handen had en het duidelijk was dat ze die wetten niet zouden goedkeuren," zei Dr. Kedar, eraan toevoegend: "En het Hooggerechtshof kloont zichzelf. Zonder een grote actie zou het gerechtelijk activisme van het Hooggerechtshof nooit ophouden."

Dr. Kedar suggereerde dat er een oplossing zal komen.

"Er zal een soort compromis moeten komen," zei Dr. Kedar. "Beide partijen zullen teleurgesteld weglopen. Ze moeten dit accepteren, want als er geen compromis is, zal er geen staat zijn."

"Mijn zorg is dat de linkervleugel het niets uitmaakt. Als ze vinden dat dit land niet werkt volgens hun dictaten, kunnen ze wegvliegen naar een ander land waar hun vorm van politiek wel populair is. Ze houden alleen van het land zolang het werkt volgens hun dictaten."

Dr. Kedar zag dit als een gevolg van de sociale kloof tussen de religieuze zionisten en de seculiere zionisten.

"Seculier zionisme is voorwaardelijke liefde," zei Dr. Kedar. "Religieus zionisme is geheel anders dan seculier zionisme. De religieuze liefde voor Israël is onvoorwaardelijk. Zelfs als het politieke systeem niet is wat ze willen, zullen ze nooit vertrekken en nooit ophouden van Israël te houden."

"Toen de regering besloot om Gush Katif te ontmantelen, waren er protesten. Het was het ergste wat de regering kon doen in de ogen van de religieuzen. Maar ze riepen niet op om de regering ten val te brengen. Ze brachten het land niet volledig tot stilstand. Ze wendden zich niet tot buitenlandse regeringen om de premier onder druk te zetten."

Bron: Dr. Kedar: Left-Wing Protests threaten Israeli Democracy - Israel365 News