www.wimjongman.nl

(homepagina)


Profetie-update van 2022

Door Rapture Party - 19 januari 2023

()

Lucas 21:25 - "Er zullen tekenen verschijnen in de zon, maan en sterren; en op aarde zullen de volken in angst en verbijstering zijn bij het geluid en de golfslag van de zee."
Psalm 65:8 - "Daarom hebben zij die aan de uiteinden van de aarde wonen ontzag voor uw tekenen."

Spirituele verbindingen

Matteüs 24:5 - "Velen zullen in mijn naam komen en zeggen: 'Ik ben de Christus'."
Romeinen 1:25 - "Zij hebben de waarheid van God ingeruild voor valsheid, door geschapen dingen te aanbidden en te dienen in plaats van de Schepper."
Judas 1:4 - "Bepaalde mensen . . . perverteren de genade van Jahweh en verloochenen Jesjoea."

 • 2022 is een jaar geweest van vervolging en marginalisatie van Christenen, Conservatieven en Joden.
 • 2022 heeft een toename gezien van antisemitische woorden en daden. Een synagoge in Colleyville, Texas werd aangevallen en beschadigd.
 • Rapper Kanye West heeft zich laten gaan met meerdere antisemitische tirades. Kyrie Irving tweette een link waarin hij een antisemitische film prees. Het Woolf Institute schat dat er bijna een half miljoen expliciet antisemitische tweets per jaar zijn.
 • Fysieke aanvallen op Joden, antisemitisch vandalisme en haatmisdrijven in de VS zijn toegenomen.
 • Yeshivas worden verplicht seculiere lessen aan te bieden en de homoseksuele gemeenschap te bevestigen.
 • In 2022 is het aantal antichristelijke woorden en daden toegenomen. Meer dan 57 kerken werden aangevallen en beschadigd. In de eerste negen maanden van 2022 pleegden pro-abortus extremisten ten minste 57 aanvallen op christelijke gebedshuizen. Sinds januari 2018 hebben ten minste 420 gewelddaden plaatsgevonden tegen 397 Amerikaanse kerken in 45 staten, waaronder vandalisme, brandstichting, geweergerelateerde incidenten, bommeldingen en meer.
 • 2022 is weer een jaar geweest van de promotie van voorheen onbespreekbare onderwerpen die in Romeinen 1 en 2 worden beschreven. De Romeinen 1 verdorven mentaliteit is stevig in het spel.
 • Tussen 6 en 18 november werd op het Sinaï-schiereiland in Sharm El Sheikh, Egypte, de klimaatconferentie COP27 van de Verenigde Naties gehouden. De tien geboden van COP27 staan haaks op de Tien Geboden van Jahweh en zijn volledig satanisch van aard.

Naties en hun machinaties

Zacharia 12:2-3 - "Ik zal Jeruzalem tot een beker maken die de omringende volkeren zal doen wankelen. De belegering van Jeruzalem zal ook tegen Juda zijn. Ik zal Jeruzalem maken tot een lastige steen voor alle volken. Allen die proberen die lastige steen op te tillen, zullen in stukken gehakt worden, hoewel alle volken van de aarde tegen haar verzameld zullen zijn." [vet van mij]
Jeremia 31:5 - "Opnieuw zult u wijngaarden planten op de heuvels van Samaria; wie het planten doet, zal de vruchten ervan genieten."
Jeremia 31:24 - "Juda en al haar steden zullen daar samen wonen, boeren en zij die met hun kudden rondtrekken."
Israël en Jeruzalem blijven die lastige steen.

De profetieën van Ezechiël en Daniël vertellen ons dat er oorlog komt tegen Israël en welke naties en bevolkingsgroepen daarbij betrokken zullen zijn. Het meest interessante hieraan is dat de voorspellingen van Ezechiël, meer dan 2600 jaar geleden gedaan, zeer nauw aansluiten bij de huidige afstemming van naties die we vandaag de dag zien ontstaan: de Islamitische naties die coalities vormen om "Israël van de aardbodem te vegen", de Noordelijke en Oostelijke naties die pogingen doen om een Eén Wereld Orde te vestigen, en een klein aantal naties die Israël in mindere of meerdere mate steunen.

Machtssferen: Of: de meest dominante macht in een geografische regio in relatie tot Israël.

De Bijbelse profeten voorspelden dat er in de eindtijd vier belangrijke grootmachten (of machtssferen) zouden zijn in vier geografische regio's ten opzichte van Israël. Dat zijn de Koning van het Noorden en de Koning van het Zuiden - Daniël 11:40, de Koningen van het Oosten - Openbaring 16:12, en de Koning van het Westen - Openbaring 13. De profeten voorspelden verder dat er allianties zouden worden gevormd tussen sommige van deze koningen.

Deze koningen kunnen enkele van de volgende naties en hun leiders omvatten:

 • - Koning van het Noorden: Rusland, Turkije of Syrië (waaronder Libanon, Hezbollah en Hamas).
 • - Koning van het Zuiden: Traditioneel in de Bijbel verwijzend naar Egypte. Deze koning zal waarschijnlijk de 57 Islamitische naties omvatten die de Organisatie van de Islamitische Conferentie vormen, maar zou ook Indonesië kunnen omvatten.
 • - Koningen van het Oosten: China, andere Aziatische naties? (kan ook Noord-Korea omvatten, afhankelijk van de uiteindelijke allianties).
 • - Koning van het Westen: Het Beest of het Herleefde Romeinse Rijk genoemd - deze koning zal waarschijnlijk voortkomen uit wat vandaag de dag de Europese Unie wordt genoemd en kan delen van het oude Ottomaanse Rijk omvatten.

Israël, Arabische buren en de Verenigde Staten

Het Abraham Akkoord is bedoeld om een begin te maken met de normalisering van de betrekkingen tussen Israël en de Arabische naties. Op initiatief van president Donald Trump en zijn regering werd het op 15 september 2020 in het Witte Huis ondertekend door leiders van de Verenigde Staten, Israël, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Op 23 oktober 2020 stemde Soedan formeel in met het normaliseren van de banden met Israël en op 10 december 2020 kondigde president Trump aan dat Marokko ermee instemde volledige diplomatieke betrekkingen aan te knopen. Saoedi-Arabië en Oman beraden zich nog over het akkoord. Egypte (1979) en Jordanië (1994) zijn de enige andere naties die vredesakkoorden met Israël hebben.

Koningen van het Noorden en Oosten - Daniël 11:40, Ezechiël 38, Openbaring 16:12

Ons wordt verteld dat de Koning van het Noorden zich met talrijke bondgenoten zal verenigen, evenals de Koningen van het Oosten. Zien we dit gedeeltelijk of volledig gebeuren? Inderdaad.

BRICS

Het BRIC-blok verenigde oorspronkelijk vier van 's werelds grootste opkomende economieën die 40 procent van de wereldbevolking en 25 procent van het mondiale BBP vertegenwoordigen. Verwacht wordt dat het bbp tegen 2030 zal zijn verdubbeld tot 50% van het mondiale bbp. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika zijn de huidige leden en staan nu bekend als BRICS. Argentinië, Algerije, Bangladesh, Egypte, Iran, Indonesië, Saudi-Arabië, Turkije, Mexico, Nigeria, Soedan, Syrië, Pakistan en Venezuela hebben ook belangstelling getoond voor toetreding tot de BRICS-organisatie. Hun doel: de totstandbrenging van een "multipolaire wereldorde".

SCO

De Shanghai Cooperation Organization (SCO) verenigt bijna de helft van de wereldbevolking en verscheidene leden hebben kernwapens. De SCO omvat China, India, Kazachstan, Kirgizië, Pakistan, Rusland, Tadzjikistan en Oezbekistan als volwaardige leden. Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein, Belarus, Cambodja, Egypte, Koeweit, Maldiven, Mongolië, Myanmar, Nepal, Saudi-Arabië, Sri Lanka, Turkije, Turkmenistan, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten zijn gesprekspartners of waarnemers. Hun doel: de dominantie van de Verenigde Staten als financiële en politieke supermacht elimineren.

Koningen van het zuiden - Daniël 11:40, Psalm 83

Ons is verteld dat wanneer de tijd van het einde komt, de koningen van het Zuiden en de koningen van het Noorden niet alleen tegen elkaar zullen strijden, maar ook tegen Israël en zullen proberen het van de aardbodem weg te vagen. Zien we dit gedeeltelijk of volledig gebeuren? Inderdaad.

OPEC

De Organisatie van de Olie Exporterende Landen werd in 1960 opgericht door Saoedi-Arabië, Venezuela, Irak, Koeweit en Iran. Tegenwoordig omvat de OPEC Algerije, Congo, Ecuador, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Iran, Irak, Koeweit, Libië, Nigeria, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Venezuela. De OPEC beweert ongeveer vier vijfde van de aardolie in de wereld te bezitten, maar slechts twee vijfde van de wereldproductie, en levert deze grondstoffen onder de vlag van economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en milieubescherming. Hun doel: eerlijke en stabiele prijzen voor aardolieproducten verzekeren en een snellere overgang naar hernieuwbare energiebronnen ondersteunen.

OIC

De Organisatie van Islamitische Samenwerking is een entiteit die de aspiraties en verwachtingen van haar lidstaten en moslimgemeenschappen over de hele wereld dient. De OIC telt 57 landen. Enkele van de belangrijkste leden zijn Egypte, Iran, Irak, Jordanië, Libanon, Libië, Pakistan, de Palestijnse Autoriteit, Qatar, Saoedi-Arabië, Soedan, Suriname, Syrië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen. Hun doel: zowel Israël (de kleine Satan) als de Verenigde Staten (de grote Satan) elimineren.

Koningen van het Westen - Jeremia 25 & Openbaring 13

En hoe zit het met de Koning van het Westen? Vormt hij bondgenootschappen? Zien we dit gedeeltelijk of volledig gebeuren? Inderdaad.

De eerste drie leden van het oude Romeinse Rijk waren: België, Nederland en Luxemburg. Diezelfde drie leden waren de eersten die in 1948 toetraden tot de Europese Unie! Vandaag bedraagt het aantal leden 28. De Europese Unie is er erg op gebrand dat er een nieuwe wereldorde moet komen.

G-20, G-8

Zowel de Groep van Twintig (G-20) als de Groep van Acht (G-8) hebben in Londen historische overeenkomsten gesloten, waarvan sommige verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het bestuur van de wereldeconomie. De G-20 is het belangrijkste forum voor internationale economische ontwikkeling dat een open en constructieve discussie tussen industriële landen en landen met een opkomende markt over belangrijke kwesties in verband met wereldwijde economische stabiliteit bevordert. Zij waren een van de eersten die verklaarden: "Een wereldwijde crisis vereist een wereldwijde oplossing".

De Groep van Acht (G-8), voorheen G6 en G7, wil een einde maken aan de deregulering van de wereldhandel; een einde maken aan protectionisme; en crises oplossen op het gebied van voedselzekerheid en -veiligheid en de strijd tegen klimaatveranderingen. Hun doelen: een verenigde één wereldregering.

Hoe zit het met de "Nieuwe Wereld Orde"?

Zien we daar tekenen van? Inderdaad. Vandaag de dag staan de Verenigde Naties in de voorhoede van de inspanningen om de Eén Wereld Regering in te stellen.

Zo zijn er blijkbaar ook velen in de Verenigde Staten. George H.W. Bush (11 september 1990) sprak over de noodzaak van een nieuwe wereldorde, en Bill Clinton was het er niet alleen mee eens, maar breidde de "noodzaak" van Bush drastisch uit. In zijn toespraak in Berlijn op 24 juli 2008 zei Barack Obama: "Ik ben een medeburger van de wereld. In deze nieuwe wereld zullen we een mondiaal burgerschap hebben. We zullen deelnemen aan een nieuw mondiaal partnerschap. We moeten samenkomen om de planeet te redden. We hebben een geglobaliseerde wereld nodig. Mensen van de wereld dit is onze tijd. We moeten ons lot beantwoorden en de wereld opnieuw maken." Henry Kissinger verklaarde dat Obama klaar is om de nieuwe wereldorde te creëren. In maart 2022 zei Joe Biden dat er "een nieuwe wereldorde" komt die door de Verenigde Staten moet worden geleid.

Paus Franciscus heeft bij talrijke gelegenheden opgeroepen tot inspanningen om de opwarming van de aarde te bestrijden en is een van de belangrijkste woordvoerders voor die zaak bij de V.N. Paus Franciscus gelooft dat onze planeet overbevolkt is, dat er iets moet gebeuren om dat recht te zetten, en staat volledig achter inspanningen om dat via farmaceutische methoden te doen. De door paus Franciscus opgerichte Katholiek-Moslim Interreligieuze Raad kondigde de bouw aan van het Nieuwe Chrislam Hoofdkwartier dat een moskee en een kerk combineert, genaamd het Abrahamitische Familiehuis - een van de vele stappen die hij heeft gezet om één wereldreligie te vestigen. Paus Franciscus heeft vaak opgeroepen tot het overdragen van nieuwe bevoegdheden aan een Internationale Autoriteit die de belangen van de naties "beheert" - met andere woorden, een Eén Wereld Regering.

Ontvolkingsagenda's

Agenda's 21 en 2030

Zowel Agenda 21 als Agenda 2030 omhelzen plannen om de wereldbevolking tegen 2030 te ontvolken, misschien wel met 95%. Volgens verklaring (c) van het Initiative For Eco-92 Earth Charter, "kan de huidige enorme overbevolking, die nu veel groter is dan de draagkracht van de wereld, niet worden beantwoord door toekomstige verminderingen van het geboortecijfer door sterilisatie en abortus, maar moet in het heden worden voldaan door de vermindering van het huidige aantal. Dit moet gebeuren met alle noodzakelijke middelen."

Volgens de Bijbel

We leven in een unieke tijd van de geschiedenis. De profetieën volgen elkaar in hoog tempo op, zoals het laatste vuurwerk op de vierde juli. Elohim (God) heeft een paar woorden te zeggen over de ontvolkingsagenda's.

Leviticus 26:21, 26:25, 26:26 - "En indien gij in strijd niet met Mij wandelt en Mij niet hoort, zal Ik zevenmaal meer plagen brengen... hongersnood... en pestilentie over u."
Openbaring 6:8 - "Een kwart van de wereldbevolking zal gedood worden door oorlog, hongersnood en plagen."
Openbaring 9:21, 21:8, 22:15 - "Zij zullen hun geneesmiddelen of hun drugs niet opgeven. . hun bestemming is de poel die brandt van vuur."

Conclusies</p>

Joël 3:14 - "Menigten, menigten in het dal der beslissing; want de dag van Jahweh is nabij in het dal der beslissing."
Zefanja 1:14 - "De grote dag van Jahweh is nabij, hij is nabij en haast zich zeer."

De wereld verandert en de veranderingen gaan zo snel dat men het niet kan bijhouden. Dagbladen en online websites die het wereldnieuws bijhouden geven uur voor uur en zelfs minuut voor minuut updates.

Hoewel elke groep de wereldomstandigheden op een andere manier aanpakt, is er één rode draad te zien in de doelen en doelstellingen van elk van deze Koningen: de instelling van een Nieuwe Wereldorde en een Eén Wereld Bestuursorgaan. Elke Koning helpt op zijn eigen manier het hart van de mens af te keren van Jahweh/Jesjoea en naar een menselijke oplossing.

Als de macht van deze "Koningen" zich begint samen te voegen, moet men zich afvragen: "Hoe dicht zijn we bij de opstanding van de doden in Jesjoea, de vervoering en het begin van de zeven jaren van de Verdrukkingsperiode?"4

Een laatste gedachte voor 2023

De weg naar Yeshua's terugkeer is ingeslagen. De profetie blijft zich ontvouwen in een escalerend patroon zoals voorspeld door de Hebreeuwse profeten. Het seizoen van de geboortepijnen is er - het ontluikt en gaat niet weg. De tijd is kort - Yeshua Ha'Mashiach komt spoedig - zorg dat je verlossing hebt in Yeshua en blijf bezig met het bereiken van de verlorenen.

Bron: Prophecy Update 2022 – Rapture Party