www.wimjongman.nl

(homepagina)


Plotseling

30 januari 2023 - door Jonathan Brentner

Het woord geeft steeds meer angst in de harten van velen als ze jonge en gezonde mensen abrupt dood zien neervallen, zoals Damon Hamlin deed voor een nationaal publiek. In tegenstelling tot de meesten, kreeg hij onmiddellijk medische hulp nadat hij instortte.

Het onderstaande citaat komt uit een verhaal van Rasmussen Reports van 2 januari 2023. Volgens hun peiling:

Bijna de helft van de Amerikanen denkt dat COVID-19 vaccins de schuld kunnen zijn van veel onverklaarde sterfgevallen, en meer dan een kwart zegt dat iemand die ze kennen tot de slachtoffers kan behoren.[i]

Op 29 januari 2023 plaatste eminent MIT professor en gerespecteerd expert op het gebied van medicijnveiligheidsanalyses, Dr. Retsef Levi, een video op zijn Twitter account (@Retsef). Daarin roept hij op tot de onmiddellijke opschorting van alle mRNA-injecties. Hier zijn zijn woorden ter inleiding van de video:

Het bewijs neemt toe en is onbetwistbaar dat mRNA-vaccins ernstige schade veroorzaken, inclusief overlijden, vooral bij jongeren. We moeten er onmiddellijk mee stoppen!

Hier is een citaat uit Dr. Levi's video:

Ik geloof dat het cumulatieve bewijs overtuigend is en inderdaad onze bezorgdheid bevestigt dat mRNA-vaccins inderdaad plotselinge hartstilstand veroorzaken.

(In april 2022 schreef hij mee aan een studie over de incidentie van spoedeisende hartaanvallen bij mensen onder de veertig in Israël.)

Iedere dag zie ik de gezichten van kinderen, tieners en jongvolwassenen die onverwacht en plotseling dood neervallen door hartaanvallen. beroertes, of andere hartgerelateerde kwalen. Toch zijn er zo weinig die er aandacht aan besteden. De mate van ontkenning en misleiding over wat er gebeurt is verbijsterend.

Het wereldwijde fenomeen van plotselinge sterfgevallen heeft een punt bereikt waarop we het niet kunnen en mogen negeren. Voor mij dwingen de woorden van Spreuken 24:10-12 mij om mijn zaak te bepleiten en mensen te waarschuwen voor de ernstige gevaren.

Ik begin met een citaat van meer dan een eeuw geleden.

RUDOLF STEINER, 1917

Rudolf Steiner, een Oostenrijks filosoof en oprichter van een Satanische spirituele beweging, schreef rond 1917 het volgende:

In de toekomst zullen we de ziel elimineren met medicijnen. Onder het voorwendsel van een 'gezond standpunt' dan zal er een vaccin komen waarmee het menselijk lichaam zo snel mogelijk na de geboorte wordt behandeld, zodat de mens de gedachte aan het bestaan van ziel en geest niet kan ontwikkelen. Materialistische artsen zullen de taak krijgen de ziel van de mensheid te verwijderen. Zoals vandaag de dag mensen worden ingeënt tegen deze of gene ziekte, zo zullen in de toekomst kinderen worden ingeënt met een stof die precies zo geproduceerd kan worden dat mensen dankzij deze inenting immuun zullen zijn voor het ondergaan van de 'waanzin' van het geestelijk leven.[ii]

Hij schreef deze woorden 105 jaar geleden! Neem even de tijd om daarover na te denken. Denk ook aan het feit dat de FDA onlangs heeft goedgekeurd dat de COVID-injectie wordt toegediend aan baby's vanaf zes maanden.

Na het opnemen van het Steiner citaat in zijn boek, schreef J.B. Hixson:

Een mens vraagt zich af wat hij [Steiner] wist en hoe hij het wist. Wat hebben de demonen hem geopenbaard over Satans transhumanistische agenda die zich in de volgende eeuw serieus zou ontvouwen.[iii]

Ik ben het eens met Hixson. De volgelingen van Satan onthulden hun toekomstplannen aan Steiner die in die tijd diep in de luciferactiviteit zat.

De transhumanisten van deze tijd praten openlijk over het elimineren van het "god-gen" in mensen. Ze zeggen dat dit de "vijandigheid" zal verminderen die volgens hen voortkomt uit "religieuze passie". Steiner zag dit lang geleden al aankomen.

ALDOUS HUXLEY, 1961

Meer recentelijk sprak filosoof en schrijver Aldous Huxley deze woorden in 1961 op de California Medical School (lees deze woorden aandachtig):

Er zal, in de volgende generatie of zo, een farmacologische methode zijn om mensen van hun dienstbaarheid te laten houden, en dictatuur zonder tranen te produceren, om zo te zeggen, een soort pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen te produceren, zodat mensen in feite hun vrijheden ontnomen zullen worden, maar er eerder van zullen genieten, omdat ze door propaganda of hersenspoeling, of hersenspoeling versterkt door farmacologische methoden, afgeleid zullen worden van elk verlangen om in opstand te komen. En dit lijkt de uiteindelijke revolutie te zijn.[iv]

Huxley's woorden vertegenwoordigen het draaiboek van waaruit de globalisten vandaag opereren. Waar hij in 1961 over sprak, is in 2023 werkelijkheid geworden. "Farmaceutische methoden" zijn het wapen bij uitstek voor transhumanisten die de mensheid willen veranderen door mensen met machines te combineren.

In 2021 verscheen er een video op de website van het World Economic Forum (WEF) waarop een lachende jongeman te zien is terwijl de verteller dit zegt over de toekomst: "Je zult niets bezitten en gelukkig zijn."[v]

Komt dit niet overeen met de woorden van Huxley? Mensen zullen nooit dienstbaarheid verwelkomen, maar Huxley voorspelde dat ze dat op een dag wel zullen doen door "farmacologische methoden." Hmmm...

FORBES MAGAZINE, 2017

Op 20 november 2017 verscheen op de website van Forbes Magazine een artikel met de titel: Transhumanism and The Future of Humanity: 7 Ways the World Will Change By 2030. Het volgende citaat verschijnt onder het kopje "Our bodies will be augmented."

De komende jaren zullen een aantal mogelijkheden tot lichaamsvermeerdering inluiden waardoor mensen slimmer, sterker en capabeler zullen worden dan we nu zijn. Wearables zullen één vorm van lichaamsvermeerdering zijn, maar ze zullen veel verder gaan dan de fitnesstrackers van vandaag... We zullen ook een toenemend gebruik zien van implantaten, variërend van microchips voor de hersenen en neuraal kantwerk tot geestgestuurde prothesen en subdermale RFID-chips waarmee gebruikers deuren kunnen ontgrendelen of computerwachtwoorden kunnen invoeren met één handbeweging. De krachtigste lichaamsvermeerdering zal echter komen van biologische vermeerdering als gevolg van meer inzicht in ons genoom, vooruitgang in IVF-technologie die ons in staat stelt de meest intelligente embryo's te selecteren, en krachtige CRISPR-genbewerkingstechnologie die ons op een dag in staat kan stellen alle erfelijke ziekten uit te bannen.

Deze mogelijkheden tot vergroting van lichaamsmogelijkheden zullen leiden tot mensen die veerkrachtiger zijn, geoptimaliseerd en voortdurend gecontroleerd.[vi] (nadruk van mij)

De "CRISPR gene-editing technologie" waarvan de schrijver van Forbes voorspelt dat die ooit ons lichaam zal vergroten, is precies hoe de farmaceutische bedrijven hun mRNA-injecties beschrijven. Wat het Forbes' artikel in 2017 voorspelde dat uiteindelijk zou leiden tot het veranderen van mensen, aka transhumanisme, werd werkelijkheid in 2020-21 met de opkomst van "CRISPR gene-editing" injecties van Pfizer, Moderna, en andere farmaceutische bedrijven.

Alles in het artikel van Forbes komt overeen met de Vierde Industriële Revolutie die het WEF voorstaat. De "RFID chips" en biologische augmentatie" zijn de voorlopers van het combineren van mens en machine, aka transhumanisme. De relatie tussen de voorstanders van een één-wereld regering en de transhumanisten is nauw en afhankelijk van elkaar.

Hier is een citaat van de WEF-website over de veranderingen die zij de wereld willen opleggen (ik zou zeggen dat deze dingen in onze tijd al verder zijn dan de meesten zich kunnen voorstellen):

De Vierde Industriële Revolutie [de WEF-term voor transhumanisme] betekent een fundamentele verandering in de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. Het is een nieuw hoofdstuk in de menselijke ontwikkeling, mogelijk gemaakt door buitengewone technologische vooruitgang die vergelijkbaar is met die van de eerste, tweede en derde industriële revoluties. Deze vooruitgang versmelt de fysieke, digitale en biologische wereld op manieren die zowel enorme beloften als potentiële gevaren inhouden. De snelheid, breedte en diepte van deze revolutie dwingt ons opnieuw na te denken over hoe landen zich ontwikkelen, hoe organisaties waarde creëren en zelfs wat het betekent om mens te zijn.[vii] (mijn nadruk)

In hun woorden zullen de veranderingen die het WEF voor ogen heeft, veranderen "wat het betekent om mens te zijn."

MODERNA, 2021

In het voorjaar van 2021 verscheen het volgende op de website van Moderna. Dit gedeelte is inmiddels verwijderd.

Ons besturingssysteem

Het brede potentieel van mRNA-wetenschap erkennende, hebben we ons voorgenomen een mRNA-technologieplatform te creëren dat functioneert als een besturingssysteem op een computer. Het is zo ontworpen dat het door verschillende programma's kan worden gebruikt. In ons geval is het "programma" of "app" ons mRNA-medicijn - de unieke mRNA-sequentie die codeert voor een eiwit.

Dr. Yuval Harari, bestsellerauteur en hoofdadviseur van Klaus Schwab, hoofd van het WEF, verwijst herhaaldelijk naar mensen als "hackbare dieren". Ik zie een verband tussen Harari's woorden en wat er op de Moderna website stond. De injecties zijn slechts een eerste stap.

PFIZER, 2023

In de avond van 25 januari 2023 gaf Veritas een undercover interview vrij met een "senior executive van het farmaceutische bedrijf Pfizer, belast met onderzoek en ontwikkeling, die sprak over de mogelijkheid om het virus opzettelijk te muteren om nieuwe vaccins te ontwikkelen, vooruitlopend op het ontstaan van nieuwe varianten."[viii] Hij gaf openlijk toe dat Pfizer probeert schadelijke functionaliteit toe te voegen aan virussen, maar weigerde ze te classificeren als "functievermeerdering."

Tijdens het interview verwees de directeur naar Pfizer als een "draaideur" voor overheidsinspecteurs die graag "de andere kant op kijken" in de wetenschap dat ze in de toekomst ooit lucratieve aanbiedingen van het farmaceutische bedrijf zullen krijgen.

De video van Project Veritas wordt momenteel meer dan vijfentwintig miljoen keer bekeken sinds de release.

ONZE WERELD, 2023

De talloze meldingen van plotselinge dood die elke dag mijn kant op komen zijn geen geïsoleerde incidenten; ze gebeuren over de hele wereld in steeds grotere aantallen.

Ik smeek u deze injecties te vermijden. Als u de eerste heeft genomen, accepteer dan niet de boosters, want die verminderen uw immuniteit.

En bid voor familieleden en vrienden die deze injecties hebben gekregen.

Weet alstublieft dat deze injecties zeer zeker NIET het merkteken van het beest zijn zoals beschreven in Openbaring 13:16-18. Dit kan alleen gebeuren na de Opname, wanneer de antichrist verschijnt. Bovendien zal het nemen van het merkteken inhouden dat deze komende "man der wetteloosheid" wordt aanbeden.

DE OPNAME ????

Er is nog een "plotseling" dat de wereld spoedig in paniek zal brengen. Wij noemen het onze "gezegende hoop" (Titus 2:11-14).

Jezus' laatste woorden aan Zijn Gemeente waren: "Ik kom zeker snel" (Openbaring 22:20). Hoewel sommige versies het Griekse woord tachu vertalen met "spoedig", duidt het typisch op een plotselinge beweging. De Opname zal een plotselinge gebeurtenis zijn.

Jezus zal ons onmiddellijk veranderen als Hij ons ophaalt om Hem in de lucht te ontmoeten. Als we al bij Hem zijn, zal Hij ons opwekken uit de dood met glorieuze en onvergankelijke lichamen.

Let op de snelheid van handelen in 1 Korintiërs 15:50-53 als de apostel Paulus het moment beschrijft waarop onze hoop op het evangelie onze ervaring wordt:

Ik zeg u dit, broeders: vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven, noch kan het vergankelijke het onvergankelijke beërven. Ziet! Ik vertel u een mysterie. We zullen niet allemaal inslapen, maar we zullen allemaal veranderd worden, in een ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen worden veranderd. Want dit vergankelijke lichaam moet het onvergankelijke aandoen, en dit sterfelijke lichaam moet het onsterfelijke aandoen.

Ik bid dat Jezus voor ons komt voordat er weer een nieuw jaar (2024) aanbreekt, maar ik kan niet voorspellen dat dat zal gebeuren. Ik weet echter zeker dat de zevenjarige Verdrukking sneller op onze wereld afkomt dan de meesten zich kunnen voorstellen.

De VERDRUKKING ????

Openbaring 9:21, waarin gesproken wordt over hen die weigeren zich te bekeren tijdens de Verdrukking, noemt de "toverijen" als iets dat zij weigeren op te geven. Tegen het einde van het boek lezen we dat gedurende deze tijd "Babylon" de naties zal misleiden door haar "tovenarij" (zie Openbaring 18:23).

Het Griekse woord voor "tovenarij" is pharmakeia, waarmee in de oudheid het toedienen van medicijnen en zelfs gif werd aangeduid. De meeste versies van de Bijbel vertalen het woord als "tovenarij" vanwege de langdurige associatie met drugs die gebruikt worden in magische spreuken en hekserij.

Onze Engelse term "pharmacy" komt daar vandaan.

Kunnen de Openbaringsverwijzingen naar het gebruik van pharmakeia tijdens de Verdrukking duiden op het wijdverbreide gebruik van "medicinale" injecties in die tijd? Huxley zei dat de machthebbers van onze wereld op een dag "farmacologische methoden", aka pharmakeia, zouden gebruiken om mensen te controleren. Ik geloof dat de punten goed met elkaar verbonden zijn.

ONZE ENIGE HOOP, VANDAAG

De Heer Jezus is onze enige hoop voor de dag waarin wij leven. Hij geeft ons kracht, onwankelbare vrede en heldere hoop voor de toekomst, ongeacht wat Satan in onze wereld tot stand brengt. De Bijbel verzekert ons dat Hij komt om ons naar de heerlijkheid te brengen vóór het begin van de Verdrukkingsperiode.

Wij die Jezus kennen als onze Verlosser verlangen naar dat "plotseling". We kijken reikhalzend uit naar de dag waarop Jezus ons plotseling ophaalt om Hem in de lucht te ontmoeten, en ons meeneemt naar de heerlijkheid.

Als je je vertrouwen nog niet in Jezus hebt gesteld, zie dan mijn artikel Verder lezen - NLJezus is de enige weg naar het eeuwige leven. Daarin leg ik uit hoe je zeker kunt weten dat Jezus al je zonden heeft vergeven en dat je het eeuwige leven bezit. Jezus is mijn opgestane Verlosser; Hij kan je heldere hoop voor morgen geven, ongeacht je omstandigheden.

Wacht niet te lang; roep Jezus aan nu het nog kan! Morgen kan het te laat zijn. Gebeurtenissen in onze wereld gebeuren plotseling.


[i]https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/public_surveys/died_suddenly_more_than_1_in_4_think_someone_they_know_died_from_covid_19_vaccines

[ii] J.B. Hixson, Geest van de Antichrist, Vol. Two (NBW Ministries, 2022), p. 60. Vergelijkbare informatie is te vinden op: https://www.oom2.com/t73827-in-1917-rudolf-steiner-foresaw-a-vaccine-that-would-drive-all-inclination-toward-spirituality-out-of-peoples-souls

[iii] Ibid. pp. 60-61.

[iv] Genomen van de website van de Alliance For Human Research Protection: https://ahrp.org/1961-aldous-huxleys-eerie-prediction-at-tavistock-group-california-medical-school/ Ik vond dit citaat ook op verschillende andere websites met uiteenlopende agenda's; het is geldig

[v] Ik heb deze video vele malen bekeken voordat het WEF hem begroef of van hun website haalde.

[vi] Sarwant Singh, Transhumanism And The Future Of Humanity: 7 Ways The World Will Change By 2030, 20 nov. 2017, Forbes website op: https://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2017/11/20/transhumanism-and-the-future-of-humanity-seven-ways-the-world-will-change-by-2030/?sh=35b71a4d7d79

[vii] Vierde Industriële Revolutie pagina op de WEF Website (Opmerking: het WEF heeft hun webpagina opnieuw geformatteerd om hun transhumanistische agenda minder duidelijk te maken). @ https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution

[viii] Het citaat en de video staan op de Breitbart website @ https://www.breitbart.com/health/2023/01/26/project-veritas-targets-pfizer-scientist-in-latest-sting-video/

Bron: Suddenly - Jonathan Brentner