www.wimjongman.nl

(homepagina)


De ontrafeling van de Amerikaanse geest

Door Hal Lindsey - 20 februari 2023

()

In 1987 publiceerde Allan Bloom, toen professor aan de Universiteit van Chicago, The Closing of the American Mind. Het boek werd toegejuicht door zowel conservatieven als liberalen. De New York Times schreef dat het "raakt met de kracht en effect van een elektroshocktherapie." De Washington Post noemde het, "Rijk en absorberend... Een grote tour door de Amerikaanse geest."

Bloom liet zien hoe het relativisme dat op universiteiten wordt onderwezen leidt tot een gesloten geest. Hij betreurde het "verlies van controle van de ouders over de morele opvoeding van de kinderen in een tijd waarin niemand anders zich daar serieus mee bezighoudt." Het boek was invloedrijk, maar ik wou dat zijn invloed nog groter was geweest. The Closing of the American Mind was als een zandkasteel dat een opkomende vloed probeerde tegen te houden.

Na verloop van tijd sloten de entertainment-, politieke, media- en religieuze instellingen zich aan bij de onderwijsinstellingen om de dodelijke ideeën waar Bloom voor waarschuwde door te drukken. Vandaag de dag heeft de gevestigde orde in Amerika de jongeren van het land opgesloten binnen muren van geslotenheid, bijgeloof en heidendom. De resultaten zijn verwoestend.

Volgens een nieuwe studie van het CDC geeft één op de drie meisjes van de middelbare school toe dat ze het afgelopen jaar zelfmoord hebben overwogen. 57% van de meisjes op de middelbare school en 29% van de jongens op de middelbare school zegt aanhoudende gevoelens van verdriet en hopeloosheid te ervaren. Bijna de helft van de LGBTQ+-studenten heeft zelfmoord overwogen en 37 procent van hen heeft een zelfmoordplan gemaakt.

Deze cijfers zijn onthutsend. Wat is er aan de hand? Relativisme, hoewel een groot probleem, is eigenlijk het symptoom van een groter probleem. Het echte probleem wordt uiteengezet in Romeinen 1:18-32. Die verzen spreken over mensen "die in ongerechtigheid de waarheid onderdrukken" (vs 18, NASB). Er staat: "Zich wijs voordoende, werden zij dwazen" (vs 22). "Zij hebben de waarheid van God ingeruild voor een leugen" (vs 25).

Het oordeel van God is dat zijn verwerpers krijgen wat ze verlangen. "God gaf hen over aan vernederende hartstochten" (vs 26). In het Grieks hebben de woorden "overgegeven aan" de connotatie van "overgave". In zekere zin laat God gewoon los. Romeinen 1:28 is een van de treurigste verzen in de Bijbel. "Zoals zij het niet nodig achtten God nog langer te erkennen, gaf God hen over aan een verdorven geest." God geeft hen over aan de gevolgen van hun eigen keuzes en verlangens.

Romeinen 1:29-31 geeft ons een voorproefje van hoe de verdorvenheid van de geest zich in de wereld manifesteert. Het brengt mensen tot "ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, kwaad; vol nijd, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid". Er staat verder: "Het zijn roddelaars, lasteraars, haters van God, onbeschaamd, arrogant, opschepperig, uitvinders van kwaad, ongehoorzaam aan ouders, zonder begrip, onbetrouwbaar, liefdeloos, onbarmhartig."

Wij leven nu in die wereld. En we zien de pijn, het verdriet, de eenzaamheid, de ellende en de geestesziekten die het veroorzaakt. God blijft almachtig, maar Hij laat ons kiezen of we Hem wegduwen of uitnodigen. Amerikanen als geheel hebben God generaties lang actief weggeduwd. We zien nu de trieste, lelijke resultaten.

We moeten bidden voor een geestelijk ontwaken in Amerika en de wereld. Maar laten we vooral bidden voor opwekking in onszelf en onder onze medechristenen, zodat we Gods licht effectief kunnen delen in een steeds meer verduisterende wereld.

Bron: Hal Lindsey