www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het spelletje 'ogen staren' spelen met de Joodse Staat

()

9 maart 2023 - door Victor Rosenthal

Wat is er werkelijk aan de hand in Israël?

Waar gaan de massale demonstraties en verstoringen in de straten, de opstand van de reservepiloten en de talloze getuigenissen en petities in Israël en de VS over?

Ze gaan niet alleen over het veranderen van het machtsevenwicht tussen het Israëlische Hooggerechtshof en de gekozen regering en Knesset. Als dat zo was, zouden de partijen snel tot een compromis kunnen komen dat een zekere mate van rechterlijke toetsing zou handhaven en de rechten van minderheden zou beschermen zonder deze voorrang te geven boven het voortbestaan van de Joodse staat.

Maar dat is niet wat er echt aan de hand is. Wat er gaande is, is een machtsstrijd tussen twee blokken in de Israëlische samenleving.

Aan de ene kant, die ik onnauwkeurig "links" zal noemen, staan de juridische, gerechtelijke, academische, artistieke en media-instellingen, samen met een groot deel van de hogere klasse, die meestal in het centrum van het land is gevestigd. Deze alliantie wordt gesteund door de regering Biden en de liberale Amerikaans-Joodse kerkgenootschappen. Voor zover men een woordvoerder heeft, is dat Yair Lapid.

Aan de andere kant, die ik met dezelfde onnauwkeurigheid "rechts" noem, bevinden zich orthodoxe Joden, Mizrachim, Russisch sprekenden, de lagere klassen en bewoners van Israëls periferie. Rechts is groter dan links, maar de controle van links over de media en het rechtssysteem weegt zwaar op de weegschaal. De onbetwiste kampioen van rechts is premier Benjamin Netanyahu.

Israël was een eenpartijstaat vanaf haar oprichting tot 1977, toen de afschuw over het falen van de Labor-regering om zich voor te bereiden op de Jom Kippoer-oorlog en de opgekropte woede van de Mizrachim over hun paternalistische en uitsluitende behandeling resulteerde in de verkiezing van Menachem Begin tot premier. Toen links weer aan de macht kwam, legde het de Oslo-akkoorden op aan een over het algemeen onwillig publiek, dat vervolgens de gruwelijke terreuraanslagen van de tweede intifada te verduren kreeg.

Dat was zo goed als het einde van linkse regeringen in Israël. Vanaf dat moment zouden succesvolle coalities worden gevormd door het centrum en rechts, vaak onder leiding van Netanyahu.

Links was geschokt door de overwinning van Begin en gedeprimeerd door het aanhoudende succes van Netanyahu. Zij beseften dat zij door de demografische ontwikkelingen waarschijnlijk niet opnieuw een meerderheid in de Knesset zouden behalen. Maar zij behielden de controle over het juridisch establishment en gebruikten dat om het land te "beschermen" tegen de "excessen" van rechtse regeringen.

In de late jaren 1980 en 1990 eigende het juridisch establishment zich steeds meer macht toe. Juridische adviseurs van de hele regering kregen bijvoorbeeld vetorecht over elke officiële actie. Dit veto hoefde niet gebaseerd te zijn op de vraag of de actie illegaal was, maar op de vraag of deze onredelijk was.

In een andere historische stap gaf het Hooggerechtshof zichzelf de bevoegdheid tot rechterlijke toetsing. In 1995 vernietigde het voor het eerst een door de Knesset aangenomen wet.

Al snel begon de rechterlijke macht zich te mengen in kwesties die meer politiek dan juridisch waren. Dit gaf aanleiding tot de eis om grenzen te stellen aan haar macht. Als er niet één ding was gebeurd, zou dat rustig zijn gebeurd, op een manier die voor beide partijen aanvaardbaar zou zijn.

Dat ene ding is Netanyahu. Meer specifiek, de haat van links tegen hem. Daardoor is wat een kwestie van discussie en compromis had moeten zijn, een conflict geworden tussen de twee grote blokken van het land.

Dit is wat er achter de goed gefinancierde campagne tegen de justitiële hervorming zit. Deze campagne is oneerlijk en hysterisch. Als de hervormingen worden goedgekeurd, zeggen de tegenstanders, zal het rechtssysteem worden vernietigd en zal Israël een fascistische dictatuur worden. De economie zal worden verwoest, kapitaal en technici zullen vluchten, het leger zal niet vechten en Israël zal een theocratische staat worden die spoedig door haar vijanden onder de voet zal worden gelopen.

Dit is onzin. Zelfs als de hervormingen volledig worden doorgevoerd, zou de situatie niet anders zijn dan vóór de jaren tachtig. Als een compromisversie van de hervorming wordt aangenomen, wordt de democratie in Israël versterkt, niet beschadigd.

Geen van de hervormingswetten is verder gekomen dan de eerste van drie lezingen, dus er is genoeg tijd om te onderhandelen en compromissen te sluiten, en de regering is daartoe bereid. De oppositie weigert echter te praten tenzij het proces wordt bevroren. De coalitie gelooft dat als het proces wordt bevroren, het nooit zal ontdooien, en staat erop dat er tijdens het normale wetgevingsproces kan worden onderhandeld.

Intussen voeren de tegenstanders hun verstoringen zodanig op dat er echt voor ernstig geweld wordt gevreesd. De oppositie ziet bloed in het water - van Netanyahu - en kan het vooruitzicht niet aanzien dat zij haar vetorecht over de maatregelen van een rechtse regering verliest. Ze hebben besloten hun voet op het gas te houden in het spel van ogen staren totdat Netanyahu en zijn coalitie met hun ogen knipperen.

Wat zou moeten gebeuren is dat de volwassenen in de oppositie een compromis met de regering uitwerken dat het gerechtelijk evenwicht herstelt zonder een van beide partijen of de natie te schaden. Dat is heel goed mogelijk.

Wat zou kunnen gebeuren is dat links krachten heeft ontketend die niet onder controle te houden zijn. In dat geval kan het spelletje 'ogen staren' eindigen in een felle frontale botsing.

Bron: Abu Yehuda | A blog about the struggle to keep the Jewish state