www.wimjongman.nl

(homepagina)


Normaal en rampzalig

Door Hal Lindsey - 26 februari 2023

Een groot deel van de wereld leeft in een gespleten werkelijkheid - verdeeld tussen normaliteit en wanhoop. De meeste volwassenen begrijpen dat er op elk moment een aantal mogelijke rampen op de aarde afkomen. Nucleaire dreigingen van Rusland en/of China kunnen morgen een ramp betekenen. Een economische ineenstorting kan slechts enkele dagen op zich laten wachten. Een nieuwe plaag kan sneller en met grotere gevolgen toeslaan dan de vorige.

Maar zulke angsten veranderen niets aan de routine van het dagelijkse leven. De meeste mensen staan in de ochtend op, gaan naar hun werk of naar school, komen op de afgesproken tijd thuis en doen in het algemeen hun dagelijkse routine. Jonge mensen (en sommige oudere) zullen verliefd worden en trouwen. Mensen zullen een verrassend groot deel van hun dag besteden aan voedsel - werken om het te betalen, naar buiten gaan om het te kopen, het klaarmaken voor consumptie, het eten en tenslotte het opruimen van de rommel. Wie heeft tijd om zich zorgen te maken over calamiteiten?

In MatteĆ¼s 24:37-38 (NASB) zei Jezus: "De komst van de Mensenzoon zal zijn als in de dagen van Noach. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed aten en dronken, trouwden en huwden, tot op de dag dat Noach in de ark ging."

Dit geschrift betekent dat de basisbezigheden van de mensheid zullen doorgaan, zelfs als de mensen zich aanpassen aan nieuwe en groeiende problemen. Het betekent niet dat alles hetzelfde zal blijven. Eerder in hetzelfde hoofdstuk sprak Jezus over de dagen die voorafgaan aan Zijn wederkomst als een tijd van buitengewone aardbevingen, hongersnoden en oorlogen. Hij waarschuwde voor wetteloosheid, valse profeten en vervolging. Die gevaren zullen toenemen, en ze zullen overal zijn.

Tijdens de verdrukking zal het bijna ondraaglijk worden. Gelukkig zullen degenen die nu in Christus zijn, tegen die tijd verdwenen zijn. Maar we ervaren nu al het begin van die dingen die zich later zo ernstig zullen manifesteren. Als gevolg daarvan ervaren mensen een enorme toename van stress, ontmoediging, eenzaamheid en angst.

We leven in een tijd waarin het dagelijks leven steeds meer in de schaduw komt te staan van het naderende onheil.

Het antwoord is te vinden in God en zijn woord. Het antwoord is Jezus. Dat moeten we hardop zeggen, en vaak ook. Soms wanhopen christenen om het te zeggen omdat ze weten dat een hele generatie is getraind om alles wat ze horen over Jezus of de Bijbel te negeren. Net als de honden van Pavlov zijn ze getraind voor een specifieke reactie op bepaalde prikkels. Ze zijn getraind om de Redder van de wereld te negeren, en degenen die Hem noemen te minachten.

Maar wij moeten de waarheid blijven spreken. Romeinen 3:3 vertelt ons dat "ongeloof de trouw van God niet teniet zal doen." In Jesaja 55:11 zegt God: "Mijn woord ... zal niet ledig tot Mij terugkeren, zonder te volbrengen wat Ik verlang, en zonder te slagen in de zaak waarvoor Ik het gezonden heb."

Blijf het anderen vertellen. Wees niet verlegen of strijdlustig. Spreek in liefde, maar spreek. De mensen om je heen hebben honger, en jij draagt het Brood des Levens bij je. Laat ze zien wie dat is. Galaten 6:9 zegt: "Laten we niet moe worden in het goede doen, want te zijner tijd zullen we oogsten, als we niet verzwakken."

Bron: Hal Lindsey