www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dingen die ik nooit had gedacht te zullen zien

Door Jan Markell - 20 juni 2023

Ik ben weer terug bij mijn uitspraak: "Ik had nooit gedacht dat ik de dag zou meemaken" - en vul zelf maar in wat. De lijst gaat maar door. Je weet dat jijzelf ook een mentale lijst hebt!

Als jongvolwassene kon ik me niet voorstellen dat de Westerse wereld elke denkbare afwijking zou vieren. Nu wordt ons verteld dat mannen baby's kunnen krijgen. Kleine kinderen worden verminkt omdat ze zogenaamd van geslacht veranderen. Amerika heeft net de "pride month" gevierd, terwijl we die tijd hadden moeten gebruiken om berouw te tonen voor onze verdorvenheid.

Ik had niet gedacht dat ik de dag zou meemaken waarop de meeste politici hun eigen agenda zouden hebben waar ze zelf beter van worden, ten koste van het land. En dat de meerderheid van hen de voorkeur geeft aan volledige controle door de overheid en minder geeft om de wil van het volk, om vrijheid of vrijheid.

Had jij je kunnen voorstellen dat kunstmatige intelligentie de menselijke intelligentie binnen een paar jaar zou overtreffen? Zou dit kunnen lijken op de dwalingen in de dagen van Noach, maar dan opgewaardeerd dankzij technologie?

Ik wist dat Amerika moest aftakelen om plaats te maken voor een wereldregering, maar ik had nooit kunnen denken dat ik nog in leven zou zijn om haar schandelijke implosie te zien. Als de Heer zou wachten, dan zou het land nooit haar obscene schulden en hebzuchtige corruptie kunnen overleven waar jullie kinderen voor zullen betalen. Persoonlijk betwijfel ik of de Heer zal wachten! Hij moet moe worden van deze planeet en van plan zijn om Zijn eeuwige plan snel af te ronden.

Ik had nooit gedacht dat ik de dag zou meemaken waarop een Amerikaanse president het lachertje van de wereld zou zijn. Wat denken degenen rondom Mr. Biden terwijl de leider van de vrije wereld struikelt, in elke zin van het woord? Wat voor soort corruptie heeft dit laten gebeuren? Zouden degenen die om hem geven hier geen eind aan willen maken?

Ik had niet kunnen vermoeden dat de globalisten een groot deel van de wereld zouden laten verhongeren en opzettelijk boeren failliet zouden laten gaan om de aarde te redden en het klimaat te regelen. Wat is dit voor waanzin? Misschien is dit een deel van de eindtijd-waanzin. En het trieste feit is dat we letterlijk de schepping aanbidden in plaats van de schepper (Romeinen 1:25).

Ik had nooit gedacht dat ik de dag zou meemaken waarop lockdowns een onderdeel van de normale samenleving zouden worden! Eerst waren het Covid lockdowns. Nu leer ik over klimaatvergrendelingen. Ik denk dat de mantra is, "je zult nergens heen gaan en gelukkig zijn!". Wie heeft deze idiote globalisten de bevoegdheid gegeven om levens te verwoesten? Waarom zijn er zo weinig die terugduwen?

Ik had niet gedacht dat ik zulke dynamische tijden zou meemaken, allemaal voorspeld door de Bijbel, en toch wil maar een klein percentage van de kerken hierover praten! En hoewel velen, gelukkig, de Bijbel onderwijzen, informeren ze hun mensen niet over de kwesties van de dag die aardschokkend zijn! Als gevolg daarvan kunnen de mensen de tijden niet begrijpen, net als de zonen van Issaschar in I Kronieken 12.

Had jij je een tijd kunnen voorstellen waarin een bepaalde politieke partij "geloof als een ongelukkig kenmerk van een achterlijke samenleving" zag? Het is het geloof in God dat het fundament is van elke succesvolle samenleving!

Ik zou eindeloos kunnen doorgaan met nog meer voorbeelden, helaas. De Bijbel zegt onomwonden dat de laatste dagen gevaarlijk zouden zijn en gevuld met onhandelbare en egoïstische mensen. Er staat dat de samenleving "overgeleverd" zou zijn (Romeinen 1). We hadden alleen niet gedacht dat het zo erg zou zijn.

Ze zouden alleen aan zichzelf denken (II Timoteüs 3:2). Ze zouden altijd aan het leren zijn, maar nooit tot kennis van de waarheid komen (2 Timoteüs 3:7).

Ze zouden doen wat goed is in hun eigen ogen (Rechters 21:25). Ze zouden voorstander zijn van alles wat tegennatuurlijk is, omdat ze geen natuurlijke genegenheid hebben (II Timoteüs 3:1-3).

Geld zou mensen beheersen. Het eigen ik zou verheven worden. Zelfs ouders zouden geen goede behandeling krijgen. Het is geen mooi beeld. Het is zeker een omgekeerde wereld!

Maar God heeft jou en mij erin geplaatst voor een tijd als deze! We zijn hier in opdracht en niet toevallig. We kunnen het zout en licht zijn dat nodig is in deze tijd! De volgelingen van Jezus Christus moeten stralen, ongeacht de omstandigheden. Houd nog even vol. Jouw aanwezigheid is nodig! En het is het donkerst voor de dageraad - de dageraad is de glorieuze Opname van de kerk wanneer we deze boze planeet achter ons laten!

Bron: Markell: Things I Never Thought I Would See | Harbingers Daily