www.wimjongman.nl

(homepagina)


De nieuwe terreurgroepen van de Palestijnen

door Bassam Tawil - 28 februari 2023

 • Als het de regering Biden ernst was met het de-escaleren van de spanningen en het voorkomen van verder geweld tussen Israëli's en Palestijnen, had zij dit doel kunnen bereiken door van de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, te eisen dat hij actie onderneemt tegen de talloze gewapende bendes die door de Palestijnse straten zwerven.

 • In plaats van een top in Jordanië of een ander land te houden, moet de regering Biden aan Abbas duidelijk maken dat hij niet van twee walletjes kan eten. Hij kan niet de ogen sluiten voor de terreurgroepen die onder zijn neus opereren en tegelijkertijd Israël veroordelen voor het lanceren van antiterreuroperaties om Joden te beschermen en verdere terreuraanslagen te voorkomen.

 • De regering Biden had op zijn minst van Abbas kunnen eisen dat hij de terreuraanslagen tegen Joden zou beteugelen in plaats van terroristen te verheerlijken en hen en hun families financieel te belonen als onderdeel van zijn "pay-for-slay" stimulans om Joden te gaan vermoorden.

 • In plaats van het terrorisme te veroordelen, hekelen Abbas en hoge Palestijnse functionarissen... regelmatig Israël voor het lanceren van preventieve operaties om terreuraanslagen te voorkomen die hun volk schaden.

 • De regering Biden lijkt niet te begrijpen dat door het niet veroordelen van de moord op onschuldige Israëlische burgers, Abbas zijn volk laat weten dat hij geen probleem heeft met de terroristen, zolang ze het alleen op Joden gemunt hebben en niet op hem.

 • "Behalve de Palestijnse politie en de Israëlische strijdkrachten zullen er geen andere strijdkrachten worden opgericht of actief zijn op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook." - Oslo-akkoorden, 28 september 1995.

 • Niet alleen hebben zowel de Westelijke Jordaanoever als de Gazastrook tientallen milities en terreurgroepen; erger nog, de Gazastrook - die in 2005 door Israël werd overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit - wordt momenteel gecontroleerd door terreurorganisaties zoals de door Iran gesteunde Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.

 • Abbas zegt dat de Israëliërs niet het recht hebben zich te verdedigen of achter diegenen aan te gaan die van plan zijn Joden te doden.

 • Het betekent dat de Palestijnse Islamitische Jihad, die door Iran wordt gesteund, de veiligheidstroepen van Abbas' Fatah zou kunnen binnendringen.

 • Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde na de top in Jordanië een "gezamenlijk communiqué" dat volledig voorbijging aan de rol van de Palestijnse terreurgroepen in de laatste opflakkering van het geweld. Het communiqué bevatte geen toezegging van de Palestijnse leiders om de terroristen die in de door de Palestijnen gecontroleerde gebieden opereren in toom te houden. Het bevatte geen verzoek aan de Palestijnse leiders om te stoppen met hun giftige ophitsing tegen Israël. Zelfs Abbas werd niet opgeroepen te stoppen met het financieel belonen van terroristen voor het vermoorden van Joden.

 • Het communiqué sprak in plaats daarvan over de noodzaak voor Israëli's en Palestijnen om "gedurende een periode van 3-6 maanden een einde te maken aan unilaterale maatregelen". De enige maatregel die wordt genoemd is de bouw van nieuwe woningen voor Joden.

 • De regering Biden lijkt te geloven dat het bouwen van een huis voor een Jood een grotere bedreiging vormt dan bendes en terreurgroepen die dodelijke aanvallen op Joden uitvoeren.

( )

Als het de regering Biden ernst was met het de-escaleren van de spanningen en het voorkomen van verder geweld tussen Israëli's en Palestijnen, had zij dit doel kunnen bereiken door van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit (PA) te eisen dat hij actie onderneemt tegen de talrijke gewapende bendes die door de Palestijnse straten zwerven. Afgebeeld: Schutters van een aantal terreurgroepen, waaronder de Al-Aqsa Martelaren Brigades, Izaddin al-Qassam Brigades, Al-Quds Brigades, en Abu Ali Mustafa Brigades, houden wat zij noemden een "gezamenlijke persconferentie" in het vluchtelingenkamp Jenin op 25 februari 2023. (Foto door Jaafar Ashtiyeh/AFP via Getty Images)

Als onderdeel van haar inspanningen om de spanningen tussen Israël en de Palestijnen te de-escaleren, heeft de regering Biden de twee partijen uitgenodigd voor een top in Jordanië op 26 februari om manieren te bespreken om "verder geweld te voorkomen".

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken beschreef de bijeenkomst als een "positieve stap voor Israëli's en Palestijnen". De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei:

"We erkennen dat deze bijeenkomst een beginpunt was en dat er de komende weken en maanden veel werk te doen is om een stabiele en welvarende toekomst op te bouwen voor zowel Israëli's als Palestijnen. De uitvoering zal van cruciaal belang zijn.

Als het de regering Biden ernst was met het deëscaleren van de spanningen en het voorkomen van verder geweld tussen Israëli's en Palestijnen, had zij dit doel kunnen bereiken door van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit (PA) te eisen dat hij actie ondernam tegen de talrijke gewapende bendes die door de Palestijnse straten zwerven.

De regering Biden had op zijn minst kunnen eisen dat Abbas de terreuraanslagen op Joden zou beteugelen in plaats van terroristen te verheerlijken en hen en hun families financieel te belonen als onderdeel van zijn "pay-for-slay" stimulans om Joden te gaan vermoorden.

In plaats van het terrorisme te veroordelen, hekelen Abbas en hoge Palestijnse functionarissen, met inbegrip van de premier van de PA, Mohammad Shtayyeh, Israël regelmatig voor het lanceren van preventieve operaties om terreuraanslagen te voorkomen die hun volk schaden.

De regering Biden schijnt niet te begrijpen dat Abbas, door niet de moord op onschuldige Israëlische burgers te veroordelen, maar zijn volk laat weten dat hij geen probleem heeft met de terroristen zolang zij alleen Joden als doelwit hebben en niet hem.

De regering Biden schijnt ook niet te begrijpen dat de weigering van Abbas om actie te ondernemen tegen de Palestijnse terroristen en gewapende groepen door zijn eigen mensen wordt gezien als een groen licht om door te gaan met het aanvallen van Joden -- met messen, kogels, raketten, auto's en stenen.

Abbas handelt op flagrante wijze in strijd met de Interimovereenkomst van de Oslo-akkoorden, die in 1995 tussen Israël en de PLO werd ondertekend. Daarin staat:

"Behalve de Palestijnse politie en de Israëlische strijdkrachten mogen er geen andere strijdkrachten worden opgericht of opereren op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook."

Bijna 30 jaar later zijn er niet alleen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook tientallen milities en terreurgroepen; erger nog, de Gazastrook - die in 2005 door Israël werd overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit - wordt momenteel gecontroleerd door terreurorganisaties zoals de door Iran gesteunde Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.

Als Abbas voor zijn eigen leven vreest als hij de terreurgroepen op de Westelijke Jordaanoever hard aanpakt, moet hij een stap opzij zetten en de Israëlische veiligheidstroepen hun werk laten doen.

Als, zoals sommigen beweren, de bendes en milities een bedreiging vormen voor Abbas, heeft hij juist baat bij de Israëlische terreurbestrijdingsoperaties. Door de terroristen te arresteren, te doden of te ontwapenen zouden de Israëlische veiligheidstroepen Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit een groot plezier doen.

In plaats van een top in Jordanië of een ander land te houden, moet de regering Biden aan Abbas duidelijk maken dat hij niet van twee walletjes kan eten. Hij kan niet de ogen sluiten voor de terreurgroepen die onder zijn neus opereren, en tegelijkertijd Israël veroordelen voor het lanceren van antiterreuroperaties om Joden te beschermen en verdere terreuraanslagen te voorkomen.

Tot dusver lijkt het er echter niet op dat de regering Biden druk uitoefent op de Palestijnse leiders om een einde te maken aan hun terrorisme.

Abbas stuurde zijn team helemaal naar Jordanië om onder meer te eisen niet dat er geen einde komt aan het terrorisme, maar dat Israël zijn inspanningen om het terrorisme te bestrijden staakt. Abbas wil niet dat Israëlische troepen Palestijnse steden en dorpen binnengaan om terroristen te arresteren die van plan zijn Joden te vermoorden en die naar verluidt zijn eigen regering ondermijnen.

In feite zegt Abbas dat de Israëli's niet het recht hebben om zich te verdedigen of achter degenen aan te gaan die van plan zijn Joden te vermoorden. Ondertussen tonen hij en zijn Palestijnse Autoriteit geen echte intentie of wil om de terroristen te beteugelen of de Palestijnse gewapende groepen te ontwapenen.

Het was niet nodig om een top te houden in de Jordaanse badplaats Aqaba om te begrijpen dat de laatste golf van geweld werd geïnitieerd en uitgevoerd door de gewapende bendes en milities die nog steeds actief zijn in gebieden die onder controle staan van Abbas en zijn veiligheidstroepen.

Het zijn deze bendes die verantwoordelijk zijn voor de aanhoudende golf van terrorisme die het afgelopen jaar het leven heeft gekost aan Israëlische Joden. Naast het doden en verwonden van Joden zijn de bendes ook verantwoordelijk voor toenemende anarchie en wetteloosheid in delen van de Westelijke Jordaanoever, met name in de Palestijnse steden Nablus en Jenin.

De belangrijkste gewapende groepen die onder toezicht van Abbas op de Westelijke Jordaanoever zijn ontstaan, zijn: Lions' Den, Bataljon van Jenin, Brigades van NablusM, Bataljon van Balata, Al-Aqsa Martelaren Brigades, Al-Quds Brigades en Izaddin al-Qassam Brigades.

Zij bestaan uit honderden schutters die gelieerd zijn aan verschillende Palestijnse facties, waaronder Abbas' regerende Fatah-partij, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad. Sommige groepen bestaan al jaren, maar hebben hun aanvallen op Israël in de afgelopen maanden opgevoerd. Andere zijn nieuw en zijn pas het afgelopen jaar actief geworden op de Westelijke Jordaanoever.

Opmerkelijk is dat op dezelfde dag dat de vertegenwoordigers van Abbas de door de VS gesponsorde top in het Jordaanse Aqaba bijwoonden, zijn militie, de Al-Aqsa Martelaren Brigades, de verantwoordelijkheid opeiste voor 14 aanvallen op Israëlische militaire doelen op de Westelijke Jordaanoever.

Nog zorgwekkender is dat de Fatah-militie van Abbas de krachten heeft gebundeld met Palestijnse terroristen van de Islamitische Jihad op de Westelijke Jordaanoever. Dit is gevaarlijk. Ten eerste betekent het dat Abbas niet langer de volledige controle heeft over zijn eigen loyalisten; ten tweede betekent het dat de Palestijnse Islamitische Jihad-organisatie, die door Iran wordt gesteund, de veiligheidstroepen van Abbas' Fatah zou kunnen binnendringen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde na de top in Jordanië een "gezamenlijk communiqué" waarin de rol van de Palestijnse terreurgroepen bij de jongste opflakkering van het geweld volledig werd genegeerd. Het communiqué bevatte geen toezegging van de Palestijnse leiders om de terroristen die in de door de Palestijnen gecontroleerde gebieden opereren in toom te houden. Het bevatte geen verzoek aan de Palestijnse leiders om te stoppen met hun giftige ophitsing tegen Israël. Zelfs Abbas werd niet opgeroepen te stoppen met het financieel belonen van terroristen voor het vermoorden van Joden.

Het communiqué sprak in plaats daarvan over de noodzaak voor Israëli's en Palestijnen om "gedurende een periode van 3-6 maanden een einde te maken aan unilaterale maatregelen". De enige maatregel die wordt genoemd is de bouw van nieuwe woningen voor Joden.

Van de Palestijnen wordt niet verlangd dat zij het terrorisme bestrijden of de oproepen tegen Israël te staken. Het communiqué of iets anders verplicht hen niet om zich te ontdoen van de gewapende bendes en milities die over hun straten heersen.

De regering Biden lijkt te geloven dat het bouwen van een huis voor een Jood een grotere bedreiging vormt dan bendes en terreurgroepen die dodelijke aanvallen op Joden uitvoeren.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Palestinians' New Terror Groups :: Gatestone Institute