www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Verenigde Naties voor het versterken van terroristen

door Bassam Tawil - 3 januari 2023

  • Hammouri's banden met de PFLP en zijn betrokkenheid bij het plannen van terreuraanslagen tegen Israëli's lijken het VN-Mensenrechtenbureau hoe dan ook niet te verontrusten. In plaats van de veroordeelde terrorist te veroordelen, koos het VN-Mensenrechtenbureau ervoor Israël te veroordelen omdat het maatregelen durft te nemen om haar burgers tegen terrorisme te beschermen.

  • Dit is ook dezelfde VN waarvan de vertegenwoordigers hebben nagelaten Hamas te veroordelen voor het bouwen van tunnels onder scholen die worden beheerd door de VN-organisatie voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) in de Gazastrook.

  • Let op: hier zit een hoge VN-functionaris met vertegenwoordigers van een terreurgroep waarvan het handvest oproept tot een eliminatie van Israël en die "bezorgdheid" uit over de opkomst van rechtse partijen in Israël.

  • De VN-functionaris lijkt niet te weten dat veel Israëli's op rechtse partijen hebben gestemd vanwege de toegenomen terreuraanslagen van Hamas en andere terreurgroepen.

  • Het is ironisch dat een VN-functionaris met de titel "speciale coördinator van het vredesproces in het Midden-Oosten" samenzit met een Palestijnse groep die er volledig op uit is de vrede te saboteren.

  • Zoals artikel 13 van het handvest van Hamas stelt: "Er is geen oplossing voor de Palestijnse kwestie behalve door jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn allemaal tijdverspilling en vergeefse moeite."

  • Dit is nauwelijks een manier om "bedreigingen voor de vrede te voorkomen en weg te nemen", zoals de VN in haar handvest beweert. In feite tonen de acties van de VN duidelijk aan dat de organisatie in feite een bondgenoot is van terroristen, terwijl zij degenen die het terrorisme bestrijden aan de kaak stelt.

  • In haar verdediging van en betrokkenheid bij terroristen stimuleert de VN het vermogen van Hamas en de PFLP om hun slachting en genocide voort te zetten.

( )

De VN-organisatie UNRWA onthulde op 1 december 2022 dat zij een terreurtunnel had gevonden onder een van haar scholen in de Gazastrook. Maar in plaats van zich krachtig en ondubbelzinnig uit te spreken tegen Hamas voor het bouwen van een terreurtunnel onder een school, stuurde de VN een van haar topambtenaren naar een ontmoeting met leiders van Hamas. Dit is dezelfde UNRWA die nooit een gelegenheid voorbij laat gaan om Israël te veroordelen. Afgebeeld: Een school van de UNRWA in Gaza City, gefotografeerd op 1 december 2022. (Foto door Mohammed Abed/AFP via Getty Images)

Volgens de Verenigde Naties is de deportatie van een veroordeelde Palestijns-Franse terrorist uit Israël een "oorlogsmisdaad".

Dit is dezelfde VN waarvan functionarissen regelmatig ontmoetingen hebben met leiders van Hamas, de Palestijnse islamitische groepering die door de VS, Canada, de Europese Unie, Japan, Australië, Israël en het Verenigd Koninkrijk als terroristische organisatie is aangemerkt.

Dit is ook dezelfde VN waarvan de vertegenwoordigers hebben nagelaten Hamas te veroordelen voor het bouwen van tunnels onder scholen die worden beheerd door de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) in de Gazastrook.

Op 19 december gaf het VN-mensenrechtenbureau een verklaring uit waarin het de deportatie door Israël van de Palestijns-Franse "mensenrechtenverdediger" Salah Hammouri naar Frankrijk veroordeelde. "Het uitzetten van een beschermd persoon uit bezet gebied is een ernstige schending van de Vierde Conventie van Genève en vormt een oorlogsmisdaad," aldus de verklaring.

De "mensenrechtenverdediger" over wie de VN zich zo bezorgd maakt, werd in 2005 gearresteerd en beschuldigd van een complot om Rabbi Ovadia Yosef, oprichter van de ultraorthodoxe Shas-partij en voormalig Sefardisch opperrabbijn van Israël, te vermoorden.

Hammouri, die werd beschuldigd van lidmaatschap van de terreurgroep Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, maar in december 2011 vrijgelaten bij een gevangenenruil tussen Israël en Hamas.

De PFLP, de tweede grootste groep in de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) na de Fatah-factie van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, wordt ook door de VS, Japan, Canada, Australië, Israël en de Europese Unie aangemerkt als terroristische organisatie.

Hammouri werkte voor de Palestijnse "mensenrechtengroep" Addameer, die "gratis rechtsbijstand" verleent aan Palestijnse gevangenen die door Israël worden vastgehouden wegens hun betrokkenheid bij terrorisme.

Addameer is gelieerd aan de PFLP en verscheidene van haar werknemers hebben banden met die terreurgroep. Op 22 oktober 2021 verklaarden de Israëlische autoriteiten Addameer tot terroristische organisatie omdat het deel uitmaakt van "een netwerk van organisaties" dat opereert "namens de PFLP".

Het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat Hammouri "terreuraanslagen tegen burgers en bekende Israëliërs had georganiseerd, geïnspireerd en gepland".

Hammouri's banden met de PFLP en zijn betrokkenheid bij het plannen van aanslagen tegen Israëli's lijken het VN-mensenrechtenbureau echter niet te verontrusten. In plaats van de veroordeelde terrorist te veroordelen, verkoos het VN-Mensenrechtenbureau Israël te veroordelen omdat het maatregelen durft te nemen om zijn burgers tegen terrorisme te beschermen. Het VN-Mensenrechtenbureau vindt het blijkbaar prima dat een Palestijnse terreurgroep de moord op Israëlische burgers plant.

Blijkbaar heeft de VN ook niets gehoord van de betrokkenheid van de PFLP bij zelfmoordaanslagen, schietpartijen en moorden op Israëli's in de afgelopen decennia. De PFLP, de eerste Palestijnse organisatie die in de jaren zestig en zeventig vliegtuigen kaapte, was verantwoordelijk voor de moord op de Israëlische minister van Toerisme Rehavam Ze'evi in 2001.

In plaats van de Palestijnse terreurorganisaties hard aan te pakken, ontmoeten hoge VN-functionarissen Hamas, de door Iran gesteunde islamistische groepering die in 2007 met een gewelddadige en bloedige staatsgreep de controle over de Gazastrook greep.

Uren na de deportatie van Hammouri naar Frankrijk had de speciale VN-coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten, Tor Wennesland, in de Gazastrook een ontmoeting met een Hamas-delegatie onder leiding van Khalil al-Hayya, het plaatsvervangend hoofd van de groep.

Tijdens de ontmoeting herhaalden de Hamas-functionarissen "dat het Palestijnse volk en de Palestijnse partijen het recht hebben zich te verzetten tegen de Israëlische bezetting."

Kortom, Hamas vertelde de VN-functionaris dat de Palestijnen het recht hebben door te gaan met hun campagne om Joden te vermoorden. Wanneer Hamas spreekt over het "verzet", verwijst het naar zelfmoordaanslagen, schietpartijen, steekpartijen, autorammen en raketaanvallen.

Hamas steunt geen enkele vorm van vreedzaam "verzet" tegen Israël. Zoals in zijn handvest staat, gelooft Hamas slechts in één vorm van verzet: de jihad (heilige oorlog). Volgens artikel 15 van het handvest:

"Met het oog op de usurpatie van Palestina door de Joden is het verplicht de banier van de jihad op te heffen. Het is noodzakelijk om de geest van de jihad in het hart van de natie te brengen, zodat zij de confrontatie met de vijanden aangaan en zich aansluiten bij de rangen van de strijders."

De VN-functionaris liet de Hamas-functionarissen weten dat de internationale gemeenschap zich zorgen maakt over de resultaten van de laatste Israëlische verkiezingen en de opkomst van "extremistische rechtse partijen aan de macht".

Let wel: hier zit een hoge VN-functionaris met vertegenwoordigers van een terreurgroep waarvan het handvest oproept tot de eliminatie van Israël en die "bezorgdheid" uit over de opkomst van rechtse partijen in Israël.

De VN-functionaris maakt zich geen zorgen over de opkomst van Hamas aan de macht in de Gazastrook en over het feit dat de terreurorganisatie het gebied verandert in een lanceerbasis voor raketaanvallen op Israël. Hij maakt zich geen zorgen over het feit dat Hamas miljarden dollars, geschonken door de internationale gemeenschap, aanwendt voor de bouw van terreurtunnels van waaruit Israël kan worden aangevallen. Hij maakt zich geen zorgen over de dagelijkse oproepen van Hamas om het aantal Joodse bloedvergieten door Palestijnse messen te verhogen.

De VN-functionaris lijkt niet te weten dat veel Israëli's op rechtse partijen hebben gestemd vanwege de toegenomen terreuraanslagen van Hamas en andere terreurgroepen.

Het is ironisch dat een VN-functionaris met de titel "speciale coördinator van het vredesproces in het Midden-Oosten" samenzit met een Palestijnse groep die er volledig op uit is de vrede te saboteren.

Zoals artikel 13 van het handvest van Hamas stelt:

"Initiatieven en zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties zijn in strijd met de principes van de Islamitische Verzetsbeweging (Hamas). Er is geen oplossing voor de Palestijnse kwestie behalve door jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn allemaal tijdverspilling en vergeefse moeite."

Wat gaat er nu gebeuren? Zal de VN een van haar "vredesgezanten" sturen om leiders van de terreurgroepen Islamitische Staat (ISIS) of Al-Qaeda te ontmoeten?

De ontmoeting tussen de VN-functionaris en de vertegenwoordigers van Hamas kwam drie weken nadat een ander VN-agentschap, UNRWA, onthulde dat het een terreurtunnel had gevonden onder een van zijn scholen in de Gazastrook. Maar in plaats van Hamas openlijk en rechtstreeks te veroordelen voor het in gevaar brengen van het leven van schoolkinderen en VN-personeel, publiceerde het agentschap een bizarre verklaring waarin de terreurgroep niet bij naam werd genoemd als zijnde verantwoordelijk voor de tunnel. Bovendien werd in de verklaring het woord tunnel niet gebruikt. In plaats daarvan werd de tunnel omschreven als "door mensen gemaakte holte".

Dit is dezelfde UNRWA die nooit een gelegenheid voorbij laat gaan om Israël te veroordelen.

In haar handvest verklaart de VN dat een van haar doelstellingen is "de internationale vrede en veiligheid te handhaven en doeltreffende collectieve maatregelen te nemen om bedreigingen van de vrede te voorkomen en weg te nemen". De recente acties van de VN laten echter zien dat de organisatie, in plaats van terroristen te boycotten en te veroordelen, zich meer zorgen maakt over de rechten van terroristen die van plan zijn Israëlische burgers te vermoorden dan over het bereiken van vrede en veiligheid.

In plaats van zich krachtig en ondubbelzinnig uit te spreken tegen Hamas voor het bouwen van een terreurtunnel onder een school, stuurt de VN een van haar topambtenaren op pad voor een ontmoeting met leiders van Hamas.

De VN lijken hun uiterste best te doen om de terreurgroep te dekken door haar niet rechtstreeks verantwoordelijk te stellen.

Dit is nauwelijks een manier om "bedreigingen voor de vrede te voorkomen en weg te nemen", zoals de VN in haar handvest beweert. In feite tonen de acties van de VN duidelijk aan dat de organisatie in feite een bondgenoot is van terroristen, terwijl zij degenen die het terrorisme bestrijden aan de kaak stelt.

Door hun verdediging van en betrokkenheid bij terroristen stimuleren de VN het vermogen van Hamas en de PFLP om hun slachting en genocide voort te zetten.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The United Nations for Empowering Terrorists :: Gatestone Institute