www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël onder vuur: Biden's coup om Iran de bom te bezorgen

door Guy Millière - 5 maart 2023


 • "Amerikaanse steun voor demonstraties in Tel Aviv gaat niet over de toekomst van Israëls rechterlijke macht. Het gaat over het boeien van Israël terwijl Iran de bom krijgt." - Lee Smith, Tablet Magazine, 2 maart 2023.

 • In werkelijkheid zullen Irans mullahs de regering Biden hoogstwaarschijnlijk chanteren voor miljarden dollars om hun nieuwe bommen niet te gebruiken "on my watch", zoals toenmalig president Barack Obama het in 2015 uitdrukte. Met een nieuwe regering kan er een nieuwe chantage komen.

 • Het "pay-for-slay" banenprogramma van de Palestijnse Autoriteit, betaald met "meer dan 200 miljoen dollar" aan fungibele Amerikaanse belastingbetalersdollars, opnieuw gefinancierd door president Joe Biden, stimuleert en beloont de moord op Joden.

 • De Fatah-factie van Abbas pochte over het uitvoeren van 7.200 terreuraanslagen in 2022 tegen Israël, terwijl ze Hamas bekritiseerde voor het niet aanvallen van Israël.

 • Veel Israëli's maken zich geen illusies meer. Zij zien dat de Palestijnse Autoriteit aanzet tot Jodenhaat, terrorisme opzwengelt en Arabische kinderen en volwassenen vertelt dat een martelaar zijn voor de islam hen niet alleen rechtstreeks toegang geeft tot het paradijs, maar ook tot royale fondsen voor de terroristen en hun families.

 • Israëliërs kunnen ook zien dat de regering Biden voortdurend beslissingen heeft genomen die Israël vijandig gezind zijn, waaronder het opnieuw financieren van de Palestijnse Autoriteit zonder zelfs maar te eisen dat deze het terrorisme afzweert. De regering bracht ook het doel van een "tweestatenoplossing" terug: als er een Palestijnse staat zou ontstaan, kan - en zal - die waarschijnlijk worden gebruikt als lanceerbasis om Israël aan te vallen, zoals gepromoot in het Palestijnse "gefaseerde plan": Neem al het land dat je kunt krijgen, en gebruik dat dan om de rest te krijgen.

 • Israëliërs zagen vooral dat de regering Biden nooit opgaf te proberen om het regime van de mullahs in Iran in staat te stellen onbeperkt over kernwapens te beschikken -- dit alles terwijl de mullahs de genocidale vernietiging van Israël tot hun allesoverheersende doel hebben gemaakt.

 • Daarom kozen miljoenen Israëli's op 1 november 2022 Benjamin Netanyahu als premier van Israël, aan het hoofd van een brede coalitieregering. De coalitie beloofde ook het evenwicht tussen de Knesset en het Hooggerechtshof te herstellen.

 • In het Verenigd Koninkrijk heeft het parlement het laatste woord, niet het Hooggerechtshof. De afgelopen 30 jaar was dit niet de situatie in Israël.

 • In de jaren negentig heeft de president van het Israëlische Hooggerechtshof, Aharon Barak, verklaard dat "alles justitiabel is" [aan de rechtspraak onderworpen] en een "gerechtelijke revolutie" ontketend waardoor het Hof zich vrijwel alle politieke macht heeft toegeëigend, inclusief de mogelijkheid om wetten en zelfs operationele beslissingen van het ministerie van Defensie en de IDF terzijde te schuiven.

 • De door de regering voorgestelde hervormingen zouden gewoon de checks and balances en de scheiding der machten herstellen die Israël had vóór de "revolutie" van Barak.

 • Sinds de ambtsperiode van Barak zijn Israëls Hooggerechtshof en de procureur-generaal een zelfgekozen groep geworden, niet gekozen door het publiek of hun vertegenwoordigers. Hun beslissingen, bij gebrek aan een grondwet, werden in toenemende mate niet gebaseerd op de wet maar op hun uitgevonden doctrine van "redelijkheid" -- vaak resulterend in "wat ik denk dat redelijk is".

 • Momenteel kan het Israëlische Hooggerechtshof, naast andere vrijzinnige rechten, een quasi-constitutionele basiswet op basis van "redelijkheid" terzijde schuiven; verzoekschriften van iedereen aanvaarden, ongeacht hun status (zelfs als de indiener van het verzoekschrift niet rechtstreeks door het resultaat zou worden getroffen - een bepaling die heeft geleid tot een stortvloed van rechtszaken door "bezorgde" niet-gouvernementele organisaties); en een veto uitspreken over politieke benoemingen.

 • Jarenlang waren vele Israëli's eraan gewend geraakt zich tot het Hooggerechtshof te wenden voor gunstige beslissingen die zij niet via het verkozen parlement, de Knesset, konden verkrijgen. Van de ene op de andere dag zijn ze hun positie kwijt.

 • De nieuwe Israëlische regering heeft geen enkele regel van de Israëlische democratie geschonden. In een democratisch land dat vrije en eerlijke verkiezingen heeft gehouden, is het niet democratisch om te eisen dat het besluit van de kiezers omver wordt geworpen.

 • De demonstraties gaan door, maar zelfs als er 100.000 demonstranten komen opdagen, is dat nog steeds maar een klein aantal vergeleken met de 2,4 miljoen burgers die op de nieuwe regering van Israël hebben gestemd.

 • Achter deze ondermijning, zo blijkt, zit niemand minder dan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat naar verluidt al jaren financiële middelen doorsluist naar een "extreem linkse", "anti-Netanyahu" non-profit organisatie, de Movement for Quality Government (MQG) .

 • "Het maakt niet uit dat de rechters een belangenconflict hebben, aangezien de door de regering voorgestelde hervormingen hun bevoegdheden zouden controleren. Om te voorkomen dat gepolitiseerde rechters en aanklagers de wil van de kiezers omverwerpen, laat de wet expliciet toe dat premiers niet alleen in functie zijn tijdens hun proces, maar zelfs na een veroordeling. En laat staan dat de aanklachten tegen Netanyahu in de rechtbank van Jeruzalem zijn geseponeerd..... Aangezien de hoofdactiviteit van MQG erin bestaat de democratie in Israël te ondermijnen door het voeren van rechtszaken en het zaaien van chaos in een poging om democratisch verkozen rechtse regeringen te verhinderen hun beloften aan de kiezers na te komen, is het vrij duidelijk dat wanneer MQG verwijst naar 'democratieonderwijs', het niet de meerderheidsregel bedoelt". - Caroline Glick, JNS, 17 januari 2023.

 • Ironisch genoeg heeft in Washington D.C. een "6 januari comité", zonder behoorlijk proces -- geen kruisverhoor, geen onafhankelijke selectie van leden, geen recht op een raadsman, geen ontlastend bewijs -- gedaan alsof ze precies dezelfde activiteit als crimineel "onderzoeken" die de regering Biden in Israël steunt: proberen de uitkomst van vrije en eerlijke verkiezingen te veranderen.

 • Israël is en blijft een echte democratie - net zoals het was voordat rechter Aharon Barak vrijwel onbeperkte bevoegdheden toekende aan het Hooggerechtshof. Oproepen tot opstanden en burgerlijke ongehoorzaamheid, gecombineerd met valse beschuldigingen van "fascisme" - en de hele focusgroepsupermarkt van pejoratieven - lijken alleen maar slechte verliezerspropaganda te zijn.

 • De demonstraties zijn - ondanks wat de regering Biden misschien zou willen - slechts de luide laatste adempauze van "elites" uit de bovenklasse die zich al tientallen jaren in machtige, niet-gekozen posities hebben verschanst.

 • Dat al deze ondemocratische ontwrichting plaatsvindt in naam van "het verdedigen van de democratie" maakt de zaak alleen maar erger. De realiteit is helaas het tegenovergestelde.

 • In een tijd waarin het terrorisme heeft toegeslagen en met een Amerikaanse regering die Israël onvriendelijk gezind is, is het onthullend dat zogenaamde vrienden van Israël zo onverantwoordelijk kunnen praten. Spreken zij over een bedreiging voor de Israëlische democratie? Ze zijn zelf een bedreiging voor de Israëlische democratie.

 • Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die in Israël was ten tijde van twee van de Jeruzalemse terreuraanslagen, sprak in plaats van deze duidelijk en ondubbelzinnig te veroordelen, op een zwierige manier over een "afschuwelijke golf van geweld... we zullen de partijen aanmoedigen om stappen te ondernemen om de zaken te kalmeren", alsof Israël degene was die dit geweld.... bevorderde. Hij gaf een lesje in democratie aan premier Netanyahu -- niet aan president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, die de Palestijnen openlijk oproept Israëliërs te vermoorden. Hoe attent.

 • De Israëlische regering probeert de democratische instellingen die zij vroeger had en die haar zijn ontnomen, te herstellen.

 • De Israëlische regering probeert de moord op onschuldige Joden te voorkomen en terroristische aanslagen te stoppen. Dat blijken echter niet de doelen te zijn die iedereen heeft.

 • Wat de staat Israël of welke natie dan ook in gevaar brengt, is niet een regering die zich inzet voor de veiligheid van haar burgers, maar mensen die blind lijken te zijn voor de echte gevaren: van de Palestijnse Autoriteit, Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad, het Iraanse regime, de Chinese Communistische Partij.

 • Het grootste gevaar komt van degenen die zich vastklampen aan de illusie dat diplomatie zonder de geloofwaardige dreiging van militaire gevolgen enig effect zal hebben. Deze onverantwoordelijke individuen lijken er de voorkeur aan te geven een gesprek over dergelijke gevaren te vermijden, of ze te bagatelliseren. Het is veel minder beangstigend om over geslachtsuitdrukkingen te praten dan over China's oorlogsvoorbereidingen.

 • Iran mag de bom niet krijgen -- "of misschien maar een paar".

( )

Op de foto: Anti-regerings demonstranten proberen door een politielijn te breken in een poging een weg te blokkeren in Tel Aviv, Israël op 4 maart 2023. (Foto door Jack Guez/AFP via Getty Images)

"Amerikaanse steun voor demonstraties in Tel Aviv gaat niet over de toekomst van Israëls rechterlijke macht. Het gaat over het boeien van Israël terwijl Iran de bom krijgt," schrijft Lee Smith in Tablet Magazine.

De wereld heeft veel geleerd van Amerika's vrijheidsagenda voor het Midden-Oosten. De eerste van deze lessen is dat wanneer Amerikaanse beleidsmakers selectief de retoriek van democratie en mensenrechten inzetten tegen doelwitregeringen, hun woorden meestal gepaard gaan met praktische maatregelen om die regeringen te destabiliseren, met inbegrip van Amerikaanse bondgenoten....

"In werkelijkheid was de maritieme overeenkomst slechts de laatste in een reeks van initiatieven om de Amerikaanse belangen af te stemmen op die van het terreurregime in Teheran, terwijl de traditionele Amerikaanse bondgenoten zoals Israël en Saoedi-Arabië afwisselend worden gesust en bedreigd om zich aan te passen....

"Netanyahu is echter een probleem voor een regering die nog steeds vastbesloten is om opnieuw toe te treden tot de nucleaire deal waaruit Donald Trump zich terugtrok ... Maar er is geen garantie dat de beroemde voorzichtige Netanyahu nu geen aanval zou doen, vooral met een rechtse regering in zijn rug en de VS die zich lijken voor te bereiden om Iran te accepteren als lid van de nucleaire club, zolang de capaciteit van het terreurregime beperkt blijft tot slechts één bom, of misschien maar een paar."

"Misschien maar een paar"? Alsof het Iraanse regime zo'n toezegging meer zou nakomen dan hun andere toezeggingen? (voorbeelden: here , hier , hier , hier , hier en hier)

In werkelijkheid zullen Irans mullahs de regering Biden hoogstwaarschijnlijk chanteren voor miljarden dollars om hun nieuwe bommen niet te gebruiken "on my watch", zoals toenmalig president Barack Obama het in 2015 uitdrukte. Met een nieuwe regering kan er een nieuwe chantage komen.

De Verenigde Staten hebben onder de regering Biden geprobeerd om - opnieuw - "de wil" te dwarsbomen van de Israëls kiezers (hier en hier).

Een begin op vrijdagavond 27 januari in Neve Yaakov, een Joodse wijk in het noorden van Jeruzalem. Joden zijn in een synagoge om te bidden. Een Arabische terrorist begint een moordpartij, schiet zeven mensen dood en verwondt drie anderen ernstig. In de Arabische steden op de Westelijke Jordaanoever, waar de Palestijnse Autoriteit regeert, en in de Gazastrook, waar Hamas regeert, barst de vreugde los. Er wordt snoep uitgedeeld en vuurwerk afgestoken om de moord op Joden te vieren.

De volgende ochtend een 13-jarige Arabische jongen in Jeruzalem in de buurt van de Oude Stad twee Joden neerschiet, waarbij hij hen ernstig verwondt.

Op 10 februari een Arabische terrorist zijn auto ramt in een menigte Joden bij een bushalte in Jeruzalem, waarbij drie mensen omkomen, onder wie twee kinderen. De Neve Yaakov-terrorist en de 13-jarige Arabische jongen waren inwoners van Jeruzalem; de bushalte-terrorist was een Israëlisch staatsburger. Arabische kinderen die de jongen kenden werden geïnterviewd op de televisie. Zij beschreven hem als een held en zeiden dat als zij een wapen hadden gehad, zij hetzelfde zouden hebben gedaan.

Het "pay-for-slay" banenprogramma van de Palestijnse Autoriteit, betaald met "meer dan 200 miljoen dollar" aan vervangbare Amerikaanse belastinggelden, opnieuw gefinancierd door president Joe Biden, stimuleert en beloont de moord op Joden.

"Als we nog maar één cent over hadden, zouden we die besteden aan de families van martelaren en gevangenen," heeft de Palestijnse president Mahmoud Abbas gezegd.

De Fatah-factie van Abbas pochte dat ze in 2022 7.200 terreuraanslagen tegen Israël had uitgevoerd, terwijl ze Hamas bekritiseerde omdat ze Israël niet aanviel.

Veel Israëli's maken zich geen illusies meer. Zij zien dat de Palestijnse Autoriteit aanzet tot Jodenhaat, terrorisme aanwakkert en Arabische kinderen en volwassenen vertelt dat het martelaarschap voor de islam hen niet alleen rechtstreeks toegang geeft tot het paradijs, maar ook tot royale fondsen voor de terroristen en hun families.

De betalingen van de Palestijnse Autoriteit bedragen 300 miljoen dollar per jaar. Niet slecht voor een banenprogramma voor het Midden-Oosten, gefinancierd door de VS en de European Union ( hier , hier, hier, hier, hier en hier.

Ondertussen is Europa betrokken bij pogingen om de verantwoording te blokkeren over het gebruik van hun NGO-fondsen. Geen verslagen over betalingen aan de families van moordenaars; geen verslagen over terreurtunnels of andere militaire infrastructuur die wordt gebouwd; geen verslagen over hoe Europa massale landdiefstal door Palestijnen financiert van gebieden die officieel tot Israël behoren. Hoe handig.

Israëli's kunnen zien dat een groeiend aantal moslim-Arabieren die in Jeruzalem wonen, zijn opgehitst door haatpropaganda van de Palestijnse Autoriteit, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad; dat het aantal dodelijke terroristische aanslagen is toegenomen, en dat Israëls voormalige regering Bennett-Lapid niet in staat was om stand te houden tegenover de regering Biden.

Israëliërs zien ook dat de regering Biden voortdurend beslissingen heeft genomen die Israël vijandig gezind zijn, waaronder het opnieuw financieren van de Palestijnse Autoriteit zonder zelfs maar te eisen dat deze het terrorisme afzweert. De regering bracht ook het doel van een "tweestatenoplossing" terug: als er een Palestijnse staat zou ontstaan, kan - en zal - die waarschijnlijk worden gebruikt als lanceerbasis om Israël aan te vallen, zoals gepromoot in het Palestijnse "stappenplan": Neem al het land dat je kunt krijgen, en gebruik dat dan om de rest te krijgen.

Israëliërs zagen vooral dat de regering Biden nooit opgaf te proberen om het regime van de mullahs in Iran in staat te stellen onbeperkt over kernwapens te beschikken -- dit alles terwijl de mullahs de genocidale vernietiging van Israël tot hun allesoverheersende doel hebben gemaakt.

Daarom kozen miljoenen Israëli's op 1 november 2022 Benjamin Netanyahu tot premier van Israël, aan het hoofd van een brede coalitieregering. Zoals in elke democratie staan zij klaar om te beantwoorden aan de verwachtingen van de meerderheid die hen aan de macht heeft gebracht. Deze verwachtingen omvatten een krachtige bestrijding van terrorisme en andere bedreigingen en, zoals de eerste verplichting van elke regering, het waarborgen van de veiligheid van het land. De coalitie heeft ook beloofd het evenwicht tussen de Knesset en het Hooggerechtshof te herstellen.

In het Verenigd Koninkrijk heeft het parlement het laatste woord, niet het hooggerechtshof. De afgelopen 30 jaar was dit niet de situatie in Israël.

In de jaren negentig heeft de president van het Israëlische Hooggerechtshof, Aharon Barak, verklaard dat "alles justitiabel is" en een "gerechtelijke revolutie" ontketend waardoor het Hof zich vrijwel alle politieke macht heeft toegeëigend, inclusief de mogelijkheid om wetten en zelfs operationele beslissingen van het ministerie van Defensie en de IDF terzijde te schuiven.

De door de regering voorgestelde hervormingen zouden gewoon de checks and balances en de scheiding der machten herstellen die Israël had vóór de "revolutie" van Barak.

Sinds de ambtsperiode van Barak zijn Israëls Hooggerechtshof en de procureur-generaal een zelfgekozen groep geworden, niet gekozen door het publiek of hun vertegenwoordigers. Hun beslissingen, bij gebrek aan een grondwet, werden in toenemende mate niet gebaseerd op de wet maar op hun uitgevonden doctrine van "redelijkheid" -- vaak resulterend in "wat ik denk dat redelijk is".

Momenteel kan het Israëlische Hooggerechtshof, naast andere vrijzinnige rechten, een quasi-constitutionele basiswet op basis van "redelijkheid" terzijde schuiven; verzoekschriften aanvaarden van iedereen, ongeacht hun status (zelfs als de indiener van het verzoekschrift niet rechtstreeks door de uitkomst wordt getroffen - een bepaling die heeft geleid tot een stortvloed van rechtszaken door "bezorgde" niet-gouvernementele organisaties); en een veto uitspreken over politieke benoemingen. Volgens de columnist Ron Jager:

"Het Israëlische Hooggerechtshof heeft in de afgelopen drie decennia in Israël een juridische realiteit gecreëerd waarin er letterlijk geen grenzen zijn aan haar gezag, en het erkent geen grenzen of beperkingen om in te grijpen en rechterlijke toetsing uit te oefenen door overheidsmaatregelen en/of wetgeving.... De gerechtelijke hervormingen zijn er niet op uit om de Israëlische democratie te vernietigen, maar om haar te redden en te herstellen."

De voormalige Amerikaanse procureur-generaal Michael Mukasey wees erop:

"[I]n het licht van de verregaande zelf opgelegde autoriteit van de rechtbank, is het soms moeilijk om de huidige toestand als rechtsstaat te omschrijven...... Een echte hervorming zou het onderscheid erkennen tussen juridische kwesties waarover in de rechtbank kan worden beslist en beleidskwesties die naar de politieke arena worden verwezen. Het zou ook toestaan dat zaken alleen worden aangespannen door partijen met een direct en persoonlijk belang."

De nieuwe regering-Netanyahu kreeg onmiddellijk te maken met radicale vijandigheid van zowel haar politieke tegenstanders als van een groot deel van de Israëlische media, nog voordat zij was beëdigd.

Jarenlang waren veel Israëli's eraan gewend geraakt zich tot het Hooggerechtshof te wenden voor gunstige beslissingen die zij niet via het gekozen parlement, de Knesset, konden verkrijgen. Van de ene op de andere dag zijn ze hun positie kwijt.

De nieuwe Israëlische regering heeft geen enkele regel van de Israëlische democratie geschonden. In een democratisch land dat vrije en eerlijke verkiezingen heeft gehouden, is het enige wat niet democratisch lijkt, is te eisen dat het besluit van de kiezers omver wordt geworpen.

Niettemin verklaarde aftredend interim-premier Yair Lapid op 1 december over het komende kabinet Netanyahu: "Dit is de regering die democratisch gekozen is, maar de democratie wil vernietigen". Voormalig minister van Defensie Moshe Ya'alon riep vorige maand op tot een algemene staking en beweerde - geheel onschuldig aan de ironie - dat de nieuwe Israëlische regering van Israël "een fascistische, racistische, messiaanse en corrupte staat" wil maken. Op 15 januari zei voormalig premier Ehud Barak:

"Deze regering is legaal maar duidelijk onwettig vanwege haar plan om de Israëlische democratie te vermorzelen.... Dit is een moord op de Onafhankelijkheidsverklaring, en de democratie moet zich verdedigen...".

Op 13 februari dreigde de burgemeester van Tel Aviv, Ron Huldai:

"Als een land via het democratische proces een dictatuur wordt, zal het alleen via bloedvergieten gaan als de democratie zal worden hersteld."

De demonstraties gaan door, maar zelfs als er 100.000 demonstranten komen opdagen, is dat nog steeds maar een klein aantal vergeleken met de 2,4 miljoen burgers die op Israëls nieuwe regering hebben gestemd.

Achter deze ondermijning, zo blijkt, zit niemand minder dan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat naar verluidt al jaren financiële middelen doorsluist naar een " uiterst linkse", "anti-Netanyahu" non-profit organisatie, de Movement for Quality Government (MQG) .

De journaliste Caroline Glick merkt op:

"MQG begon haar huidige campagne van delegitimering, ondermijning en demonisering onmiddellijk nadat de regering Netanyahu op 29 december werd beëdigd. De volgende dag diende MQG een verzoekschrift in bij het Hooggerechtshof om te voorkomen dat Shas-leider Aryeh Deri als minister in de regering zou dienen.

Er was geen wettelijke basis voor het verzoekschrift. Maar dat deerde de advocaten van MQG niet.....

"Het maakt niet uit dat de rechters een belangenconflict hebben, aangezien de door de regering voorgestelde hervormingen hun bevoegdheden zouden controleren. Om te voorkomen dat gepolitiseerde rechters en aanklagers de wil van de kiezers omverwerpen, laat de wet expliciet toe dat premiers niet alleen in functie zijn tijdens hun proces, maar zelfs na een veroordeling. En vergeet niet dat de aanklachten tegen Netanyahu in de rechtbank van Jeruzalem zijn verworpen.

"Minister van Justitie Yariv Levin beschreef MQG als "een bende advocaten die de uitslag van de verkiezingen niet respecteren, die werken aan een staatsgreep en de premier uit zijn ambt willen zetten....". Deze poging om de premier in strijd met de wet af te zetten, terwijl de democratische verkiezingen met voeten worden getreden, verschilt niet van een staatsgreep die met tanks wordt uitgevoerd. Het doel is hetzelfde...

"Aangezien de hoofdactiviteit van MQG erin bestaat de democratie in Israël te ondermijnen door het voeren van wetsstrijd en het zaaien van chaos in een poging om democratisch verkozen rechtse regeringen te verhinderen hun beloften aan de kiezers na te komen, is het vrij duidelijk dat wanneer MQG het heeft over "democratieonderwijs", het niet de meerderheidsregel bedoelt.

Israëls Hooggerechtshof heeft zichzelf, door excessieve overreach, blijkbaar veroordeeld.

Ironisch genoeg heeft in Washington D.C. een "Comité van 6 januari", zonder behoorlijk proces - geen kruisverhoor, geen onafhankelijke selectie van leden, geen recht op een advocaat, geen ontlastend bewijsmateriaal - gedaan alsof het precies dezelfde activiteit als die welke de regering Biden in Israël steunt, als crimineel "onderzoekt": proberen de uitkomst van vrije en eerlijke verkiezingen te veranderen.

Op 6 januari 2021 hadden Amerikanen het lef om hun eigen regeringsgebouwen binnen te gaan terwijl de politie de deuren voor hen openhield. Voor deze "misdaden" ging het "Comité 6 januari" te werk als een kangoeroe-rechtbank (hier, hier en hier), met een uitslag die "vooraf bepaald" werd genoemd.

Israël is en blijft in hoge mate een democratie - net zoals het was voordat rechter Aharon Barak vrijwel onbeperkte bevoegdheden toekende aan zijn Hooggerechtshof. Oproepen tot opstanden en burgerlijke ongehoorzaamheid, gecombineerd met valse beschuldigingen van "fascisme" - en de hele focusgroepsupermarkt van pejoratieven - lijken slechts pijnlijke verliezerspropaganda te zijn.

De Israëlische regering probeert de democratische instellingen te herstellen die zij vroeger had en die haar zijn ontnomen.

De demonstraties zijn - ondanks wat de regering Biden misschien zou willen - slechts de luide laatste ademsnak van de "elites" uit de bovenklasse die zich al tientallen jaren in machtige, niet-gekozen posities hebben verschanst.

Dat al deze ondemocratische ontwrichting gebeurt in naam van "het verdedigen van de democratie" maakt de zaak alleen maar erger. De realiteit is helaas het tegenovergestelde.

De situatie heeft natuurlijk een ideale gelegenheid gecreëerd voor Israëls vijanden om het land nog verder te belasteren en te demoniseren.

De Europese media, die doorgaans hun antipathie jegens Israël niet onder stoelen of banken steken, hebben virulente scheldkanonnades tegen de nieuwe Israëlische regering gepubliceerd. Zij zeggen dat Israël wordt geregeerd door "extreem-rechts" en spreken van Israëls ondergang en val. Zij presenteren de recente terroristische aanslagen als gevolgen van het aan de macht komen van een "gevaarlijke regering" in Israël. Het waren in feite terroristische aanslagen die deels leidden tot de "grote overwinning": de meeste Israëli's dachten kennelijk dat de nieuwe regering hen beter zou beschermen.

De Franse krant Le Monde voorspelde dyspeptisch dat de "kolonisatie" van de "bezette Palestijnse gebieden" zal versnellen en dat "joodse supremacisten" ongecontroleerd over Israël zullen heersen.

The Guardian in het Verenigd Koninkrijk schreef dat een "volledige Palestijnse opstand" te verwachten is, en presenteerde de recente Palestijnse terroristische aanvallen op burgers als reactie op een arrestatie-inval van de IDF in Jenin waarbij "negen Palestijnen" werden gedood. Het artikel vergat te vermelden dat de Palestijnse terroristen die de IDF kwam arresteren, het vuur openden op de soldaten en tijdens het vuurgevecht werden gedood.

De Amerikaanse mainstream media hebben ook hardere anti-Israëlische standpunten ingenomen. New York Times-columnist Thomas Friedman, al jaren anti-Israël, schreef dat "het Israël dat we kennen verdwenen is". "[M]enige ministers" in de nieuwe Israëlische regering", wierp hij op, "staan vijandig tegenover Amerikaanse waarden".

De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Israël Daniel Kurtzer en voormalig vredesgezant voor het Midden-Oosten Aaron David Miller publiceerden een column in de Washington Post waarin zij stelden dat de nieuwe Israëlische regering "antidemocratische waarden bezit die onvriendelijk zijn voor de Amerikaanse belangen" en adviseerden dat de regering Biden een gedeeltelijk wapenembargo tegen Israël zou instellen en Marokko, Bahrein, de VAE en Soedan zou straffen voor het ondertekenen van normalisatieovereenkomsten met Israël.

In een tijd waarin het terrorisme heeft toegeslagen en met een Amerikaanse regering die Israël onvriendelijk gezind is, is het onthullend dat zogenaamde vrienden van Israël zo onverantwoordelijk kunnen praten. Spreken zij over een bedreiging voor de Israëlische democratie? Ze zijn zelf een bedreiging voor de Israëlische democratie.

De regering Biden kan haar minachting voor de nieuwe Israëlische regering nauwelijks verbergen. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die in Israël was ten tijde van twee van de Jeruzalemse terreuraanslagen, sprak zwabberend in plaats van deze duidelijk en ondubbelzinnig te veroordelen, over een "verschrikkelijke toename van geweld... we zullen de partijen aanmoedigen om stappen te ondernemen om de zaken te kalmeren", alsof Israël degene was die het geweld bevorderde.

Blinken voegde er geniepig aan toe dat de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël geworteld is "in gedeelde waarden, waaronder onze steun voor democratische kernbeginselen en instellingen, waaronder respect voor de mensenrechten, gelijke rechtspraak voor iedereen, gelijke rechten voor minderheidsgroepen, de rechtsstaat, vrije pers en een robuust maatschappelijk middenveld". Hij gaf een les in democratie aan premier Netanyahu -- niet aan president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, die de Palestijnen openlijk oproept Israëliërs te vermoorden. Hoe attent.

"De levendigheid van de Israëlische burgermaatschappij is de laatste tijd volop te zien geweest," concludeerde Blinken -- wat betekent dat oproepen tot opstand en burgerlijke ongehoorzaamheid in zijn ogen tekenen zijn van de "levendigheid" van een burgermaatschappij -- tenzij men misschien verwijst naar 6 januari 2021. Tijdens Netanyahu's recente bezoek aan Parijs hield de Franse president Emmanuel Macron een soortgelijke preek.

Veel linkse Amerikaanse Joodse organisaties hebben hun afwijzing van Israëls nieuwe regering duidelijk gemaakt. Meer dan 300 Amerikaanse rabbijnen van de Reform, Conservatieve en Reconstructionistische bewegingen hebben een open brief ondertekend waarin zij zeggen dat zij niet zullen toestaan dat "extreme ministers" van de Israëlische regering hun gemeenten toespreken. Rabbijn Rick Jacobs, voorzitter van de Union for Reform Judaism zei: "de huidige Israëlische regering duwt echt de meerderheid van de Joden in Noord-Amerika en de diaspora weg."

Op 1 februari als meer dan honderd prominente Amerikaanse Joden, waaronder voormalige leiders van grote mainstream Joodse organisaties, een tekst publiceerden waarin zij de Israëlische regering beschuldigen van "het in gevaar brengen van het voortbestaan van de staat Israël en de Israëlische natie." Zij voegden eraan toe: "Israël kan worden vergeleken met een schip dat op volle zee vaart. De huidige regering verwijdert de kiel en ontmantelt bewust de instellingen van de staat."

De Israëlische regering probeert de moord op onschuldige Joden te voorkomen en terroristische aanslagen te stoppen. Dat blijken echter niet de doelen te zijn die iedereen heeft.

Wat de staat Israël of welke natie dan ook in gevaar brengt, is niet een regering die zich inzet voor de veiligheid van haar burgers, maar mensen die blind lijken voor de echte gevaren: of het nu gaat om de Palestijnse Autoriteit, Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad, het Iraanse regime, de Chinese Communistische Partij.

Het grootste gevaar komt van degenen die zich vastklampen aan de illusie dat diplomatie zonder de geloofwaardige dreiging van militaire gevolgen enig effect zal hebben. Deze onverantwoordelijke individuen lijken er de voorkeur aan te geven een gesprek over dergelijke gevaren te vermijden, of ze te bagatelliseren. Het is veel minder beangstigend om over geslachtsvoornaamwoorden te praten dan over China's oorlogsvoorbereidingen.

De organisatoren van de anti-regeringsprotesten in Israël, gesteund door de regering Biden, proberen blijkbaar "anarchie te creëren" om nieuwe verkiezingen af te dwingen.

"Ik roep de leiders van de oppositie op: stop hiermee," zei Netanyahu. "Stop met het opzettelijk storten van het land in anarchie. Kom tot bezinning en toon verantwoordelijkheid en leiderschap".

"Er is een nieuwe realiteit in Israël," schrijft rabbijn Joseph Gabbay, "en links is niet in staat om met deze nieuwe realiteit in het reine te komen."

"De demografie en ideologie van de natie is naar rechts opgeschoven, en streeft naar een samenleving gebaseerd op traditioneel Joods erfgoed en morele waarden. Dit is een onweerlegbare realiteit. Links, dat het land decennialang heeft bestuurd met behulp van een autocratisch Hooggerechtshof en dat zonder enige twijfel geloofde dat het land van hen was, en alleen van hen, kan niet aanvaarden dat het feest voorbij is.... Het is tijd om te kalmeren en de stem van de meerderheid te respecteren."

Volgens Lee Smith:

"De anti-Bibi coup lijkt en voelt als de anti-Trump operatie omdat het gerund wordt door dezelfde mensen-de Obama agenten die op Trump jaagden en nu het Biden Witte Huis runnen. Het waren Obama's spionnenleiders die Russiagate verzonnen, de politiek gefinancierde lastercampagne om het presidentschap van Trump te destabiliseren. En het was Obama's State Department dat de machines creëerde om Netanyahu bijna tien jaar geleden ten val te brengen door anti-Bibi-verkiezingscampagnes te financieren met Amerikaans belastinggeld."

Iran mag de bom niet krijgen -- of zelfs "misschien maar een paar".

Dr. Guy Millière, professor aan de Universiteit van Parijs, is de auteur van 27 boeken over Frankrijk en Europa.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Israel Under Attack: Biden's Coup to Get Iran the Bomb :: Gatestone Institute