www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël in crisis

17 maart 2023 - door Gil Afriat

( )

Mijn land wordt geconfronteerd met een interne crisis zoals ik die nog nooit heb meegemaakt. Op woensdagavond hield Israëls president Isaac Herzog een ernstige toespraak tot de natie, waarin hij nuchter waarschuwde voor de mogelijkheid van een burgeroorlog. Al twee maanden lang nemen de demonstraties in heel Israël toe in frequentie en intensiteit, en de retoriek aan beide zijden van de scheidslijn wordt extreem. We hebben allemaal wel eens gezegd of iemand horen zeggen: "Onze natie wordt verscheurd."

Burgeroorlog waarover?

In februari heeft de extreem-rechtse regering onder leiding van Benjamin Netanyahu een ingrijpende justitiële hervorming doorgedrukt: zij wil de macht van Israëls Hooggerechtshof en Hooggerechtshof hervormen, die de afgelopen decennia steeds liberaler en activistischer zijn geworden.

Iedereen is het erover eens dat een justitiële hervorming nodig is om het machtsevenwicht tussen de rechterlijke macht en de wetgevende macht te herstellen. Het hervormingsvoorstel van de regeringspartij bevat echter een element waardoor de wetgevers van de regeringspartij wetten kunnen aannemen die "immuun" zijn voor toetsing of herroeping door het Hooggerechtshof.

Dit betekent dat elke regeringspartij wetten kan aannemen die de burgerrechten beperken van minderheden in Israël. De rechten van minderheden in Israël worden beschermd door Israëls basiswetten (zoals een Bill of Rights). Als deze extreme clausule in de justitiële hervorming van de regering-Netanyahu wordt goedgekeurd, zouden minderheden in Israël, met inbegrip van religieuze minderheden zoals Messiasbelijdende Joden, hun grondrechten kunnen worden ontnomen.

Burgerrechten van Israëls minderheden ernstig in gevaar

Op dit moment zijn er religieuze partijen in Netanyahu's coalitie die graag wetten zouden aannemen die de mogelijkheden van Joodse gelovigen om hun geloof te delen ernstig beperken. Vorige week, toen voorganger Moti Cohen onze dienst opende met gebed, zei hij: "We vinden het niet vanzelfsprekend dat we hier kunnen samenkomen en openlijk ons geloof in Jesjoea kunnen verklaren. Er kan een tijd komen dat we dat niet meer kunnen."

Hoe bidden we in deze situatie?

Deze situatie verrast ons niet. In feite heeft Jesjoea ons al voorbereid op deze situatie:

Ze zullen jullie uit de synagogen zetten. Er komt zelfs een tijd dat iedereen die u doodt, zal denken dat hij God een dienst bewijst.
-Johannes 16:2

Op de vastenavond van Esther hielden we een gebeds- en aanbiddingsavond in Tiferet Yeshua, waarin we voorbede deden voor onze natie op dit kritieke moment. We zongen en verklaarden Gods profetische beloften voor Israël en baden dat Hij Zich over Zijn volk zou ontfermen, dat Hij de huidige crisis zou gebruiken om velen naar Hem te doen zoeken, dat Hij Zijn Geest over deze natie zou uitstorten zodat velen uit alle lagen van de bevolking krachtige openbaringen van Gods liefde en waarheid zouden ervaren.

Ja, we hopen dat onze burgerrechten niet worden afgenomen, zodat we de boodschap van Messias aan Zijn volk kunnen blijven verkondigen. Democratie is de beste vorm van menselijk bestuur, maar het is niet onze verlosser. En in feite weten we dat het evangelie zich verspreidt als vuur in plaatsen als Iran, ondanks de repressieve religieuze dictatuur daar.

Beste vrienden, in deze tijd vragen wij u om samen met ons de natie Israël op te heffen in gebed dat al Gods plannen en doelen voor deze natie worden uitgevoerd en dat Hij in de ogen van alle naties wordt verheerlijkt als de Bewaarder van verbonden!

(In 2021 behaalde Tiferet Yeshua een overwinning in het Hooggerechtshof tegen politieke religieuze onderdrukking. U kunt er Bron: hier alles over lezen).

Bron: Israel in Crisis – Tiferet Yeshua