www.wimjongman.nl

(homepagina)


Top universiteiten: Instrumenten van het WEF

Het WEF-comité van voorzitters van 's werelds grootste universiteiten

door Dr. Robert W Malone - 20 maart 2023

Een van de meest verontrustende gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar is de geglobaliseerde, gecoördineerde berichtgeving van sociaal-economische berichten en beleid over de hele wereld. Ieder van ons in de vrijheidsbeweging heeft zich afgevraagd... wie controleert dit? Hoe gebeurt dit?

Ik herinner me dat ik afgelopen herfst tijd doorbracht met Nick Hudson van de Pandata Groep (Panda). We bespraken het transgender beleid over de hele wereld. We waren beiden zeer verontrust, niet alleen door het beleid, maar ook hoe het tot stand is gekomen. Hoe heeft het beleid van onderwijs over niet-binaire geslachten op scholen en het belang van "transitie" van jongeren zich zo snel over de wereld verspreid? Hoe is het mogelijk dat Zuid-Afrika in dezelfde strijd om "transrechten" verwikkeld is geraakt als de VS en het grootste deel van Europa? Natuurlijk is het niet mogelijk zonder coördinatie.

Toen gingen onze gedachten niet alleen uit naar het pandemische beleid van maskering, mandaten en lockdowns, maar ook naar klimaatverandering, het uitbannen van auto's die op olie rijden, Agenda 2030, het afschaffen van privébezit zoals auto's en huizen, digitale ID's, digitale valuta, steden van 15 minuten, het afpakken van privégrond voor natuurbehoud, geglobaliseerde censuur, enz. niet alleen in één land, maar over de hele wereld. De gecoördineerde lijst lijkt eindeloos.

Ik kan me geen periode in mijn leven herinneren waarin de meeste wereldregeringen het over zoveel eens waren. Waar komt dit beleid vandaan? Wie coördineert ze? Hoe is dit gebeurd?

Welnu, vandaag schreef een lezer van dit substack mij over zijn ontdekking dat het World Economic Forum een formeel comité heeft van voorzitters van 's werelds beste universiteiten. Dat deze voorzitters regelmatig samenkomen om het beleid van de beste universiteiten ter wereld te bespreken en te bepalen. Deze voorzitters zetten zich in om het World Economic Forum te steunen.

Van de WEF website:

De Global University Leaders Forum (GULF) gemeenschap bestaat uit de voorzitters van 's werelds toonaangevende universiteiten die zich inzetten voor de missie van het Forum om de toestand in de wereld te verbeteren. Samen identificeren en bespreken de voorzitters van het GULF-zaken van gemeenschappelijk belang, waaronder trends, uitdagingen en beste praktijken op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. De gemeenschap bestaat uit 29 leden en wordt voorgezeten door Suzanne Fortier, directeur en vicekanselier van McGill University.

In 2021 zal de GULF-gemeenschap zich richten op de vraag hoe universiteiten een meer gelijkwaardig en inclusief herstel van de COVID-19-pandemie kunnen bevorderen, onder meer door onderzoek naar vaardigheden voor de toekomst en omscholing, sociale integratie en klimaatactie.

De voorzitters en professoren van de GULF nemen op verschillende manieren deel aan het forum:

  • Expertnetwerken: mogelijkheden voor deskundigen om bij te dragen aan expertgemeenschappen, waaronder de Global Future Councils.
  • Inzichtontwikkeling: mogelijkheden om bij te dragen aan nieuw onderzoek, nieuwe inzichten te verspreiden en samen te werken aan het verbeteren van Strategische Intelligentie.
  • Actie: mogelijkheden om de wereld vorm te geven via 18 platforms die sociale, ecologische, technologische en industriële uitdagingen aanpakken.
  • Leren: mogelijkheden om onderwijsmodules te ontwikkelen en te testen met forumgemeenschappen.

De 29 leden van GULF staan hier vermeld:

Universiteiten zoals Stanford, MIT, Princeton, Yale, Berkeley, University of Pennsylvania en University of Chicago zijn lid. Tot de internationale college-presidenten behoren Oxford, de Universiteit van Kaapstad (Zuid-Afrika) en Chinese en Europese topuniversiteiten. Er is een platform van 18 ideologieën die deze voorzitters moeten ondersteunen en verspreiden over hun campussen en de samenleving.

Deze universiteitsleiders hebben een speciale status gekregen binnen het WEF en worden gevraagd zitting te nemen in andere raden, zoals de "Global Future Councils".

Het netwerk van Global Future Councils van het World Economic Forum is 's werelds belangrijkste multistakeholder- en interdisciplinaire kennisnetwerk dat innovatief denken stimuleert om een veerkrachtigere, inclusievere en duurzamere toekomst vorm te geven.

Het netwerk brengt ongeveer 600 van de meest relevante en deskundige denkers uit de academische wereld, de overheid, internationale organisaties, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld bijeen, gegroepeerd in thematische raden op basis van expertise. Het is een gemeenschap op uitnodiging en de leden worden benoemd voor een termijn van twee jaar.

Het lijkt mij dat het Global University Leaders Forum de zoveelste manier is waarop het WEF wereldleiders heeft uitgezocht. Deze doen het werk van het WEF op manieren die wij ons alleen maar kunnen voorstellen.

Mensen merken vaak op dat het WEF geen posities van groot gezag bekleedt, dat het vol is van pracht en praal maar zonder inhoud. Niets is minder waar.

Vergeet niet dat het WEF en de Verenigde Naties in 2019 een enorme PARTNERSHAPS-overeenkomst ondertekenden. Nu wordt de macht van het WEF ondersteund door de macht van de VN en omgekeerd.

New York, VS, 13 juni 2019 - Het World Economic Forum en de Verenigde Naties hebben vandaag een strategisch partnerschapskader ondertekend waarin samenwerkingsgebieden worden geschetst om de institutionele betrokkenheid te verdiepen en gezamenlijk de uitvoering van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te versnellen. Het kader is opgesteld op basis van het in kaart brengen van de bestaande samenwerking tussen de twee instellingen en zal een meer strategische en gecoördineerde aanpak voor het bereiken van impact mogelijk maken.

Hieronder het persbericht:

Partnerschapskader

  • 13 juni 2019 - Het UN-Forum Partnership werd ondertekend tijdens een bijeenkomst in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties tussen Anténio Guterres, secretaris-generaal van de VN, en Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van de Wereldeconomie. 2019 voorzitter Klaus Schwab om de uitvoering van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling
  • Het partnerschap stelt zes aandachtsgebieden vast - financiering van de 2030 Agenda, klimaatverandering, gezondheid, digitale samenwerking, gendergelijkheid en autorisering van vrouwen, onderwijs en vaardigheden - om hun gecombineerde impact te versterken en te verbreden door voort te bouwen op bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden.
  • Het volledige partnerschapskader is hier te vinden:

New York, VS, 13 juni 2019 - Het World Economic Forum en de Verenigde Naties ondertekenden vandaag een strategisch partnerschapskader waarin samenwerkingsgebieden worden beschreven om de institutionele betrokkenheid te verdiepen en gezamenlijk de uitvoering van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te versnellen. Het kader is opgesteld op basis van het in kaart brengen van de bestaande samenwerking tussen de twee instellingen en zal een meer strategische en gecoördineerde aanpak voor het bereiken van resultaten mogelijk maken.

Het VN-Forum-partnerschap werd ondertekend tijdens een bijeenkomst in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties tussen Anténio Guterres, secretaris-generaal van de VN, en Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van de Wereldeconomie Schwab.

De Verenigde Naties vertegenwoordigen niet langer naties, maar zijn een partner van de 1000 grootste transnationale ondernemingen ter wereld: het WEF. We kunnen alleen maar aannemen dat met dit partnerschap een enorme hoeveelheid geld in de kas van de Verenigde Naties is gevloeid.

De Verenigde Naties en het Wereld Economisch Forum hebben geen functionarissen die het volk vertegenwoordigen. Hun leiders zijn niet gekozen om namens ons of onze natie beslissingen te nemen. De agenda's van deze organisaties zijn niet die van onze natie en weerspiegelen niet onze opvattingen over het recht op persoonlijke soevereiniteit. Maar door vaartuigen als Agenda 2030 en de voorgestelde IHR's van de Wereldgezondheidsorganisatie (een overkoepelende VN-organisatie) lijkt het alsof de VN de nationale wetgeving en zowel de nationale als de persoonlijke soevereiniteit wil verdringen.

De politici die banden hebben met het WEF moeten zichzelf verklaren als buitenlandse agenten. Het is een inherent belangenconflict om zowel het WEF als de Amerikaanse regering te vertegenwoordigen en te steunen. Evenzo zijn veel van de als WEF GULF-leiders genoemde universiteitspresidenten afkomstig van openbare instellingen. Zij hebben de plicht, als openbare ambtenaren, dit te melden als een belangenconflict met hun instelling. Het geld van de belastingbetaler zou geen universiteitsvoorzitters mogen steunen die trouw zijn aan een buitenlandse NGO.

Bron: Top Universities: Tools of the WEF