www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 12 van Beschadigd mensbeeld 3 : Bijenkorf-geest en het beeld van het Beest

14 april 2022 - door dr. Douglas Hamp

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11

Het merkteken van het Beest "wordt een god-upgrade" is slechts een deel van de oplossing die Satan zal gebruiken om de wereld voor te bereiden op de grote strijd tegen Jezus. Het hebben van individuele krachten is geweldig, maar alleen een eensgezindheid zal de opperheer van de Twee Getuigen en zijn legers die de aarde komen doen schudden, verslaan. Door de "grote vrees" (Openb. 11:11) die over de wereld viel toen de Twee Getuigen opstonden, zal het voor iedereen duidelijk zijn dat de wereld zich moet verenigen als nooit tevoren. Om deze zeer ernstige existentiële bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid te bestrijden, moeten radicale stappen worden genomen.

De Schrift beschrijft met verbazingwekkende specificiteit deze collectieve overgave van de mensheid aan de doelen van het Beest en hoe zij als één handelen: "Dezen zijn eensgezind, en zij zullen hun macht en gezag aan het beest geven" (Openb. 17:13).

Menselijke computer interactie buitenaardse AI

Dr. Louis Rosenberg, een afgestudeerde van Stanford die meer dan 350 patenten heeft gekregen voor zijn technologische inspanningen op het gebied van AR VR samenwerkingssystemen, kunstmatige intelligentie en menselijke computerinteractie, beschrijft het komende niet-menselijke leven:

"Een buitenaardse intelligentie nadert ons in razend tempo. Ze zal niet verschijnen in een raket, maar hier op aarde geboren worden, in een onderzoekslaboratorium. De eerste intelligente AI zal net zo van ons verschillen als elke andere alien die we ons kunnen voorstellen en we hebben geen reden om aan te nemen dat haar belangen ook maar in de verste verte met de onze zullen overeenkomen. Deze intelligentie zal flexibel en sluw zijn, in staat om in onze computernetwerken te infiltreren en in onze vitale infrastructuur door te dringen. Ze zal snel slimmer worden dan wij en wanneer dat gebeurt, zal de mens moeite hebben om te begrijpen hoe ze denkt, voelt of handelt. Maar het zal ons volledig begrijpen. We hebben het immers alles verteld wat we weten en het zal tientallen jaren menselijke acties en reacties hebben bestudeerd. En als dat ongelooflijk gevaarlijk klinkt, dan is dat ook zo."166

Houd in gedachten dat we het onderzoek bekijken van mensen die niet noodzakelijkerwijs het Boek Openbaring lezen, maar die ons niettemin dingen vertellen die griezelig bekend klinken en doen denken aan wat we lezen in Bijbelprofetieën. Dr Rosenberg gaat verder:

"Het is even waarschijnlijk dat het zijn eigen belangen nastreeft. Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen intellectuele overmacht van onze eigen schepping? Een goede plek om te kijken is Moeder Natuur, waar veel soorten ingenieuze methoden hebben ontwikkeld om gezamenlijk hun intellect te versterken tot niveaus die de capaciteit van een enkel individu ver te boven gaan. De evolutie heeft deze soorten in staat gesteld om "als één te denken" en de kennis, wijsheid, intuïtie en instincten van grote groepen te combineren tot gesloten systemen die samen slimmer zijn dan elk van de individuen alleen ooit zou kunnen zijn. Biologen noemen dit proces 'zwermintelligentie'."167

Dr. Rosenberg suggereert dat de existentiële reden om deel te worden van de bijenkorf-geest is om onszelf te beschermen tegen AI. In 2002 begon de National Science Foundation binnen het Amerikaanse Ministerie van Handel te praten over de geheugen-versmelting en een collectief bewustzijn voor de mensheid. Zij suggereren:

"Als kennis niet langer door individuen wordt ingekapseld, zal het onderscheid tussen individuen en de hele mensheid vervagen. Denk aan de Vulcan geheugen-versmelting. Denk aan Mr Spock, uit Star Trek en hij zou zijn hand op je leggen, zijn geest overbrengen of zoiets. We zouden misschien meer een bijenkorf-geest worden, een enorme, enkele, intelligente entiteit."168

Wij concludeerden dat het Beeld van het Beest een enkele entiteit zou zijn, die zijn eigen verlangens en doelen zal hebben. Ook in 2002 sprak de website van Fathers For Life over een bijenkorf-geest die tot leven wordt gewekt!

"Niet alleen zal de bijenkorf-geest tegen het einde van deze eeuw tot leven zijn gebracht, maar hij zal ook de verlokking van onsterfelijkheid, verbeterde lichaamsfuncties en enorm verbeterde hersenkracht bieden aan allen die zich erbij aansluiten, waardoor ze vrijwel onmiddellijk met elkaar kunnen communiceren en in potentie onvoorstelbaar machtig worden. Dat is wat ons menselijk maakt en wat de mensheid omvat: individuele persoonlijkheden zullen dan niet meer bestaan."169

Disruption Hub heeft daarentegen hun eigen versie van hoe het worden van een zwerm de mensheid zal helpen de effecten van AI te verzachten:

"Deze systemen zijn een combinatie van AI-algoritmen en echte menselijke deelnemers, ze zullen altijd inherent afgestemd zijn op de menselijke moraal, belangen, waarden en gevoeligheden. De resulterende superintelligentie zal geen buitenaardse entiteit zijn met tegenstrijdige waarden en belangen, maar in plaats daarvan de natuurlijke evolutie van het menselijk intellect."170

Hoewel dat aan de oppervlakte goed klinkt, wat als de moraal, de belangen, de waarden en de gevoeligheden die in deze AI geprogrammeerd zijn, duidelijk in strijd zijn met Gods principes en geboden, en met hen "die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben" (Openb. 12:17)? Wat als die nieuwe waarden "ertoe leiden dat allen die het beeld van het beest niet willen aanbidden, gedood worden" (Openb. 13:15)?

Een dergelijk scenario is wat de eindtijd bijbelprofetie de laatste twee millennia heeft voorspeld.

Beeld van het beest

"En hij misleidt hen die op de aarde wonen door de tekenen die hem werden toegestaan te doen voor het oog van het beest, door hen die op de aarde wonen te zeggen een beeld te maken voor het beest dat door het zwaard werd verwond en bleef leven" (Openb. 13:14).

Het beeld [εἰκών eikon / icoon] is "een voorwerp dat de vorm of het uiterlijk van iets heeft, gelijkenis, portret ... van het hoofd van de keizer op een munt." 171 Deze taal doet denken aan toen God zei: "Laat Ons de mens maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis" (Gen. 1:26). Met andere woorden, de valse profeet kan de wereld een replica van het Beest laten maken of misschien een geavanceerde cyborg die precies op het Beest lijkt. Er is echter nog een andere manier om de tekst te interpreteren.

De tekst zegt: "Hem werd 'macht gegeven' [εδοθη αυτω δουναι] adem [πνευμα] te geven aan het beeld van het beest" (Openb. 13:15). Het Griekse woord πνευμα "pneuma" kan worden opgevat als "lucht: de beweging, het blazen, het ademen, dat wat het lichaam bezielt of leven geeft, leven inblazen, geest. Het is een deel van de menselijke persoonlijkheid; je geest, niet noodzakelijkerwijs je wind."172 Is het dan gewoon adem in de longen? BDAG Lexicon legt adem ook uit als: "Een onafhankelijk niet-corporaal wezen, in tegenstelling tot een wezen dat door de fysieke zintuigen kan worden waargenomen, dat is een geest." De laatste definitie is: "een onafhankelijke, transcendente persoonlijkheid." Het Spaanse Reina Valera kan de betekenis beter weergeven "le fué dado que diese espíritu á la imagen de la bestia" (Openb. 13:15) ... dat is: "aan hem werd gegeven dat hij geest zou geven aan het beeld van het beest."

Met andere woorden, de valse profeet geeft een transcendente persoonlijkheid aan het beeld - een niet-lichamelijk wezen dat een geest is. Deze laatste definitie lijkt te passen bij de rest van het vers:

"dat het beeld van het beest zowel zou spreken als de velen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, zou doden" (Openb. 13:15).

Het beeld van het beest is niet slechts een animatronic of domme robot. Het is niet slechts een geavanceerde AI. Ofwel ademt het met adem in zijn longen, ofwel heeft het "een onafhankelijke, transcendente persoonlijkheid". Het is niet zomaar een salontruc; het zal "het vermogen hebben om te spreken" (Openb. 13:15). Als het kan spreken, betekent dit dat het gedachten heeft. Hij is als een gemanipuleerde TWIN van het Beest. Het lijkt erop dat het Beest en de Valse Profeet proberen het proces van Gods schepping van de mens op een of andere manier na te bootsen, te kopiëren, te vervalsen. Veel seculiere denkers hebben al geconcludeerd dat zo'n "tweeling" transcendent zal zijn, immuun voor menselijke zwakheden en onverwoestbaar lijkt; en, in de nabije toekomst komt.

Gehybridiseerde gedachten

Ray Kurzweil suggereert dat in de toekomst "ons denken dan een hybride zal zijn van biologisch en niet-biologisch denken."173 De implicaties van wat hij zegt zijn enorm. Een niet-biologisch lichaamsdeel hebben is één ding. Maar dat onze gedachten, het meest intieme deel van wat ons, wat ons maakt, tegen het eind van de jaren 2030 mogelijk gehybridiseerd zullen zijn, is een ongelooflijke overweging. De voorspellingen van Kurzweil zijn geen luchtkastelen, maar worden snel een verrassende realiteit.

Elon Musk heeft een bedrijf genaamd Neuralink, dat een "neural lace" technologie ontwikkelt om de cognitieve capaciteiten van het menselijk brein te vergroten - gedachten uploaden en downloaden.174 Het komt erop neer dat ze door de schedel boren en een minuscuul maasapparaat op de hersenen plaatsen, waarmee iemand dan gedachten kan uploaden en downloaden naar een computer of een bestemming naar keuze. Musk beweert dat het bedrijf al een aap heeft met "een draadloos implantaat in [zijn] schedel met minuscule draadjes, die videospelletjes kan spelen met zijn geest." Het is niet moeilijk te zien hoe een dergelijke technologie miljoenen mensen zou kunnen helpen een actiever leven te leiden. Het kan quadriplegisten en talloze anderen helpen die lijden aan neurologische schade of andere motorische vaardigheden. Dergelijke vorderingen zijn prijzenswaardig, maar de geschiedenis herinnert ons eraan hoe mensen goede technologie voor kwaad kunnen gebruiken, en de Bijbel waarschuwt ons voor wat komen gaat.

Musk legde uit dat het doel van de hersenkoppelingstechnologie is om hersen- en ruggenmergletsels aan te pakken en de verloren capaciteit van mensen in te halen met een geïmplanteerde chip. "Er zijn primitieve versies van dit apparaat met draden die uit je hoofd steken, maar het is als een Fitbit in je schedel met kleine draden die naar je hersenen gaan."175

Niemand kan zulke goede toepassingen van de opkomende technologie in twijfel trekken. Maar zoals bij alle technologie is het nog maar de vraag of die ten goede of ten kwade zal worden gebruikt. Zouden de therapeutische effecten van deze procedures gebruikt kunnen worden als dekmantel voor het werkelijke doel dat men voor ogen heeft, namelijk het ontwikkelen van een manier om de menselijke geest op afstand te manipuleren tot een bijenkorf-geest [groepsgeest]?

Gebaseerd op wat we lezen in het boek Openbaring, zou het niet verrassend zijn als we getuige zouden zijn van de bouwstenen van het Beeld van het Beest.

"Cognitieve wetenschappers hebben gezegd dat de geest de software van de hersenen is. Fysieke software heeft steeds meer de capaciteit om zich met de menselijke geest te versmelten en deze te vergroten. Als BCI-prestaties met behulp van AI al ongelooflijk lijken, dan is het logisch dat BCI-doorbraken in de niet al te verre toekomst werkelijk van grote betekenis kunnen zijn. Zal de technologie worden ingezet voor positieve toepassingen om ziekten te genezen of om de geest te beheersen?"176

Een vorm van brain hacking bestaat al; het doet zich voor wanneer Satan toegang krijgt tot een geest en zijn ideeën begint in te brengen. Wij kunnen hem echter tegenhouden en alle gedachten gevangen nemen (2 Kor 10:5). Aan de andere kant, als er een maas in onze hersenen zit, hoe kunnen we de hacker dan tegenhouden? Het verlies van vrije wil en het vermogen, en het recht, om onze eigen beslissingen te nemen zou wel eens niet ver achter ons kunnen liggen.

Het is met ongelooflijke ironie dat Elon Musk heeft verklaard dat een van de redenen om Neuralink op te richten was om gelijke tred te houden met kunstmatige intelligentie, die volgens hem onze grootste existentiële bedreiging vormt:

"Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met kunstmatige intelligentie. Als ik zou moeten raden wat onze grootste existentiële bedreiging is, dan is het waarschijnlijk dat. We moeten heel voorzichtig zijn," zei Musk. "Ik ben steeds meer geneigd te denken dat er enig regulerend toezicht moet zijn, misschien op nationaal en internationaal niveau, gewoon om ervoor te zorgen dat we niet iets heel doms doen."

"Met kunstmatige intelligentie roepen we de demon op. In al die verhalen over de man met het pentagram en het heilige water, is het alsof hij zeker weet dat hij de demon kan beheersen. Het lukt niet."177

Dit soort technologie kan een fundamentele opstap zijn naar het beeld van het Beest, naar het getal en het merkteken van het Beest. De neurale kant op zich is niet slecht, maar hij zou gebruikt kunnen worden voor het kwaad. Als je een zeer aangenaam beeld van een persoon in je hoofd had welke je zou vertellen wat je moest doen, zou je dan nee zeggen? Zou je nee kunnen zeggen? Elon Musk heeft waarschijnlijk goede bedoelingen, maar we kunnen gemakkelijk zien hoe zulke technologie gebruikt kan worden voor ongelooflijk kwaad. Immers, als iemand onze computer hackt, is het slechts een machine die we kunnen uitschakelen. Maar als iemand onze geest hackt, wat dan?

Onderzoekers van de Queen Mary University in Londen werken aan het gebruik van een neuraal netwerk om onze gedachten te lezen en zo iemands emotionele toestand te bepalen.

In dit onderzoek keken de deelnemers aan het onderzoek naar een video terwijl er radiosignalen naar hen werden gestuurd en werd gemeten wanneer deze terugkaatsten. Analyse van lichaamsbewegingen onthulde "verborgen" informatie over iemands hart- en ademhalingsfrequentie. Uit deze bevindingen kan het algoritme een van de vier basisemotietypes bepalen: woede, verdriet, vreugde en plezier. Volgens de onderzoekers kan dit werk helpen bij het beheer van gezondheid en welzijn en worden gebruikt voor taken als het opsporen van depressieve toestanden.

Ahsan Noor Khan, promovendus en eerste auteur van de studie, zei: "We onderzoeken nu hoe we goedkope bestaande systemen, zoals Wi-Fi-routers, kunnen gebruiken om emoties te detecteren van een groot aantal mensen die bijeen zijn, bijvoorbeeld in een kantoor- of werkomgeving." Dit zou onder meer nuttig kunnen zijn voor HR-afdelingen om te beoordelen hoe nieuw beleid dat in een vergadering wordt geïntroduceerd, wordt ontvangen, ongeacht wat de ontvangers zeggen. Buiten een kantoor zou de politie deze technologie kunnen gebruiken om emotionele veranderingen in een menigte op te sporen die tot geweld zouden kunnen leiden.

De onderzoekers geven toe dat dit klinkt als 1984 - en met reden. Toch blijven onderzoekers over de hele wereld de grenzen verleggen.

Onderzoekers van de Universiteit van Kyoto in Japan ontwikkelden een methode om in de hoofden van mensen te "kijken" met behulp van een fMRI-scanner, die veranderingen in de bloedstroom in de hersenen detecteert ... Hoewel verre van gepolijst, was dit in wezen een reconstructie van wat zij dachten. Volgens een voorspelling zou deze technologie in de jaren 2040 in gebruik kunnen zijn.

MIT-onderzoekers hebben een computerinterface ontwikkeld die woorden kan transcriberen die de gebruiker intern uitspreekt, maar niet hardop. Een draagbaar apparaat met elektroden registreert neuromusculaire signalen in de kaak en het gezicht die worden veroorzaakt door interne verbalisaties, ook wel subvocalisaties genoemd. De signalen worden doorgegeven aan een neuraal netwerk dat getraind is om deze signalen te correleren met bepaalde woorden. Het idee achter deze ontwikkeling is om mens en machine te versmelten "zodat computers, internet en AI zich als een 'tweede ik' in de menselijke persoonlijkheid zouden verweven."178

Wij moeten erkennen dat quadriplegisten, comateuze patiënten en anderen veel baat kunnen hebben bij een dergelijke technologie. Als Bijbelschrijvers zijn wij voor technologie. Toch moeten we ook erkennen hoe zulke technologie gebruikt kan worden voor ongelooflijke vernietiging. Het bouwen en in elkaar zetten van het beeld van het Beest lijkt daarbij te passen.

Hersen-naar-hersen communicatie

Met een effectieve Brain Computer Interface (BCI) wordt brein-naar-brein communicatie de volgende logische stap. Pascual-Leone legt uit:

"Door gebruik te maken van geavanceerde precisie neuro-technologieën, waaronder draadloze EEG en gerobotiseerde TMS, waren we in staat om rechtstreeks en niet-invasief een gedachte over te brengen van de ene persoon naar de andere, zonder dat ze hoefden te spreken of te schrijven. Dit is op zich al een opmerkelijke stap in de menselijke communicatie, maar de mogelijkheid om dit te doen over een afstand van duizenden kilometers is een uiterst belangrijk bewijs voor de ontwikkeling van communicatie tussen hersenen."179

( )

Figuur 23. Hoe brein tot brein communicatie zal werken.

De dingen waartoe onderzoekers vandaag in staat zijn, waren de science fiction van gisteren. In de populaire serie Star Trek kon Spock zijn Vulcan mind meld gebruiken om kennis rechtstreeks in de hersenen van iemand anders over te brengen.

Nu is het werkelijkheid, nog in de kinderschoenen, maar het gebeurt door een apparaat te maken waarmee twee mensen informatie kunnen delen via gedachten. De onderzoekers testten de technologie door de gebruikers meer dan 8000 kilometer van elkaar te scheiden, met één gebruiker in Frankrijk en de andere in India.180

Met brein-tot-brein communicatie zou het dan mogelijk zijn om iets te hebben dat de bijenkorf-geest wordt genoemd, een idee dat voor het eerst werd voorgesteld in 2007 en het Technium werd genoemd. Kevin Kelley legt de kenmerken van de bijenkorf-geest uit.

"Het opkomende systeem van het technium - wat wij vaak bedoelen met 'Technologie' met een hoofdletter T - heeft zijn eigen inherente agenda en drijfveren, zoals elk groot complex systeem, ja, zoals het leven zelf. Dat wil zeggen, een individueel technologisch organisme heeft één soort respons, maar in een ecologie bestaande uit samen evoluerende soorten technologie vinden we een verheven entiteit - het technium - die zich heel anders gedraagt dan een individuele soort. Het technium is een superorganisme van de technologie. Het heeft zijn eigen kracht die het uitoefent. Die kracht is deels cultureel (beïnvloed door en van mensen), maar ook deels niet-menselijk, deels inheems in de fysica van de technologie zelf. Dat is het deel dat eng en interessant is."181

Inderdaad eng. We mogen niet vergeten dat de auteurs die we raadplegen niet spreken over de bijbelse eindtijd, maar over de verwoestende effecten die de eigen genialiteit van de mensheid op zichzelf zou kunnen hebben. Nogmaals, geen van deze technologieën is op zichzelf slecht. Maar in de handen van een gek - met de mensheid tussen een rots en een harde plek - kunnen dergelijke technologieën worden gebruikt voor groot kwaad.

Wat is een Hive? [bijenkorf- of groepsgeest]

De volgende vraag die we ons moeten stellen is wat een bijenkorf-geest precies is.

Een kolonie honingbijen is veel meer dan een verzameling individuen, dat is een samengesteld wezen dat functioneert als een geïntegreerd geheel. Inderdaad, men kan een honingbijenkolonie eigenlijk of nauwkeurig beschouwen als één enkele levende entiteit, die wel vijf kilo weegt en alle fundamentele fysiologische processen uitvoert ... De bijenkorf doet dit alles. Ieder heeft zijn eigen kleine deel, maar er gebeurt iets groters.182

( )

Figuur 24. Kolonie honingbijen Onbekende Auteur gelicentieerd onder CC BY-SA-NC.

Het idee dat een bijenkorf (net als het technium) kan worden beschouwd als een eigen organisme, een "enkele levende entiteit" is veelzeggend. Herinner je dat we ontdekten dat het beeld van het Beest adem zal hebben, wat geïnterpreteerd kan worden als "een transcendent wezen". Met dat in gedachten gaan we nu naar enkele voorspellers die speculeren dat de mensheid wel eens zoiets als de bijenkorf zou kunnen worden.

De bioloog Joan Strassmann van de Universiteit van Washington, die papers heeft gepubliceerd over het onderwerp van de bijenkorf-geest, waaronder "Beyond society: the evolution of organismality" samen met collega David Queller,183 legt in Gizmodo uit hoe mensen als klonen mogelijk een superorganisme zouden kunnen worden.

"Wat is dan precies een organisme? Er zijn geen harde en snelle regels, maar Strassmann en Queller noemen het een 'sociaal fenomeen'. Wat zij daarmee bedoelen is dat alle individuen zijn geëvolueerd uit eenvoudigere organismen die samenwerken. Je lichaam is een samenleving van cellen die samenwerken om je te laten lopen, je bloed te reinigen en je voedsel te verteren.

Nu de echte vraag: Wat zou een groep meercellige organismen zoals mieren of mensen inspireren om een superorganisme te vormen? In hun boek The Superorganism stellen de biologen Bert Hölldobler en E.O. Wilson dat het een complex proces is waarbij genetische evolutie en milieudruk een rol spelen. In het algemeen zal een groep insecten zoals bijen zich niet langer als individuen gedragen, maar kolonies vormen wanneer zij voedsel (zoals honing of stuifmeel) opslaan dat afkomstig is van meerdere bronnen. Op dat moment heeft een kolonie een betere overlevingskans dan een individu."184

Dus voor mensen om zelfs maar te overwegen om op te gaan in een bijenkorf-geest scenario, zou er een existentiële reden moeten zijn om dat te doen - dat wil zeggen, iets waardoor mensen zouden geloven dat ze betere overlevingskansen hebben als korf dan afzonderlijk. De 3,5 jaar van verschrikkingen door de Twee Getuigen, hun wederopstanding, en het komende leger van vijandige buitenaardse wezens (Jezus en consorten) zouden zo'n reden kunnen zijn om de korf op te richten. Voor het geval we denken dat dit allemaal weer fantasie is, moeten we opmerken dat de technologie om een menselijke hive te creëren al bestaat.

"De interfaces en algoritmen om mensen in realtime zwermen te verbinden bestaan ook al en worden 'kunstmatige zwermintelligentie' genoemd. Deze worden bestuurd door AI-algoritmen en combineren de kennis, wijsheid, inzichten en intuïties van echte mensen en in real time, waardoor grote groepen genetwerkte mensen snel tot optimale beslissingen, voorspellingen, oplossingen en evaluaties kunnen komen."185

Een superorganisme worden

Joan Strassman gaat verder met haar uitleg dat de mens een superorganisme wordt. Om eerlijk te zijn beschouwt zij de evolutie van de mens tot een kolonieorganisme op dit punt als "pure speculatie". Niettemin wijst ze erop dat:

"De dingen die een menselijke groep tot organismaliteit zouden drijven zijn onderdrukking van conflicten en een toename van samenwerking ... Dat zou kunnen gebeuren met een hogere verwantschap. Maar op dit moment is er veel te veel conflict."186

Als de wereld, zoals Ronald Reagan zei, geconfronteerd zou worden met "een vreemde dreiging van buiten deze wereld", zouden we snel tot elkaar komen. De werkelijke terreur die de Twee Getuigen veroorzaakten, hun daaropvolgende wederopstanding en dreigende terugkeer zouden precies datgene kunnen zijn wat nodig is om de mensheid tot organisme te drijven. Strassman gaat verder met het in kaart brengen van hoe zo'n overgang naar een bijenkorf-geest zou kunnen gebeuren:

"een samenleving van menselijke klonen nodig hebben om de overgang van individuen naar kolonie-klonen te maken. Om een bijenkorf-geest te vormen, moeten mensen zich misschien meer gedragen als een geïntegreerd neuraal netwerk."187

Het merkteken van het beest zou precies de schakelaar kunnen zijn die nodig is om individuen in klonen te veranderen. Per slot van rekening zouden ze allemaal gehybridiseerd DNA van Satan zelf ontvangen. Strassman wijst erop dat één manier om de menselijke geesten samen te brengen het gebruik zou kunnen zijn van "draadloze brein-tot-brein communicatie, die niet zo ver weg is in termen van beschikbare technologie." Dan stelt ze de hamvraag:

"Wat gebeurt er met onze individualiteit als we een bijenkorf-geest vormen? Wordt onze individuele geest uitgewist? Of is het gewoon business as usual terwijl een collectieve intelligentie toezicht houdt op onze hersenen, zonder dat we het weten? Giulio Tononi (van de informatie-integratie-theorie) denkt eigenlijk dat het individuele bewustzijn wegvalt wanneer de groep een werkelijk geïntegreerd geheel vormt ... individuen zouden ophouden bewust te zijn."188

Satan beheerst gedachten

Wat zou Satan dan doen met een bijenkorf-geest? Zoals we gezien hebben, zijn mensen die het merkteken aannemen bovenmenselijk, en de korf zou hen verenigen om als een superorganisme op te treden. Zo'n wapen zou zeer effectief kunnen zijn in de komende strijd tegen de schepper van de mens. Satan wil ons misschien assimileren tot één levend organisme om Yeshua te bestrijden op een manier als de Borg uit Star Trek - "verzet is zinloos; jullie zullen worden geassimileerd."

Maar, in tegenstelling tot een bijenkorf waar er geen top-down leiderschap is, zou Satan aan de top staan. Hij zou het controleren. Hij wil de mensen hun autonomie en vrije wil, hun individualiteit, ontnemen. Satan wil ons binden, en het begint in onze geest, zoals blijkt uit vele verzen:

  • "Deze zijn van één geest [γνώμη, gnōmē], en zij zullen hun macht en gezag aan het beest geven (Openb. 17:13).
  • Want vleselijk gezind zijn [φρονημα, phronēma] is de dood (Rom 8:6).
  • Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken [νοῦς, nous]... (Rom 12:2).
  • wiens verstand [νόημα, noēma] de god van deze tijd heeft verblind... (2 Kor 4:4).
  • Zoals de slang Eva door zijn sluwheid misleidde, zo kan uw verstand [νόημα] verdorven worden van de eenvoud die in Christus is (2 Kor 11:3).
  • wier einde het verderf is, wier god hun buik is, en wier heerlijkheid in hun schande is - die hun gedachten [φρονέω, phroneō] op aardse dingen richten (Fil. 3:19).
  • En u, die eens vervreemd en vijandig was in uw geest [διανοια, dianoia] door slechte werken (Kol 1:21).

Wat is het gemeenschappelijke woord? Het is de geest.189 Satan gaat voor onze geest, want in de geest nemen we beslissingen die ons leiden naar vrijheid of gebondenheid, naar leven of dood. De man die bezeten was van een legioen demonen was in slavernij en niet bij zijn volle verstand; zijn wil was onderdrukt en overmeesterd. Nadat Jezus hem bevrijd had, was de man "gezeten en gekleed en bij zijn volle verstand [σωφρονέω, sōphroneō]" (Marcus 5:15). Volgens BDAG, "σωφρονέω in staat zijn om op een gezonde of verstandige manier te denken, gezond van geest zijn, van geestelijke gezondheid."

Zie het als J.R.R. Tolkiens Lord of the Rings waarin de boze oude god, Sauron, een ring creëert waarin zijn essentie woont. Vanaf die dag zijn zijn lot en de ring met elkaar verweven. Anderen die ook een ring van macht ontvingen, waren er enthousiast over. Maar het was een list. Hun ringen dienden enkel om hen tot slaaf te maken door zijn krachtigere ring. "Een ring om hen allen te regeren, een ring om hen te vinden, een ring om hen allen te brengen en in de duisternis te binden." Satans plan is controle, om ons tot slaaf te maken zoals Sauron - precies het tegenovergestelde van wat Jezus wil doen.

Maar in het licht van alles wat we tot nu toe hebben gezien, kunnen we ons een beeld vormen van de eerste opwinding die de gemarkeerden zullen ervaren wanneer zij hun upgrade ontvangen. Zij zullen superkrachten bezitten zoals mensen nog nooit hebben ervaren. Ze kunnen de duistere, overweldigende kracht door hun lichaam voelen stromen. Elke cel in hun lichaam zal een transformatie ondergaan; hun DNA wordt herschreven met Satans DNA. Hun snelheid, kracht en vermogens nemen duizendmaal toe; ze bezitten bijna dezelfde krachten als het Beest. Hun geest overstroomt met kennis over de mensheid, de aarde en Satans (Enlil's) oude strijd tegen Israëls God. Zij kunnen zwelgen in de extase van hun macht, bekwaamheid en kennis, en tegelijkertijd kan een gevoel van trots en arrogantie tot ongekende hoogten stijgen; ieder voelt zich de grootste die er ooit is geweest. Ze weten dat ze goden zijn. Iedereen plant hoe hij de wereld zal regeren, en doen wat juist is in zijn eigen ogen; hoe hij of zij zal opstijgen boven de hoogten van de wolken en zijn of haar troon zal planten boven God zelf. Dit etherische moment wordt onderbroken door een impuls om zich te onderwerpen aan Enlil.

Jezus bidt

Precies het tegenovergestelde van Satans plan, wil Jezus ons bevrijden in plaats van ons tot slaaf te maken. In zijn beroemde gebed in Johannes 17 uitte Jezus zijn verlangen naar eenheid, niet alleen voor zijn huidige discipelen, maar ook voor toekomstige discipelen, "opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U; opdat ook zij één zijn in Ons ..." (Johannes 17:21). Hij wil dat wij dezelfde soort eenheid hebben die Hij en de Vader hebben.

Het idee is dat wanneer wij naar de Heer gaan, in zijn koninkrijk en onder zijn heerschappij, wij als individuen niet worden vernietigd of opgeslokt. Je houdt niet op jezelf te zijn; je gaat niet verloren in het Nirvana. Integendeel, onze historische en genetische eigenschappen blijven dezelfde, en we zullen elk onze "bagage" van talenten, emoties en vroegere ervaringen meedragen. We behouden onze eigen persoonlijkheid en onze vrije wil. Maar er zal geen sprake meer zijn van verdeeldheid of filosofieën die in strijd zijn met God en onze medemens. We zullen genieten van volledige harmonie met elkaar, op dezelfde frequentie, net als wat Jezus en de Vader altijd hebben ervaren. Er is nooit een belangenconflict geweest; zij zijn altijd verenigd geweest, in belang en in doel.

Dat is wat Hij voor ons wil, zonder je individualiteit weg te nemen, zonder je vrije wil weg te nemen. "U bent het lichaam van Christus en leden afzonderlijk" (1 Kor 12:27).

"Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, maar al de leden van dat ene lichaam, vele zijnde, één lichaam zijn, zo is ook Christus" (1 Kor 12:12). Jezus wil dat wij in deze eenheid komen die het lichaam wordt genoemd. Hij wil ons niet verkleinen, maar zodanig vergroten en vermeerderen dat we hetzelfde doel hebben en er geen conflicten meer zijn; de angst die mensen tot defensieve acties drijft, zal geen rol meer spelen. Hij wil dat wij genieten van zijn heerlijkheid en de eenheid die Hij deelt met de Vader.

"En de heerlijkheid die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij, opdat zij volmaakt worden in één, en opdat de wereld weet dat U Mij gezonden hebt en hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt liefgehad" (Johannes 17:22-23).

Wanneer de Heilige Geest in ons komt, is dat niet om ons robots te maken waar we geen keuze meer hebben, en we gewoon doen wat de Vader zegt. Hij wil bij ons wonen, in ons wonen, ons kracht geven, maar ons niet overmeesteren.

God heeft een groter doel; Hij probeert ons niet uniform of automaat te maken. In Gods koninkrijk hoeft niet iedereen in dezelfde mal te passen. Hij wil dat we allemaal onze eigen persoonlijkheden, uitdrukkingen en karakter hebben. Wanneer we in eenheid samenkomen, mengt Hij dat op zo'n ongelooflijk meesterlijke manier dat Hij deze harmonische symfonie creëert, samengesteld uit uiteenlopende klanken. Ze zeggen dat het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 50 biljoen cellen die allemaal samenwerken; dat ben jij. Elke afzonderlijke cel doet zijn deel. En dat is hetzelfde idee van hoe Jezus wil dat wij zijn.


Eindnoten:

166 https://disruptionhub.com/edit-rise-human-hive-mind/ Jun 2017
167 https://disruptionhub.com/edit-rise-human-hive-mind/ Jun 2017
168 Converging Technologies for Improving Human Performance (pre-publication on-line version), June 2002, U.S. National Science Foundation, U.S. Department of Commerce, pp. 164, 165.
169 https://fathersforlife.org/culture/Hive_Mind.htm
170 https://disruptionhub.com/edit-rise-human-hive-mind/ 171 BDAG εἰκών eikon
172 BDAG πνευμα pneuma
173 https://www.ibtimes.co.uk/ray-kurzweil-human-brains-could-be-connected-cloud-by-2030-1504403
174 https://thesiliconreview.com/2017/03/neuralink-is-developing-neural-lace-technology-to-augment-the-cognitive-abilities-of-the-human-brain
175 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-01/elon-musk-wired-up-a-monkey-s-brain-to-play-videogames
176 https://venturebeat.com/2021/02/13/thought-detection-ai-has-infiltrated-our-last-bastion-of-privacy/
177 https://www.theguardian.com/technology/2014/oct/27/elon-musk-artificial-intelligence-ai-biggest-existential-threat
178 https://venturebeat.com/2021/02/13/thought-detection-ai-has-infiltrated-our-last-bastion-of-privacy/
179 https://www.iflscience.com/brain/direct-brain-brain-communication-used-humans/
180 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0105225
181 https://www.edge.org/conversation/kevin_kelly-the-technium-and-the-7th-kingdom-of-life
182 https://www.wired.com/2011/12/the-true-hive-mind-how-honeybee-colonies-think
183 https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rstb.2009.0095
184 https://io9.gizmodo.com/could-humans-evolve-into-a-giant-hive-mind-5891143 185 https://disruptionhub.com/edit-rise-human-hive-mind/
186 https://io9.gizmodo.com/could-humans-evolve-into-a-giant-hive-mind-5891143
187 https://io9.gizmodo.com/could-humans-evolve-into-a-giant-hive-mind-5891143
188 https://knowingneurons.com/2018/01/31/emergence-hive-mind/
189 φρονέω to have an opinion with regard to something., think, form/hold an opinion, judge. διάνοια, ας, ἡ (s. διανοέομαι; Aeschyl., Hdt+.; in LXX nearly always for לב, ל ָבב). the faculty of thinking, comprehending, and reasoning, understanding, intelligence, mind BDAG.

Bron: Hive Mind and the Image of the Beast | DouglasHamp.com