www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 11 van Beschadigd mensbeeld 3: Loyaliteit is nodig om het merkteken te laten werken

11 april 2022 door dr. Douglas Hamp

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10

Kun je gedwongen worden het merkteken tegen je wil in te nemen? Wat als ze je vastbinden en injecteren, maar je wilt het niet? Wat gebeurt er dan? God lijkt een veiligheidsschakelaar te hebben ingebouwd.

De Bijbel maakt duidelijk dat er drie dingen nodig zijn om voor altijd verdoemd en verloren te zijn. Het is niet alleen het nemen van het merkteken, maar ook het aanbidden van het beest en zijn beeld.

"Toen volgde een derde engel hen, die met luide stem zei: 'Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en zijn merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt ...'" (Openb. 14:9). (Openb. 14:9).

Dat wil zeggen, zij moeten 1) het beest aanbidden, 2) het beeld aanbidden, en 3) het merkteken nemen. Als zij deze drie dingen doen, is er een transformatie, en is er geen hoop meer. Om duidelijk te zijn, als we het hebben over het nemen van het merkteken van het Beest, hebben we het in werkelijkheid over die drie stappen. Als mensen tegen hun wil worden geïnjecteerd met het opgewaardeerde DNA, dan hebben zij het merkteken van het Beest niet aangenomen. Alle drie de stappen zijn nodig om het te laten werken.

Aanbidding is het Griekse woord "proskuneo." Volgens de BDAG Lexicon,

Freq. gebruikt om de gewoonte aan te duiden om zich voor personen neer te buigen en hun voeten of de zoom van hun kledingstuk, de grond, enz. te kussen; de Perzen deden dit in aanwezigheid van hun vergoddelijkte koning, en de Grieken voor een godheid of iets heiligs, om in houding of gebaar iemands volledige afhankelijkheid van of onderwerping aan een hoge gezagsdrager uit te drukken, (neervallen en) aanbidden, gehoorzamen, zich neerwerpen voor, eerbied betonen aan, respectvol verwelkomen160

Aanbidding was niet alleen buigen; het was een houding van volledige afhankelijkheid en onderwerping aan een hoge gezagsdrager. Met andere woorden, het hoeft niet noodzakelijkerwijs het buigen voor een afgod te zijn; het is een daad van afstand doen van zichzelf en zich ertoe verbinden te handelen in het belang van die andere entiteit. Het plaatst de aanbidder in een positie van onderdaan en de ander van meester.

Het beeld van het Beest zal aanbidding vereisen - iedereen moet ernaar kijken met een houding van volledige aanvaarding en afhankelijkheid van het beeld van het Beest. Door deze daad zullen zij worden herkend als behorend tot een bovenmenselijk rijk. Door het beeld te aanbidden, aanbidt men blijkbaar ook het Beest, een transcendent wezen. Het lijkt erop dat het beeld verordent dat zij die geen dankbaarheid en afhankelijkheid van het beeld tonen, gedood moeten worden.

We zullen in het volgende hoofdstuk meer spreken over het aanbidden van zijn beeld.

Tenslotte moet een persoon zijn merkteken ontvangen, en daarmee instemmen met een genetische transformatie. Ondergaat iemand deze drie dingen, dan vindt er een genomische mutatie plaats, en is het lot van de persoon bezegeld. Hij is niet langer beelddrager van zijn schepper, maar draagt nu het bedorven beeld van Satan. Hoe zou dit mechanisme van het samenkomen van de drie voorwaarden kunnen werken?

Placebo en Nocebo

Een manier om het mechanisme te begrijpen is te kijken naar het gebruik en de toepassing van een placebo in de moderne geneeskunde. Een placebo is meestal een suikerpil of een andere stof zonder actieve bestanddelen. De sleutel tot het placebo-effect is echter dat mensen denken dat het een echt geneesmiddel is. Ze nemen het in en ervaren vaak de beoogde effecten van het echte medicijn.

Een placebo: "werkt ongeveer 18-80% van de tijd, en het is niet alleen in je hoofd - het verwijdt daadwerkelijk bronchiën, geneest zweren, laat wratten verdwijnen, verlaagt je bloeddruk, en laat kale mannen die denken dat ze Rogaine krijgen, haar groeien!"161

Omdat mensen denken dat het echt is, begint hun lichaam die verwachte veranderingen te vertonen. Omgekeerd is er een kwaadaardige tweelingbroer van het placebo, de "nocebo". Dit is wanneer iemand leest over de mogelijke bijwerkingen van een geneesmiddel en de negatieve bijwerkingen ervaart, ook al is de pil die hij neemt gewoon suiker. Dr Lissa Rankin legt uit:

"Nocebo-klachten zijn niet willekeurig; ze ontstaan meestal in reactie op de waarschuwingen voor bijwerkingen op het eigenlijke geneesmiddel of de eigenlijke behandeling. Alleen al de suggestie dat een patiënt negatieve symptomen kan ervaren als reactie op een medicijn (of een suikerpil) kan een self-fulfilling prophecy zijn. Als u bijvoorbeeld tegen een patiënt die met een placebo wordt behandeld, zegt dat hij misselijk kan worden, zal hij zich waarschijnlijk misselijk voelen. Als u suggereert dat hij hoofdpijn kan krijgen, zal hij dat ook krijgen. Patiënten die alleen maar zoutoplossing kregen en dachten dat het chemotherapie was, moesten overgeven en verloren hun haar.162

De persoon die dergelijke effecten ervaart heeft geen schadelijke chemische stof ingenomen, alleen suiker of zoutoplossing. Ze geloofden echter dat ze een actief geneesmiddel innamen. Het was hun geloof dat ervoor zorgde dat zij de beschreven voordelen of bijwerkingen van het placebo ervoeren.

Evenzo zei Satan in de Hof van Eden niet ronduit dat God loog. Hij kwam dichterbij, zaaide twijfel in Gods woorden en kreeg zo gemakkelijk toegang tot Eva's brein. Zij stond nu open voor het idee dat zij als God zouden zijn, een positieve gedachte die voor Satan alle deuren opende om door te gaan met het bedrog. Satans benadering van de mensheid in de eindtijd zal even overtuigend zijn. Hij zal subtiele overreding, beloften en de eigen gemanifesteerde bovennatuurlijke vermogens van het Beest als voorbeeld gebruiken, wat de mensen zal verleiden en hun verlangens zal versterken. Daarom moet het volk ervoor kiezen het Beest te aanbidden. Iemand kan niet worden gedwongen het merkteken aan te nemen. Wordt hij gedwongen, dan worden de ontvankelijke vermogens van zijn cellen uitgeschakeld en zal er geen effect zijn. Om de activering van het ingebrachte vreemde materiaal op gang te brengen, moet hij worden aangetrokken om ernaar te verlangen. Microbioloog Dr. Bruce Lipton zegt,

"Je perceptie van elk ding, op elk moment, kan de hersenchemie beïnvloeden, die op zijn beurt de omgeving waar je cellen zich bevinden beïnvloedt en hun lot bepaalt."

Aan de buitenkant van een cel zitten eiwitreceptoren die voortdurend scannen op goede of slechte signalen. Als de signalen die ze tegenkomen goed zijn (dat wil zeggen, er komen geen gevaarsignalen uit de hersenen), dan gaat de cel open en laat voedingsstoffen toe, waardoor reparatie, groei en voortplanting in de cel kunnen plaatsvinden. Maar als het signaal zegt dat het slecht gaat (b.v. dat er een leeuw achter ons aan zit), dan sluit de cel zijn deuren en laat geen voedingsstoffen toe. Het geloof is misschien niet echt, (bv. er zit geen leeuw achter je aan), maar jij gelooft dat er een leeuw achter je aan zit. Omdat je hersenen zeggen: "de dingen zijn slecht", sluiten je cellen zich.

( )

Tabel 5. Progressie van mentale perceptie naar fysieke expressie.

Alles bij elkaar zegt de persoon die in het Beest gelooft: "Ja, ik wil dit; ik geloof in wat je doet." Als die persoon zegt: "Ja, ik wil die genetische transformatie. Geef het me," dan openen zijn cellen zich om de nieuwe genetische code te verwelkomen en te ontvangen, wat leidt tot transformatie. Dan doorloopt men het hele proces van genen en eiwitten, enzovoort.

Als je gedwongen of fysiek beperkt wordt, zal alleen al je verklaring dat je het niet wilt, het effect ervan tenietdoen, en zullen je cellen zich afsluiten en de nieuwe code niet binnenlaten.

Als samenvatting zien we de drie stappen die nodig zijn voor een persoon om zijn ondergang te bezegelen:

 1. Het beest aanbidden (dat wil zeggen bewonderen, volgen, promoten, begaan en verlangen).
 2. Zijn beeld aanbidden.
   ➢ De aanbidding of het geloof ontsluit letterlijk de cellen van de persoon, waardoor de vreemde DNA streng toegang krijgt tot de kern en de mogelijkheid om het DNA te herschrijven.
 3. Fysiek nemen / ontvangen van Beestenzaad (DNA) - resulteert in een zichtbaar merkteken.
   ➣ Het vreemde DNA is het gerepliceerde DNA van het Beest, dat van Satan is. Als we dit vergelijken met een slangenbeet is Satans zaad (DNA) het gif en zijn de overgebleven bijtwonden het merkteken van het Beest. Hoe dan ook, het zichtbare merkteken is het bewijs van het ontvangen van het zaad (666 atomaire massa eenheden / AMU).

De profetie van het merkteken van het Beest omvat vele facetten zoals transhumanisme, genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie. Gebaseerd op het bewijs hier en in Corrupting the Image volumes 1 en 2, geloof ik dat het volgende scenario tot stand zal komen op een van deze mogelijke manieren:

 • Satan zal zijn DNA / zijn zaad (code) onthullen aan de man van zijn keuze die met grote passie verlangt naar ultieme macht.
 • Deze gekozen man verandert letterlijk in het hybride wezen, de chimaera die de Bijbel het Beest noemt.
 • Hij laat dan de macht, het gezag en de troon van Satan op zich overdragen, terwijl de mensen hem onoverwinnelijk zullen verklaren: "Wie is als het Beest?"
 • Hij maakt zijn belofte om een man-god te worden waar door zijn gehybridiseerde DNA te ontvangen en bovenmenselijke kracht, intelligentie en of onsterfelijkheid te verkrijgen, enz.
 • Vervolgens repliceert hij zijn gehybridiseerde DNA met een atoomgewicht van 666 atomaire massa eenheden en stelt het beschikbaar aan de mensheid.
  ➢ Plotseling is een echte Superman - een supermens - geen stripverhaal meer. Het wordt een optie die de hele wereld kan omarmen door het aanbod van het universeel beschikbare DNA van het Beest. Onder het voorwendsel "goden" te worden, zullen velen het gehybridiseerde DNA van het Beest aanvaarden en het Beest en zijn beeld aanbidden.

Wat is het merkteken op de hand en het voorhoofd?

Hoe maakt het Beest het mogelijk dat de wereld een god wordt zoals hij?

"Hij zorgt ervoor dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken krijgen op hun rechterhand of op hun voorhoofd (Openb. 13:16), en dat niemand mag kopen of verkopen, behalve wie het merkteken of de naam van het beest heeft, of het getal van zijn naam" (Openb. 13:17).

( )

Figuur 15. Streepjescode als merkteken van het beest.

"Hier is wijsheid. Laat wie verstand heeft het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens: zijn getal is 666." (Openb. 13:18). (Openb. 13:18).

Zonder twijfel is er veel inkt gevloeid om het merkteken van het beest te achterhalen. Een populaire theorie in de jaren '90 was de streepjescode. De drie parallelle rode lijnen (uiterst rechts, uiterst links en in het midden) zouden overeenkomen met het getal zes, vandaar dat elke streepjescode 666 bevatte. Het was een rage toen deze theorie uitkwam. Mensen keken aandachtig naar de drie langere parallelle lijnen die vermoedelijk 666 of het merkteken van het Beest betekenden.

( )

Figuur 16. RFID chip.

Toen de RFID-chip uitkwam, werd hij beschouwd als het merkteken, omdat hij zo groot is als een rijstkorrel en in je hand kan worden gestoken, waarna computersystemen je zouden herkennen; deuren zouden opengaan, computers zouden je aanmelden, enz. Er was veel angst voor de RFID-chiptechnologie; maar als hij kan worden ingebracht, kan hij ook worden verwijderd. Het is dus niet het merkteken van het beest.

Kunnen deze en andere technologieën een springplank zijn? Mogelijk. Maar streepjescodes noch RFID-chips zijn op zichzelf het probleem. Wanneer het Beest komt, zal hij geen streepjescode op je voorhoofd of op je rechterhand stempelen. Het merkteken van het Beest is veel sinisterder.

Er is ook een oude leer van de Zevende-dags Adventisten, die stelt dat mensen die op zondag aanbidden, zich bezighouden met het merkteken van het Beest. De duidelijke tekortkoming van een dergelijke leer is dat er altijd mensen zijn geweest die de God van de Bijbel op geen enkele dag aanbidden, en zij hebben nooit een merkteken ontvangen, noch hebben zij het Beest en zijn beeld aanbeden.

( )

Figuur 17. Illustratie die suggereert dat 666 de naam van Allah is.

Een andere populaire kandidaat voor het merkteken is de in het Arabisch geschreven naam Allah. In de afbeelding hierboven heeft de man een doek om zijn hoofd met daarop de inscriptie Allah. Als we goed kijken, zien we wat overeenkomt met de Griekse cijfers. Vermoedelijk komen deze overeen met de 666 zoals die in Griekse letters is geschreven (zie figuur 19 hieronder). Deze stijl van kalligrafie geeft één manier weer waarop de naam Allah in het Arabisch wordt geschreven. Wanneer we het standaardlettertype bekijken, zien we dat de correlatie, die aanvankelijk leek te bestaan, snel verdwijnt. Arabische lettertypen en schriften variëren; en kunnen verschillend gestileerd worden. Het is niet juist om aan te nemen dat dit schrift altijd 666 bevat, omdat de grafiek niet de overheersende manier toont waarop de naam Allah in het Arabisch wordt geschreven (zie figuur 18 hieronder).

( )

Figuur 18. De naam van Allah.

Ten tweede zien we dat de Griekse "Xi", die het getal 60 is, in het Grieks verticaal staat, terwijl hij in het Arabisch horizontaal staat. Ook dit werkt niet omdat de sigma, de 6, niet hetzelfde is. Bovendien is dit niet het getal van een mens, maar het getal van een god (Allah) - als die theorie zou kloppen. De Schrift is duidelijk dat de 666 het getal van een mens is, niet het getal van een god.

( )

Figuur 19. 666 geschreven in het Grieks (Byzantijnse tekstsoorten).163

Hoewel het mogelijk is dat sommige moslims het teken interpreteren als het teken van de Mahdi (een islamitische politieke, militaire en religieuze leider van de laatste dagen), is het aanbidden van een beeld strikt verboden in de islam. Het is eenvoudigweg ondenkbaar dat ongeveer 1 miljard moslims een beeld en een man zouden gaan aanbidden. Om die redenen geloof ik niet dat de schrijfwijze van de naam van Allah in het Arabisch 666 is.

( )

Figuur 20. De veronderstelde waarde van Nero's naam.

Er is een andere theorie, gebaseerd op Gematria, een systeem waarbij elke letter een getal voorstelt, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws. Sommige mensen hebben gekeken naar Nero Caesar en verklaard dat hij de antichrist moet zijn en beweren dat zijn naam gelijk is aan 666 in het Hebreeuws. Maar de letter Nun (נ) maakt geen deel uit van zijn naam. Het is niet Nerōn; het is Nero. Om de theorie te laten werken, moest de extra letter aan zijn naam worden toegevoegd, zodat de som van de letters 666 zou worden.

( )

Tabel 6. Tabel met de numerieke waarde van de Griekse letters.

Grieks heeft ook dezelfde eigenschap waarbij de letters gelijk zijn aan een getal, omdat (de getallen die we nu hebben pas later ontstonden). In de Griekse literatuur waren er mensen die dit idee van Gematria gebruikten. Bijvoorbeeld, "Filo is arithmos fme" (Φιλω ης αριθμος ϕμε), betekent "Ik hou van haar wiens getal 545 is". De man die dat schreef dacht de hele dag aan "545" omdat het hem aan "fme" deed denken. Leuk. Dan hebben we, "Amerimnus dacht voorgoed aan zijn dame Harmonia. Het getal van haar eervolle naam is 45." Het is echter onwaarschijnlijk dat gematria betrokken is bij het ontcijferen van het getal 666 van zijn naam, omdat het het getal van de mensheid is.

Karagma

( )

Figuur 22. Een slangenbeet die een teken achterlaat.

De Schrift spreekt specifiek over het ontvangen van een merkteken: "Hij laat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ["karagma" (χάραγ-μα)] ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd" (Openb. 13:16). Het Griekse woord voor "merkteken" is "karagma" (χάραγ-μα), wat volgens Liddell-Scott-Jones Lexicon of Classical Greek betekent "elk gegraveerd, ingeprent of gebrandmerkt teken, dat een teken van een slang zou kunnen zijn."164

Een slangenbeet of een bijensteek is een karagma. Het kan ook zijn "het schrijven van een keizerlijke missive; een gestempeld document; een merk op een kameel, bijvoorbeeld, gesneden werk; of de afdruk op de munt." Het heeft een breed idee van alles wat gestempeld of ingeprent is. Het omvat gestempeld geld, een stempelmerkteken of een goedkeuringsmerk.

Het zichtbare merkteken op het voorhoofd of de rechterhand kan vergeleken worden met mensen die een klein litteken hebben na het ontvangen van het poliovaccin, bijvoorbeeld. Hoewel het litteken het neveneffect was van het krijgen van het vaccin, en niet het doel, hebben veel mensen nog steeds het karagma van het poliovaccin.

( )

Figuur 23. Een litteken van het poliovaccin.

Het "merkteken" van het Beest is misschien niet het absolute doel; het kan het bijproduct zijn van deze DNA-transformatie. Misschien kan, nadat iemand de DNA-upgrade heeft ondergaan, een karagma verschijnen op de rechterhand of op het voorhoofd, en is het een bewijzend bijproduct van het ondergaan van deze transformatie. Zodra het merkteken verschijnt, is het voor iedereen zichtbaar dat iedereen die het merkteken draagt de genetische transformatieprocedure heeft ondergaan.

Hebben we hier een bijbels verband mee? Ja. Een prototype hiervan is dat de Israëlieten het merkteken van hun God op hun voorhoofd en op hun hand dragen. In Deuteronomium zegt Mozes:

"...leg deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel, en bind ze als een teken op uw hand, en ze zullen zijn als frontjes tussen uw ogen ..." (Deut 11:18).

Wat is een frontje? Het Hebreeuwse woord is ṭôṭāphôt (טטף), frontlets, banden, merktekens; het duidt een merkteken aan, of een teken dat als een gedenkteken op het voorhoofd tussen de ogen wordt geplaatst, wat TWOT verklaart:

Het plaatsen van frontlets op het voorhoofd wordt altijd geassocieerd met het maken van tekens op de hand. Een gebruikelijke manier om slaven te identificeren in het oude nabije oosten was het aanbrengen van merktekens op hun handen en/of hun voorhoofd.

We zien dit terug in Ezechiël waar de Heer tot een engel sprak met de opdracht:

"Ga door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd van de mannen die zuchten en huilen over alle gruwelen die daarbinnen gedaan worden" (Ezechiël 9:4 en Openb. 9:4).

Het merkteken van het beest, dat aan de liefhebbers van ongerechtigheid zal worden gegeven, is het omgekeerde beeld van Gods merkteken op het voorhoofd van de rechtvaardigen. God zal zijn volk opnieuw verzegelen aan het einde van het tijdperk:

"Doe de aarde, de zee en de bomen geen kwaad, totdat wij de dienaren van onze God verzegeld [σφραγίζω sphragidzo] hebben op hun voorhoofd" (Openb. 7:3).

Het woord is sphragidzo (σφραγίζω), wat betekent "merken met een zegel als identificatiemiddel, merkteken, zegel (...van allerlei dieren), zodat het merkteken eigendom aanduidt en tevens de bescherming van de eigenaar in zich draagt."165 Deze verzegelde personen zijn volledig voor God verkocht en hebben zijn geboden in hun hart en gedachten. We zien deze mensen terug in Openbaring 14 "met de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven". Zij zijn "verlost uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam" (Openb. 14:1, 4). In 1 Korintiërs spreekt Paulus over de opstanding en zegt: "Christus de eersteling, daarna zij die van Christus zijn bij zijn komst" (1 Kor 15:23). Jezus werd de eerste vrucht van de opstanding genoemd en de eerste die is opgestaan in het soort verheerlijkt lichaam, dat daarna ook zijn gelovigen zullen ontvangen.

De in Openbaring 14 genoemde exclusieve groep lijkt de eerste uitverkoren rechtvaardigen te zijn die deze nieuwe staat van zijn in hun nieuwe lichaam zullen ervaren. "Gods zegel op hen" betekent dat zij beschermd zijn en niet gekwetst of gedood kunnen worden, zoals de engel de rechtvaardigen van Jeruzalem verzegelde. Het merkteken van God staat dus in contrast met het merkteken van het beest, waarvan de ontvangers de ongerechtigheid liefhebben en een ander soort onsterfelijk lichaam hebben verkregen. Het merkteken van het beest is dus een bijproduct van hen die besluiten dat zij zich willen opwerken tot een god en het beeld aanbidden, zodat zij tegen God kunnen strijden. Het laat zien dat zij niet alleen onder de bescherming van het Beest staan, maar inderdaad het eigendom zijn van het Beest, zowel lichaam als geest.


Eindnoten

160 BDAG proskuneo
161 https://www.psychologytoday.com/blog/owning-pink/201308/the-nocebo-effect-negative-thoughts-can-harm- your-health
162 https://www.psychologytoday.com/blog/owning-pink/201308/the-nocebo-effect-negative-thoughts-can-harm- your-health
163 666 is gwschreven als χξς in de latere Byzantijnse bronteksten. In de oudere, Alexandrijnse teksten wordt 666 geschreven als, ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ, hexakosioi hexēkonta hex. https://biblehub.com/greek/exakosioi_1812.htm
164 Liddell, H. G., Robert Scott and Henry Stuart Jones, eds. Lexicon of Classical Greek, 9th ed., Oxford: Oxford University Press, 1925.
165 BDAG σφραγίζω sphragidzo

Bron: Allegiance Needed for the Mark to Work | DouglasHamp.comDe Oekraïense strijdkrachten beschoten de afgelopen 24 uur 16 keer negen nederzettingen in de Volksrepubliek Lugansk (LPR), aldus de LPR-missie bij het Joint Center for Control and Coordination (JCCC) in een verklaring op Telegram op maandag.