www.wimjongman.nl

(homepagina)


Netanyahu: Herzogs voorstel voor justitiële hervorming bestendigt onevenwichtige machtsverhoudingen

"De door de president gepresenteerde kwesties werden niet overeengekomen door de coalitie, en belangrijke clausules in zijn schets ... brengen niet het noodzakelijke evenwicht tussen de takken," zei de Israëlische premier.

15 maart 2023 / JNS
( )

Voorgedragen premier Benjamin Netanyahu aanvaardt het mandaat om een regering te vormen van de Israëlische president Isaac Herzog, 13 november 2022. Foto door Kobi Gideon/GPO.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond een gerechtelijk compromisvoorstel verworpen dat president Isaac Herzog eerder op de avond tijdens een toespraak tot de natie presenteerde.

"Ik denk dat elke poging om tot overeenstemming en dialoog te komen zeker op zijn plaats is, en daarom hebben vertegenwoordigers van de coalitie keer op keer met de president gesproken, terwijl de oppositie niet eens bereid is geweest tot één gesprek," zei Netanyahu.

"Met de door de president gepresenteerde kwesties was de coalitie het niet eens en belangrijke clausules in zijn schets bestendigen alleen de huidige situatie en brengen niet het noodzakelijke evenwicht tussen de takken," verklaarde de premier. "Dit is de betreurenswaardige waarheid."

Herzog presenteerde wat hij het "plan van het volk" noemde en begon zijn toespraak met een somber beeld van Israëls politieke situatie, waarin protesten het land hebben geteisterd, waarbij hij zei dat hij met duizenden burgers had gesproken en nooit eerder zulke "beangstigende retoriek" had gehoord.

"Ik heb echte, diepe haat gehoord. Ik heb mensen van alle kanten [horen zeggen] dat, God verhoede, als er bloed in de straten zal zijn, het hen niet langer zal choqueren," zei hij.

"Ik ga een uitdrukking gebruiken die ik nog niet eerder heb gebruikt - een uitdrukking waar geen enkele Israëli niet van schrikt als hij hem hoort. Iedereen die denkt dat een echte burgeroorlog waarbij mensenlevens betrokken zijn een grens is die we niet zullen bereiken, heeft geen idee. Op dit moment, in het 75e jaar van de staat Israël, ligt de afgrond binnen handbereik," zei hij.

Netanyahu herhaalde zondag dat hij was gekozen om verandering na te streven en beschuldigde de oppositie ervan te proberen zijn regering omver te werpen.

"Slechts vier maanden geleden hebben we verkiezingen gehouden. De regering die ik leid heeft een duidelijk mandaat gekregen van de burgers van Israël. Het feit dat onze herhaalde oproepen tot dialoog gedurende twee hele maanden geen reactie van de oppositie hebben gekregen, bewijst dat wat de oppositie interesseert niet de gerechtelijke hervormingen zijn, maar het creëren van anarchie en het omverwerpen van de gekozen regering," zei hij.

"Het is onmogelijk om voor het succes van de Israëlische economie te zijn en de vlucht van fondsen uit Israël aan te moedigen. Het is onmogelijk om voor de rechtsstaat te zijn en schendingen van de wet aan te moedigen. Het is onmogelijk om voor de veiligheid van de staat te zijn en insubordinatie aan te moedigen die de veiligheid van de staat zou doen instorten," zei de premier.

"Er bestaat geen voorwaardelijk zionisme," voegde hij eraan toe.

Vorige week had minister van Justitie Yariv Levin, een van de belangrijkste architecten van de hervormingen, een ontmoeting met verschillende prominente publieke figuren die een compromisvoorstel voor de hervorming hadden opgesteld. Levin reageerde positief op het ontwerp en bronnen uit zijn kantoor noemden het naar verluidt een "doorbraak" en het "eerste ontwerp dat buiten de kaders treedt".

Een dag eerder aanvaardden Levin en Knessetlid Simcha Rothman, een andere belangrijke voorstander van de hervormingen die voorzitter is van de juridische commissie van de Knesset die de wetgeving behandelt, een voorstel van de Israel Manufacturers Association, de Kamers van Koophandel en groepen die technische bedrijven en aannemers vertegenwoordigen om zonder voorwaarden vooraf besprekingen te beginnen in de residentie van de president.

"Vanaf de eerste dag hebben wij gezegd dat wij voorstander zijn van een dialoog in een poging om overeenstemming te bereiken over de hervorming en om ten minste de controverse te verminderen," zeiden de leiders van de hervorming in een gezamenlijke verklaring. "Wij reageren op de oproep tot gesprekken zonder voorwaarden vooraf en roepen anderen in de oppositie op om op het initiatief in te gaan en gesprekken met de president bij te wonen."

De Israëlische oppositieleider Yair Lapid heeft talrijke openingen om te onderhandelen afgewezen en heeft in plaats daarvan als voorwaarde gesteld dat de regering het bijbehorende wetgevingsproces bevriest.

Bron: Netanyahu: Herzog’s judicial reform proposal perpetuates power imbalance - JNS.org