www.wimjongman.nl

(homepagina)


Herzog in het vizier

Het idee dat het op dit moment mogelijk is om rationele gesprekken te voeren met hysterische tegenstanders van justitiële hervormingen is op zijn best zwak.

19 februari 2023 - doo Ruthie Blum

In een opiniestuk op vrijdag in The Jerusalem Post, legt advocaat Russell Avraham Shalev van het Kohelet Policy Forum uit wat er ontbreekt in het door de Israëlische president Isaac "Bougie" Herzog voorgestelde compromis over de justitiële hervorming, ondanks de "vele positieve elementen".

"Terwijl Herzog veel van de juiste retorische punten liet horen, [pakte hij] het centrale doel van de hervormingswetgeving van de regering niet adequaat aan: een einde maken aan Israëls juristocratie om de volkssoevereiniteit te herstellen," schrijft Shalev, die verder beschrijft hoe het Hooggerechtshof drie decennia lang haar bevoegdheden heeft uitgebreid, "zonder enig wettelijk of grondwettelijk mandaat," waardoor "de burgers [van het land] steeds minder in staat zijn zichzelf te besturen."

Inderdaad, Shalev vergelijkt hen met: "Zoals Napoleon de kroon uit de handen van de paus griste en hem op zijn eigen hoofd zette, zo greep het Hooggerechtshof, onder leiding van de voormalige president Aharon Barak, de kans om zichzelf tot keizer te kronen."

Hoewel hij Herzog prijst voor het "onderstrepen van de legitimiteit van de democratisch gekozen regering om haar beleid te voeren" - en voor het "erkennen dat [haar] hervormingsvoorstellen voortkomen uit het imperialisme van het Hooggerechtshof en de schending van Israëls traditionele machtsevenwicht" - somt hij drie punten op die in het door de president voorgestelde compromis te vaag blijven en moeten worden opgenomen.

Het eerste betreft de samenstelling van de gerechtelijke selectiecommissie en de opheffing van het veto van de rechters. Het tweede heeft te maken met de procedure voor het opstellen van basiswetten. De derde betreft de kwestie van "redelijkheid", [op grond waarvan] de rechtbank politieke benoemingen bepaalt, beleidsbeslissingen neemt ... en zelfs bepaalt wie in de regering mag dienen of wie die mag leiden."

Hij besluit met een oproep aan voorstanders van justitiële hervorming om "gehoor te geven aan de oproep van de president tot onderhandelingen," maar benadrukt dat "elke oplossing gebaseerd moet zijn op het recht van de burgers om te beslissen hoe zij zichzelf willen besturen. Anders zal Israël geregeerd blijven worden door filosoof-koningen in de mantel van rechters".

Shalev's verdediging van de hervorming van de rechterlijke macht is een schot in de roos. Het idee dat het op dit moment mogelijk is om rationele gesprekken te voeren met hysterische afwijzers is echter zwak op zijn best.

Kijk maar naar het puberale gedrag van de Knessetleden van de oppositie tijdens de zitting van de Commissie Grondwet, Recht en Rechtvaardigheid van de Knesset op maandagochtend. In plaats van hun bedenkingen te uiten over en alternatieven aan te bieden voor de eerste wetsvoorstellen tot hervorming van het gerechtelijk apparaat waarover werd gestemd - iets wat zij in de weken voorafgaand aan de stemming weigerden te doen - overstemden zij de opmerkingen van commissievoorzitter Simcha Rothman met kreten van "Schande! Schande!"

Ze stampten ook en zongen "Ein Li Eretz Aheret" ("Ik heb geen ander land"). Het populaire Hebreeuwse lied uit 1986 gaat over waarom Israëli's bereid zijn te vechten wanneer zij herhaaldelijk in de strijd worden gedwongen door vijandige buren die erop uit zijn de Joodse staat te vernietigen.

De connotatie was duidelijk: dat de regerende rechtse coalitie in Jeruzalem de vijand is van het volk, in plaats van de keuze van het volk. Alsof dit nog geen schandalig vertoon van chutzpah genoeg was, sprong Knessetlid Yorai Lahav Hertzanu, van de Yesh Atid-partij van oppositieleider Yair Lapid, op en over de tafel, terwijl hij Rothman uitschold.

Noch dit spektakel, noch de aanhoudende protesten rond het parlementsgebouw verhinderden dat de eerste wetsvoorstellen voor justitiële hervorming (amendementen op de Basiswet: De rechterlijke macht, en veranderingen in de rechterlijke selectie) in de commissie werden aangenomen. Zij zullen de eerste van drie lezingen in de Knesset ondergaan op 20 februari.

Ter ere van deze gebeurtenis hebben organisatoren van de protestbeweging, gefinancierd door het Nieuw Israëlisch Fonds en andere buitenlandse linkse NGO's, een "nationale dag van strijd" uitgeroepen. De titel is in overeenstemming met de gewelddadige taal die een kenmerk is geworden van de verkeerd genoemde "red de democratie" demonstraties.

Ja, opruiing is een belangrijk instrument voor de leiders van en deelnemers aan de anti-regerings haatfestijnen. Onder deze figuren - die allemaal onomwonden premier Benjamin "Bibi" Netanyahu verafschuwen - bevinden zich de burgemeester van Tel Aviv, Ron Huldai, en de voormalige premiers Ehud Olmert en Ehud Barak.

Minder bekende activisten zijn oorlogshelden die zich bezighouden met en voorbereiden op figuurlijke, zo niet letterlijke, interne gevechten. Neem bijvoorbeeld de veteranen van de Jom Kippoer-oorlog, die donderdag een oude tank en een personeelsvoertuig stalen die tijdens de gevechten van 1973 werden ingezet (nu monumenten in Noord-Israël) om te gebruiken als een roepnaam. Het feit dat zij de voertuigen bekleedden met een Engelstalig spandoek met de tekst "defending Israel's Declaration of Independence," spreekt boekdelen over hun geldschieters en doelpubliek.

Als er nog enige twijfel bestond over de vraag of justitiële hervorming werkelijk aan de basis ligt van de demonstraties, werd die zaterdagavond weggenomen door een reportage van Channel 12. Volgens het programma "Weekend News" van het netwerk oefenen protestleiders druk uit op Lapid en de voorzitter van de Blauw-Witte Partij, Benny Gantz, om het voorstel van Herzog te verwerpen, zelfs als de wetgeving in kwestie wordt bevroren.

Om de travestie kracht bij te zetten, richt de radicale "iedereen behalve Bibi"-ploeg - die het grootste deel van de pandemische jaren heeft doorgebracht met feesten buiten de officiële residentie van Netanyahu, zwaaiend met "Minister van Misdaad"-borden en pronkend met pornografische afbeeldingen van zijn echtgenote Sara - hun vitriool op Herzog.

"Laat me geen groep beginnen die 'de belegering van Bougie' heet," schreeuwde een van hen in een draadloze microfoon. "Je zult geen dag en geen nacht zien ... de manier waarop we Sara behandelden is de manier waarop we jouw vrouw zullen behandelen!"

Dat is wat Herzog, een voormalig hoofd van de linkse Arbeiderspartij, krijgt omdat hij het democratische proces van Israël durft te respecteren. Hij zou beter Shalevs advies opvolgen over de essentiële aspecten van de hervormingen - of het hele zinloze project helemaal laten vallen en zijn familie beschermen tegen de menigte van elitaire barbaren.

Ruthie Blum is een in Israël gevestigde journalist en auteur van "To Hell in a Handbasket: Carter, Obama, en de "Arabische Lente. "

Bron: Herzog in the crosshairs - JNS.org