www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël's Hooggerechtshof verplettert de democratie - juridische hervorming dringend nodig.

Prof. Gadi Taub legt uit waarom Israëls Hooggerechtshof oneerlijk en oncontroleerbaar is.

Tal Heinrich | 29 januari 2023

NEW YORK CITY - De afgelopen zaterdagavond zijn meer dan 100.000 Israëli's de straten van Tel Aviv opgegaan om te protesteren tegen het plan van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om het rechtssysteem van het land te hervormen.

Met borden, fakkels en blauw-witte vlaggen zeggen de demonstranten - de meesten van hen van politiek links - dat de hervorming, als ze wordt aangenomen, "het einde van de democratie in Israël" zou betekenen en ernstige schade zou toebrengen aan de mensenrechten en burgerrechten van Israëlische minderheden.

Professor Gadi Taub gelooft dat niet.

Als prominent Israëlisch conservatief en politiek commentator is Taub al lang een leidende stem die betoogt dat het Israëlische rechtssysteem ernstig tekortschiet.

In een interview met ALL ISRAEL NEWS - waarvan een deel werd uitgezonden in de meest recente aflevering van THE ROSENBERG REPORT op TBN - maakte Taub duidelijk dat het Israëlische Hooggerechtshof en andere rechtbanken in feite antidemocratisch zijn, actief de wil van het volk dwarsbomen en dus dringend en wanhopig aan een ingrijpende hervorming toe zijn.

"Het feit dat zij [de demonstranten] zich verschuilen achter de slogans dat zij 'de democratie beschermen' is precies het tegenovergestelde van de waarheid," zei Taub.

Taub zei eerder dat de massademonstraties niet de roep van "het volk" maar van de elites van het land oproepen.

EEN STRIJD TUSSEN HET VOLK EN DE ELITES

"Deze hervorming gaat een einde maken aan de autocratie van de juristen, de heerschappij van de rechters, de oligarchie die het mogelijk maakt dat Israël een kleine bovenlaag van een liberale elite aan de macht krijgt," benadrukte hij. "Dit is dus niet het einde van de democratie. Het is het einde van hun tirannie. En ze klampen zich tot op hun tandvlees vast aan de macht, die de hervorming zal teruggeven aan de rechtmatige eigenaars, namelijk de burgers."

"Het is niet alleen het rechtssysteem," legt Taub uit. "Het is onze vervangende regering. Wat er is gebeurd in de vier decennia sinds Likud voor het eerst de macht verloor aan de oude hegemoniale Arbeidspartij, is dat links het centrum van de politieke macht heeft overgeheveld van de electorale naar de benoemde takken van de overheid. Dat is naar de bureaucratie en vooral naar het Hooggerechtshof."

"Momenteel is er geen grens aan de macht van het Hooggerechtshof," aldus Taub, die benadrukt dat dit geen hyperbolische uitspraak is. "Er is niets waarvan het hof vindt dat het buiten zijn bevoegdheid valt, en het denkt dat het overal het laatste woord over heeft."

Taub merkt op dat omdat Israël geen geschreven grondwet heeft, er geen echte wet of document is dat het Hooggerechtshof zo'n verregaande macht geeft - toch heeft het hof die macht voor zichzelf aangenomen.

Dat is volgens hem de kern van het probleem.

( )Prof. Gadi Taub (Foto: Screenshot/The Rosenberg Report)

"EXTREEM RECHTERLIJK BEREIK"

Veel Israëliërs die op politiek rechts stemmen, merkt Taub op, hebben door de jaren heen het gevoel gehad dat het linkse Hooggerechtshof van het land hun stem teniet heeft gedaan of tot zwijgen heeft gebracht.

Taub omschrijft dat als een "extreme rechterlijke overreach".

Eerder deze maand gaf het Hooggerechtshof een nieuw voorbeeld van deze overreach toen het Netanyahu opdroeg zijn plaatsvervanger, Shas-partijleider Aryeh Deri, te ontslaan.

In het licht van eerdere veroordelingen voor criminele activiteiten, zei het hof dat het idee dat Deri als regeringsminister zou dienen "hoogst onredelijk" was.

Taub zegt dat deze uitspraak bewijst dat het geschil "een politieke strijd is, geen gerechtelijke controverse."

"Ze eisten het ontslag van Deri zonder enige basis in de wet, omdat hij lang geleden is veroordeeld voor omkoping en hij heeft de tijd uitgezeten en ook de chilling period uitgezeten voordat hij zeven jaar lang kon terugkeren in de politiek," legde Taub uit. "En nu is hij veroordeeld voor een kleine technische overtreding van belastingaangifte. En dat is alles. En er is niets illegaals aan het dienen van een minister."

"Het hof denkt dat het de democratische keuze van het publiek kan overrulen, niet op basis van recht, maar op basis van redelijkheid," voegde hij eraan toe.

Om zijn punt te onderstrepen benadrukte Taub dat toen Deri bij de laatste verkiezingen kandidaat was, het voor iedereen duidelijk was dat hij minister zou worden als Netanyahu zou worden gekozen.

Israëlische kiezers die zijn staat van dienst kenden, stemden op hem en gaven zijn partij 11 zetels in het parlement.

"Wanneer kwamen de petities van links? Pas nadat Netanyahu zijn regering had ingesteld," zei Taub. "Als er een linkse regering was en hij zou een kandidaat voor hen zijn geweest, [is er] geen kans van de wereld dat er petities zouden zijn aangekomen of dat de rechtbanken zouden hebben geprobeerd om hem te verhinderen als minister te dienen."

( )Tal Heinrich interviewt Prof. Gadi Taub op The Rosenberg Report (Foto: Screenshot)

HET HOOGGERECHTSHOF VAN ISRAËL BEGON IN DE JAREN NEGENTIG VER NAAR LINKS TE VERSCHUIVEN

Het Israëlische Hooggerechtshof was volgens Taub niet altijd zo "interventionistisch" als nu.

Het veranderde zijn koers in de jaren negentig toen de voormalige president van het hof, rechter Aharon Barak, zijn liberaal-progressieve rechtsfilosofie afdwong via een "constitutionele revolutie."

Uit een eind vorig jaar gehouden enquête bleek dat het vertrouwen van het publiek in het rechtssysteem in Israël tussen 1991 en 2018 met minstens 30% is afgenomen.

Prof. Yehonatan Givati van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, die het onderzoek leidde, werd door de krant Israel Hayom geciteerd als: "Er is geen rechtbank in de wereld en geen instelling in Israël die in die periode zo'n dramatische daling hebben gezien."

"Barak erkende geen grens aan zijn macht," zei Taub.

"Nadat hij zijn 'gerechtelijke revolutie' in gang had gezet, kondigde het Hof 'Marbury versus Madison stijl' aan dat het eenzijdig de bevoegdheid heeft tot rechterlijke toetsing. De tweede fase was om aan te kondigen dat het ook de macht van rechterlijke toetsing heeft over de basiswetten."

"Dus nu heeft het de macht van rechterlijke toetsing over de wetten die het de macht van rechterlijke toetsing gaven. Dit betekent dat er geen grens is aan zijn macht. Er is geen norm boven het Hooggerechtshof of een norm waaraan het zich moet houden."

( )

Het Israëlische Hooggerechtshof (Foto: Screenshot/The Rosenberg Report)

Het verhitte debat in Israël over de justitiële hervorming heeft niet alleen binnen de grenzen van de Joodse Staat, maar ook daarbuiten media-aandacht gekregen.

Een artikel in de New York Times, dat de zaak van Israëlisch links weergeeft, waarschuwde dat "het ideaal van de democratie in een Joodse staat in gevaar is".

In navolging van Israëlisch rechts stelde de redactie van de Wall Street Journal dat "Israëls Hooggerechtshof het beste pleit voor zijn eigen hervorming."

Volgens Taub wordt de internationale belangstelling niet noodzakelijkerwijs gedreven door louter bezorgdheid om Israëls binnenlands recht, maar weerspiegelt het debat een groter probleem dat ook andere westerse democratieën aangaat: de spanning tussen nationalisme en globalisme.

"Dit gebeurt overal in de westerse wereld, waar elites proberen de macht uit de electorale politiek te halen en deze neer te leggen in de bureaucratie, in de administratieve staten, in benoemde rechtbanken en in internationale organen."

( )

Prof. Gadi Taub op The Rosenberg Report (Foto: Screenshot)

DE STRIJD VAN ISRAËL LIJKT OP EEN BREDERE WERELDWIJDE STRIJD OVER NATIONALISME EN DEMOCRATIE

Taubs laatste boek, een bestseller in het Hebreeuws, gaat uitgebreid in op het onderwerp.

Getiteld "Global Elites and National Citizens: The Attack of the Upper Classes on Israel's Democracy", legt het boek uit waarom de moderne definitie van "elites" niet noodzakelijkerwijs wordt afgeleid van iemands sociaal-economische status, maar vooral van iemands ideologie.

"De ideologische breuklijn in het hedendaagse Westen loopt tussen twee tegengestelde visies: een internationalistische (of zelfs globalistische) oriëntatie, die de natiestaat wil 'overstijgen', en een nationale visie die de natiestaat nieuw leven wil inblazen," schreef Taub in het tijdschrift Tablet.

In de Verenigde Staten is er volgens hem een "globalistische elite die de natiestaat op verschillende manieren probeert te ondermijnen."

Taub wijst op zaken die vaak door Republikeinse volksvertegenwoordigers naar voren worden gebracht, zoals " onderwerpen voor internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de V.N., het toestaan van grenzeloze immigratie en ook door het uitbreiden van de rechterlijke macht."

Tal Heinrich is senior correspondent voor zowel ALL ISRAEL NEWS als ALL ARAB NEWS. Ze is momenteel gevestigd in New York City. Tal verzorgt ook reportages en analyses voor de Israëlische Hebreeuwse media Channel 14 News.

Bron: WATCH FULL INTERVIEW: Israel’s High Court crushing democracy, legal reform urgently needed, Israeli expert tells THE ROSENBERG REPORT | All Israel News