www.wimjongman.nl

(homepagina)


De grootste COVID-vraag: Wat gebeurt er over 10 jaar?

Analyse door Dr. Joseph Mercola - 20 maart 2023

HET VERHAAL IN ÉÉN OOGOPSLAG

    ()
  • Tot nu toe zijn kinderen grotendeels onaangedaan door COVID-19, omdat hun interferonroute heel goed werkt. Interferon is een immuunmolecuul dat cellen beschermt tegen binnendringende ziekteverwekkers.
  • De COVID-prik remt de interferonroute type 1, dus het massaal injecteren van jonge kinderen kan de natuurlijke kudde-immuniteit tegen COVID-19, die zich zou ontwikkelen als alle kinderen geen prik kregen, tenietdoen.
  • Agressieve kankers zijn geëxplodeerd bij volwassenen die de injecties hebben gekregen, ook al is het nog maar iets meer dan twee jaar geleden sinds de invoering ervan.
  • Analyse van Amerikaanse Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) gegevens suggereert dat de U.S. Centers for Disease Control and Prevention sterfgevallen door kanker herkent als COVID sterfgevallen om het kankersignaal te elimineren, en doet dit al sinds april 2021.
  • We hebben ook een enorme toename gezien van het sterftecijfer door abnormale stollingsproblemen en hartproblemen sinds de COVID-injecties. Als bijwerkingen zoals kanker, hartziekten en beroertes nu al ongekend veel volwassenen in de werkende leeftijd doden, wat zal dan het sterftecijfer zijn over bijvoorbeeld 10 jaar als kinderen en tieners elk jaar mRNA-boosters blijven krijgen?


Wat zal de toekomst brengen voor mensen die in hun eerste levensjaren aan COVID-19 worden blootgesteld? Die vraag werd onlangs gesteld door Katherine J. Wu, een medewerker van The Atlantic.1

"Pasgeborenen in het jaar 2023 - en vrijwel zeker elk jaar daarna - komen terecht in een wereld waarin het coronavirus alomtegenwoordig is... Het lijdt geen twijfel dat dit virus een van de allereerste ernstige ziekteverwekkers zal zijn waarmee de baby's van vandaag - en alle toekomstige baby's - in aanraking komen", schrijft ze.

"De verwachting is dat de ziekte uiteindelijk een stabiel dieptepunt zal bereiken, waarna het misschien echt een 'andere verkoudheid' zal zijn, zegt Rustom Antia, een modelleerder van infectieziekten bij Emory.

De volledige uitkomst van dit levende experiment zal echter pas over tientallen jaren duidelijk zijn - ruim nadat de miljarden mensen die voor het eerst als volwassene met het coronavirus in aanraking kwamen, allang zijn verdwenen.

De ervaringen van de jongste kinderen van vandaag met het virus beginnen nog maar net vorm te geven aan wat het betekent om een leven lang COVID te hebben, wanneer we er allemaal van geboorte tot dood als vanzelfsprekend mee samenleven."

COVID-prik voorkomt natuurlijke immuniteit van de kudde

Mevrouw Wu prijst de COVID-prik als een van de redenen waarom we hoopvol kunnen zijn voor toekomstige generaties die met dit nieuwe virus moeten leven, maar is dat echt realistisch? Op dit moment wijst alles erop dat de COVID-prik een ramp is, en niemand weet eigenlijk wat het langetermijneffect zal zijn op kinderen die de prik krijgen.

Wu wijst op het feit dat het immuunsysteem van kinderen het voordeel heeft dat het "horden interferon aanmaakt - een immuunmolecuul dat de cellen tegen virussen beschermt". Dit zou de voornaamste reden zijn waarom COVID-19 bij jonge kinderen lang niet zo dodelijk is als bij oudere volwassenen.

Het probleem dat Wu volledig over het hoofd ziet, is dat de COVID-prik de interferonroute type 1 remt zodat het massaal injecteren van jonge kinderen de natuurlijke kudde-immuniteit tegen COVID-19, die zich zou ontwikkelen als alle kinderen geen prik zouden krijgen, zou kunnen uitwissen. De injecties zullen ons NIET, zoals Wu suggereert, helpen om een kudde-immuniteit te bereiken.

Kanker bij jongeren zal waarschijnlijk toenemen

Het massaal inspuiten van kinderen met een geneesmiddel dat hun immuunsysteem aantast, kan (eerder voorspelbaar) ook leiden tot een explosie van het aantal kankergevallen. Het aantal agressieve kankers is al geëxplodeerd bij volwassenen die de injecties kregen, ook al is het nog maar iets meer dan twee jaar geleden sinds de invoering ervan.

Uit gegevens van de Defense Medical Epidemiology Database (DMED)4 - van oudsher een van de best bewaarde en meest gebruikte medische databanken ter wereld - blijkt bijvoorbeeld dat, vergeleken met de voorgaande vijfjarige gemiddelden, het aantal gevallen van kanker onder het personeel van het Department of Defense (DOD) in 2021 explosief is gestegen.

In totaal verdrievoudigde het aantal gevallen van kanker onder militairen en hun gezinsleden na de uitrol van de COVID-injecties. Borstkanker steeg met 487%. Explosieve kankercijfers worden ook elders waargenomen. De explosie van gevallen is zelfs zo erg dat kanker nu een van de drie belangrijkste oorzaken is van vroegtijdige dood onder jonge volwassenen in de werkende leeftijd - een trend die op zijn beurt de levensverwachting in de VS met drie jaar heeft doen dalen.

Het aantal recidieven en uitzaaiingen bij kanker explodeert.

Op 26 november 2022 publiceerde The Daily Sceptic een brief aan de redacteur van The BMJ, geschreven door Dr. Angus Dalgleish, hoogleraar oncologie aan de St. George's University of London, waarin hij waarschuwt dat COVID boosters agressieve metastatische kankers kunnen veroorzaken:

"COVID heeft niet langer een vaccinatieprogramma nodig gezien de gemiddelde leeftijd van overlijden van COVID in het Verenigd Koninkrijk 82 jaar is en van alle andere oorzaken 81 jaar en dalende," schreef Dalgleish. "Het verband met stolsels, myocarditis, hartaanvallen en beroertes is nu algemeen aanvaard, evenals het verband met myelitis en neuropathie ....

Er is nu echter nog een reden om alle vaccinatieprogramma's stop te zetten. Als praktiserend oncoloog zie ik mensen met een stabiele ziekte snel achteruitgaan nadat zij gedwongen zijn een booster te nemen, meestal om te kunnen reizen. Zelfs in mijn persoonlijke contacten zie ik B-celziekte na de boosters.

Zij beschrijven duidelijk onwel te zijn een paar dagen tot weken na de booster - één ontwikkelde leukemie, twee collega's Non-Hodgkin-lymfoom, en een oude vriend die het gevoel had dat hij Long COVID had sinds hij zijn booster kreeg en bij wie, nadat hij ernstige botpijn had gekregen, meerdere uitzaaiingen van een zeldzame B-celziekte werden vastgesteld.

Ik ben ervaren genoeg om te weten dat dit geen toevallige anekdotes zijn... De berichten over aangeboren immuunsuppressie na mRNA gedurende verscheidene weken zouden passen, aangezien al deze patiënten tot nu toe melanomen of B-celkankers hebben, die zeer gevoelig zijn voor immuuncontrole - en dat is vóór de berichten over suppressie van suppressorgenen door mRNA in laboratoriumexperimenten. Dit moet onmiddellijk worden uitgezonden en besproken."

In een artikel van 19 december 20227 in Conservative Woman ging Dalgleish verder met het bespreken van het fenomeen van snel uitbreidende kankers bij patiënten die jarenlang in stabiele remissie waren voordat ze hun COVID-boosters kregen. Hij merkte op dat nadat zijn brief aan The BMJ was gepubliceerd, verschillende oncologen contact met hem opnamen om te zeggen dat ze hetzelfde zien in hun eigen praktijk.

"Het zien van de terugkeer van deze kankers na al die tijd doet me natuurlijk afvragen of er een gemeenschappelijke oorzaak is?" schreef hij.8 "Ik had eerder opgemerkt dat terugval bij stabiele kanker vaak geassocieerd wordt met ernstige langdurige stress, zoals faillissement, echtscheiding, enz.

Ik ontdekte echter dat geen van mijn patiënten in deze periode dergelijke extra stress had, maar ze hadden wel allemaal boostervaccins gehad en een paar van hen merkten inderdaad op dat ze een zeer slechte reactie hadden op de booster die ze niet hadden op de eerste twee injecties.

Vervolgens stelde ik vast dat sommige van deze patiënten geen normaal recidiefpatroon hadden, maar eerder een explosief recidief, met uitzaaiingen die zich op hetzelfde moment op verschillende plaatsen voordeden... Wetenschappelijk gezien las ik berichten dat de booster leidde tot een grote overmaat aan antilichamen ten koste van de T-celrespons en dat deze T-celsuppressie drie weken, zo niet langer, kon duren.

Voor mij zou dit oorzakelijk kunnen zijn, omdat van het immuunsysteem een buitensporige reactie wordt gevraagd via het humorale ontstekingsdeel van de immuunrespons tegen een virus (de alfa-delta variant) dat niet meer in de gemeenschap voorkomt.

Deze inspanning leidt tot immuunuitputting, en daarom melden deze patiënten een tot 50% grotere toename van Omicron, of andere varianten, dan de niet-gevaccineerden."

/div>

De Zweedse patholoog, onderzoeker en hoofdarts aan de Universiteit van Lund, Dr. Ute Krueger, heeft ook een explosie van snel oprukkende kankers waargenomen in het kielzog van de COVID-injecties, waarbij de grootste toename zich voordoet bij 30- tot 50-jarigen. (9,10) Volgens Krueger zijn de tumorgroottes ook dramatisch groter, komen meerdere tumoren in meerdere organen steeds vaker voor, en nemen zowel het terugkomen als de uitzaaiingen van kanker toe.

Kankersterfte wordt opzettelijk verborgen gehouden

Zoals beschreven in "How Cancer Deaths from the COVID Jabs Are Being Hidden", suggereert een analyse van de Amerikaanse Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) gegevens dat de U.S. Centers for Disease Control and Prevention sterfgevallen door kanker uitfiltert en herclassificeert als COVID sterfgevallen om het kankersignaal te elimineren, en doet dit al sinds april 2021.

Het signaal wordt verborgen door de onderliggende doodsoorzaak te verwisselen met de belangrijkste doodsoorzaak. Maar liefst 20% van de wekelijkse zogenaamde COVID-sterfgevallen zijn in werkelijkheid kankersterfgevallen.

Een gewetenloos experiment op de mensheid

Absoluut niemand weet wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn van het geven van deze injecties aan zuigelingen en jonge kinderen. Het is een ongekend experiment voor de volksgezondheid. Tot nu toe is het aantal gevallen van kanker bij kinderen niet omhooggeschoten, maar het gebruik bij jonge kinderen is ook laag.

`

Als bijwerkingen zoals kanker, hartziekten en beroertes nu al ongekend veel volwassenen in de werkende leeftijd doden, wat zal dan het sterftecijfer over bijvoorbeeld 10 jaar zijn als kinderen en tieners elk jaar mRNA-boosters blijven krijgen?

Aangezien hun immuunsysteem ook robuuster is, zijn kinderen misschien enige tijd beschermd tegen kanker, zelfs als ze de prik krijgen. De vraag is hoe lang? Het Amerikaanse vaccinatieschema voor kinderen omvat nu de eerste reeks plus een jaarlijkse COVID-booster. Hoeveel boosters zijn er nodig voordat het immuunsysteem van een kind breekt en de kanker begint te woekeren?

Overtollige sterfte rijst de pan uit

Sinds de introductie van de COVID-injecties hebben we ook een enorme toename gezien van het sterftecijfer door abnormale stollingsproblemen en hartproblemen. Als bijwerkingen zoals kanker, hartkwalen en beroertes al ongekend veel volwassenen in de werkende leeftijd doden, wat zal dan het sterftecijfer zijn over bijvoorbeeld 10 jaar als kinderen en tieners elk jaar mRNA-boosters blijven krijgen?

Ik moet er niet aan denken. Om het nog erger te maken, maken geneesmiddelenfabrikanten overuren om ook andere op mRNA gebaseerde "vaccins" te ontwikkelen, waaronder één tegen respiratoir syncytieel virus (RSV). De U.S. Food and Drug Administration heeft er al vaart achter gezet. Dit ondanks het feit dat eerdere pogingen om een RSV-vaccin te maken mislukten omdat ze een antilichaamafhankelijke versterking (ADE) veroorzaakten.

Geen voordeel, enorme kosten

Nu we meer dan twee jaar bezig zijn met de COVID-injectiecampagne, is de kosten-batenanalyse duidelijker dan ooit. Het voordeel is zo klein dat het onbeduidend is, terwijl de kosten enorm zijn. Hier is een kort overzicht, gebaseerd op het beschikbare bewijsmateriaal:

- Voordeel - Bescherming op korte termijn (vier tot zes maanden) tegen ernstige COVID-ziekte en overlijden.

- Kosten - Negatieve effectiviteit na een paar maanden (wat betekent dat het risico van infectie, ziekenhuisopname en overlijden door COVID hoger is dan voor de injectie). Het voorkomt ook geen infectie of verspreiding van het virus, dus een door vaccinatie geïnduceerde kudde-immuniteit kan nooit worden bereikt.

De injecties vernietigen de immuunfunctie, waardoor mensen vatbaarder worden voor alle soorten infecties en chronische ziekten, wat op zijn beurt de gezondheidszorg onder druk zet, de invaliditeit en het sterftecijfer verhoogt en de levensverwachting verlaagt. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de injecties negatieve effecten hebben op de vruchtbaarheid, wat zou kunnen leiden tot een ineenstorting van de bevolking.

Bewijs dat mRNA-prikken vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken

In december 2021, toen de COVID-prikken nog maar een jaar op de markt waren, kwamen er al steeds meer berichten over veranderingen in de menstruatie en doodgeborenen. En hoewel gezondheidsfunctionarissen onvermurwbaar waren en zeiden dat de COVID-prik veilig is voor zwangere vrouwen, vertellen de gegevens een heel ander verhaal.

De studie die het meest wordt gebruikt ter ondersteuning van de Amerikaanse aanbeveling om zwangere vrouwen de prik te geven, werd gesponsord door de Centers for Disease Control and Prevention en gepubliceerd in The New England Journal of Medicine (NEJM) in april 2021. Volgens deze studie was het miskraampercentage onder ontvangers van een COVID-spuit 13,9%.

Er werd echter een ENORME fout gemaakt in deze studie, die werd benadrukt in een snelle mededeling van het Institute for Pure and Applied Knowledge (IPAK). De auteurs zijn Aleisha Brock, Ph.D. uit Nieuw-Zeeland, en Simon Thornley, Ph.D., hoofddocent in de sectie epidemiologie en biostatistiek aan de Universiteit van Auckland.

Zij verklaarden dat de NEJM studie "vals geruststellende statistieken presenteert met betrekking tot het risico van spontane abortus in de vroege zwangerschap, aangezien de meerderheid van de vrouwen in de berekening werden blootgesteld aan het mRNA-product nadat de uitkomstperiode was vastgesteld (20 weken zwangerschap)."

Toen het risico van spontane abortus (miskraam) werd herberekend op basis van het cohort dat vóór 20 weken zwangerschap was geïnjecteerd, was de incidentie van miskramen zeven tot acht keer hoger dan de oorspronkelijke studie aangaf, met een cumulatieve incidentie van miskramen van 81,9% tot 91,2%!

Bovendien rapporteerden 12,6% vrouwen die de prik in het derde trimester kregen graad 3 bijwerkingen, die ernstig of medisch significant zijn maar niet onmiddellijk levensbedreigend.

Nog eens 8% meldde ook een koorts van 38 graden C (100,4 graden F), wat kan leiden tot een miskraam of vroegtijdige bevalling. Een ander probleem met de NEJM-studie is dat de follow-up slechts 28 dagen na de geboorte werd voortgezet, wat betekent dat de langetermijneffecten van prenatale blootstelling aan baby's nog onbekend zijn.

Een onderzoek van Pfizer-BioNTech bij ratten toonde ook aan dat de injectie de incidentie van preimplantatieverlies meer dan verdubbelde. Geboorteafwijkingen, in het bijzonder mond/kaak misvormingen, gastroschisis (een geboorteafwijking van de buikwand) en afwijkingen in de rechter aortaboog en nekwervels, werden ook waargenomen.

Transhumanistische Cabal wil de mensheid veranderen

Het is vrij duidelijk geworden dat de technocratische, transhumanistische cabal die probeert de wereldwijde controle te grijpen, agressief probeert de mensheid genetisch te veranderen. Maar met welk doel? Gezien alle negatieve effecten die we zien bij volwassenen, nog maar twee jaar bezig, wat zal er dan gebeuren met de baby's en kinderen die de komende tien of twee jaar een spuitje krijgen? Vooral als ze elk jaar mRNA boosters krijgen?

Transhumanisme wordt "verkocht" als de weg van de toekomst - een toekomst waarin iedereen in perfecte gezondheid verkeert en zo lang kan leven als hij wil. We zien al hoe de COVID-injecties worden aangeprezen als een eenvoudige "software-update" voor je immuunsysteem. Het idee is dat uiteindelijk elk gezondheidsprobleem op deze manier kan worden opgelost.

Het probleem met deze utopie is echter legio. Ten eerste, als je bedenkt hoe rampzalig deze eerste mRNA-injectie is, lijkt het duidelijk dat het herontwerpen van een reeds perfect biologisch systeem niet zo gemakkelijk is als ze doen voorkomen, en ik betwijfel of ze het ooit zullen perfectioneren.

Ten tweede, hoewel ze zeggen dat deze transhumanistische utopie voor iedereen is, is dat absoluut niet zo. Denk je echt dat ze willen dat 8 miljard mensen in perfecte gezondheid verkeren en honderden jaren leven?

Perfecte gezondheid betekent perfecte voortplantingscapaciteit, dus het aantal nakomelingen zou duizelingwekkend zijn. Dat willen ze duidelijk niet, want diezelfde mensen klagen nu al dat de wereld overbevolkt is. Dus, perfecte gezondheid voor iedereen is een utopie.

Extreme levensverlenging voor de massa zit ook niet in de planning. Ze willen nu al dat mensen zo dicht mogelijk bij de pensioengerechtigde leeftijd sterven, om de uitbetalingen te minimaliseren. Denk je echt dat ze bereid zijn om miljarden mensen te betalen om 100 jaar met pensioen te gaan?

Zelfs als de pensioengerechtigde leeftijd ver terug werd geschoven naar bijvoorbeeld 150, en de gemiddelde levensduur 175 is, wie gaat al deze mensen dan in dienst nemen? Vergeet niet dat robots en kunstmatige intelligentie de meeste banen al zullen overnemen, waardoor de meeste mensen overbodig worden. Er is gewoon geen stimulans om de gezondheid en levensduur van miljarden mensen te verlengen.

Nee, de transhumanistische utopie is bedoeld voor een selecte groep, en dit is iets om in gedachten te houden als ze doorgaan met deze genetische experimenten op de mensheid. Ze zijn niet in ons voordeel.

Waar veranderen ze ons in?

Tot slot is hier een stukje uit een artikel in Truth Talk van 22 november 2022, waarin blogger Katrina Wicks nadenkt over de redenen achter de transhumanistische druk:

"Ze maken er geen geheim van, het is geen wilde complottheorie en wordt in feite voor onze ogen en om ons heen uitgevoerd. Mensen veranderen van wat we zijn, in iets anders. Veranderde mensen lijken in het verschiet te liggen, evenals verstoorde, beschadigde en gespleten mensen...

"Het eiland van Dr. Moreau" ... door H.G. Wells ... benadrukt een obsessie om dieren menselijker te maken door "medisch ingrijpen" ... Ik vraag me af of ze proberen het tegenovergestelde te doen ... om mensen dierlijker te maken? ...

Een bepaalde internationale organisatie schijnt een mascotte te hebben die de spreekbuis is van hoe zij willen dat wij in wezen bio-mechanische wezens zijn, die voortdurend worden gecontroleerd, getest, geobserveerd en verbeterd. Vreemd hè? Toch brengen ze deze plannen vrolijk naar voren en leggen uit hoe en wanneer. Alleen niet echt over het waarom, of tenminste de echte redenen.

Maar je kunt zelf beslissen wat hun doel is... wat iedereen kan zien is dat ze controle willen.

Over je dagelijkse activiteiten, gedachten, angsten, aspiraties... en in het algemeen over je toekomst. Dus daar moet je een actieve rol in spelen, tenzij je je leven al als verbeurd beschouwt en hun nieuwe regime en landschap al hebt geaccepteerd. Maar als je dat niet doet ... en je hebt ervoor gekozen om te leven, dan is het nu de tijd."

Bron: The Biggest COVID Question: What Will Happen in 10 years?