www.wimjongman.nl

(homepagina)


De levende God versus Yuval Harari

8 maart 2023 - door Jonathan Brentner

( )

Klaus Schwab en zijn hoofdadviseur Yuval Harari oefenen grote invloed uit via het World Economic Forum.

De afgelopen jaren ben ik maar al te goed bekend geraakt met de Luciferiaanse uitspattingen van Yuval Noah Harari, bestsellerauteur en hoofdadviseur van Klaus Schwab, het hoofd van het World Economic Forum (WEF). De heer Harari is een man met een enorme invloed; zijn boeken verkopen miljoenen en zijn rol bij het WEF geeft hem aanzienlijke invloed bij regeringsleiders over de hele wereld, ook in de VS.

Het zijn niet zozeer zijn godslasterlijke woorden die ik hier aan de orde wil stellen, maar veeleer zijn buitengewoon lage kijk op de God zoals die in de Bijbel wordt geopenbaard, waardoor hij denkt dat mensen goden kunnen worden. Het is niet overdreven om te stellen dat Harari zichzelf ziet als enorm superieur aan anderen, een godheid die kan heersen over mensen met een lagere status.

Zelfs als we Harari krediet geven voor zijn intellect en communicatieve vaardigheden, hoe verhoudt hij zich dan tot de God waarover we lezen in de Schrift? Om te zeggen dat hij veel te kort schiet is een enorme understatement!

DE SCHEPPER VERSUS DE SPOTTER

De Heer schiep de aarde en het heelal uit het niets; Hij sprak eenvoudigweg alles in het bestaan. De schoonheid van het Rocky Mountain National Park met zijn uitzicht op besneeuwde bergtoppen en kuddes elanden spreekt tot de majesteit en de grootsheid van onze God, net als alle wonderen van de schepping. Het inspireert onze aanbidding van de Schepper!

Kan Harari iets creëren dat te vergelijken is met schilderachtige berggezichten, schilderachtige meren en rivieren, of welk majestueus schepsel op aarde dan ook? Natuurlijk kan hij dat niet. Maar hij spot voortdurend met Degene die de hemelen en de aarde schiep.

Psalm 147:4 zegt: "Hij bepaalt het getal van de sterren; hij geeft ze allemaal hun naam." De God die wij aanbidden schiep niet alleen de triljoenen sterren in het enorme universum, maar Hij gaf ze ook "allemaal hun naam". Dat alleen al verbijstert me; het gaat mijn voorstellingsvermogen ver te boven om iemand te bedenken die zo ontzagwekkend is en onvergelijkbaar met alles wat wij ons kunnen voorstellen.

Psalm 135:5-7 spreekt ook over de grootheid en soevereiniteit van de Heer:

Want ik weet dat de Heer groot is,

en dat onze Heer boven alle goden staat.

Wat de Heer wil, doet hij,

in de hemel en op aarde,

in de zeeën en alle diepten.

Hij is het die de wolken doet opstijgen aan het einde van de aarde,

die bliksem maakt voor de regen

en de wind voortbrengt uit zijn magazijnen.

ALWETENDE, ALMACHTIGE GOD TEGENOVER DE MENS

Hoe kan iemand zeggen dat een mens zich zelfs maar kan vergelijken met de almachtige, rechtvaardige, wijze en alwetende God van de Schrift? Het is belachelijk, maar dat is het bedrog van de menselijke wijsheid in combinatie met grote trots en een dwaas geloof in de evolutie. Het is het resultaat van de verdorven geest van Romeinen 1:28-32.

Jesaja 40 spreekt over de verhevenheid van onze Heer:

Hij is het die boven de cirkel van de aarde zit,

en haar inwoners zijn als sprinkhanen;

die de hemelen uitspreidt als een gordijn,

en ze uitspreidt als een tent om in te wonen;

die prinsen tot niets brengt,

en maakt de heersers van de aarde als leegte.

Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid,

nauwelijks heeft hun stam wortel geschoten in de aarde,

wanneer Hij op hen blaast, en verwelken zij,

en de storm voert ze weg als stoppels. (verzen 22-24)/p>

Na het lezen van Jesaja, hoofdstuk 40, komt het woord praatjesmaker in me op als ik aan Harari denk. (Het komt niet elke dag voor dat ik het woord praatjesmaker gebruik.)

Kun je je voorstellen dat de Heer hem dezelfde vragen stelt als aan Job (zie Job 38-39)? Ik zou graag zo'n gesprek horen.

VERLOSTEN VAN GOD VERSUS "NUTTELOZE ETERS"

Het meest opzienbarende verschil tussen de heer Harari en de levende God is de liefde. Yuval is beroemd om zijn uitspraak dat de meerderheid van de mensen in de wereld "nutteloze eters" zijn. De implicatie is dat de overgrote meerderheid van ons wegwerpartikelen zijn, zoals een stuk papier dat je in de prullenbak gooit.

Johannes 3:16 onthult een heel ander perspectief: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." In Lucas 19:10 zei Jezus: "Want de Mensenzoon is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden."

Harari gelooft dat de machtselite van onze tijd zich kan ontdoen van de meeste mensen waarvan zij beweren dat ze niets bijdragen aan de samenleving. Onze Heiland kwam om te sterven aan het kruis, zodat Hij onze zonden kon vergeven en ons eeuwig leven kon geven.

Het verschil is verbijsterend, nietwaar?

Harari's dagen zullen eindigen. De Heer die hem elke ademteug geeft, zal hem toestaan nog een tijdje door te gaan met zijn luciferistisch gesis. Hij zal velen misleiden met leugens zo oud als de Hof van Eden. Hem wacht een afschuwelijke en dodelijke toekomst, tenzij hij zich bekeert en vergeving vraagt van Hem die hij voortdurend bespot.

Degenen onder ons die voor hun begrip van God naar de Schrift kijken, begrijpen de absolute dwaasheid om broze en tot zonde geneigde mensen met Hem te vergelijken. Wij blijven vol ontzag voor wat de Bijbel openbaart over Zijn macht, wijsheid, heiligheid, barmhartigheid en verbazingwekkende liefde voor ons.

We wachten ook op Jezus' verschijning om ons mee naar huis te nemen. Wij weten dat wij uiteindelijk met Jezus zullen regeren in Zijn koninkrijk, terwijl degenen die de huidige wijdverbreide dood, misleiding, extreme goddeloosheid en wetteloosheid veroorzaken, in hun graf zullen liggen in afwachting van het grote witte troon oordeel.

Bron: The Living God Versus Yuval Harari — Jonathan Brentner