www.wimjongman.nl

(homepagina)


Je denkt dat je familie-problemen hebt...

()

לַמְנַצֵּחַ אַל-תַּשְׁחֵת לְדָוִד מִכְתָּם בִּשְׁלֹחַ שָׁאוּל וַיִּשְׁמְרוּ אֶת-הַבַּיִת לַהֲמִיתוֹ׃
Voor de leider; al tashcheth. Van David. Een michtam; toen Shaul mannen stuurde om zijn huis te bewaken om hem ter dood te brengen.
lam-na-TZAY-akh al tash-KHAYT l'-da-VID mikh-TAM bish-LO-akh sha-UL va-yish-m'-RU et ha-BA-yit la-ha-mee-TO
Psalmen 59:1

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 20 maart 2023

Ik ben altijd verbaasd dat er voor elke gelegenheid en situatie een specifieke Psalm lijkt te zijn. David moet voortdurend in gesprek zijn geweest met God. Dit doet me denken aan het karakter van Tevye in de musical Fiddler on the Roof. Hij sprak altijd met God, dankte Hem en overlegde over elk familieprobleem of zakelijke kwestie.

In Psalm 59 beschrijft David een ingewikkelde gezinssituatie, en ik ben zo blij dat hij dat deed.

Als iemand ziek is, God verhoede, weten we welke psalmen we moeten opzeggen. We weten welke psalmen we moeten opzeggen als we ten strijde trekken, of als we God willen loven. Maar als ik last heb van leden van mijn familie, knars ik meestal met mijn tanden van frustratie, terwijl ik de psalmen van koning David zou moeten gebruiken om me er doorheen te helpen. David had ook familieproblemen. Wat had hij een familieproblemen!

Hoe reageerde David op deze uitdagingen?

Ik stel me de jonge David altijd voor als een verwarde muzikant die zijn gehavende harp overal mee naar toe nam. Hij speelde met heel zijn hart voor Saul, dus het bracht hem in verwarring toen zijn geliefde koning en schoonvader zich tegen hem keerde, bijvoorbeeld "toen Saul boodschappers stuurde om hem bij zijn huis op te wachten om hem te doden" (Psalm 59:1).

Het incident waarnaar in deze psalm wordt verwezen, wordt beschreven in I Samuël 19. Saul wilde David doden en probeerde Jonathan, zijn eigen zoon, tegen hem op te zetten. Maar in plaats van zijn vader te gehoorzamen, waarschuwde Jonathan, de archetypische beste vriend, David. Hoewel Saul vastbesloten was om David te doden, drong Jonathan er bij zijn vader op aan om zich te bedenken en herinnerde hem eraan dat David Goliath had gedood, een gebeurtenis die Saul vierde. Er kwam een tijdelijke verzoening tot stand, maar Saul hervatte uiteindelijk zijn haat tegen David. Op een nacht "kwam een boze geest van God over Saul, terwijl hij in zijn huis zat met zijn speer in zijn hand, en David speelde" (I Samuël 19:9). Saul probeerde David met zijn speer te doden en hem aan de muur te klemmen, maar David ontsnapte.

Sauls dochter, Michal, zat gevangen in dit ingewikkelde web van conflicten omdat zij Davids vrouw was. Maar net als haar broer Jonathan bleef Michal trouw aan David. Toen Saul moordenaars stuurde om David in zijn huis te doden, liet zij haar man aan een touw uit het slaapkamerraam zakken en redde hem van het kwaad.

De wijzen (Sanhedrin 19b) geven een fascinerende draai aan hoe Michal ondanks haar gecompliceerde loyaliteiten trouw bleef. Toen Saul haar als vrouw gaf aan een andere man (I Samuel 25:44), onthielden zij zich heldhaftig van elk contact met elkaar, omdat zij beiden begrepen dat zij nog steeds getrouwd was met David. Haar trouw aan de wil van God, ondanks de risico's, dient voor altijd als inspiratie voor hen die alle uitdagingen willen overwinnen om de wil van God te doen.

Hoe reageerde David op dit alles?

In Psalm 59 spreekt David zijn vertrouwen uit in God als zijn beschermer en toeverlaat, zelfs tegenover de aanvallen van zijn vijanden (van Saul). Hij beschrijft de daden van zijn vijanden, die worden afgeschilderd als gewelddadig en bedrieglijk, en vraagt God om voor hem in te grijpen. In de hele psalm erkent David Gods macht en trouw, en prijst hij Hem omdat Hij zijn kracht en toevlucht is. Hij spreekt zijn vertrouwen uit dat God hem zal redden van zijn vijanden en prijst God voor zijn standvastige liefde en barmhartigheid. De psalm eindigt met een verklaring van Davids inzet om God te blijven loven en op Hem te blijven vertrouwen, zelfs temidden van moeilijkheden en uitdagingen.

Over het geheel genomen is Psalm 59 een krachtige uitdrukking van vertrouwen en geloof in God, zelfs bij grote tegenspoed. Hij dient als een herinnering dat we, ongeacht de uitdagingen waar we in ons leven voor komen te staan, ons altijd tot God kunnen wenden voor kracht, troost en bescherming.

In plaats van zich te verkneukelen over de nederlaag van Saul, gebruikt David zijn gevoelens om God te prijzen. Hij besluit zijn psalm met de volgende verklaring dat hij Gods grootheid zal blijven bezingen, omdat God hem blijft redden en zich over hem ontfermt:

Maar ik zal zingen van uw kracht, elke morgen uw trouw loven; want U bent mijn toevluchtsoord geweest, een toevluchtsoord in tijd van moeite. O mijn kracht, voor U zing ik lofzangen, want Hashem is mijn toevluchtsoord, mijn trouwe Hashem. Psalm 59:17-18

Davids reactie op de uitdagingen van zijn familie is een grote les voor ons allemaal. In plaats van wraak te nemen, kanaliseerde hij zijn gevoelens door God te loven en op Hem te vertrouwen als zijn kracht. Davids geloof en vertrouwen in God waren onwankelbaar, ondanks ingewikkelde en moeilijke persoonlijke worstelingen.

De Psalmen zijn geschreven voor alle ups en downs in het leven. Ze bieden troost, leiding en inspiratie voor ons allemaal, ongeacht wat we doormaken. Net als David kunnen we, hoe moeilijk ons leven op een bepaald moment ook is, ons altijd tot God wenden in gebed en lofprijzing, in de wetenschap dat Hij bij ons is en ons nooit in de steek zal laten.

Dit alles is een geweldige les voor als ik uitdagingen heb met mijn eigen gezin. Ik denk er zelfs over om deze psalm aan mijn shabbattafel te reciteren.

Bron: You Think YOU Have Family Challenges... - The Israel Bible