www.wimjongman.nl

(homepagina)


mRNA-vaccins voor vee en huisdieren zijn er nu.

De huidige (openbare) recepten zijn opgenomen in dit artikel, en er komen er meer.

Dr. Robert W Malone - 11 januari 2023

Voordat we kunnen discussiëren over mRNA-vaccins voor vee, huisdieren en wilde dieren, moeten we eerst de olifant in de porseleinkast aanpakken. Hoe komt het dat het publiek wel toegang heeft tot informatie over klinische proeven bij mensen, maar niet tot klinische proeven bij dieren?

Tijdens de eerste dagen van de AIDS-epidemie eiste de AIDS-gemeenschap publieke toegang tot klinische proeven. In 1988 keurde het Amerikaanse Congres de Health Omnibus Programs Extension Act van 1988 (Public Law 100-607) goed, die de ontwikkeling van een databank van AIDS Clinical Trials Information Services verplicht stelde. Deze wet van het Congres motiveerde andere groepen zonder winstoogmerk om ook toegang te eisen.

De Food and Drug Administration Modernization Act van 1997 wijzigde de Food, Drug and Cosmetic Act en de Public Health Service Act om te eisen dat de NIH een voor het publiek toegankelijke database met klinische proeven zou opzetten. Dit leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van de website ClinicalTrials.gov. Hierdoor konden onderzoeken naar de doeltreffendheid van geneesmiddelen die voortvloeiden uit goedgekeurde Investigational New Drugs (inclusief vaccins) worden gevolgd.

De wet vereist (van Wiki):

  • Federaal en particulier gefinancierde klinische proeven;
  • Het doel van elk experimenteel geneesmiddel;
  • De criteria voor deelname aan de klinische proef;
  • De locatie van klinische proeflocaties die worden gebruikt voor een studie;
  • Een contactpunt voor patiënten die zich willen inschrijven voor het onderzoek.
  • De National Library of Medicine in de National Institutes of Health om de publieke website/database te hosten.

(Tussen haakjes, een van mijn vroegere klanten had het federale contract om ClinicalTrials.gov en Pubmed te ondersteunen. Ik heb tijd doorgebracht in de achterkamers van het NLM en weet redelijk veel over deze dingen....)

De doorzoekbare website ClinicalTrials.gov werd op 29 februari 2000 via internet beschikbaar gesteld aan het publiek.

ClinicalTrials.gov maakt het zoeken naar menselijke klinische proeven eenvoudig. Een snelle zoekopdracht leert bijvoorbeeld dat er meer dan 50 klinische proeven voor mRNA-vaccins lopen en dat er meer dan 200 zijn geregistreerd.

Bij dieren is er geen dergelijke database. mRNA-vaccins op de "diergezondheids"- of veterinaire markten zijn moeilijk te volgen totdat de onderneming of het USDA bereid is informatie vrij te geven over de ontwikkeling of vrijgave van dat product. Het USDA en/of het NIH hebben geen mechanisme om potentiële nieuwe vaccins, geneesmiddelen of biologische producten voor de dierlijke markt te volgen.

Daarom moet men voor het ontdekken van dergelijke nieuwe producten vertrouwen op persberichten, af en toe een collegiaal getoetst artikel, nota's van conferenties, kennisgevingen van USDA-subsidies en contracten, websites van universiteiten en bedrijfsprofielen. Naar mijn mening niet adequaat, en zeker niet transparant. Volgens de federale wetgeving moet het publiek open toegang hebben tot de resultaten van dit soort federaal gefinancierd onderzoek.

In het deelpakket van vandaag wordt de toestand van mRNA-"vaccins" voor de "gezondheid" van dieren besproken. Onder verwijzing naar openbare bronnen zal ik een overzicht geven van wat wel en niet bekend is over commerciële samenwerkingsverbanden en partnerschappen, de betrokken bedrijven, lopend onderzoek en producten in verschillende stadia van ontwikkeling.

Verder lezen (Engelstalig) mRNA Vaccines in Livestock and Companion Animals are here now.