www.wimjongman.nl

(homepagina)


FACT CHECK: Lid van het House of Lords gebruikt mainstream media om te beweren dat "Antivaxers een wereldwijde bedreiging zijn die verslagen moet worden"; Waarom waren de Triple+ gevaccineerden dan verantwoordelijk voor 92% van alle COVID-doden in 2022? En waarom zijn de sterftecijfers per 100k het laagst onder de niet-gevaccineerden (Antivaxxers)?

Door the Exposé - 14 maart 2023

Volgens een artikel in The Times zijn "Antivaxers [sic] een wereldwijde bedreiging die verslagen moet worden". De auteur van het artikel, Ara Darzi, die lid is van het House of Lords van het Verenigd Koninkrijk, schreef:

"De laatste fase in de strijd tegen Covid-19 is begonnen. In het hele Verenigd Koninkrijk worden 50-plussers opgeroepen om zich dit najaar te laten vaccineren met een booster om hen te beschermen tegen een waarschijnlijke nieuwe golf van besmetting deze winter. Maar hoeveel zullen dat accepteren?

Darzi, die toevallig ook de directeur is van het Institute of Global Health Innovation aan het Imperial College in Londen, beweert vervolgens het volgende.

  • De groeiende anti-vaccin beweging is een bedreiging voor de volksgezondheid hier (UK) en over de hele wereld.
  • Meer dan 3,7 miljoen mensen in Groot-Brittannië (6,4 procent) hebben nog geen enkele dosis van het Covid-vaccin gehad.
  • Het risico van overlijden is 14 keer hoger bij niet-gevaccineerden en zonder volledige dekking wordt het gevaar voor de hele bevolking vergroot.
  • Duizenden doden zijn in verband gebracht met het weigeren van een vaccin. Uit cijfers van het Office for National Statistics blijkt dat tussen januari 2021 en maart 2022 37.961 niet-gevaccineerde mensen in het Verenigd Koninkrijk zijn overleden met Covid-19 vermeld op hun overlijdensakte.

Het artikel, dat uiteraard achter een paywall zit, is hier volledig te lezen.

Maar elk van de beweringen van Ara Darzi in het artikel is een regelrechte leugen.

( )

Darzi had technisch gezien gelijk toen hij zei dat "meer dan 3,7 miljoen mensen in Groot-Brittannië (6,4 procent) nog een enkele dosis van het Covid-vaccin moesten krijgen" toen hij het artikel schreef. Maar alleen omdat hij het woord 'over' gebruikt. Hij komt slechts 15,2 miljoen mensen te kort voor het werkelijke aantal mensen dat nog een enkele dosis moest krijgen.

Volgens de eigen cijfers van de UK Health Security Agency (UKHSA) kwamen alleen al in Engeland per 3 juli 2022 63,4 miljoen mensen in aanmerking voor vaccinatie.

En volgens dezelfde cijfers hadden 44,48 miljoen mensen een enkele dosis, 41,8 miljoen mensen twee doses en 32,9 miljoen mensen drie doses per 3 juli 2022.

Alleen al in Engeland hebben dus ongeveer 18,9 miljoen mensen het Covid-19 vaccin geweigerd en blijven volledig ongevaccineerd. Dus net iets meer dan de 3,7 miljoen mensen in heel Groot-Brittannië wat Darzi beweerde, de directeur van het Institute of Global Health Innovation aan het Imperial College in Londen.

Darzi beweerde ook dat het risico op overlijden 14 keer hoger is bij niet-gevaccineerden, zonder enig bewijs te leveren om dit te staven. We nemen aan dat hij dat getal uit de lucht heeft geplukt, want dat is zeker niet het geval als het gaat om Covid-19 sterfgevallen, en ook niet als het gaat om sterfgevallen door allerlei oorzaken.

De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers per vaccinatiestatus in elke leeftijdsgroep voor niet-Covid-19 sterfgevallen in Engeland tussen januari en mei 2022, aan de hand van de cijfers in tabel 2 van de "January 2021 to May 2022 published dataset" verzameld door de Britse regeringsinstantie, het Office for National Statistics.

Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat het sterftecijfer per 100.000 maandenlang het laagst was onder de niet-gevaccineerden in elke leeftijdsgroep.

Een meer gedetailleerde analyse van de cijfers per leeftijdsgroep kunt u hier lezen.

Maar eind februari 2023 publiceerde het ONS eindelijk een bijgewerkte dataset, 6 maanden later dan verwacht. En daaruit bleek precies hetzelfde.

Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, bleef het sterftecijfer per 100.000 onder de niet-gevaccineerden op vrijwel hetzelfde niveau gedurende heel 2022, zonder grote stijgingen of dalingen.

Maar wat verontrustend is, is het feit dat het sterftecijfer onder niet-gevaccineerden het hele jaar door lager was dan dat van gevaccineerden met één dosis en gevaccineerden met twee doses. En de 3+ dosis gevaccineerden voor 8 maanden van het jaar.

Ware het echter niet dat de gegevens over de 3+ dosis ook degenen omvatten die een vierde of zelfs vijfde dosis hebben gehad, dan geloven wij ten volle dat het sterftecijfer nog steeds hoger zou zijn dan het sterftecijfer van de niet-gevaccineerden over het gehele jaar.

Want zoals u in de bovenstaande grafiek kunt zien, is de daling veel te dramatisch, en die valt samen met de uitrol van de najaarscampagne 2022 Booster, zoals bevestigd in een door het JCVI gepubliceerd persbericht -...

Dit betekent dat de gegevens voor sterftecijfers over degenen die 3 doses hebben gehad na het voorjaar van 2022 onbetrouwbaar zijn, omdat het een klein deel van de mensen omvat die in het voorjaar een vierde dosis hebben gehad en een nog kleiner deel van de mensen die in het najaar een vijfde dosis hebben gehad.

Daarom heeft de Britse regering duidelijk bevestigd dat het sterftecijfer per 100.000 het hoogst was onder de gevaccineerden in elke leeftijdsgroep in heel 2022.

Dit zijn leeftijdsgestandaardiseerde cijfers. Er is geen andere conclusie mogelijk voor het feit dat het sterftecijfer per 100.000 het laagst is onder de niet-gevaccineerden en dat de Covid-19 injecties mensen doden, waarschijnlijk door de intense schade die Covid-19 vaccinatie kan toebrengen aan het meest vitale orgaan in het menselijk lichaam, het hart, en de verwoestende decimering die het toebrengt aan het natuurlijke immuunsysteem.

Dus zoals u ziet, is het risico op overlijden zeker niet 14 keer hoger bij niet-gevaccineerden, maar voor het geval Darzi eigenlijk alleen bedoelde te verwijzen naar Covid-19 doden, laten we voor eens en altijd bewijzen dat het lid van het Hogerhuis en de directeur van het Institute of Global Health Innovation aan het Imperial College in Londen niets meer is dan een charlatan en een leugenaar.

De weerlegging van Darzi's bewering dat het sterfterisico 14x hoger is bij niet-gevaccineerden betreft ook de volgende twijfelachtige bewering van hem dat "duizenden sterfgevallen in verband zijn gebracht met het weigeren van vaccins". Uit cijfers van het Office for National Statistics blijkt dat tussen januari 2021 en maart 2022 37.961 niet-gevaccineerde mensen in het VK zijn overleden met Covid-19 vermeld op hun overlijdensakte.

De volgende grafiek toont Covid-19 sterfgevallen in het VK van begin 2020 tot heden -.

( )

Bron

Zie je het topje van die enorme tweede piek van vermeende Covid-19 sterfgevallen? Die eindigt rond 18 januari 2021. Darzi is hier dus zeer bedrieglijk geweest tegenover argeloze en kritiekloze lezers, want hij heeft in zijn cijfer van 37.961 een enorm aantal sterfgevallen opgenomen die zich voordeden onder de niet-gevaccineerden, toen 99% van de mensen van 12 jaar en ouder in het VK niet gevaccineerd waren.

Als we daadwerkelijk de sterfgevallen tellen vanaf 1 maart 2021, toen 1,3% van de Britse bevolking van 12 jaar en ouder als volledig gevaccineerd werd beschouwd...

Tot 31 mei 2022, een periode van 15 maanden, toen 82,3% van de Britse bevolking van 12 jaar en ouder als volledig gevaccineerd werd beschouwd...

We vinden eigenlijk dat er slechts 6.235 sterfgevallen waren onder de niet-gevaccineerden.

Tegenover 27.726 doden onder de gevaccineerden.

En wat we ook vinden is dat elke toegediende dosis meer Covid-19 doden veroorzaakt.

Dit is wat er gebeurde in termen van Covid-19 sterfgevallen in de vijf maanden vanaf 1 maart 2021 volgens gegevens uit tabel 1 van de "January 2021 to May 2022 ONS Deaths by vaccination status" dataset -...

( )

Het publiek werd verteld dat ze twee doses van het Covid-19-vaccin nodig hadden om volledig effectief te zijn. Maar ondanks dat slechts een klein percentage van de mensen op 1 maart een dubbeldosisvaccinatie had gekregen, begon het aantal Covid-19-doden met de maand aanzienlijk te dalen.

Zoals u in de bovenstaande grafiek kunt zien, waren het echter de gevaccineerden die elke maand voor de meeste Covid-19-doden zorgden. In totaal waren er 5.629 Covid-19 sterfgevallen. De gevaccineerden namen 63% van die sterfgevallen voor hun rekening, waarvan 66% onder de gevaccineerden met één dosis.

Maar het begon eigenlijk slechter te gaan voor de dubbel gevaccineerden in juni, en helaas, tegen juli 2021 waren de Covid-19 doden weer aan het stijgen.

( )

Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, begonnen mensen die een derde dosis kregen een groot deel uit te maken van de mensen die aan Covid-19 stierven vanaf het eerste moment dat het werd toegediend.

Het waren echter de dubbel gevaccineerden die tussen 1 augustus en 31 december 2021 de overgrote meerderheid van de Covid-19-doden onder de gevaccineerden voor hun rekening namen. 83% om precies te zijn. En de gevaccineerde bevolking als geheel was goed voor 79% van de 13.309 vermeende Covid-19-doden tussen 1 augustus en 31 december 2021.

Dit betekent dat het totale aantal Covid-19 sterfgevallen in deze periode met 136% is gestegen ten opzichte van de voorgaande vijf maanden.

Maar dit is wat er in de volgende vijf maanden gebeurde in termen van Covid-19-doden, volgens gegevens uit tabel 1 van de meest recente ONS "Deaths by vaccination status"-dataset.

( )

Eind mei 2022 waren er in Engeland 15.113 Covid-19-doden, waarvan een schokkende 13.666 gevaccineerden. En de meerderheid van hen waren onder de drievoudig gevaccineerde elke maand.

Dit betekent dat 90% van de Covid-19 sterfgevallen in deze periode voor rekening kwamen van de gevaccineerden. 82% daarvan viel onder de drievoudig gevaccineerden, hoewel slechts 50% van de bevolking drie of meer doses had gekregen.

Het meest verontrustend in deze periode is echter de enorme daling van het aantal sterfgevallen onder niet-gevaccineerden in vergelijking met de stijging van het aantal sterfgevallen per maand onder gevaccineerden.

In januari vertegenwoordigden de gevaccineerden 85% van het aantal Covid-19-doden, waarvan 67% onder de drievoudig gevaccineerden.

In februari vertegenwoordigden de gevaccineerden 90% van de Covid-19-doden, waarvan 74% onder de drievoudig geprikte personen.

In maart was 93% van de Covid-19-doden afkomstig van de gevaccineerden, waarvan 82% onder de drievoudig geprikte personen.

In april namen de gevaccineerden 94% van de Covid-19-doden voor hun rekening, waarvan 91% onder de drievoudig geprikte personen.

In mei ten slotte, een maand waarin we een afname van seizoensgebonden ziekten zouden verwachten, zoals blijkt uit de cijfers, waren de gevaccineerden nog steeds goed voor 94% van de Covid-19-doden, waarvan 85% onder de drievoudig geprikte personen.

Maar nu, dankzij de ONS die eindelijk een bijgewerkte dataset publiceert, 6 maanden later dan verwacht, eind februari 2023, kunnen we zien dat de drievoudig+ gevaccineerden goed waren voor 92% van de COVID-doden in heel 2022.

Dit is hoe de ONS de cijfers voor de maand oktober 2022 presenteert -

( )

Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, vond de overgrote meerderheid van de Covid-19-doden plaats bij degenen die in die maand drie of meer doses van de Covid-19-injectie hadden gekregen. Maar dit is geen anomalie.

Daarom hebben we de cijfers van het ONS gebruikt en de volgende grafiek gemaakt met het totale aantal Covid-19-doden per vaccinatiestatus in 2022.

( )

In totaal waren er 28.041 Covid-19 sterfgevallen in Engeland tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022, en schokkend genoeg waren 25.758 van die sterfgevallen onder de volledig gevaccineerde bevolking, terwijl slechts 2.273 sterfgevallen plaatsvonden onder de niet-gevaccineerde bevolking.

Dit betekent dat 92% van alle Covid-19-doden in het jaar 2022 voor rekening kwam van de volledig gevaccineerde bevolking.

( )

En ondanks een vijfde dosis van de Covid-19 injectie die voor het einde van het jaar aan het publiek wordt aangeboden, zijn het degenen die de meeste doses hebben gehad die verantwoordelijk zijn voor de meeste sterfgevallen onder de gevaccineerden.

Schreeuwen deze cijfers dat niet-gevaccineerden 14x meer kans hebben om te sterven, zoals Ara Darzi, de directeur van het Institute of Global Health Innovation aan het Imperial College in Londen in oktober 2022 beweerde?

Zeer zeker niet.

Ara Darzi heeft bewezen een charlatan te zijn, een leugenaar en een schandalige propaganda bevorderende.

En voor de goede orde meneer Darzi, het is Anti-Vaxxers; niet Antivaxers. Maar met de hoeveelheid onzin die je in je haatzaaiende artikel spuide, "Antivaxers [sic] zijn een wereldwijde bedreiging die verslagen moet worden", hadden we moeten weten dat je niet eens de kop correct kon spellen.

Bron: FACT CHECK: Member of House of Lords uses Mainstream Media to claim that “Antivaxers are a global menace who must be defeated”; So why did the Triple+ Vaccinated account for 92% of all COVID Deaths in 2022? And why are Mortality Rates per 100k LOWEST among the Unvaccinated (Antivaxxers)? – The Expose