www.wimjongman.nl

(homepagina)


Censuur, massa-surveillance en bugs: World Economic Forum versus de vrije wereld

door J.B. Shurk - 25 januari 2023

  • Mensen met fortuinen hebben een economische drijfveer om ze te verbergen achter de schijn van welwillendheid, om zo een kritische blik te vermijden terwijl ze hun fortuin nog groter maken. Achter elke "build back better" centimeter van de "grote reset" van de wereldeconomie door het WEF schuilt een of andere bedrijfstitaan, een bankgigant, een op macht beluste politicus, een bureaucratische leider of een gewone aristocraat die geld verdient of invloed krijgt door de vele geheime transacties die de hele filantropische poppenkast ondersteunen.

  • Ze zijn afhankelijk van Afrikaanse slavenarbeid voor de winning van "groene" grondstoffen en Chinese slavenarbeid voor de fabricage van "groene" technologieën, terwijl ze tegelijkertijd iedereen als dwepers afschilderen die bezwaar maakt tegen hun opengrenzenbeleid dat westerse landen overspoelt met eindeloze goedkope arbeidskrachten in eigen land. Het is voorspelbaar dat degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van arbeidsgroepen in eigen land en het subsidiëren van slavernij in het buitenland, dezelfde zijn die de wereld de les lezen over racisme, eerlijke lonen en mensenrechten.

  • Loon en straf. Ze vliegen dan wel in privé-jets, maar uiteindelijk is het World Economic Forum gewoon de grootste verzameling misdadigers die de georganiseerde misdaad ooit in één ruimte heeft weten samen te brengen.

  • In een rechtvaardiger tijdperk zou iedereen die de bijeenkomsten van het WEF bijwoont, gearresteerd worden voor samenzwering en fraude. Maar omdat de "meesters van onze toekomst" zwaar hebben geïnvesteerd in de verkiezingen van de meest prominente leiders van het Westen, zijn presidenten, premiers, wetgevers en zelfs militairen maar al te graag bereid om hun zaak te verdedigen.

  • Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties vertelde zijn WEF-publiek dat de wereldeconomie in groot gevaar is, maar verzuimde erop te wijzen dat het eigen COVID-19 lockdown beleid van het WEF en de pogingen om de pandemie te gebruiken als een "grote reset" voor de overgang van het Westen van koolwaterstof naar "groene" energie, verantwoordelijk zijn voor veel van de schade.

  • De VN-chef was meer geïnteresseerd in het maken van twee andere punten: (1) er zou wettelijke "verantwoordelijkheid" moeten zijn voor sociale media platforms die "valse informatie" promoten, en (2) politici zouden impopulair beleid aan hun bevolking moeten opdringen voor hun eigen bestwil.

  • In wezen eist het hoofd van het internationale bestuursorgaan van de globalisten dat nationale leiders opzettelijk de wil van hun bevolking negeren en een systeem invoeren voor de criminalisering van de vrije meningsuiting, zodat afwijkende meningen op magische wijze verdwijnen, zoals een demonstrant in een "heropvoedingskamp". Dit zijn dezelfde WEF-"elites" die vervolgens het lef hebben om zich om te draaien en te preken over "democratie" en "westerse waarden".

  • Zittend naast de "groene" kampioen Al Gore, verkondigde [de Colombiaanse president] Petro Urrego dat de mensheid "het kapitalisme moet overwinnen" om te kunnen overleven. Aangezien Gore, een lid van de raad van toezicht van het WEF, het daar niet mee oneens leek te zijn, lijkt het redelijk te stellen dat Club Davos meer ziet in een door de "elite" gecontroleerde versie van het communisme (bestaat er een andere soort?) dan in een vrijemarktsysteem waarin gewone mensen kunnen gedijen.

  • Ter gelegenheid van de bijeenkomst heeft het WEF een rapport gepubliceerd waarin "misinformatie en desinformatie" worden genoemd als de belangrijkste mondiale "risico's". Leden van het WEF voorspellen openlijk dat er binnenkort in de Verenigde Staten wetten inzake haatzaaien zullen komen - in directe tegenspraak met het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting. De roep om het bijhouden en afdwingen van individuele "koolstoflimieten" in de eindeloze strijd tegen het steeds veranderende klimaat op aarde neemt toe. Diezelfde autoritairen dringen aan op digitale vaccinatiepaspoorten, tracering van contacten, verplicht gebruik van experimentele "vaccins" en alomtegenwoordige tests. En na de vaststelling van het WEF dat westerlingen moeten overstappen op een dieet van insecten, heeft de Europese Unie nu de algemene consumptie van huiskrekels toegestaan. Censuur, massabewaking en insecten - welkom in de toekomst, als het WEF zijn zin krijgt.

  • Geen van de uitgebreide programma's van het WEF om de wereld te hervormen naar de belangen van haar leden klinkt als iets dat vrije westerlingen ooit vrijwillig zouden kunnen omarmen. Dat is zeker de reden waarom zoveel sprekers van het WEF aandringen op een krachtige goedkeuring van dit beleid, ongeacht de steun van het publiek. Misschien is dat ook de reden waarom de Chinese Communistische Partij onlangs de "Davos-geest" van dit jaar toejuichte. Communisten herkennen communisme als ze het zien, en in Klaus Schwab's globalistische oligarchie van "elites" bevalt China wat het ziet.

( )

Ze vliegen dan wel in privé-jets, maar uiteindelijk is het World Economic Forum gewoon de grootste verzameling misdadigers die de georganiseerde misdaad ooit in één ruimte heeft weten samen te brengen, en die de meest effectieve plannen ooit bedacht om voorheen vrije volkeren te dwingen precies te doen wat ze zeggen.

Het natie-verpletterend imperium van het World Economic Forum lijkt op een slagerij die delen van de ergste dictaturen ter wereld heeft gestolen om het "woke" monster van Frankenstein te creëren. Het heeft de voorliefde van de Azteken voor mensenoffers om slecht weer af te wenden, de Chinese communisten voor totale controle en de uitroeiing van de traditionele cultuur, de Italiaanse fascisten voor hun partnerschap met bedrijfsmonopolisten en het geloof van de Duitse nazi's in een "meesterras" gejat - en dan vooral de beroemdheden, bankiers, kooplieden en potentaten die in Davos en elders bijeenkomen om hun eigen prestaties toe te juichen en hun "masterplan", dat het WEF liefkozend "The Great Reset" noemt, verder uit te voeren.

Zoals Klaus Schwab zelf onlangs verklaarde aan zijn potpourri van prinselijke gasten, wil het WEF "de toekomst beheersen", en wie kan beter "beheersen" van wat nog niet geschreven is dan zij die de rest van de bewoners van de planeet beschouwen als weinig meer dan dienaren en lijfeigenen?

Het zou mooi zijn te denken dat de totalitaire monsters van de twintigste eeuw zouden hebben gediend als voldoende waarschuwing voor de mensheid om nooit meer onoordeelkundig het bloedige pad van het autoritarisme te betreden. Helaas lijkt het erop dat de lessen die kortstondig zijn geleerd uit een eeuw van wereldwijde oorlogen, genocides, veroveringen en revoluties zijn weggeblazen als de zaden van een paardenbloem, zodat het kwaad opnieuw wortel kan schieten en kan groeien. Het WEF ziet zichzelf natuurlijk niet als Stalin, Hitler, Tojo, Mussolini, Pol Pot of Mao. Het ziet zichzelf zoals John Kerry zei: als een "selecte groep mensen" die de planeet voor alle anderen zal redden. Zagen de totalitairen van de vorige eeuw zichzelf dan anders? Zoals Albert Camus zou kunnen hebben gevraagd: wanneer was "het welzijn van de mensheid" niet "het alibi van tirannen"?

Wanneer de rijkste en machtigste individuen van de planeet samenkomen onder de bescherming van een overweldigende militaire beveiliging die zowel hun veiligheid als de uitsluiting van alle anderen verzekert, komt een waarschuwing uit Adam Smith's Wealth of Nations in gedachten: "Mensen van dezelfde handel komen zelden samen, zelfs niet voor plezier en afleiding, maar het gesprek eindigt in een samenzwering tegen het publiek, of in een list om de prijzen te verhogen."

Nu de waanzinnige drang om koolwaterstofenergie te vervangen door ontoereikende "groene" alternatieven wat de prijzen van grondstoffen en goederen over de hele wereld opdrijft, terwijl de snel stijgende kosten van levensonderhoud iedereen behalve de meest welgestelden verstikken, zijn de woorden van Adam Smith nog nooit zo accuraat geweest. Zoals John Kerry onomwonden uitlegt, is de enige manier om zelfs de meest onbeduidende klimaatverandering te bestrijden: "geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld". Het is vreemd om te zien hoe een zelfverheerlijkende, plutocratische "elite" het spel weggeeft. Als elk van die "geld"-aanmaningen honderd biljoen dollar vertegenwoordigt, spuugt hij misschien zelfs bijna de waarheid uit.

Voordat de gehersenspoelde verdedigers van de Klaus Club roepen dat de humanitaire motieven van het World Economic Forum niets te maken hebben met geld verdienen, moet je eens stilstaan bij de waanzin van zo'n uitspraak. Mensen met fortuinen hebben een economische drijfveer om deze te verbergen achter de schijn van welwillendheid, om zo een onderzoek te vermijden terwijl ze hun fortuin nog groter maken. Achter elke "build back better" centimeter van de "grote reset" van de wereldeconomie door het WEF zit een of andere bedrijfstitaan, een bankgigant, een op macht beluste politicus, een bureaucratische leider of een gewone aristocraat die geld verdient of invloed krijgt door de vele geheime transacties die de hele filantropische poppenkast ondersteunen.

"Liefde voor de mensheid" is slechts voor de bumperstickers die het WEF op hun elektrische voertuigen kunnen plakken; "hebzucht" geeft nog steeds energie aan de geheime handdrukken van de machtigsten wanneer zij bijeenkomen. Ze zijn afhankelijk van Afrikaanse slavenarbeid voor de winning van "groene" grondstoffen en Chinese slavenarbeid voor de productie van "groene" technologieën, terwijl ze tegelijkertijd iedereen als dwepers afschilderen die bezwaar maakt tegen hun opengrenzenbeleid dat westerse landen overspoelt met eindeloze goedkope arbeidskrachten in eigen land. Het is voorspelbaar dat degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van arbeidersgroepen in eigen land en het subsidiëren van slavernij in het buitenland, dezelfde zijn die de wereld de les lezen over racisme, eerlijke lonen en mensenrechten.

Zoals bij alle zwendelpraktijken waarbij de rijken en machtigen ervoor kiezen om nog meer te stelen van de armen en machtelozen, lijkt het "altruïsme" van het WEF nogal maffia-achtig. Hun agenten kloppen aan bij bedrijven in het Westen met een simpel voorstel: U heeft het misschien nog niet gehoord, maar er zijn veel slechte elementen die u kwaad willen doen. Het goede nieuws is dat wij u bescherming kunnen bieden voor slechts vijftig procent van uw winst.

De ondernemers, die in het verleden geen problemen hadden om winst te maken, zullen in eerste instantie weigeren.

Ik denk niet dat u het begrijpt, leggen hun nieuwe "vrienden" dan uit, dat zonder ons de burgerrechtenorganisaties uw producten zouden kunnen boycotten als racistisch en transfoob, investeringsgroepen uw aandelen zouden kunnen devalueren omdat u geen ESG-verbintenissen aangaat, en banken zouden kunnen weigeren toekomstige leningen te verstrekken vanwege uw steun voor "haat" en "verkeerde informatie". Al onze corporate nieuws medewerkers moeten misschien negatieve stukken over uw bedrijf schrijven. Het zou zonde zijn om zo'n leuk bedrijfje te zien lijden terwijl wij er zijn om te helpen.

En hoe kan zulke hulp worden verkregen?

Doe gewoon wat Klaus Schwab's WEF zegt, doe zaken met onze goedgekeurde banken en leveranciers, steun onze goedgekeurde doelen, en wij zorgen voor de rest. Hé, we zullen zelfs de politici op onze loonlijst zetten om je publiekelijk te bedanken voor het redden van de wereld!

Stok, ontmoet de wortel. Ze vliegen misschien in privé-jets en vergeten hoeveel herenhuizen ze bezitten, maar uiteindelijk is het World Economic Forum gewoon de grootste verzameling misdadigers die de georganiseerde misdaad ooit in dezelfde kamer heeft weten samen te brengen. Het is Cosa Nostra opnieuw voorgesteld als "Klaus' ding". In een rechtvaardiger tijdperk zou iedereen die de bijeenkomsten van het WEF bijwoont gearresteerd worden voor samenzwering en fraude. Maar omdat de "meesters van onze toekomst" zwaar hebben geïnvesteerd in de verkiezingen van de meest prominente leiders van het Westen, maken presidenten, premiers, wetgevers en zelfs militairen zich maar al te graag sterk voor hun zaak.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres vertelde zijn WEF-publiek dat de wereldeconomie in groot gevaar is, maar verzuimde erop te wijzen dat het WEF's eigen COVID-19 lockdown beleid en pogingen om de pandemie te gebruiken als een "grote reset" voor de overgang van het Westen van koolwaterstof naar "groene" energie, verantwoordelijk zijn voor veel van de schade. In plaats van het mondiale platform te gebruiken als een kans om een broodnodig mea culpa te geven aan de hele wereld, was de VN-chef meer geïnteresseerd in het maken van twee andere punten: (1) er moet wettelijke "verantwoording" komen voor sociale media platforms die "valse informatie" promoten, en (2) politici moeten hun bevolking impopulair beleid opdringen voor hun eigen bestwil.

In wezen eist het hoofd van het internationale bestuursorgaan van de globalisten dat nationale leiders opzettelijk de wil van hun bevolking negeren en een systeem invoeren voor de criminalisering van de vrije meningsuiting, zodat afwijkende meningen op magische wijze verdwijnen, zoals een demonstrant in een "heropvoedingskamp". Dit zijn dezelfde WEF-"elites" die vervolgens de brutaliteit hebben om zich om te draaien en te preken over "democratie" en "westerse waarden".

Natuurlijk had de Colombiaanse president Gustavo Francisco Petro Urrego er geen moeite mee om het stille gedeelte hardop te zeggen. Zittend naast de "groene" kampioen Al Gore, verkondigde Petro Urrego dat de mensheid "het kapitalisme moet overwinnen" om te kunnen overleven. Aangezien Gore, een lid van de raad van toezicht van het WEF, het daar niet mee oneens leek te zijn, lijkt het redelijk te stellen dat Club Davos meer ziet in een door de "elite" gecontroleerde versie van het communisme (bestaat er een andere soort?) dan in een vrijemarktsysteem waarin gewone mensen kunnen gedijen.

Als dit alles in strijd klinkt met de moeizaam bevochten westerse vrijheden, waarbij de bescherming van individuele rechten en vrijheden voorrang krijgt boven willekeurige inmenging van de staat, dan komt dat omdat het World Economic Forum de onbetaalbare erfenis van de Verlichting van de westerlingen op zijn kop heeft gezet. Ter gelegenheid van zijn bijeenkomst heeft het WEF een rapport gepubliceerd waarin "misinformatie en desinformatie" tot de belangrijkste mondiale "risico's" worden gerekend. Leden van het WEF voorspellen openlijk dat er binnenkort in de Verenigde Staten "haatzaaiende" wetten zullen komen - in directe tegenspraak met het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting. De roep om het bijhouden en afdwingen van individuele "koolstoflimieten" in de eindeloze strijd tegen het steeds veranderende klimaat op aarde neemt toe. Diezelfde autoritairen dringen aan op digitale vaccinatiepaspoorten, het traceren van contacten, verplicht gebruik van experimentele "vaccins" en alomtegenwoordige tests. En na de vaststelling van het WEF dat westerlingen moeten overstappen op een dieet van insecten, heeft de Europese Unie nu de algemene consumptie van huiskrekels toegestaan. Censuur, massasurveillance en insecten - welkom in de toekomst, als het WEF zijn zin krijgt.

Geen van de uitgebreide programma's van het WEF om de wereld opnieuw in te richten naar de belangen van haar leden klinkt als iets dat vrije westerlingen ooit vrijwillig zouden kunnen omarmen. Dat is zeker de reden waarom zoveel sprekers van het WEF aandringen op een krachtige goedkeuring van dit beleid, ongeacht de steun van het publiek. Misschien is dat ook de reden waarom de Chinese Communistische Partij onlangs de "Davos-geest" van dit jaar toejuichte. Communisten herkennen communisme als ze het zien, en in Klaus Schwab's globalistische oligarchie van "elites" bevalt China wat het ziet.

JB Shurk schrijft over politiek en maatschappij.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Censorship, Mass Surveillance and Bugs: World Economic Forum vs. The Free World :: Gatestone Institute